NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 14. May 2006

Prehliadka sa mení na súťažný festival. Ocenenia motivujú divadlá inscenovať na svojich javiskách čoraz viac súčasných textov. Uvádzanie slovenskej drámy v divadlách narastá.

festivalové ceny

Grand Prix Nová dráma za najlepšiu inscenáciu zahraničnej hry
Thomas Bernhard: Pred odchodom na odpočinok
Divadlo Astorka Korzo´90
v réžii Juraja Nvotu


Grand Prix Nová dráma za najlepšiu inscenáciu slovenskej hry
Vít Bednárik, Ľubo Burgr, Dušan Vicen, Vlado Zboroň: Umri, skap a zdochni
Divadlo SkRAT Bratislava
v réžii Dušana Vicena


Zvláštna cena poroty
Štátne divadlo Košice za objavnú dramaturgiu súčasnej drámy
(za inscenácie M. McDonagh: Krásavica z Leenane, K. Horák: Spätné zrkadlo)

Zvláštna cena poroty
phenomenontheatre Žilina za interpretáciu súčasnej drámy
(za inscenáciu R. García: Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu)


Cena bratislavského diváka
Tadeusz Słobodzianek: Prorok Ilja
Teatro Tatro Nitra
v réžii Ondreja Spišáka

Ceny súťaže Dráma 2005
1. miesto:
Andrej Kuruc: Keby veci boli tým, čím sú...
2. miesto: Iveta Horváthová: Fetišistky
3. miesto: Peter Scherhaufer: Umy si rúčky, ideme jesť...

súťažné inscenácie

Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Bengt Ahlfors: Posledná cigara
(réžia: Emil Horváth)


Divadelná fakulta VŠMU Bratislava
Zuza Ferenczová – Anton Medowits: Rečičky
(réžia: Viera Dubačová)


Divadelná fakulta VŠMU Bratislava
Urs Widmer: Top Dogs
(réžia: Juraj Nvota)


Divadlo Andreja Bagara Nitra
István Tasnádi: Verejný nepriateľ
(réžia: Ondrej Spišák)


Divadlo Aréna Bratislava
Rastislav Ballek: 
Tiso
(réžia: Rastislav Ballek)


Divadlo Aréna Bratislava
Falk Richter: Boh je DJ
(réžia: Marián Amsler)


Divadlo Astorka Korzo´90
Thomas Bernhard: Pred odchodom na odpočinok
(réžia: Juraj Nvota)


Divadlo Astorka Korzo´90
Roman Olekšák: Smajlíci
(réžia: Maja Hriešik a Roman Olekšák)


Divadlo Jána Palárika Trnava
Elfriede Jelinek: Motorest alebo robia to všetci
(réžia: Viktor Kollár)


Divadlo SkRAT
Umri, skap a zdochni...!!! (Pánsky duševný striptíz, nielen pre dámy...)
(réžia: Dušan Vicen)

phenomenontheatre Žilina
Rodrigo García: Kúpil som si v IKEA lopatu na vykopanie vlastného hrobu
(réžia: Eduard Kudláč)


Radošinské naivné divadlo Bratislava
Stanislav Štepka: Desatoro
(réžia: Ondrej Spišák)


Slovenské komorné divadlo Martin a Slovenské vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec
Nebojša Romčevič: Vina
(réžia: Ľuboslav Majera)


Staré divadlo Nitra
Tomáš Pěkný: Havran z kameňa
(réžia: Ondrej Spišák)


Štátne divadlo Košice
Karol Horák: Spätné zrkadlo
(réžia: Michal Babjak)

Štátne divadlo Košice
Martin McDonagh: Krásavica z Leenane
(réžia: Michal Vajdička)


Teatro Tatro Nitra
Tadeusz Slobodzianek: Prorok Ilja
(réžia: Ondrej Spišák)


Združenie MED Bratislava
Laco Kerata a kol.: Fosílie
(réžia: Laco Kerata)

sprievodné podujatia

Maratón inscenovaného čítania
NOBELOVCI 06
scénické čítanie hier dramatikov ocenených Nobelovou cenou
(koncepcia: Vladislava Fekete)


Divadelné oddelenie o.z. v spolupráci s Baletom Slovenského národného divadla
Jana Bodnárová: Kurz orientálneho tanca
Work in progress. Inscenované čítanie víťaznej hry súťaže Dráma 2004.
(réžia: Ján Šimko)


Tí, čo píšu pre divadlo...
Výstava portrétov súčasných slovenských dramatikov vo fotografiách Ctibora Bachratého v Divadle Aréna.


Nová dráma v našom divadle – problém alebo výzva?
Verejná diskusia odborníkov, tvorcov a divákov o fenoméne novej drámy – hier súčasných autorov na Slovensku, pripravená v spolupráci so Slovenským centrom AICT.


Divadelný trojboj 2006
Scénické čítania z finálových textov súťaže Dráma 2005, diskusia s dramatikmi, tvorcami a členmi komisie.
(koncepcia: Maja Hriešik)

Miloš Karásek
Vernisáž výstavy sôch výtvarníka a divadelníka v Divadle Astorka Korzo´90
Divadlo Astorka Korzo´90

Roman Polák – Maxim Gorkij: Play Gorkiy alebo Letní hostia
nesúťažné predstavenie
(réžia: Roman Polák)

Záverečný ceremoniál
Odovzdávanie cien Grand Prix za najlepšie inscenácie, Ceny súťaže Dráma 2005 a Ceny bratislavského diváka.

Pracovné stretnutie zástupcov divadelných ústavov a múzeí stredoeurópskych krajín
Neformálne stretnutie partnerov Divadelného ústavu Bratislava s cieľom prípravy a plánovania spoločných aktivít a projektov.


Európska dielňa prekladu
Pracovné stretnutie partnerov medzinárodného projektu, ktorého cieľom je podpora umeleckého prekladu dramatických textov prevažne súčasných autorov.  

festivalový tím

Hlavný usporiadateľ: Divadelný ústav Bratislava
Spoluusporiadatelia: Slovenské národné divadlo, Divadlo Astorka Korzo ´90, Divadlo Aréna a Asociáciou súčasného divadla

Výkonná riaditeľka: Silvia Hroncová
Čestný riaditeľ: Jozef Vajda
Festivalová rada: Darina Abrahámová, Silvia Hroncová, Andrea Domeová, Romana Maliti, Vladislava Fekete
Dramaturgická rada: Soňa Šimková, Dáša Čiripová, Martina Vannayová
Porota: Vlasta Smoláková, Soňa Šimková, Martin Ciel, Géza Hizsnyan, Ján Šimko
Organizačný štáb: Romana Maliti, Dominika Zaťková, Vladislava Fekete, Maja Hriešik, Diana Selecká, Viera Burešová, Gabriela Holečková, Soňa Komová, Zuzana Kyseľová, Filip Kuzma
Autor festivalových cien: Miloš Karásek
Vizuál: Nora Nosterská

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Fotogaléria

Ohlasy

„Podľa môjho názoru je to prehliadka toho najlepšieho, čo sa na súčasnej slovenskej scéne nachádza, ale zároveň je to aj výzva a príležitosť pre ďalších talentovaných adeptov, aby sa zúčastnili na tomto procese tvorby. Aby otvorene hovorili o veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú a rezonujú v našom súčasnom živote.“

čestný riaditeľ festivalu Jozef Vajda v rozhovore pre denník SME - Vajda: Je to úžasný pocit, keď slovenská dráma uspeje In: SME, Roč. 15, č. 103, Príloha Bratislava, Roč. 7, č. 88, s.VIII. (05.05.2006)

„Druhý ročník festivalu Nová dráma / New Drama, ktorý počas šiestich dní navštívilo niekoľko stoviek divákov, vrátane asi 30 zahraničných pozorovateľov z 15 krajín, bol v mnohých smeroch podnetný. Presvedčil, že v uplynulej sezóne vznikli na Slovensku zaujímavé inscenácie súčasných hier, ktoré majú potenciál osloviť širšie publikum, pretože nové nemusí automaticky znamenať nezrozumiteľné, vulgárne alebo neprofesionálne. Práve naopak, nové je v tomto prípade cestou k sebapoznávaniu, kreativite a zároveň nadviazaním na to minulé. Vďaka nasadeniu organizátoriek z Divadelného ústavu a šikovným tvorcom to určite postrehol aj divák.“

Peter Scherhaufer: Živá nová dráma In: .týždeň, Roč. 3, č. 21, s. 62-64 (22.05.2006)

„Nová dráma / New Drama rozširuje kultúrnu ponuku v hlavnom meste, ktorá má ešte ďaleko do spektra kultúrnych podujatí, aké môžeme nájsť v iných európskych metropolách. ... Je to jedinečná možnosť prezentovať na spoločnej platforme bratislavské a mimobratislavské divadlá, predstaviť tvorbu mimobratislavských divadiel v inom diváckom prostredí.“

Martina Vannayová: Zaľúbiť sa v máji... In: A2 KULTURNÍ TÝDENÍK, Roč. 2, č. 24, s. 22 (14.06.2006)

„Osemnásť predstavení festivalu Nová dráma / New Drama sa nestalo trendom, nebudú diktovať módu ani neznamenajú „istú“ cestu. Pod nálepkou „nové“ sa stretli ctitelia tradícií aj tí, čo ich búrajú, vnútorne sa búriaci aj krikľúni, príbehy aj situácie, herecké koncerty aj pekne komponované obrázky, ozdoby aj odkazy, rozmaznávanie diváka aj krutosť, ale najmä všetci tí, čo tvoria podľa hesla „z každého rožka troška“, a váhaví pozorovatelia súčasnosti.“