Divadelný ústav bratislava

Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
Tel.: +421/2/20487 102, 103
du@theatre.sk
www.theatre.sk
mapa logo

Ľudia

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

02/204 87 101
vladislava.fekete@theatre.sk

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

02/204 87 501, 0917 404 505
dusan.poliscak@theatre.sk

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka, Štúdio 12

02/204 87 601
anna.soltysova@theatre.sk

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov

02/204 87 102
diana.selecka@theatre.sk

Lenka Leláková

LENKA LELÁKOVÁ
PR manažérka

02/204 87 106, 0918 838 761
lenka.lelakova@theatre.sk

Ivona Solčániová

IVONA SOLČÁNIOVÁ
Koordinácia dobrovoľníkov, produkcia, Štúdio 12

02/204 87 602, 0915 891 343
studio12@theatre.sk