Festivalové ceny

Nová dráma/New Drama je od roku 2007 súťažným festivalom. Pôvodných päť cien sa časom zredukovalo na tri – Grand Prix, ktorú udeľuje medzinárodná odborná porota; Cena študentskej poroty, o ktorej rozhoduje porota zložená z poslucháčov vysokých škôl humanitného smeru a Cena bratislavského diváka, o ktorej hlasovaním rozhodujú návštevníci predstavení. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za obzvlášť pozoruhodné výkony či prínosy.

Súčasťou záverečného ceremoniálu udeľovania cien je aj odovzdávanie ceny súťaže Dráma.

Kolektív autorov: Generácia Z – Krása nevídaná

Kolektív autorov: Generácia Z – Krása nevídaná
Divadlo P. O. Hviezdoslava

Réžia: Zuzana Fialová

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
DIVADLO NUDE

Réžia: Veronika Malgot

Za: vzájomný dialóg prírody, hudby a prostredia, ktorý vyústil do poetického prevedenia osobných príbehov, s ktorými sa každý z nás môže stotožniť.

Lenka Garajová: Prevádzači

Lenka Garajová: Prevádzači
Divadlo DPM

Réžia: Šimon Ferstl

 Za:  vytvorenie diela, ktoré konzistentne prepája text, scénografiu a herecké výkony.

Kolektív: Spaľovačka

Kolektív: Spaľovačka
GAFFA

Réžia: Alexandra Bolfová

 Za:  dramaturgiu a vizuálnu koncepciu priestoru.

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
DIVADLO NUDE

Réžia: Veronika Malgot

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov

Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
DIVADLO NUDE

Réžia: Veronika Malgot

1. miesto: Tomáš Hájek s textom Sammuma
1. miesto: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú
2. miesto: nebolo udelené
3. miesto: Jakub Čermák s textom Očistec si zaslouží každý

Ceny organizátorov a partnerov súťaže:

Cena Rádia Devín: nebola udelená
Cena Činohry Slovenského národného divadla: Dominik Reisel s textom Ľudia nikdy nezomrú
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: nebola udelená
Cena Činohry Štátneho divadla Košice: nebola udelená
Cena Štúdia 12: Matej Trnovec s textom AZUL