Ohlasy médií

„Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2018 získala WOW! v podaní Debris Company. Festivalové ocenenia sa v rámci 14. ročníka podujatia spolu s cenami súťaže Dráma odovzdávali v sobotu (19. 5.) večer v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.“

„Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Elity. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru z Česka a Slovenska, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Postfaktótum. Zvláštnu cenu poroty si odniesla herečka Barbora Andrešičová za širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a veci.“

„Emma, ktorú Barbora brilantne stvárnila, si doposiaľ užívala život plným priehrštím – hlavné postavy, úspech, alkohol, drogy, večierky... No keď sa ocitla v liečebni, uvedomila, že so svojím životom musí niečo urobiť.

„Výhodou festivalu Nová dráma/New drama je skutočnosť, že hlavnou náplňou a centrom jeho záujmu je fenomén súčasnej drámy, ktorá sa neustále mení, čím ani festivalu nedovolí ustrnutie, skostnatenie či stagnáciu.“

„Zaujímavé spojenie pohybového divadla a filozofickej básne Eugena Gindla - inscenácia Wow! v podaní Debris Company otvorí v pondelok divadelný festival Nová dráma/New Drama 2018. “

„Neexistuje divadlo vo svete, ktoré by ho neinscenovalo, bude otvárať festival, dokonca zostane päť dní, lebo ho zaujal program...“