NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 14. May 2008

Media

„“

(red.): Festival Nová dráma sa rozrastá In kød – konkrétne ø divadle, roč. 2, č. 4 (2008), s. 24-25 (2008)

„“