NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
4. – 9. May 2019

 

Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstavilo a o ceny zabojujovalo 10 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New Drama 2019 sa konal v dňoch 4. – 9. mája 2019 v bratislavských divadlách. Leitmotívom festivalu bol vzťah divadla a drámy k ekológií a environmentalistike.Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2019 v zložení Zuzana Uličianska, Martina Borodovčáková, Alžbeta Vakulová, Miron Pukan a Lukáš Kopas vybrala do hlavného programu 10 súťažných inscenácií a jednu inscenáciu do nesúťažnej sekcie Nájdená budúcnosť. Hlavný program aj tento rok doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 – Trojboj, ale i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Divadelného ústavu GREEN DRAMA. Patrónkou bola rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu. Sekcia Focus 2019 bola zameraná na grécke divadlo a drámu.

 

festivalové ceny

 • Grand Prix Nová dráma/New Drama

Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity
(réžia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo  

 • Cena bratislavského diváka

Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia: Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE, Bratislava  

 • Cena študentskej poroty

Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice  

 • Zvláštna cena poroty

Martin Pollack: Americký cisár
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce      

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2018:
1. miesto: Kaja Kowalczuková: 63/64
2. miesto: Ervín Hodulík: Jánova maľba
3. miesto: A. S. Baske: Strigy
Cena Rádia Devín: neudelená
Cena Činohry Slovenského národného divadla: A. S. Baske: Strigy
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Dušan Vicen: Diagnóza dno

súťažné inscenácie

Inscenácie nominované do hlavného programu 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):  

 • Martin Pollack: Americký cisár
  (réžia: Iveta Ditte Jurčová)
  Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce
 • Petra Fornayová a kol.: Koniec Koniec
  (koncept a réžia: Petra Fornayová)
 • Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor
  (réžia: Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
  Divadlo NUDE, Bratislava
 • Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity
  (réžia: Júlia Rázusová)
  Prešovské národné divadlo
 • Miroslav Dacho – Ján Luterán: Náš človek
  (réžia: Ján Luterán)
  Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava
 • Voľne na motívy próz Josepha Rotha: Projekt 1918
  (réžia: Michal Vajdička)
  Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
 • Arkadij a Boris Strugackij – Ondrej Spišák: Stalker
  (réžia: Ondrej Spišák)
  Teatro Tatro, Nitra
 • Lucy Prebble: Vedľajšie účinky

(réžia: Michael Vyskočáni)
Mestské divadlo Žilina

 • Viliam Klimáček: Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti)
  (réžia: Viliam Klimáček)
  GUnaGU, Bratislava
 • Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
  (réžia: Júlia Rázusová)
  Štátne divadlo Košice


      Inscenácia nominovaná do nesúťažného programu Nájdená budúcnosť 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

 

 • Søren Aabye Kierkegaard – Mário Drgoňa – Rebeka Mehlyová: Søren Kierkegaard
  (réžia: Silviu Debu)
  Štúdio 12, Bratislava

 

sekcia focus

Sekcia Focus 2019 patrila gréckemu divadlu a dráme. 9. mája sa festivalovému publiku na Malej scéne STU predstavil ODC Ensemble s interaktívnou performanciou REVOLT ATHENΣ v réžií Elli Papakonstantinu. Ocenená hra je jedinečným sprievodcom po Aténach, v ktorej sú komunity aktivistov predstavované v širších historických súvislostiach a prepojené s postavami gréckej mytológie. V rámci sekcie sa konal Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 – 2019), ktorý viedol grécky teatrológ Savas Patsalidis. Vďaka publikácií Divadelného ústavu sme predstavili tvorbu troch súčasných gréckych dramatikov – Dimitrisa Dimitriadisa, Jannisa Mavritsakisa a Ninu Rapi.

sprievodné podujatia

Gianina Cărbunariu
majstrovská lekcia rumunskej režisérky a dramatičky, tohtoročnej patrónky festivalu spojená s prezentáciou zborníka jej hier v slovenskom jazyku

AKÉ DRAMATICKÉ JE TO S NOVOU DRÁMOU?
diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách

Ekologické otázky a environmentálne problémy v divadle a performancii
medzinárodná konferencia, predstavila podoby možných umeleckých odpovedí na problémy týkajúce sa životného prostredia. Zameriavala sa na otázky použitia materiálov, technológií a princípov v divadle, ale aj na vzťah človeka k jeho okoliu. Konferencie sa zúčastnili poprední teoretici a praktici v odbore

Trojboj
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Čestná riaditeľka Zuzana Kronerová
Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete
Hlavný koordinátor festivalu Dušan Poliščák
Programový manažér Ján Tomandl
Dramaturgická rada Zuzana Uličianska, Martina Borodovčáková, Alžbeta Vakulová, Miron Pukan, Lukáš Kopas
Kurátorka sekcie Focus Grécko Sissy Papathanassiou
Sprievodný program Lenka Čepková (Trojboj), Miloslav Juráni (medzinárodná konferencia), Andrea Domeová (prezentácie publikácií)
PR manažérka Lenka Čepková
Koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12 Gustáv Vida
Ubytovanie Viera Burešová
Zahraniční hostia Ján Tomandl, Diana Selecká
Autor ceny Grand Prix: Martin Mistrík – Zelená lúka
Vizuál: Martin Mistrík – Zelená lúka

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. 

Fotogaléria