Festivalové ceny

Nová dráma/New Drama je od roku 2007 súťažným festivalom. Pôvodných päť cien sa časom zredukovalo na tri – Grand Prix, ktorú udeľuje medzinárodná odborná porota; Cena študentskej poroty, o ktorej rozhoduje porota zložená z poslucháčov vysokých škôl humanitného smeru a Cena bratislavského diváka, o ktorej hlasovaním rozhodujú návštevníci predstavení. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za obzvlášť pozoruhodné výkony či prínosy.

Súčasťou záverečného ceremoniálu udeľovania cien je aj odovzdávanie ceny súťaže Dráma.

Édouard Louis: História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)

Édouard Louis: História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)
Divadlo LUDUS

Réžia: Barbora Chovancová

 

Foto: Tibor Géci, zdroj: Festival Nová dráma/New Drama 2024

Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy

Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy
Spišské divadlo

Réžia: Mariana Luteránová

Diváci rozhodli na základe hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov.

Foto:  Tibor Géci, zdroj: Festival Nová dráma/New Drama 2024

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: Sme krajina

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: Sme krajina
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Réžia: Petra Tejnorová

Cenu Študentskej poroty festivalu odovzdali účastníci Seminára mladej kritiky – študentky a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počas festivalového seminára ich viedla česká teatrologička, dramaturgička a redaktorka Jitka Šotkovská.

Foto:  Tibor Géci, zdroj: Festival Nová dráma/New Drama 2024

Najlepšie pôvodné dramatické texty v slovenskom a českom jazyku

Najlepšie pôvodné dramatické texty v slovenskom a českom jazyku

Súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama je aj súťaž DRÁMA o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Súťaž DRÁMA 2023 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského a Štúdiom 12, ktoré je divadelnou a prezentačnou platformou Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

1. miesto: Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě

2. miesto: Jana Borsuková s textom Nahá

3. miesto Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Jana Borsuková s textom Nahá

Cena Divadla Jozefa Gregora Tajovského: Jana Borsuková s textom Nahá      

Cena Štúdia 12: Dominik Reisel s textom 143/144, 12i

Partneri súťaže RTVS Rádio Devín Činohra Národného divadla Košice sa tento rok rozhodli svoje ceny neudeliť.

 

Ďakujeme Kvetinárni na Medenej ulici v Bratislave za krásne kytice pre ocenených.

Foto: Tibor Géci, zdroj: festival Nová dráma/New Drama 2024