Ohlasy

„Roľa je dílo žen o ženách, v němž mají své místo rady předchůdkyň potomkyním, objeví se i obdobné výtvarné metafory a podobná je i nedramatická literární forma, druhdy označovaná slovem pásmo, spojujícím činohru, recitaci, zpěv a v Roľi i pohybové a taneční sekvence. Tentokrát se ovšem nejedná ani trochu o demonstraci názoru či postoje, který zrovna letí, nýbrž o starosvětský rituál, jenž, jak se v podtitulu praví, zkoumá dědičnost v linii předků.“

„Ve dvou z devíti inscenací, prezentovaných na festivalu Nová dráma 2022, a to shodou okolností v těch, které byly nejúspěšnější při sklizni cen, se objevila téměř totožná sekvence. Šlo o sumář poučení dívkám, jak se mají správně chovat.“