NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 17. May 2005

Prioritný projekt Divadelného ústavu Nová dráma/New Drama vyústil do prehliadky inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Prvý ročník predstavil 26 inscenácií z celého Slovenska.

súťažné inscenácie

Činohra Slovenského národného divadla
Roland Schimmelpfennig: Arabská noc
(réžia Martin Čičvák)  

Činohra Slovenského národného divadla
Viliam Klimáček: Hypermarket
(réžia Roman Polák)  

Činohra Slovenského národného divadla
Eva Maliti-Fraňová: Krcheň Nesmrteľný
(réžia Roman Polák)  

Činohra Slovenského národného divadla
Leopold Lahola – Peter Pavlac: Rozhovor s nepriateľom
Roman Olekšák: Ticho
(réžia Ľubomír Vajdička)  

Činohra Slovenského národného divadla
Martin Huba – Martin Porubjak: Tančiareň
(réžia Martin Huba)  

Činohra Slovenského národného divadla
Martin McDonagh: Ujo Vankúšik
(réžia Ľubomír Vajdička)  

Činohra Slovenského národného divadla
Božena Slančíková Timrava – Peter Pavlac: Veľké šťastie
(réžia Ľubomír Vajdička)  

Divadlo a.ha Bratislava
Zuzana Križková: Poslovia
(réžia Štefan Korenči)  

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Caspar Ester: Toaletárka (Štvrté želanie)
(réžia Miloš Karásek)  

Divadlo Andreja Bagara a Divadelné združenie ZDVIH Nitra
Igor Bauersima: norway.today
(réžia Vladislava Fekete)  

Divadlo ASTORKA Korzo´90 Bratislava
Nikoline Werdelinová: Milovníci
(réžia Milan Lasica)  

Divadlo Jána Palárika Trnava
Milan Jedlička: Korytnačina
(réžia Matúš Oľha)  

Divadlo Jonáša Záborského / Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Miro Gavran: Muž mojej ženy
(réžia Matúš Oľha)  

Divadlo SkRAT Bratislava
Ľubomír Burgr a kol.: Morča
(réžia Ľubomír Burgr)  

Divadlo SkRAT Bratislava
Ľubomír Burgr a kol.: Paranoja
(réžia Ľubomír Burgr)  

Divadlo Stoka Bratislava
kol.: Strata (Multimediálna grcanica)
(réžia Blaho Uhlár)  

Divadlo z Pasáže Banská Bystrica, VŠMU
Katarína Mrázková, Viera Dubačová, Peter Vrťo: Diagnóza: Túžba
(réžia Viera Dubačová)  

GUnaGU Bratislava
Viliam Klimáček: Gotika (polčas rozpadu)
(réžia: Karol Vosátko)  

JW Productions a Štúdio L&S Bratislava
Jakub Nvota – Kamil Žiška: Piano Revue
(réžia Juraj Nvota)  

Mestské divadlo Žilina
Jozef Lenhart: Frau Mozart (Konstanz)
(réžia Branislav Matuščin)  

OZ Divadelné oddelenie a Štúdio 12 Bratislava
René Pollesch: Katka Krátka tu už nepracuje
(réžia Ján Šimko)  

Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka: Tata (Správa o chorom otcovi a troch zdravých dcérach)
(réžia Ondrej Spišák)
 

Slovenské komorné divadlo Martin
Ján Štrbák: Pamäť (rekonštrukcia)
(réžia Ján Štrbák)  

Svojpomocné umelecké družstvo Bratislava
Anna Grusková, Ingrid Hrubaničová, Vlado Zboroň, Peter Chowaniec: Nýmandi a nymfomani
(réžia kolektív tvorcov)  

Štátne divadlo Košice
Peter Pavlac: 3. 3. 3.
(réžia Patrik Lančarič)  

Združenie MED Bratislava
Laco Kerata: Tak (alebo tak)
(réžia Laco Kerata)

sprievodné podujatia

Národné divadlo Praha – Slovenské národné divadlo Bratislava
Anonym: Prenasledovanie a umučenie Dr. Šaldu
(réžia: Michal Dočekal)
Hostia prehliadky v rámci projektu „SND a jeho priatelia“


Národné divadlo Varšava
Tadeusz Słobodzianek: Merlin (Iná história)
(réžia: Ondrej Spišák)
Hostia prehliadky v rámci projektu „SND a jeho priatelia“


Maratón inscenovaného čítania 50:50
50 úryvkov najnovších hier a 50 samplov. 5 hodinový improvizovaný dialóg známych hercov, DJov a VJov. Nový spôsob prezentovania novej drámy predstavuje úryvky z hier najznámejších súčasných dramatikov.
(scénická koncepcia: Vladislava Fekete)


Večer s Divadlom z Pasáže Banská Bystrica
Stretnutie s tvorcami a hercami jediného komunitného divadla na Slovensku, spojená s aukcia obrazov viac ako dvadsiatich popredných slovenských výtvarníkov Umelci umelcom alebo pokus o záchranu jedného divadla.


Kultúra 2000 – prezentácia úspešných medzinárodných projektov v oblasti výtvarného umenia
Seminár o možnostiach čerpania finančných prostriedkov a prezentácia podporených projektov výtvarného umenia grantového programu Kultúra 2000, spojená s vernisážou výstavy súčasného srbského videoumenia.
 

Divadelná architektúra v stredoeurópskom priestore – vývoj, vplyvy, súčasný stav a možnosti ďalšieho rozvoja
Pracovné stretnutie zástupcov divadelných ústavov a múzeí stredoeurópskych krajín v súvislosti s prípravou rovnomenného projektu.


Európska dielňa prekladu
Stretnutie dramatikov, teatrológov a odborníkov na súčasnú drámu zo Slovenska, Francúzska, Portugalska, Talianska a iných európskych krajín. V spolupráci s Európskou dielňou prekladu v Orléans. 

festivalový tím

Usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Slovenské národné divadlo Bratislava, Divadlo Astorka Korzo´90 Bratislava
Dramaturgická rada: Darina Abrahámová (predsedníčka), Silvia Hroncová, Andrea Domeová, Svetozár Sprušanský, Zora Jaurová, Romana Maliti, Martina Vannayová
Organizačný tím: Romana Maliti, Diana Selecká, Dominika Zaťková, Viera Burešová, Gabriela Holečková, Vladislava Fekete, Martina Vannayová, Katarína Beňušková, Katarína Weissová
Vizuál: Nora Nosterská

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Ohlasy

„„Je potešiteľné, že sa v slovenských divadlách našli až tri desiatky súčasných hier, z toho takmer dve tretiny slovenských. Bratislava má vďaka tomu deväťdňový divadelný sviatok. New Drama má určite ambíciu stať sa festivalom, ktorý bude prinášať to najlepšie, čo sa na Slovensku v oblasti drámy počas roka udeje. .. Je to jedna s príjemných možností, ako zvýšiť záujem o súčasnú divadelnú dramatickú tvorbu a je aj obrazom spolupráce viacerých divadelných scén, bratislavských i mimobratislavských divadiel.“

(mi, dot): Nová dráma nespí už tretí deň In: SME, Roč.: 13, č. 108, Príloha: Bratislava, Roč. 6, č. 88, s. III. (11.05.2005)

„Nebola som sama, kto nadobudol pocit, že aj keď nie sme vo svetovom kontexte národom Ibsenov ani Shawov (aby som si brala za vzor len menšie divadelné kultúry), hráme a chceme hrať aj (keď už nie predovšetkým) hry svojich súčasníkov. Vedieť, aké postavenie, charakter, zmysel a úroveň majú čerstvé diela divadelných autorov z iných krajín patrí k naznačenému odhodlaniu: podporovať predovšetkým „vlastné výrobky“. Preto som sa napokon stotožnila s obsahom i názvom prehliadky Nová dráma / New drama. Pokiaľ v nej zastúpenie slovenských autorov bude minimálne polovičné, môže byť konfrontácia nášho i nenášho (slovo cudzí sa mi akosi „EU-prieči“) iba užitočná. ... Ak sa nám prehliadkou podarí ukázať, že nová dráma na našich javiskách je a žije; ak upozorníme novinárov, redaktorov, kritikov, teoretikov, domácich i zahraničných pozorovateľov, že sa oplatí systematicky zaoberať slovenskými inscenáciami nových drám; ak dokážeme upútať divákov sústredenou ponukou novej drámy, tak verím, že z našej takmer improvizovanej prehliadky sa čoskoro vykľuje ozajstný, veľký bratislavský divadelný festival.“

Darina Abrahámová: Sme pripravení? (Malá úvodná úvaha o veľkom festivale) In: programový bulletin Nová dráma / New Drama: 1.ročník prehliadky inscenácií slovenskej a svetovej drámy 9. – 17. mája 2005, Bratislava – Nitra, Divadelný ústav, 2005 (09.05.2005)

„Čert ani vtedy nespí, keď chrápe – hovorí príslovie. So súčasnou drámou je to podobne. Aj keď sa zdá, že jej niet, organizátori prvého ročníka festivalu našli v slovenských divadlách tridsať inscenácií súčasných hier. Z toho devätnásť slovenských!“

Mária Jenčíková: Nová dráma nespí, aj keď chrápe In: Pravda, Roč.: 15, č. 106, s. 30 (09.05.2005)

„Organizátori stavili na pestrosť zastúpenia slovenských divadiel a pomerne veľký počet inscenácií. V rámci úvodného ročníka je cieľ zmapovať dostačujúci. Ďalším krokom do budúcna bude azda výber inscenácií zúžiť, stanoviť presnejšie kategórie a vyhnúť sa kolísavosti kvality. V množstve ponúknutého sa spoločné znaky „súčasnosti“ súčasných textov trochu vytrácali, na druhej strane však výber demonštroval pestrosť súčasnej scény.“