NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
27. – 28. October 2020

Sme veľmi radi, že aj napriek súčasnej epidemiologickej situácii sa festival súčasnej drámy, Nová dráma/New Drama konal - aj keď len v alternatívnej forme. Organizátori pre vás pripravili videá, ktoré prezentovali tri publikácie - každá z nich sa venuje súčasnej dráme. Pripomeňte si s nami celý online program, ktorý vás sprevádzal od konca októbra. Môžete si ho pozrieť tu alebo na YouTube kanáli Divadelného ústavu

Program festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva

Prezentácia zborníka hier projektu GREEN DRĀMA

Divadelný ústav ešte v roku 2018 začal projekt GREEN DRĀMA, ktorý sa hlboko dotýka témy ekológie a environmentu. Oslovil pätnásť slovenských dramatičiek a dramatikov, ktorí počas uvedeného obdobia napísali dramatické texty, venujúce sa environmentálnym témam (Dodo Gombár, Gabriela Alexová, Pavol Weiss, Dušan Vicen, Kamil Žiška, Uršuľa Kovalyk, Peter Janků, Miklós Forgács, Slavka Civáňová, Marek Godovič, Dušan Poliščák, Tomáš Procházka, Adriana Krúpová, Jana Micenková, Samuel Chovanec). Výstupom z tohto projektu je unikátny zborník hier s rovnomenným názvom.  Programom sprevádzal moderátor Ludwig Bagin.

Prezentácia publikácie Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Publikácia Vladimíra Predmerského a kolektívu autorov (Miroslav Ballay, Lenka Dzadíková, Ida Hledíková-Polívková, Juraj Hubinák, Dagmar Inštitorisová, Elena Knopová, Mišo Kováč-Adamov, Barbora Krajč Zamišková, Vladimír Predmerský, Ľubomír Šárik, Vladimír Štefko, Pavel Uher, Dominika Zaťková) je prelomovou v oblasti bábkovej dramatiky na Slovensku, skúma jej vývoj od 19. storočia až po súčasnosť. Venuje sa nielen dramatickým autorom, je tiež syntetickým pohľadom na vývoj slovenského bábkarstva. Prezentáciu moderovala  teatrologička Lenka Dzadíková.

Prezentácia publikácie DRÁMA nie je súťaž

Festival vyvrcholil symbolickou oslavou 20. výročia súťaže dramatických textov DRÁMA. A ako inak osláviť výročie súťaže, ak nie jej zhrnutím, spomienkami a stretnutím s víťazmi? Divadelný ústav pri príležitosti okrúhleho výročia vydal publikáciu, ktorá obsahuje podrobné súpisy ocenení a anotácie všetkých finálových textov. 

festivalový tím

Čestná riaditeľka Zuzana Kronerová
Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete
Výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák
Programová riaditeľka Lenka Čepková
PR manažérka Eva Fačková
Vizuál: Martin Mistrík – Zelená lúka