NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 14. May 2008

Podpora súčasnej slovenskej drámy sa rozširuje aj na mladých tvorcov. Na festivale sa okrem Trojboja – finálového čítania súťaže Dráma objavuje aj projekt Dramaticky mladí určený pre autorov do osemnásť rokov.

festivalové ceny

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry
Christopher McKey: Narodeniny
Divadlo SkRAT Bratislava
réžia kolektív tvorcov


Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry

Roland Schimmelpfennig: Predtým/Potom
Slovenské komorné divadlo Martin
réžia Eduard Kudláč
 

Cena za najlepšiu dramaturgiu

inscenácia Piargy a Divadlo Andreja Bagara
s prihliadnutím na systematické objavovanie slovenskej literatúry v divadle
 

Cena Prekvapenie Novej drámy
inscenácia
Nakŕm hada na svojej hrudi – Part I: Stamina Report
Phenomenontheatre a Stanica Žilina-Záriečie
koncept a réžia Eduard Kudláč
 

Zvláštna ceny poroty

inscenácia hry Ivety Horváthovej Fetišistky a Slovenské národné divadlo
s prihliadnutím na kontinuálne uvádzanie súčasných slovenských hier
 

Zvláštna ceny poroty
Blaho Uhlár
za dlhodobý a systematický prínos v oblasti autorskej tvorby
 

Cena bratislavského diváka

Michal Ditte: Terra Granus
Divadlo Pôtoň, Levice
réžia Iveta Jurčová
 

Ceny súťaže DRÁMA 2008

1. miesto: Zuzana Ferenczová a Anton Medowits: Solitaire.sk
2. miesto: Michaela Zakuťanská: Havaj
3. miesto: Štefan Timko: Jedinečný pohľad do centra

súťažné inscenácie

Divadlo Fórum a S.T.O.K.A. Bratislava
Redukcia (azas)
(réžia Blaho Uhlár)
 

Divadlo Aréna Bratislava
Marguerite Durasová: India Song

(réžia Hans Hollman)  

Phenomenontheatre a Stanica Žilina-Záriečie
Eduard Kudláč: Nakŕm hada na svojej hrudi – Part I: Stamina Report

(koncept a réžia Eduard Kudláč)  

Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Iveta Horváthová: Fetišistky
(réžia Soňa Ferancová)
 

Divadlo Andreja Bagara Nitra
Roman Polák: Piargy
(réžia Roman Polák)
 

Divadlo Pôtoň, Levice
Michal Ditte: Terra Granus
(réžia Iveta Jurčová)
 

Slovenské komorné divadlo, Martin
Roland Schimmelpfennig: Predtým/Potom
(réžia Eduard Kudláč)
 

Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Conor McPherson: Rum a vodka
(réžia Klaudyna Rozhin)
 

Divadlo SkRAT Bratislava
Christopher McKey: Narodeniny
(réžia kolektív tvorcov)
 

Vysoká škola múzických umení, Bratislava
David Mamet: Sexuálna perverzita v Chicagu
(réžia Michal Vajdička)

sekcia focus

FOCUS RUSKO

Centrum dramaturgie a réžie, Moskva, Rusko
Jurij Klavdijev: Ja, guľometník
(réžia Irina Keručenko)
 

Ruská dráma v divadle po roku 1989

Medzinárodná konferencia o podobe ruskej drámy v divadle po roku 1989.
 

Dokumentárne divadlo

Workshop s dramatičkou Jelenou Isajevovou.  

Inscenované čítanie z novej ruskej drámy
Inscenované čítanie z novej ruskej drámy za účasti autorovRodion Beleckij, Jelena Isajevová, Maxim Kuročkin – spojené s diskusiou (réžia József Czajlik). 

Súčasná ruská dráma a súčasné ruské divadlo

Prednáška a seminár na tému súčasnej ruskej drámy a prekladu pod vedením lektorov Johna Freedmana a Maxima Kuročkina.

sprievodné podujatia

Opera Slovenského národného divadla Bratislava
Martin Burlas: Kóma
(réžia Rastislav Ballek)
 

Divadlo Letí, Praha, Česká republika
Oľa Muchinová: Letí
(réžia Marián Amsler)
 

Divadlo ASTORKA Korzo´90
Jevgenij Griškovec: Zima
(réžia József Czajlik)

Nový priestor, nová hra – súčasná slovenská scénografia a nová dráma

Výstava tvorby súčasných slovenských scénografov a kostýmových výtvarníkov – Evy Rácovej, Pavla Andraška, Toma Cillera a Jerguša Opršala.  

Divadelná architektúra na Slovensku

Výstava fotografií divadelných budov na Slovensku fotografa Ľuba Stacha.
 

New Writing: Dramaticky mladí

Scénické čítanie z dramatických prvotín – divadelných hier žiakov základných a stredných škôl v podaní hercov Činohry Slovenského národného divadla.
(réžia Silvester Lavrík)
 

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o výbere inscenácií do hlavného programu, o stave súčasnej slovenskej drámy a slovenského divadla.
 

Divadelný trojboj 2008 a prezentácia knihy Dráma 2007

Scénické čítania finálových textov súťaže Dráma 2007, diskusie s dramatikmi, tvorivými tímami a členmi odbornej komisie. Prezentácia publikácie Dráma 2007, ktorá obsahuje finálové texty súťaže.
 

IETM – medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie

Stretnutie IETM Bratislava 2009 – informačný seminár.  

Európske kultúrne networky – brána k medzinárodnej kultúrnej spolupráci

Informačný seminár Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko.
 

Záverečný ceremoniál

Slávnostný záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním festivalových cien. (scenár a réžia Marián Amsler)  

Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí

Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, partnerov projektu Divadelná architektúra v strednej Európe.

festivalový tím

Usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava a Asociácia súčasného divadla
Spoluusporiadatelia: Slovenské národné divadlo a Divadlo ASTORKA Korzo ´90
 
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Festivalová rada: Darina Abrahámová, Andrea Domeová, Vladislava Fekete, Romana Maliti, Maja Hriešik
Dramaturgická rada: Anna Grusková, Dáša Čiripová, Peter Scherhaufer
Kurátori sekcie Focus Rusko: John Freedman a Romana Maliti
Porota: Iva Klestilová (CZ), Sylvia Huszar (HU), Juraj Šebesta, Patrik Lančarič, Vladislava Fekete
Organizačný štáb: Romana Maliti (programová riaditeľka), Maja Hriešik, Dominika Zaťková, Diana Selecká, Soňa Komová, Gabriela Holečková, Zuzana Ferenczová, Katarína Ďurčová, Ján Valter, Beáta Seberíniová
Autor festivalových cien: Jerguš Opršal
Vizuál: Eva Brezinová, Nora Nosterská

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Záštitu nad programovou sekciou Focus Rusko prevzal riaditeľ Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Alexander Jemeľjanov.

Ohlasy

„"Sekcia „Focus na...“ je výtvorom programovej riaditeľky festivalu Romany Maliti. Minulý rok navrhla túto sekciu ako paralelu k hlavnému programu, hľadal sa zaujímavý model prezentácie a keď sme sa už do toho pustili, jednotlivé akcie sa začali navrstvovať. Divadelný ústav udržiava intenzívne kontakty s európskymi krajinami, inštitúciami, festivalmi, sieťami, ale aj s jednotlivými odborníkmi a pre nás v tejto chvíli skutočne nie je ťažké naprogramovať podobnú sekciu", hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka festivalu.“

(red.): Festival Nová dráma sa rozrastá In kød – konkrétne ø divadle, roč. 2, č. 4 (2008), s. 24-25 (2008)

„Jedným z najcharakteristickejších aspektov súčasného slovenského divadla je hľadanie nových prístupov k textom. Hoci má Slovensko bohatú tradíciu a skúsenosti s kolektívne vytvorenými dielami, zdá sa, že sa v tejto oblasti stále viac experimentuje. Tvorcovia veľmi radi produkujú texty vychádzajúce z neštandardných zdrojov a na scéne je obrovské množstvo adaptácií, dramatizácií a netradičných scenárov napísaných dramatikmi.“