nová dráma/new drama

Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama nie je len prezentácia inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale už dvadsať rokov je to stimulácia kreatívnej tvorby a myslenia o súčasnom divadle a témach, ktoré rezonujú v okolitom svete a našich individuálnych kultúrnych kontextoch.

Festival humanizuje, vytvára integrálne kultúrne prostredie, ktoré zásadne vplýva na rozvoj myslenia o kultúrnych a spoločenských procesoch a zviditeľňuje určitý umelecký segment aj v globálnejších rozmeroch. Je to úlohou a cieľom každého kvalitného festivalu a v roku 2005 si takúto programovú osnovu stanovil aj vtedy nový festival Nová dráma/New Drama. Navyše festival Nová dráma/New Drama vznikol v čase, keď postkomunistickou Európou „otriasala“ vlna novej drámy, keď novovzniknuté krajiny podnikali kroky smerujúce k založeniu festivalov, ktoré by napĺňali ciele nielen kvalitnej prehliadky divadelných inscenácií, ale aj možnosti redefinovania svojej kultúrnej a politickej identity. Súčasná dráma bola ideálnym prostriedkom na naplnenie týchto cieľov. V Divadelnom ústave už niekoľko rokov pred založením festivalu našla nová slovenská dráma podporu v podobe súťaže o najlepší dramatický text v slovenskom jazyku DRÁMA (od založenia v roku 2000 sa koná s veľkým úspechom dodnes, je rozšírená aj na súčasnú českú dramatiku), rovnako v multimediálnom priestore Divadelného ústavu, v Štúdiu 12, sa začal energicky podporovať duch a podstata tohto novodobého fenoménu – formou nových premiér, prednášok, workshopov, konferencií či inscenovaných čítaní aj so zahraničným presahom. Paralelne bola vytvorená aj knižná edícia Nová dráma/New Drama a sústredné kružnice potrebovali azda už iba tú najväčšiu – rámcovú – v podobe festivalu.

Podstatou festivalu Nová dráma/New Drama od jeho začiatku až do dnes teda nie je len prezentácia existujúcich inscenácií v hlavnom súťažnom programe, ale je to aj intenzívna stimulácia kreatívneho myslenia a komunikácie. Po kríze uvádzania slovenskej drámy po revolučných rokoch, a neskôr aj po založení samostatného štátu, je táto hlavná výzva stále otvorená a aktuálna. Súčasná slovenská dráma sa stala akýmsi kultúrnym brandom, vďaka ktorému sa pokúšame nazerať na svet mimo jednoduchých obrazcov a naším cieľom je pochopiť komplexný svet, ktorý ich obklopuje. Imidž festivalu dotvárajú aj prednášky a workshopy svetových odborníkov v oblasti performatívneho umenia (Hans-Thies Lehmann, Aleks Sierz, Patrice Pavis, Erika Fischer-Lichte a ďalší) či dramatikov (Joshua Sobol, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Goran Stefanovski, Bernhard Studlar, Clare Duffy, Tena Štivičić, Nina Rapi, Natalia Vorožbyt a ďalší), ako aj mnohé tematické výstavy a medzinárodné konferencie. Práve vďaka uvedeným konferenciám sa výrazne rozšírila prítomnosť svetových odborníkov, ktorí navštívili festival. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť aj o význame festivalu ako jedinej showcase prehliadky súčasného divadla na Slovensku. Za dvadsať rokov festival navštívilo vyše 500 zahraničných hostí, nehovoriac o početných hereckých ansámbloch, ktoré boli súčasťou programovej sekcie Focus.

Pozitívny ohlas zaznamenalo v roku 2007 práve rozšírenie programu o špeciálnu sekciu Focus zameranú predovšetkým na európske divadelné kultúry, s ktorými Slovensko môže aj v budúcnosti spolupracovať (Rumunsko, Srbsko, Fínsko, Slovinsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Izrael, Chorvátsko, Ukrajina, Rakúsko a i.). Koncentrovaný pohľad na zahraničné divadlo prostredníctvom sekcie Focus umožňuje komparáciu so súčasnou slovenskou drámou a divadlom, vytvára priestor na diskusiu a návštevníkom ponúka chuť inonárodného divadla.

Významným medzníkom bol aj rok 2015, od ktorého festival oslovuje tzv. patrónov z radov svetoznámych dramatičiek a dramatikov. Masterclass Dey Loher, Ivana Vyrypajeva, Jona Fosseho, Rolanda Schimmelpfenniga, Gianiny Cărbunariu, Andreja Kurejčika, Falka Richtera či Igora Bauersimu sú mimoriadne navštevované a festival Nová dráma/New Drama sa stal novodrámovou veľmocou a formou oficiálnej kultúrnej diplomacie.

Festival je zložitý organizmus, ktorý sa každoročne mení a dotvára. Odborné a širšie publikum festivalu Nová dráma/New Drama pozorne načúva európskym trendom a aj vďaka tejto skutočnosti zamedzuje festivalu obsahovú a formálnu stagnáciu. Festival je preto každý rok iný, dovolím si tvrdiť aj kvalitnejší, a jeho programovanie vychádza z komparácie slovenských a zahraničných rezonančných tém. Vo výslednom tvare je cieľom modelovať festival, ktorý potvrdzuje zmysel súčasného scénického umenia ako senzoru kultúrnych, umelecko-estetických a spoločensko-politických vplyvov a skúseností.

Vladislava Fekete
riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama a Divadelného ústavu Bratislava

hostia

Austrália

Richard Pettifer, režisér, teoretik, kritik

 

Belgicko

Guy van Belle, autor

Ingrid De Ketelaere, manažérka 

Christophe Galent, manažér 

Jean‐Philippe Gammel, kultúrny operátor, manažér

Daphné Tepper, analytička, autorka, kultúrna operátorka

 

Bielorusko

Ludmila Gromyko, kritička, redaktorka, autora 

Andrej Kurejčik, dramatik, režisér, publicista, aktivista

Bosna a Hercegovina

Hazim Begagić, teatrológ, herec, manažér

Dino Mustafić, režisér, manažér 

Selma Spahić, režisérka

Tanja Šljivar, dramatička 

 

Bulharsko

Ilko Ganev, teatrológ

Kalina Stefanova, teatrologička, kritička

 

Česko

Martin Bernátek, teatrológ, pedagóg

Andrea Buršová, herečka

Jakub Čermák, režisér, dramatik

Kamila Černá, teatrologička 

Martina Černá, manažérka, teatrologička 

Jan Daniel, scenárista, režisér

Viliam Dočolomanský, režisér (SK/CZ) 

Lenka Dolanová, historička

Dodo Gombár, dramatik, režisér (CZ/SK)

Barbora Hančilová, dramatička

Kamila Havířová, producentka

Tomáš Hájek, dramatik

Josef Herman, kritik

Jiří Himlera, teatrológ

Vanda Huptařová Zaplatíková, dramatička, scenáristka

Petr Christov, teatrológ, prekladateľ, pedagóg

Vojtech Janeček, režisér, prekladateľ

David Jařab, režisér

Lenka Jungmannová, kritička

Markéta Kaňková, publicistka, moderátorka

Jan Kerbr, kritik, publicista

Iva Klestilová, dramaturgička, dramatička 

Karel Král, kritik, publicista

Petr Král, režisér, herec, publicista, pedagóg

Tereza Krčálová, prekladateľka

Ľubica Krénová, teatrologička, kritička, manažérka (CZ/SK)

Radka Kunderová, teatrologička

Lenka Lagronová, dramatička

Tatiana Lazorčáková, teatrologička

Marta Ljubková, dramaturgička

Martin Macháček, kritik

Michaela Malčíková, autorka

Petra Marková, manažérka

Branislav Mazúch, herec

Vladimír Mikula, kritik, redaktor

Pavla Petrová, kultúrna manažérka

Vojtěch Poláček, teatrológ, herec

Markéta Polochová, prekladateľka

Silvie Pospíšilová, manažérka

Eva Prchalová, herečka, autorka

Radka Prošková, teatrologička

Daniel Přibyl, dramaturg

Anna Pýchová, manažérka

Kateřina Rudčenková, prozaička, dramatička

Pavel Sedlák, novinár, manažér

Roman Sikora, dramatik, novinár

Ivana Slámová, scenáristka

Vlasta Smoláková, teatrologička

Ondřej Svoboda, manažér

Jana Svobodová, režisérka, pedagogička

Jakub Škorpil, kritik, publicista

Marie Špalová, dramaturgička

Vojtech Štepánek, režisér, herec

Pavel Štorek, manažér

Romana Štorková Maliti, teatrologička, prekladateľka (CZ/SK)

Pavel Trtílek, dramaturg, autor

Dora Viceníková, dramaturgička

Šárka Zahálková, kurátorka

Jiří Záviš, dramaturg

Tomáš Žižka, scénograf, režisér, pedagóg

 

Čína

Fan Cao, hudobník

Bernice Kwok Wai Chan, kurátorka, editorka

Benny Lim, kritik, pedagóg

Zhu Ning, dramatička, kritička

Nick Rongjun Yu, dramatik, manažér

Lingyi Tang, herečka

Fan Xing, režisér 

 

Fínsko

Helena Autio-Meloni, manažérka  

Eeva Bergroth, producentka

Jukka Hytti, spisovateľ, herec, režisér, scénograf

Nea Leo, manažérka

Martina Marti, režisérka  

Vili Maunula, autor

Marjaana Mutanen, kostýmová dizajnérka 

Jukka-Pekka Pajunen, dramaturg, publicista

Sirkku Peltola, autorka

Max Ryynänen, kritik, teoretik, pedagóg

Alexandra Salmela, spisovateľka, prekladateľka (FI/SK)

Heikki Salo, skladateľ

Aija Salovaara, spisovateľka, režisérka 

Saara Turunen, dramatička

 

Francúzsko

Mathias Daval, spisovateľ, novinár

Harold David, režisér, manažér

Alena Kubová Gauché, architektka

Geneviève Charpentier, herečka

Jacques Le Ny, režisér, herec 

Patrice Pavis, teatrológ, pedagóg  

Christine Sirejols, teatrologička, pedagogička

 

Grécko

Anastasios Angelopoulos, teatrológ 

Maria Hatziemmanouil, prekladateľka 

Smaro Kotsia, dramaturgička

Dimitra Kondylaki, dramaturgička, režisérka, prekladateľka

Kyriakos Loukakos, kritik

Elli Papakonstantinou, režisérka, prekladateľka, manažérka 

Athanasia Papathanasiou, manažérka, kritička

Savas Patsalidis, kritik, teatrológ, pedagóg

Leandros Polenakis, teatrológ, kritik

Nina Rapi, dramatička 

 

Gruzínsko

Lasha Chkhartishvili, kritik, autor

 

Holandsko

Tsveta Andreva, kultúrna operátorka

Ana Sofia Dos Santos Felix, manažérka

Sofia Felix, kultúrna operátorka

Marijke Jansen, kultúrna operátorka

Henk Keizer, producent, kultúrny operátor

Arjo Klamer, ekonóm

Maria Tuerlings, kultúrna operátorka, manažérka

Alexander Van der Ven, kultúrny operátor

Jibbe Williams, dramatik, režisér

 

Chorvátsko

Snježana Abramović Milković, choreografka, manažérka

Snježana Banović, režisérka, teatrologička, pedagogička

Raymond Bertin, kritik, novinár

Branko Brezovec, režisér

Suzana Brezovec, performerka 

Nina Križan, manažérka

Darko Lukić, teatrológ, dramatik, pedagóg

Sanja Nikčević, teatrologička, kritička, pedagogička 

Tena Štivičić, dramatička

Željka Turčinović, teoretička, autorka

Nikolina Židek, prekladateľka, pedagogička 

 

India

Manpreet Kaur, herečka

Deepa Punjani, kritička

 

Irán

Mehdi Nasiri, teatrológ, kritik 

Mehrdad Rayani-Makhsous, režisér, dramatik

 

Izrael

Motti Lerner, dramatik

Olga Levitan, teatrologička 

Savyon Liebrecht, dramatička 

David Maayan, režisér

Peter Sinai, herec, režisér

Joshua Sobol, dramatik

 

Írsko

Stephen Wilmer, autor, dramatik

Japonsko

Taeko Nagai, teatrológ, manažér 

Manabu Noda, teatrológ, pedagóg

 

Kanada

Pierre Lavergne, redaktor

Michel Vaïs, teoretik, kritik, prekladateľ

Kórejská republika

Youn-Kiung Lee, manažérka

Bo Yeon Sin, manažérka

 

Litva

Agne Pulokaite, manažérka

Marija Tanana, manažérka, kritička

 

Lotyšsko

Vaidas Jauniškiš, autor

 

Maďarsko

Piroska Ács, manažérka

Fruzsina Dézsi, dramaturgička

Pál Frenák, režisér, choreograf

Orsolya Freytag, manažérka, autorka

Tamás Galovics, teatrológ

Judit Garai, performerka, dramaturgička

Anna Hárs, performerka, dramaturgička

Sylvia Huszár, teatrologička, prekladateľka, producentka

Natalia Jakubova, teatrologička

Rita Kalman, kurátorka, historička

Nina Király, manažérka

Anna Lakos, teatrologička

Tamas Lóky, dramatik, dramaturg

Róbert Markó, režisér

Maria Mayer-Szilagy, manažérka, kurátorka 

Kornél Mundruczó, režisé

András Nagy, dramatik

Ákos Németh, dramatik

Lilla Proics, kritička

Árpád Schilling, režisér, manažér

Attila Szabó, teatrológ

Ágnes Takács, teatrologička

Mihály Varga, architekt, redaktor

 

Moldavsko

Violeta Tipa, autorka

 

Nemecko

Jürgen Berger, kritik

Joseph Berlinger, producent, herec, režisér

Jana Binder, kulturologička, manažérka

Henning Bochert, manažér, publicista

Regine Dura, dramaturgička, dramatička  

Erika Fischer-Lichte, teatrologička, pedagogička

Knut Geisler, manažér

Thomas Irmer, teatrológ, publicista 

Hans-Werner Kroesinger, režisér 

Marold Langer-Philippsen, režisér 

Hans-Thies Lehmann, teatrológ, pedagóg 

Dea Loher, dramatička

Sarah Lorenz, dramaturgička

Daniel Molnár, teatrológ

Lydia Nagel, kritička  

Katharina Nay, dramaturgička

Dirk Neldner, manažér

Falk Richter, dramatik, režisér

Roland Schimmelpfennig, dramatik, spisovateľ 

Imanuel Schipper, dramaturg

 

Nórsko

Anna Fosse, prekladateľka (NO/SK)

Jon Fosse, dramatik, spisovateľ

 

Poľsko

Dorota Buchwald, teatrologička, manažérka

Katarzyna Dominiewska, redaktorka

Katarzyna Dudzic-Grabińska, prekladateľka

Jarosław Fret, režisér, herec, manažér

Anna Galas-Kosil, teatrologička

Irina Gerasimenko, teatrologička  

Tomasz Grabiński, prekladateľ, manažér, novinár

Daniel Chmielewski, výtvarník, scenárista

Joanna Klass, teatrologička

Andrzej Slawomir Jagodziński, prekladateľ, publicista

Monika Jarzyna, teatrologička

Justyna Jaworska, teoretička

Marta Keil, manažérka

Tomasz Kireńczuk, kritik, dramatik, kurátor

Monika Krawul, teatrologička 

Jadwiga Majewska, tanečnica, prekladateľka, dramaturgička, kurátorka

Krystyna Mogilnicka, prekladateľka, producentka

Piotr Morawski, teatrológ

Andriej Moskwin, teatrológ 

Monika Myśliwiec, choreografka, pedagogička

Kasia Ogidel, historička

Katarzyna Pilarska, producentka, dizajnérka, autorka 

Malgorzata Semil, redaktorka

Małgorzata Sikorska-Miszczuk, dramatička, scenáristka

Pawel Szkotak, režisér

Joanna Szymajda, teatrologička

Halina Waskziel, historička, teatrologička 

Marcin Zawada, teatrológ, dramaturg

Edyta Zielnik, producentka

 

Portugalsko

Francesco Frazão, dramatik, prekladateľ

Luis Mestre, teatrológ

Alexandra Moreira de Silva, teoretička, kritička

Susa Pop, teoretička, kritička

Jorge Silva Melo, herec, režisér, dramatik, prekladateľ

 

Rakúsko

Alex Bailey, choreograf, performer

Nika Brettschneider, herečka, režisérka, pedagogička

Angela Calicchio, dramatička

Ulrike Dembski, teatrologička 

Georg Dox, publicista, redaktor, kritik

Elisabeth Geyer, dramaturgička

Irene Girkinger, dramaturgička

Johannes C. Hoflehner, autor, manažér

Krõõt Juurak, performeka, tanečnica 

Ludvík Kavín, režisér, herec

Andreas Kugler, teatrológ  

Julia Lautner, dramaturgička 

Hans Mark, autor

Franz Schmidjell, manažér, kultúrny operátor

Ula Schneider, kurátorka

Wolfgang Stahl, manažér

Bernhard Studlar, dramatik

Thomas Trabitsch, herec 

Marianne Vejtisek, autorka 

Almut Wagner, dramaturgička

 

Rumunsko

Johanna Bertóti, kritička

Gianina Cărbunariu, dramatička, režisérka

Bogdan Florea, herec

Christina Genoveva Modreanu, kurátorka, kritička

Alexandre Hausvater, režisér

Ada Lupu, herečka

Gabriela Magirescu, herečka

Doru Mares, novinár

Iulia Popovici, kritička, kurátorka 

Octavian Saiu, teatrológ, pedagóg

Robert Serban, spisovateľ, novinár

Maria Zărnescu, teatrologička, kritička

 

Rusko

Tamara Arapova, manažérka

Rodion Beleckij, dramatik, poet 

Jelena Isajeva, dramatička, poetka 

Jurij Klavdijev, dramatik, žurnalista  

Irina Kucharenko, režisérka

Maxim Kuročkin, spisovateľ, dramatik  

Olga Malinina, dramaturgička

Kristina Matvienko, kritička, manažérka

Viktor Minkov, režisér, producent

Oľa Muchina, dramatička

Karina Serdyuchenko, režisérka

Yuri Urnov, režisér

Ivan Vyrypajev, dramatik, režisér

Olga Zaets, herečka

 

Severné Macedónsko

Nina Nikolikj, režisérka, manažérka  

Sasho Ognenovski, teatrológ, autor 

Goran Stefanovski, dramatik, pedagóg

 

Slovinsko

Zala Dobovšek, teatrologička

Peter Tomaž Dobrila, manažér

Tatjana Doma, dramaturgička

Miriam Drnovšek, manažérka  

Primož Jesenko, teatrológ, kritik 

Dušan Jovanović, dramatik, režisér 

Blaž Lukan, teatrológ, pedagóg

Tina Kosi, manažérka

Amelia Kraigher, teatrologička, publicistka  

Aleš Novak, režisér, manažér

Helena Pivec, teatrologička  

Alja Predan, dramaturgička, teatrologička. manažérka

Tea Rogelj, dramaturgička, teatrologička  

Samo Strelec, performer

Ivo Svetina, dramatik, manažér

 

Spojené kráľovstvo

Stewart Bailey, manažér 

Mark Brown, kritik

Clare Duffy, dramatička, dramaturgička

John Elsom, kritik, dramatik

Michael Harris, dramaturg

Ian Herbert, kritik

David Kantounas, dramaturg

Carl Lavery, teatrológ, pedagóg

Neil Peterson, manažér

Karl H. Richter, manažér

Laurence Short, spisovateľ 

Dana Silbiger, teatrologička (GB, SK)

Aleks Sierz, kritik, teoretik, publicista

Zoë Svendsen, režisérka, pedagogička, manažérka

Mischa Twitchin, lektor, teatrológ

 

Spojené štáty americké

Philip Arnoult, manažér

Gabor Barabas, autor, prekladateľ

Chantal Bilodeau, dramatička, prekladateľka, manažérka, aktivistka

Felicia Latoya Brown, teatrologička

Rebecca Eastman, manažérka 

John Freedman, kritik, publicista, dramaturg

Pierre Guérin, ekonóm

Carl Hoffmann, novinár, autor

Anthony Tassa, teatrológ

Pavel Trenský, autor

Michael Vandercook, producent, režisér

David White, manažér

 

Srbsko

Nenad Bogdanović, manažér 

Igor Burić, publicista

Branko Cvejić, herec, manažér

Ján Čáni, režisér, publicista

Pavol Čáni, manažér, grafik

Ján Černák, kritik

Jasna Ďuričić, herečka, pedagogička

Gordana Harašić, manažérka

Aleksandra Jovićević, teatrologička, kritička, pedagogička

Mirjana Karanović, herečka, pedagogička

Zoran Maksimović, teatrológ

Dejan Mijač, režisér, pedagóg 

Snežana Miletić, novinárka

Aleksandar Milosavljević, kritik

Miroslav Radonjić, teatrológ, manažér

Ksenija Radulović, teatrologička, kritička, pedagogička

Smiljka Seljin, novinárka

Milina Sklabinski, kulturologička

Miodrag Tabački, scénograf  

Ana Tasić, teoretička, kritička

Ana Tomović, režisérka

Ana Vujanović, teatrologička, pedagogička

Ana Žikić, prekladateľka, producentka

 

Sudán

Ali Mahdi Nouri, režisér, herec

 

Španielsko

Arantxa Vela Buendia, reportérka

Luis Miguel Cruz, dramatik, režisér

Guillermo Heras, herec

Machus Osinaga, novinárka

Alejandro Postigo, herec 

 

Švajčiarsko

Igor Bauersima, dramatik, režisér, architekt, scénograf, hudobník

Tobias Biancone, spisovateľ, manažér

Švédsko

Brigitta Persson, herečka, kultúrna operátorka

Adam Potrykus, manažér, kritik

Margareta Sörenson, teatrologička, režisérka, lektorka

 

Taliansko

Roberta Arcelloni, teatrologička

Enrico Bertacchini, pedagóg

Fulvio Ianneo, autor, herec

Riccardo Mancini, herec

Federica Petruccio, teatrologička

Giuseppe Pino Tierno, manažér

Lucas Scarlini, spisovateľ, dramatik, performer, rozprávač

Fabio Tolledi, dramaturg, kurátor, autor

 

Turecko

Handan Salta, divadelná kritička, manažérka

Uganda

Jessica Kaahwa, dramatička, režisérka, pedagogička

 

Ukrajina

Oksana Danchuk, teatrologička

Maryana Kuzemska, manažérka

Oleg Liptsin, režisér

Olena Lysenko, herečka

Tetyana Olijnyk, speváčka

Andriy Sendetsky, herec, režisér, scénograf, kostýmový výtvarník

Iryna Serebriakova, scenáristka, prekladateľka

Sofiya Volkovetska, manažérka

Natalia Vorožbyt, dramatička, scenáristka

 

Zimbabwe

Herbert Chibvongodze, historik 

sekcia focus

2007 – Focus Rumunsko

2008 – Focus Rusko

2009 – Focus Srbsko

2010 – Focus Fínsko

2011 – Focus Slovinsko

2012 – Focus Poľsko

2013 – Focus Česko

2014 – Focus Maďarsko

2015 – Focus Nemecko

2016 – Focus Bosna a Hercegovina

2017 – Focus Izrael

2018 – Focus Chorvátsko

2019 –  Focus Grécko

2020 – sekcia Focus sa neuskutočnila

2021 – sekcia Focus sa neuskutočnila

2022 – Focus Rakúsko

2023 – Focus Ukrajina

štatút festivalu

Štatút festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy

Nová dráma/New Drama
Preambula

Cieľom Štatútu je definovať pravidlá, zložky, východiská festivalu a kritériá výberu súťažných inscenácií.
Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama je súťažným festivalom činoherných a performatívnych inscenácií a vystúpení, ktoré boli uvedené v profesionálnych divadlách na Slovensku v aktuálnom výberovom období.

Festival je jediným celoslovenským súťažným festivalom a otvoreným fórom určeným na prezentáciu súčasnej slovenskej a svetovej drámy.

Festival je určený odbornej aj laickej verejnosti, pričom jeho zámerom je predstaviť najhodnotnejšie inscenácie, spoluvytvárajúce kultúrny a umelecký kontext profesionálnej divadelnej scény na Slovensku, a podporiť realizáciu aj tvorbu pôvodnej slovenskej a svetovej drámy.

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Festival inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama (ďalej len „festival“) je súťažným festivalom najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy uvedených profesionálnymi divadlami na Slovensku v aktuálnej, resp. predchádzajúcej divadelnej sezóne (od 1. 2. do 31. 1.).

Hlavným usporiadateľom festivalu je Divadelný ústav, príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Festival sa koná každoročne v máji v Bratislave v rozpätí 5 – 7 dní.

Partnerov festivalu oslovuje Divadelný ústav v období príprav festivalu. Špecifikácia partnerstva je zahrnutá v Zmluve o spolupráci, ktorú podpisujú obidve strany.

Organizačná štruktúra festivalu: 

Hlavný usporiadateľ
Hlavný usporiadateľ zabezpečuje plynulý chod festivalu.
V priebehu prípravy festivalu oslovuje na spoluprácu externých odborníkov a partnerov festivalu.

Dramaturgická rada
Dramaturgická rada navštevuje a posudzuje vybrané inscenácie slovenských profesionálnych zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel. 
Na základe kritérií festivalu zostavuje výber hlavného festivalového programu.

Festivalová porota
Festivalová porota posudzuje všetky inscenácie hlavného programu a rozhoduje o udelení festivalových cien. Svoje rozhodnutie písomne zdôvodní.


Organizačný štáb festivalu:

Čestný/á riaditeľ/ka
Úlohou Čestného/ej riaditeľa/ky festivalu je reprezentačná činnosť, tzn. podieľať sa na propagácii festivalu a na jeho verejnej prezentácii (tlačová konferencia, slávnostné otvorenie festivalu, odovzdávanie festivalových cien a pod.)

Riaditeľ/ka
Úlohou Riaditeľa/ky festivalu je zabezpečiť prípravu a plynulý chod festivalu z organizačného i ekonomického hľadiska, podieľať sa na kreovaní programu, nadväzovať kontakty so zahraničnými hosťami a odborníkmi a pod. Taktiež aj reprezentačná činnosť, tzn. podieľať sa na propagácii festivalu a na jeho verejnej prezentácii (tlačová konferencia, slávnostné otvorenie festivalu, odovzdávanie festivalových cien a pod.). 

Riaditeľ/ka festivalu má rozhodovaciu právomoc.

Výkonný/á riaditeľ/ka
Úlohou Výkonného/ej riaditeľa/ky festivalu je koordinačná a produkčná činnosť spojená s uvádzaním hlavného a sprievodného programu, reprezentačná činnosť, tzn. podieľať sa na propagácii festivalu a na jeho verejnej prezentácii (tlačová konferencia, slávnostné otvorenie festivalu, odovzdávanie festivalových cien a pod.) 
Taktiež sa podieľa na kreovaní programu a pod.

Programový/á riaditeľ/ka
Úlohou Programového/ej riaditeľa/ky festivalu je evidovanie inscenácií, ktoré spĺňajú kritériá festivalu, koordinovanie návštev dramaturgickej rady (vybavovanie vstupeniek a návšteva produkcií), kreovanie tvorby a realizácia sprievodného programu a pod. 

PR manažér/ka festivalu
Úlohou PR manažéra/ky festivalu je propagácia festivalu, jeho hlavného a sprievodného programu. Taktiež spolupráca pri vyhľadávaní partnerov festivalu, oslovovanie možných mediálnych partnerov, informovanie televíznych, rozhlasových printových a online médií a mediálnych partnerov. Prepájanie organizátorov, hostí a účastníkov festivalu s novinármi a pod.

Ďalší členovia/ky organizačného štábu 
Úlohou Ďalších členov/iek organizačného štábu sú produkčné činnosti, koordinovanie zahraničných hostí, technické zabezpečenie, spolupráca pri vytváraní programu, kontakt s domácimi a zahraničnými hosťami, distribúcia propagačných materiálov a ďalšie činnosti potrebné pre plynulý chod festivalu. 

Článok II.
Program festivalu

Program festivalu sa skladá z hlavného súťažného programu a sprievodných podujatí.

Hlavný súťažný program tvorí 10 – 12 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy profesionálnych divadiel a divadelných súborov zo Slovenska.

Sprievodné podujatia tvorí:

Programová sekcia Focus
Súbor sprievodných festivalových podujatí, ktoré sa zameriavajú na vybranú zahraničnú krajinu a jej slovenskú prezentáciu.
Súčasťou sekcie je hosťovanie zahraničnej inscenácie, vydanie a prezentácia prekladovej publikácie a Theory event. Focus určuje organizačný štáb v spolupráci s osloveným zahraničným kurátorom.

Programová sekcia Patrón/ka festivalu
Súbor sprievodných podujatí, ktoré sa zakladajú na vybranej významnej zahraničnej osobnosti z oblasti divadla a kultúry.
Patrón/ka festivalu je reprezentačnou osobnosťou daného ročníka festivalu. Jeho/jej pôsobenie na festivale zahŕňa príhovor na slávnostnom otvorení, masterclass a účasť na prezentácii zborníka hier.

Patróna/ku festivalu určuje organizačný štáb.

Medzinárodná konferencia
Slovenskí/é a zahraniční/é odborníci/čky z oblasti divadla a kultúry prihlasujú svoje príspevky na základe verejnej výzvy. Organizačný štáb stanovuje tému konferencie a prostredníctvom Vedeckého výboru konferencie vyberá príspevky.

Seminár mladej kritiky
Kritický seminár vedený prizvaným odborným lektorom prebieha počas celého trvania festivalu. Študenti/ky vysokých škôl umeleckého a humanitného zamerania zo Slovenska a zahraničia sa pod odborným vedením lektora/ky venujú reflexiám inscenácií hlavného programu. Účastníci/čky seminára tvoria zároveň študentskú porotu festivalu a na jeho záver udelia cenu študentskej poroty.

Trojboj a finále súťaže Dráma
Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien súťaže počas záverečného ceremoniálu festivalu.

Ďalšie sprievodné podujatia 
Medzi ďalšie sprievodné podujatia patria diskusie, inscenované čítania, výstavy, panelové diskusie, neformálne a formálne stretnutia a ďalšie aktivity na podporu prezentácie slovenského divadla v zahraničí.

Program festivalu zostavuje dramaturgická rada (hlavný festivalový program) a organizačný štáb (všetky druhy sprievodných podujatí).


 

Článok III.
Dramaturgická rada a výber inscenácií do hlavného programu festivalu

Výber inscenácií do hlavného súťažného festivalového programu uskutočňuje Dramaturgická rada. 

Činnosť Dramaturgickej rady koordinuje programový/á riaditeľ/ka festivalu (zabezpečuje lístky na predstavenia a návštevu inscenácií členov Dramaturgickej rady). 

Dramaturgická rada pozostáva z nepárneho počtu členov, minimálne troch, a na jej čele je predseda/níčka. Personálne zloženie Dramaturgickej rady sa každoročne mení a určuje ho organizačný štáb festivalu.

Dramaturgická rada navštevuje vybrané inscenácie bratislavských a mimobratislavských profesionálnych divadiel (zriaďovaných a nezriaďovaných), resp. ak situácia neumožní inak, istý počet inscenácií sleduje aj z audiovizuálnych záznamov, ktoré poskytnú divadlá a divadelné združenia. Inscenácie, navrhnuté dramaturgickou radou do hlavného programu, musia byť v konečnom štádiu posúdené na základe osobnej návštevy divadla.

Dramaturgická rada uzatvára program najneskôr 3 mesiace pred začiatkom konania festivalu.

Dramaturgická rada zabezpečuje textové podklady do festivalových propagačných materiálov podľa pokynov programového/ej riaditeľa/ky festivalu.

Odmeny za vykonanú prácu pre členov dramaturgickej rady zabezpečuje Hlavný usporiadateľ festivalu – Divadelný ústav.

Do výberu môžu byť zaradené:

inscenácie vychádzajúce z pôvodnej slovenskej a svetovej drámy, nie staršej ako 20 rokov,

kolektívne autorské diela,

dramatizácie,

inscenácie, ktoré vznikli v rámci inovatívnych inscenačných postupov –

interdisciplinárne či multimediálne diela,

inscenácie, ktoré prešli zásadnými úpravami dramatického textu staršieho ako 20 rokov (výhradne ich textová podoba), a to v prípade, keď je v popise diela k pôvodnému autorovi pridaný aj autor úpravy,

hybridné scénické formy so zreteľom na činohernú zložku,

činoherné inscenácie bez využívania textovej predlohy (nie však tanečné inscenácie).

Do výberu môžu byť zaradené výlučne inscenácie určené pre dospelé publikum, tzn. inscenácie určené adresátovi nad 18 rokov.

 

Článok IV.
Festivalová porota a udeľovanie festivalových ocenení

Festivalová porota sleduje hlavný súťažný program počas trvania celého festivalu.

Festivalová porota je trojčlenná a je zložená z odborníkov/čok a osobností z oblasti umenia a kultúry zo Slovenska a zahraničia. Personálne zloženie poroty určujú riaditelia festivalu (riaditeľ/ka, výkonný/á riaditeľ/ka a programový/á riaditeľ/ka). Festivalová porota si na prvom stretnutí zvolí svojho/u predsedu/níčku.

Festivalová porota udeľuje nasledovné festivalové ceny: 

Grand Prix Nová dráma/New Drama
Hlavná cena festivalu môže byť udelená len jednej inscenácii, a to na základe porotou stanovených kritérií.
Vizuálna podoba ceny je dielom výtvarníka/čky, ktorého vyberá Hlavný usporiadateľ.

Zvláštne ceny poroty
Porota môže udeliť ľubovoľný počet zvláštnych cien. 
Porota môže zvláštnu cenu udeliť ľubovoľnej zložke (napr. za hudbu, za svetelný dizajn, herecký výkon a pod.). 
Vizuálna podoba ceny je dielom výtvarníka/čky, ktorého vyberá Hlavný usporiadateľ.


 

4. Jedna inscenácia môže byť odmenená i viacerými festivalovými cenami, ak tak rozhodne festivalová porota.

Porota udeľuje vyššie uvedené ceny na základe konsenzuálneho rozhodnutia všetkých členov.

Na základe hlasovania divákov udeľuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Cenu bratislavského diváka. Hlasovanie divákov zabezpečuje Hlavný usporiadateľ festivalu. 
Hlasy sa počítajú na základe vzorca, ktorý určuje Hlavný usporiadateľ. Vzorec zohľadňuje veľkosť sály (kapacitu), naplnenosť a počet odovzdaných hlasovacích lístkov.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet negatívnych hlasov.
Vecnú cenu vyberie, zabezpečí a venuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Cenu študentskej poroty udeľujú členovia/ky Seminára mladej kritiky vybraní z radov študentstva vysokých škôl umeleckého a humanitného zamerania zo Slovenska a zahraničia, ktorých počas trvania festivalu odborne koordinuje prizvaný/á profesionálny/a kritik/čka alebo teatrológ/ička.

Členovia/ky študentskej poroty udeľujú cenu na základe konsenzuálneho rozhodnutia všetkých členov/iek, a to pod odborným dohľadom lektora/ky.

O výtvarnej či vecnej podobe Ceny študentskej poroty rozhoduje Hlavný usporiadateľ festivalu.

Festivalové ceny sa odovzdávajú počas záverečného ceremoniálu festivalu. Grand Prix Nová dráma/New Drama udeľuje predseda/níčka odbornej poroty, Cenu bratislavského diváka odovzdáva Primátor/ka hlavného mesta SR Bratislavy alebo zástupca/kyňa Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Cenu študentskej poroty odovzdávajú členovia/ky Seminára mladej kritiky. 


 

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Štatút sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu uvedeného dokumentu. 

Divadelný ústav ako Hlavný usporiadateľ festivalu má právo na doplnenia a zmeny festivalového štatútu, ktoré budú riadne zapracované do novej podoby štatútu. 

Štatút je uverejnený na oficiálnom webovom sídle festivalu www.novadrama.sk.

Štatút vypracováva Hlavný usporiadateľ festivalu.

 

V Bratislave, dňa 1. 12. 2023

 

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.

riaditeľka Divadelného ústavu