NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
27. – 28. October 2020

Sme veľmi radi, že aj napriek súčasnej epidemiologickej situácii sa festival súčasnej drámy, Nová dráma/New Drama konal - aj keď len v alternatívnej forme. Organizátori pre vás pripravili videá, ktoré prezentovali tri publikácie - každá z nich sa venuje súčasnej dráme. Pripomeňte si s nami celý online program, ktorý vás sprevádzal od konca októbra. Môžete si ho pozrieť tu alebo na YouTube kanáli Divadelného ústavu