NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
9. – 15. May 2007

Media

„“

Martina Černá: Festival NOVÁ DRÁMA: Vrcholy, pahorkatiny i propady In kød – konkrétne ø divadle, roč. 1, č. 5 (2007), s. 17-18 (2007)

„“

Roman Sikora: Prepady a triumfy Novej drámy In SME, roč. 15, č. 112, s. 5 (17.05.2007)

„“

Divadlo sa už po tretí raz bude prelínať so životom In Twin City Journal, roč. 1, č. 4 (2007), s. 20 – 21 (2007)

„“