Ohlasy

„Nová dráma 2023 privíta vyše 30 zahraničných hostí a mnohí z nich sa so slovenským divadlom stretnú prvýkrát.“

„Práve dnes štartuje 19. ročník festivalu Nová dráma/New Drama, ktorá fanúšikom divadla dáva možnosť pozrieť si v Bratislave za šesť dní to najlepšie a najprogresívnejšie zo súčasnej dramatiky.“

„Máme veľkú radosť z energie, ktorú priniesli študentky a študent 4. ročníka divadelných štúdií VŠMU, ktorí pre 19. Ročník festivalu zostavujú online festník.
Ivana Topitkalová, Šimon Frolo a Petra Veltyová.
Počas festivalu si vás nájdu na sociálnych sieťach Novej drámy a časopisu Reflektor podnetné informácie o priebehu festivalu, ankety a rozhovory.“

„Počas najbližšieho týždňa predstaví výber inscenácií, ktoré v uplynulom roku vznikli na domácej divadelnej scéne.“

„Dušan Poliščák, Anna Šoltýsová a Zuzana Kronerová nám v štúdiu predstavili aktuálny ročník divadelného festivalu Nová dráma/New drama, ktorý sa začína už o pár dní v Bratislave.“

„Obľúbená herečka Zuzana Kronerová je už dlhé roky patrónkou a čestnou riaditeľkou divadelného festivalu Nová dráma/New Drama.“

„V poradí 19. ročník festivalu sa nesie v znamení témy Divadlo v exile.“

„Festival Nová dráma/New Drama, venovaný súčasnej dráme na slovenských javiskách, sa tento rok uskutoční 15. až 20. mája v bratislavských divadlách.“