NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 15. May 2007

Festival sa otvára smerom k zahraničiu a rozširuje svoj záber na performatívne umenia. Po prvýkrát sa na ňom objavuje sekcia Focus ako prezentácia súčasného divadla a drámy vybranej európskej krajiny.


festivalové ceny

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry
Hana Naglik: Jurgova Hana
Štúdio 12 a Divadelné štúdio VŠMU – Kaplnka Bratislava
réžia Alena Lelková
 

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry
nebola udelená


Cena za najlepšiu dramaturgiu
inscenácia Smutný život Ivana T Divadla SkRAT Bratislava v réžii Ľuba Burgra

 
Cena Prekvapenie Novej drámy
za režijnú a hereckú interpretáciu hry
Mark O´Rowe: Howie a Rookie
Divadlo Kontra a Spišské divadlo Spišská Nová Ves v réžii Klaudyny Rozhin

 
Zvláštna cena poroty
za scénický koncept a stvárnenie hry Slávky Daubnerovej Cely v podaní divadla P.A.T. Prievidza v réžii Slávky Daubnerovej
 

Zvláštna cena poroty
inscenácii hry Viliama Klimáčka Dr. Gustáv Husák. Väzeň prezidentov – prezident väzňov v kontexte mapovania slovenských politických dejín v Divadle Aréna Bratislava
 

Cena bratislavského diváka
Marina Carr: Portia Coughlanová
Divadlo Andreja Bagara Nitra
réžia Michal Vajdička
 

Cena súťaže Dráma 2006
1. miesto: Ján Papuga: Nezávislí
2. miesto: Anna Grusková: Rabínka
3. miesto: Peter Scherhaufer: Hovorkyne, alebo tajomstvo septagramu

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Júlie Meinholmové: Citová výchova hadej ženy
(réžia Iveta Škripková)
 
   
Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Viliam Klimáček: Kto sa bojí Beatles
(réžia Peter Mikulík)
 

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Karol Horák: Domov z plastelíny
(réžia Ján Šimko)
 
   
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Miloš Karásek: Život na mieru
(réžia Miloš Karásek)
 

Divadlo Andreja Bagara Nitra
Marina Carr: Portia Coughlanová
(réžia Michal Vajdička)
 

Divadlo Aréna Bratislava
Viliam Klimáček: Dr. Gustáv Husák. Väzeň prezidentov – prezident väzňov
(réžia Martin Čičvák)
 
   
Divadlo ASTORKA Korzo '90 Bratislava
Roman Polák: Kentauri
(réžia Roman Polák)
 
   
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
Mark O'Rowe: Howie a Rookie
(réžia Klaudyna Rozhin)
 

Divadlo P.A.T. Prievidza
Cely
(koncept Slávka Daubnerová a Eduard Kudláč)
 

Divadlo SkRAT Bratislava
Ľubo Burgr a kolektív: Smutný život Ivana T.
(réžia Ľubo Burgr)
 

Štúdio 12 a Divadelné štúdio VŠMU – Kaplnka Bratislava
Anna Naglik: Jurgova Hana
(réžia Alena Lelková)

sekcia focus

FOCUS RUMUNSKO

Teatrul Mic, Bukurešť, Rumunsko
Gianina Cărbunariu: mady-baby.edu
(réžia Gianina Cărbunariu)
 

Gianina Cărbunariu: Kebab
Prezentácia hry Kebab, ktorú vydal Divadelný ústav v edícii Vreckovky za účasti autorky Gianiny Cărbunariu a prekladateľky Jany Paleníkovej.

sprievodné podujatia

Divadelné umenie – nevýstavné médium, nemuzeálny objekt? Medzinárodná konferencia venovaná problematike usporadúvania divadelných výstav a alternatívnych spôsobov ich koncipovania.  

Vojvodinské divadlá
 Výstava v Slovenskom národnom múzeu, ktorá predstavuje prierez umeleckou činnosťou profesionálnych divadiel a ponúka pohľad na divadelný život v srbskej Vojvodine.  

Postdramatické divadlo I, II
 Prednáška a interaktívne stretnutie spojené s diskusiou s renomovaným nemeckým teatrológom Hansom-Thiesom Lehmannom, profesorom divadelnej vedy a dramaturgie na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom.  

Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo

Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu Postdramatické divadlo za účasti autora a prekladateľky Anny Gruskovej.

Miron Pukan: V premenách času. Ukrajinské národné divadlo/Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov.
 Prezentácia publikácie o Ukrajinskom národnom divadle/Divadle Alexandra Duchnoviča za účasti autora a hercov Divadla Alexandra Duchnoviča.  

kød – konkrétne ø divadle
Prezentácia nového divadelného časopisu kød – konkrétne ø divadle.  

Divadelný trojboj 2007
Scénické čítania z finálových textov súťaže Dráma 2006, diskusia s dramatikmi, tvorcami a členmi hodnotiacej komisie.  

Noisecut

 Koncert elektronicko-popovej kapely vo festivalovom klube.  

Eduardo Borsuci in optima forma
 Koncert tria hudobníkov z Brezna, ktorých hudba prináša zmes funku, ambientu a dnb vo festivalovom klube.  

Záverečný ceremoniál
 Odovzdávanie festivalových cien spojené s netradičným sprievodným programom – pôvodnými piesňami slovenských dramatikov a divadelných skladateľov v interpretácii hercov bratislavských divadiel. (scenár a réžia Marián Amsler)  

Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí
 Pracovné stretnutie zástupcov Divadelných ústavov a múzeí z Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska, partnerov projektu Divadelná architektúra v strednej Európe.  
   
Umelecký preklad dramatickej literatúry na Slovensku
 Stretnutie a diskusné fórum prekladateľov umeleckej a dramatickej literatúry zo španielskeho jazyka a partnerov medzinárodného projektu Európska dielňa prekladu.

festivalový tím

Hlavný usporiadateľ: Divadelný ústav Bratislava
Spoluusporiadatelia: Slovenské národné divadlo, Divadlo Astorka Korzo ´90, Asociácia súčasného divadla
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestný riaditeľ: Jozef Vajda
Festivalová rada: Darina Abrahámová, Andrea Domeová, Vladislava Fekete, Romana Maliti, Maja Hriešik
Dramaturgická rada: Anna Grusková, Dáša Čiripová, Peter Scherhaufer
Porota: Martin Ciel, Anna Grusková, Roman Olekšák, Roman Sikora (ČR), Soňa Šimková
Organizačný štáb: Romana Maliti (programová manažérka), Maja Hriešik, Dominika Zaťková, Diana Selecká, Soňa Komová, Zuzana Kyseľová, Viera Burešová, Gabriela Holečková, Lucia Čarnecká, Ján Valter, Beáta Seberíniová, Katarína Weissová
Autor festivalových cien: Jerguš Opršal
Vizuál: Nora Nosterská

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Ohlasy

„Jako každá ambiciózní přehlídka nabídl i 3. ročník festivalu Nová dráma inscenace nesporné i rozporuplné kvality a své stěžejní téma, jímž jsou nejnovější tendence v národní i světové dramatice, představil pod různými úhly pohledu.“

Martina Černá: Festival NOVÁ DRÁMA: Vrcholy, pahorkatiny i propady In kød – konkrétne ø divadle, roč. 1, č. 5 (2007), s. 17-18 (2007)

„Festival Nová dráma presvedčil aj nedôverčivých, že sa ho oplatí sledovať. (...) V slovenskom divadle sú tendencie, ktoré stojí za to naďalej sledovať aj zo zahraničia, a to i pre človeka k súčasnej divadelnej produkcii pomerne nedôverčivého.“

Roman Sikora: Prepady a triumfy Novej drámy In SME, roč. 15, č. 112, s. 5 (17.05.2007)

„Myslím si, že tento festival prospieva aj našim dramatikom, ktorí vďaka nemu môžu získať isté sebavedomie a nádej, že svoje hry uvidia niekedy aj na javisku. A nielen slovenskom. Je to naša vízia, pre ktorú už tretí rok za sebou v apríli málo spíme, ale veľa snívame, aby v máji všetko fungovalo a aby sme vytvorili ten najadekvátnejší obraz o slovenskom divadle a dráme, hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka festivalu.“

Divadlo sa už po tretí raz bude prelínať so životom In Twin City Journal, roč. 1, č. 4 (2007), s. 20 – 21 (2007)

„Vďaka výraznej účasti mimobratislavských divadiel festival ponúka divákom jedinečnú možnosť získať prehľad o inscenáciách posledného roka, aktuálnych tendenciách a smerovaní slovenských divadiel, prehľad o témach, ktoré slovenskí divadelníci reflektujú, a originálnych formách ich interpretácie.“