nová dráma/new drama

Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama nie je len prezentácia existujúcich inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale aj stimulácia kreatívneho písania.

Festival Nová dráma/New Drama vznikol v čase, keď Európou „otriasla“ vlna novej drámy, keď takmer každá krajina, ktorá nemala festival súčasnej drámy, okamžite podnikla kroky smerujúce k jeho založeniu. V Divadelnom ústave už niekoľko rokov pred založením festivalu našla nová dráma podporu v podobe súťaže o najlepší dramatický text v slovenskom jazyku DRÁMA (od založenia v roku 2000 sa koná s veľkým úspechom dodnes), rovnako v multimediálnom priestore Divadelného ústavu, v Štúdiu 12 sa začal energicky podporovať duch a podstata tohto fenoménu – formou nových premiér, prednášok, konferencií či inscenovaných čítaní. Paralelne bola vytvorená aj knižná edícia Nová dráma/New Drama a sústredné kružnice potrebovali hádam už iba tú najväčšiu – rámcovú – v podobe festivalu.Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama nie je len prezentácia existujúcich inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale aj stimulácia kreatívneho písania (formou už spomínanej súťaže DRÁMA). Imidž festivalu vytvárajú aj významné prednášky a workshopy svetových odborníkov v oblasti novej drámy a performatívneho umenia (Hans-Thies Lehmann, Aleks Sierz, Árpád Schilling, Aleksandra Jovićević, Viliam Dočolomanský, Justina Jaworska), či dramatikov (Gianina Cărbunariu, Maxim Kuročkin, Oľa Muchinová, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Dušan Jovanović, Jibbe Willems, Goran Stefanovski, Dea Loher, Ivan Vyrypajev), ako aj mnohé tematické výstavy (scénografia a nová dráma, kostýmové výtvarníctvo, divadelná fotografia) a medzinárodné konferencie (hodnota umenia a jeho hodnotenie, nová dramaturgia, práca s publikom, divadelné časopisy a kritika).

Pozitívny ohlas zaznamenalo od roku 2007 aj rozšírenie programu o špeciálnu sekciu Focus zameranú na európske divadelné kultúry, s ktorými Slovensko môže aj v budúcnosti spolupracovať (Rumunsko, Rusko, Srbsko, Fínsko, Slovinsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina). Koncentrovaný pohľad na zahraničné divadlo prostredníctvom sekcie Focus umožňuje komparáciu so súčasnou slovenskou drámou a divadlom, vytvára priestor na diskusiu a návštevníkom ponúka chuť inonárodného divadla. Focus zvyčajne vytvárajú jedna/dve inscenácie, prednášky, scénické čítanie súčasných hier, rozhovory s dramatikmi či výstava.


Výhodou festivalu Nová dráma/New drama je skutočnosť, že hlavnou náplňou a centrom jeho záujmu je fenomén súčasnej drámy, ktorá sa neustále mení, čím ani festivalu nedovolí ustrnutie, skostnatenie či stagnáciu. Vďaka tejto skutočnosti je Nová dráma/New Drama každoročne iná, jej programovanie si vyžaduje pozorné načúvanie, sledovanie európskych trendov a ich zlaďovanie s domácimi špecifikami. Jej cieľom je modelovať festival, ktorý vždy niečím prekvapí, ale predovšetkým potvrdí zmysel uvádzania a podpory novej slovenskej drámy.

Vladislava Fekete
riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama a Divadelného ústavu Bratislava

hostia

Gianina Cărbunariu, dramatička a režisérka (RO), Hans-Thies Lehmann, teatrológ (DE), John Freedmann, divadelný kritik, publicista a dramaturg (USA, RU), Oľa Muchina, dramatička (RU), Jelena Isajeva, dramatička a poetka (RU), Radion Beleckij, dramatik a poet (RU), Jurij Klavdijev, dramatik a žurnalista (RU), Maxim Kuročkin, spisovateľ a dramatik (RU), Iva Klestilová, dramaturgička, dramatička (CZ), Miodrag Tabački, scénograf (RS), Aleksandar Milosavljević, kritik, riaditeľ divadla (RS), Ksenija Radulović, teatrologička, divadelná publicistka (RS), Aleksandra Jovićević, teatrologička, divadelná kritička (RS), Aleks Sierz, divadelný kritik, teoretik a publicista (UK), Petr Christov, teatrológ a prekladateľ (CZ), Jukka-Pekka Pajunen, dramaturg a publicista (FI), Martina Marti, režisérka (CH), Helena Autio-Meloni, divadelná manažérka (FI), David Maayan, režisér (IL), Árpád Schilling, režisér (HU), Blaž Lukan, teatrológ (SI), Alja Predan, dramaturgička, teatrologička, riaditeľka festivalu (SI), Primož Jesenko, teatrológ, divadelný kritik (SI), Dušan Jovanović, dramatik a režisér (SI), Viliam Dočolomanský, režisér (SK, CZ), Malgorzata Sikorska – Miszczuk, dramatička a scenáristka (PL), Justyna Jaworska, divadelná teoretička (PL), Tadeusz Slobodzianek, režisér (PL), Marcin Zawada, teatrológ, dramaturg (PL), Goran Stefanovski, dramatik (MK), Jibbe Williams, dramatik a režisér (NL), Andrzej Slawomir Jagodziński, prekladateľ a publicista (PL), Dora Viceníková, dramaturgička (CZ), Sylvia Huszár, teatrologička, prekladateľka a producentka (HU), Kornél Mundruczó, režisér (HU), Pál Frenák, režisér a choreograf (HU, FR), Patrice Pavis, teatrológ (FR), John Elsom, divadelný kritik, dramatik (UK), Max Ryynänen, divadelný a filmový kritik a teoretik (FI), Thomas Irmer, teatrológ a divadelný publicista (DE), Viktor Minkov, režisér (RU), Ana Tasić, divadelná teoretička a kritička (RS), Jakub Škorpil, divadelný kritik a publicista (CZ), Ákos Németh, dramatik (HU), Sanja Nikčević, teatrologička a divadelná kritička (HR), Ian Herbert, divadelný kritik (UK), Martin Bernátek, teatrológ (CZ), Tomasz Grabiński, kultúrny manažér, novinár (PL), Dea Loher, dramatička (DE), Jűrgen Berger, divadelný a literárny kritik (DE), Hans-Werner Kroesinger, režisér (DE), Regine Dura, dramaturgička, dramatička (DE), Jana Binder, kulturologička, kultúrna manažérka (DE), Kristina Matvienko, divadelná kritička a manažérka (RU), Dino Mustafić, filmový a divadelný režisér (BA), Tanja Šljivar, dramatička (BA), Ivan Vyrypajev, dramatik a režisér (RU), Selma Spahić, režisérka (BA), Jan Kerbr, kritik a publicista (CZ), Karel Král, kritik a publicista (CZ), Kyriakos Loukakos, predseda gréckeho centra AICT (GR), Leandros Polenakis, teatrológ a kritik (GR), Deepa Punjani, kritička (IN), Attila Szabó, teatrológ (HU), Ingrid De Ketelaere, manažérka (BE), Christophe Galent, manažér, riaditeľ (BE), Ondřej Svoboda, manažér (CZ), Pavla Petrová, manažérka, riaditeľka (CZ), Piroska Ács, manažérka, riaditeľka (HU), Dorota Buchwald, manažérka, riaditeľka (PL), Pavel Štorek, manažér (CZ), Kamila Černá, teatrologička (CZ), David Jařab, režisér (CZ), Anna Lakos, teatrologička (HU), Anna Garai, performerka (HU), Anna Hárs, performerka (HU), Bo Yeon Sin, manažérka (KR), Youn-Kiung Lee, manažérka (KR), Miriam Drnovšek, manažérka, riaditeľka (SI), Samo Strelec, performer (SI), Giuseppe Pino Tierno, manažér, riaditeľ (IT), Anthony Tassa, teatrológ (USA, AE), Zoran Maksimović, teatrológ, riaditeľ (RS), Ján Čáni, režisér, publicista (RS), Martina Černá, manažérka, teatrologička (CZ), Sofiya Volkovetska, manažérka (UA), Amelia Kraigher, teatrologička, publicistka (SI), Felicia Brown, teatrologička (USA), Kalina Stefanova, kritička (BG), Maria Szilagy, manažérka (HU), Maryana Kuzemska, manažérka (UA), Zala Dobovšek, teatrologička (SI), Knut Geisler, manažér (DE), Johanna Bertóti, kritička (RO), Lydia Nagel, kritička (DE), Henning Bochert, manažér, publicista (DE), Karl H. Richter, manažér (GB), Angela Vadori, performerka (AR), Kati Kivitar, režisérka (EE), Marta Keil, manažérka (PL), Joanna Szymajda, teatrologička (PL), Andriej Moskwin, teatrológ (PL), Philip Arnoult, manažér (USA), Rebecca Eastman, manažérka (USA), David White, manažér (USA), Nina Király, manažérka (HU), Roberta Arcelloni, teatrologička (IT), Federica Petruccio, teatrologička (IT), Helena Pivec, teatrologička (SI), Ivo Svetina, dramatik, riaditeľ (SI), Ulrike Dembski, teatrologička (AT), Andreas Kugler, teatrológ (AT), David Kantounas, dramaturg (GB), Michael Harris, dramaturg (GB), Luis Mestre, teatrológ (PT), Savas Patsalidis, kritik, riaditeľ (GR), Branko Brezovec, režisér (HR), Suzana Brezovec, performerka (HR), Igor Burić, novinár (RS), Tatjana Doma, dramaturgička (SI), Jaroslaw Fret, režisér, herec, riaditeľ (PL), Anna Galas-Kosil, teatrologička (PL), Irina Gerasimenko, teatrologička (PL), Ludmila Gromyko, kritička (BY), Joanna Klass, teatrologička (PL), Tina Kosi, riaditeľka (SI), Nina Križan, manažérka (HR), Olga Levitan, teatrologička (IL), Savyon Liebrecht, dramatička (IL), Benny Lim, umelecký riaditeľ, asistent profesora (CN), Nina Nikolikj, Medzinárodný divadelný festival  - MOT (MK), Manabu Noda, profesor (JP), Athanasia Papathanasiou, Festival Analogio (GR), Adam Potrykus, umelecký riaditeľ, koordinátor (SE), Octavian Saiu, teatrológ (RO), Joshua Sobol, dramatik (IL), Motti Lerner, dramatik (IL), Ágnes Takács, teatrologička (HU), Marija Tanana, riaditeľka festivalu (LT), Michel Vais, divadelný teoretik, kritik, prekladateľ (CA), Nick Rongjun YU, dramatik, riaditeľ festivalu (CN)

sekcia focus