NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
16. – 21. May 2022

V bratislavských divadlách sa konal festival novej drámy, ktorý poukázal na nové prúdy a tendencie v danej oblasti. „Aj tento rok bol hlavný program doplnený o niekoľko sprievodných podujatí. Kľúčovým sa stalo reťazové inscenované čítanie hier súčasných ukrajinských autoriek a autorov slovenskými dramatičkami a dramatikmi s cieľom podpory mieru, pokoja a ukončenia vojnových operácií u našich východných susedov. Doplnenie tejto témy priniesla aj medzinárodná konferencia, ktorú Divadelný ústav pripravil v spolupráci s ITI Worldwide na tému Contemporary Freedom and the New Crisis of Theatre Between Ideological Extremism and the ‘Cancel Culture’/Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania“, hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

festivalové ceny

Víťazné inscenácie 18. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama

Počas festivalu sa odovzdalo šesť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2021.

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Kolektív autorov: Generácia Z – Krása nevídaná
Réžia: Zuzana Fialová

Vyberali: porota festivalu v zložení Patrice Pavis (teatrológ, profesor), Katarzyna Pilarska (kultúrna manažérka, novinárka) a Michaela Pašteková (estetička a kritička).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

 Za: vzájomný dialóg prírody, hudby a prostredia, ktorý vyústil do poetického prevedenia osobných príbehov, s ktorými sa každý z nás môže stotožniť.

DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

 Za:  vytvorenie diela, ktoré konzistentne prepája text, scénografiu a herecké výkony.

Divadlo DPM
Lenka Garajová: Prevádzači
Réžia: Šimon Ferstl

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

 Za:  dramaturgiu a vizuálnu koncepciu priestoru.

GAFFA
Kolektív: Spaľovačka
Réžia: Alexandra Bolfová

 CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA

 DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY

 DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Karel Král.

Ceny súťaže DRÁMA 2021         

1. miesto: Tomáš Hájek s textom Sammuma
1. miesto: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú
2. miesto: nebolo udelené
3. miesto: Jakub Čermák s textom Očistec si zaslouží každý
 

Ceny organizátorov a partnerov súťaže DRÁMA 2021:

Cena Rádia Devín: nebola udelená
Cena Činohry Slovenského národného divadla: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: nebola udelená
Cena Činohry Štátneho divadla Košice: nebola udelená
Cena Štúdia 12: Matej Trnovec s textom AZUL

súťažné inscenácie

Thomas Melle: Naše fotky
Réžia: Eduard Kudláč
Mestské divadlo Žilina

Peter Lomnický: Hunger
Réžia: Jozef Vlk
Debris Company

Kolektív autorov: Kým prídu Stouni...
Réžia: Matúš Bachynec
Slovenské národné divadlo

Kolektív: Spaľovačka
Réžia: Alexandra Bolfová
GAFFA

Lenka Garajová: Prevádzači
Réžia: Šimon Ferstl
Divadlo Petra Mankoveckého

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot
DIVADLO NUDE

Kolektív autorov: Generácia Z – Krása nevídaná
Réžia: Zuzana Fialová
Divadlo P. O. Hviezdoslava

Alžbeta Vrzgula: Ponížení a krvilační
Réžia: Alžbeta Vrzgula
Uhol_92 

Anton Korenči: Zánik Západu 
Réžia a koncept: Anton Korenči
AntiTeatro

sekcia focus

Rakúske kultúrne fórum

Theory event

Prednáška rakúskeho dramatika Bernharda Studlara o súčasnej rakúskej dráme a divadle v rámci sekcie Focus Rakúsko

sprievodné podujatia

 Otvorenie festivalu za účasti Natalie Vorožbyt, ukrajinskej dramatičky a scenáristky, a Falka Richtera, nemeckého dramatika, patróna 18. ročníka festivalu;

Falk Richter – masterclass nemeckého dramatika, patróna festivalu;

Dramatici dramatikom (SK – UA) – čítanie úryvkov ukrajinských hier slovenskými dramatikmi;

Rakúske kultúrne fórum – Theory event. Prednáška rakúskeho dramatika Bernharda Studlara o súčasnej rakúskej dráme a divadle v rámci sekcie Focus Rakúsko;

 Medzinárodná konferencia pod patronátom ITI Worldwide na tému Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania;

 Ako sa nestať obeťou zániku? – diskusia s dramaturgickou radou o súťažných inscenáciách;

DRÁMA 2021, vyhlásenie finalistov 22. ročníka súťaže o najlepší súčasný slovenský a český dramatický text.

festivalový tím

Čestná riaditeľka Zuzana Kronerová 
Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete
Výkonný riaditeľ Dušan Poliščák
Programová riaditeľka Anna Šoltýsová
Dramaturgická rada Milo Juráni, Zuzana Spodniaková, Maximilián Alexander Sobek
Sprievodný program Anna Šoltýsová (Trojboj, Dramatici dramatikom SK – UA), Jakub Mudrák (medzinárodná konferencia), Andrea Domeová (prezentácia publikácií)
PR a marketing Jana Dugasová
Koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12 Iveta Konýčková
Ubytovanie hostí Diana Selecká
Vizuálna identita Martin Mistrík

Fotogaléria

Ohlasy

„Ve dvou z devíti inscenací, prezentovaných na festivalu Nová dráma 2022, a to shodou okolností v těch, které byly nejúspěšnější při sklizni cen, se objevila téměř totožná sekvence. Šlo o sumář poučení dívkám, jak se mají správně chovat.“

„Roľa je dílo žen o ženách, v němž mají své místo rady předchůdkyň potomkyním, objeví se i obdobné výtvarné metafory a podobná je i nedramatická literární forma, druhdy označovaná slovem pásmo, spojujícím činohru, recitaci, zpěv a v Roľi i pohybové a taneční sekvence. Tentokrát se ovšem nejedná ani trochu o demonstraci názoru či postoje, který zrovna letí, nýbrž o starosvětský rituál, jenž, jak se v podtitulu praví, zkoumá dědičnost v linii předků.“