NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
13. – 18. May 2013

Dlhoročné úsilie o prezentáciu slovenskej drámy vyústilo do prvej konferencie slovenských dramaturgov Nová dramaturgia, nový dramaturg. Prostredníctvom sympózií, konferencií a panelových diskusií pokračuje festival v otváraní zaujímavých a progresívnych tém.

festivalové ceny

GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013
Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem dní do pohrebu
Slovenské komorné divadlo, Martin
réžia Ľubomír Vajdička
 

Zvláštna cena poroty

Inscenačný tím predstavenia Jánošík 00 7 Mestského divadla v Žiline
Za pozoruhodný počin mladého autorského a inscenačného tímu, ktorý prostredníctvom hravého pohľadu na jánošíkovský mýtus priniesol vtipnú a zároveň angažovanú generačnú výpoveď.
 

Zvláštna cena poroty

Divadlo Aréna za inscenáciu Holokaust
Inscenácia vznikla na základe divadlom iniciovaného dramatického textu Viliama Klimáčka, ktorý sa venuje závažnej etape histórie Slovenska.
 

Cena študentskej poroty

Róbert Mankovecký / Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk
Slovenské komorné divadlo, Martin
réžia Dodo Gombár
 

Cena bratislavského diváka

Simona Semenič: 5chalanov.sk
Štúdio 12 – štúdio pre novú drámu a Divadlo TUŠ, Bratislava
réžia Adriana Totiková
 

Ceny súťaže Dráma 2012

1. miesto: Helena Eliášová: Tentazione
1. miesto:
Marian Janik:  Autista
2. miesto:
Michal Baláž: Spojené kráľovstvo
3. miesto:
neudelené


Cena Slovenského rozhlasu:
Vladimír Ragala: Metro

súťažné inscenácie

Činohra Slovenského národného divadla
Anna Jablonská: Pohania

(réžia Marián Amsler)  

Divadlo Aréna, Bratislava
Viliam Klimáček: Holokaust
(réžia Rastislav Ballek)
 

Divadlo SkRAT, Bratislava
Dušan Vicen a kol.: Proces procesu procesom (Pôjdeš do basy? Hajzel!)
(réžia Dušan Vicen)
 

Mestské divadlo, Žilina
Michaela Zakuťanská: Jánošík 00 7

(réžia Ján Luterán, Mariana Ďurčeková)  

OZ Tucet a SPOTs
Ján Šimko: Steel my heart (Túlame sa nocou požieraní ohňom)
(réžia Ján Šimko)
 

Slovenské komorné divadlo, Martin
Róbert Mankovecký / Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk
(réžia Dodo Gombár)
 

Slovenské komorné divadlo, Martin
Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem dní do pohrebu
(réžia Ľubomír Vajdička)
 

Štúdio 12 – štúdio pre novú drámu a Divadlo TUŠ, Bratislava
Simona Semenič: 5chalanov.sk

(réžia Adriana Totiková)

sekcia focus

FOCUS ČESKÁ REPUBLIKA

Divadlo Reduta – Národní divadlo Brno, Česká republika
Franz Kafka, Daniel Špinar, Dora Viceníková: Kabaret Kafka
(réžia Daniel Špinar)

sprievodné podujatia

Nová dramaturgia, nový dramaturg
Konferencia o slovenskej dramaturgii, o jej úlohe, o zmenách, ktorými prešla v posledných rokoch a o transformácii funkcie dramaturga na Slovensku.  

Svetlo, ktoré znamená svet

Výstava Lukasza Wojciechowského, víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2012.  

Malá kniha nástrah

Theory Event / Prednáška známeho macedónskeho dramatika Gorana Stefanovského o písaní divadelných hier pre súčasných aj budúcich dramatikov.  

Súčasná holandská dráma

Theory Event Prednáška holandského dramatika a režiséra Jibbeho Willemsa spojená s prezentáciou novej publikácie Divadelného ústavu Holandská dráma.  

Introduction I,II

Diskusia zahraničných hostí festivalu s dramaturgom a publicistom Marekom Godovičom, členom dramaturgickej rady festivalu o slovenských historicko-spoločenských východiskách, ktoré reflektujú súťažné inscenácie.  

Trojboj 2013

Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2012, diskusia s finalistami a porotou. (réžia Tomáš Procházka)  

Seminár mladej kritiky

určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Účastníci sa venujú kritickej reflexii inscenácií hlavného súťažného programu pod vedením lektorky Ľubice Krénovej, divadelnej publicistky pôsobiacej v Čechách a na Slovensku.

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Dramaturgická rada: Elena Knopová, Marek Godovič, Miro Zwiefelhofer
Porota: Kamila Černá (CZ), Tomasz Grabiński (PL), Maja Hriešik, Zuzana Mistríková, Martin Ondriska
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Marek Godovič, Lucia Čarnecká, Miro Zwiefelhofer, Juraj Hubinák, Gabriela Holečková, Viera Burešová, Diana Selecká
Autorka ceny Grand Prix: Emőke Vargová
Vizuál: Milk

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.  

Nová dráma – Enter Prešov / Divadlo Jonáša Záborského, 21. – 22. 5. 2013
Nová dráma – Enter Žilina / Mestské divadlo Žilina, 18. – 23. 6. 2013

Fotogaléria

Ohlasy

„Divadelné podujatie, ktorému nezvykne chýbať príjemná jarná atmosféra, vychádza zo snahy priblížiť divákom to najlepšie, čo na domácej scéne vzniklo. Čerstvou bilanciou tohtoročného výberu aktuálnych inscenácií do súťažnej prehliadky je citeľná prevaha súčasnej drámy slovenských autorov. Tú festival vlastne dlhé roky aj podporuje.“

Eva Andrejčáková: Národná identita sa dá nájsť v divadle In SME, roč. 21, č. 106, s. 15 (09.05.2013)

„Miera spoločenskej angažovanosti obsiahnutá vo festivalových predstaveniach jeho zahraničných účastníkov až prekvapila, oceňovali vyrovnanosť umeleckej úrovne prezentovaných produkcií, z ktorých porota len ťažko vyberala.“

(zu): Grand Prix ide do Martina In SME, roč. 21, č. 115, s. 18 (20.05.2013)

„Letošní bratislavský festival přinesl silná a provokující témata: stíny minulosti ještě válečné a poválečné (Holokaust) i ty normalizační (Sedm dní do pohřbu), tápání při hledání „duchovních“ cest (Pohani), ironický nadhled nad národními mýty (Národní hřbitov, Jánošík 007), znepokojivé problémy zemí postkomunistického prostoru (Proces procesu procesem, 5chalanov.sk) i konkrétní bolesti, související se společenskými přeměnami země (Touláme se nocí…). Byli bychom schopni v Čechách sestavit také tak provokující přehlídku?“

Jan Kerbr: 6provokujicichdnu.sk (No 4) In http://www.divadelni-noviny.cz/6provokujicichdnu-sk-no-4. (17.06.2013)

„Deviaty ročník (festivalu) bol presvedčivejší ako minulý. Priniesol kvalitatívne rôzne inscenácie, no tie sa takmer vždy vymykali tradičnej divadelnosti a neváhali experimentovať.“