Program 2021

AKTUALITY

fotka

Festival Nová dráma/New Drama sa uskutoční v októbri 2021!

Po presune festivalu
Nová dráma/New Drama z mája na október 2021 oznamuje jeho organizátor,
Divadelný ústav, pozitívnu správu: festival bude! Konať sa bude 11. až 16.
októbra 2021 v Bratislave a jeho príprava ho predurčuje na konanie v hybridnej
forme – program bude rozdelený na online a offline časť.

Pandémia poznačila konanie festivalov a hromadných
podujatí na celom svete. „S o to väčšou radosťou oznamujeme, že 17. ročník
festivalu Nová dráma/New Drama sa bude konať aj tento rok v takmer
štandardnej forme. Ak to epidemiologická situácia dovolí, bude naživo
a obohatený o dianie vo virtuálnom prostredí. Prípadné zhoršenie
situácie sme však, samozrejme, pripravení priamo reflektovať,“ prezrádza
riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Inscenácie z dvoch
výberových období
Keďže 16. ročník festivalu prebiehal výhradne
v online prostredí, rozhodli sa organizátori spojiť prehliadky inscenácií
– diváci si tak budú môcť pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových
období. Výber divadelných inscenácií do hlavného programu
zabezpečuje vybraná dramaturgická rada. „Keďže divadlá boli niekoľko mesiacov
zatvorené, predĺžili sme dramaturgický výber – vo výbere hlavného programu tak
budú zaradené aj inscenácie, ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára
2020 do 30. júna 2021,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Novinka pre zahraničnú
odbornú verejnosť
Situácia spojená s účasťou zahraničných hostí na
festivale je v súčasnej fáze otázna. Organizátori preto pripravujú online
platformu, ktorá bude určená pre odbornú verejnosť – primárne zo zahraničia. „Online platforma bude určená pre akreditovaných
divadelných odborníkov, ktorí si v jej priestore budú môcť pozrieť záznamy
zo slovenských divadelných inscenácií – nielen z posledných dvoch
rokov, ale aj staršie,“ oznamuje Vladislava Fekete.

Na čo sa môžu tešiť
návštevníci festivalu?
Okrem prehliadky súťažných inscenácií z posledných
dvoch výberových období je pre odbornú verejnosť pripravená konferencia, ktorá
bude prebiehať v hybridnej forme (online a prezenčne). Programová
sekcia Focus, ktorá je tradičnou súčasťou festivalu a je zameraná na
prezentáciu divadla a drámy vybranej zahraničnej krajiny, sa v roku
2021 neuskutoční.
Konať sa však bude masterclass, ktorý bude viesť patrón
festivalu – dramatik Falk Richter.

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej
a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová
dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave
a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví
najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch
výberových období.

Vzhľadom na vývoj
pandémie sa Divadelný ústav ako organizátor festivalu Nová dráma/New Drama
rozhodol začať pripravovať toto podujatie v jesennom termíne.

„Vývoj súčasnej
situácie nám napovedá, že konanie festivalu v štandardnom rozsahu nebude
v máji 2021 možné, preto ho chceme presunúť už v takomto časovom predstihu
na neskorší termín. Veríme, že sa situácia upokojí do takej miery, že bude
možné festival Nová dráma/New Drama zorganizovať čo najbližšie verzii, akú
poznáme,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. „Keďže jeho
minulý ročník prebehol v alternatívnej forme (Nová dráma/New Drama –
alternatíva, 27. – 28. október 2020) bez prehliadky súťažných inscenácií,
rozhodli sme sa túto časť festivalu spojiť a tak si diváci budú môcť
pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových období.“

Príprava na presun
do online prostrediaSituácia, ktorá je
v súčasnosti podriadená prevencii voči šíreniu koronavírusu, priniesla so
sebou viacero otázok, ktoré sa priamo dotýkajú smerovania festivalu. „Snažíme
sa myslieť dopredu a chceme pripraviť program tak, aby bol čo
najvariabilnejší a mohli sme ho prípadne operatívne presunúť do online
priestoru,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

 

Cieľom festivalu je
napríklad zviditeľnenie tvorby slovenských divadiel v oblasti inscenovania
novej drámy, prezentácia trendov v súčasnej slovenskej dráme či tendencií pri
jej uvádzaní v divadle; úlohou festivalu je tiež podpora autoriek a autorov
súčasnej drámy na Slovensku. Festival Nová dráma/New Drama kladie dôraz na
spracovanie súčasného textu alebo dramatizácie, ako aj na invenčné,
inšpiratívne a hľadačské inscenácie. Programová sekcia
Focus, ktorá je zameraná na prezentáciu divadla a drámy vybranej
zahraničnej krajiny, sa v roku 2021 neuskutoční.

Výber divadelných
inscenácií do hlavného programu zabezpečuje vybraná dramaturgická rada.
„Vzhľadom na skutočnosť, že divadlá sú momentálne zatvorené, sme sa rozhodli
predĺžiť dramaturgický výber. Do výberu hlavného programu tak budú zaradené aj inscenácie,
ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára 2020 do 30. júna 2021,“
uzatvára Vladislava Fekete.

viac
fotka

Divadelný festival Nová dráma/New Drama – alternatíva bude tento rok napokon len online.

Skrátená verzia festivalu súčasnej
drámy Nová dráma/New Drama – alternatíva sa tento rok z dôvodu šírenia koronavírusu a vážnej epidemiologickej situácie ešte
v alternatívnejšej verzii – a to v online prostredí.
Najnovšie bezpečnostné
a epidemiologické opatrenia, platné od 15. októbra 2020, neprajú hromadným
podujatiam. Preto organizátor festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva musel prijať radikálnejšie rozhodnutia v otázke skrátenia a zmeny programu. „Je
nám to veľmi ľúto, avšak museli sme pristúpiť k zrušeniu plánovanej
diskusie Nové milénium s novou
drámou
, ako aj k zrušeniu scénického čítania s názvom Trojboj.
Tri významné publikácie, ktoré sa priamo týkajú slovenskej drámy, budeme prezentovať
v online prostredí,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného
ústavu.

viac
fotka

ČLOVEK MIENI, KORONA MENÍ

A my sme sa mali 11. - 16. mája stretnúť. A festivalovať. A oslavovať súčasnú drámu. Sledovať naživo osem súťažných inscenácií.
Po prvom presune festivalu Nová dráma/New Drama z pôvodného mája na
jeseň 2020, sme sa rozhodli presunúť 16. ročník festivalu na štandardný
termín v roku 2021 (máj). Počas tejto jesene sa však môžete tešiť na
dve aktivity pod hlavičkou festivalu.

Toto rozhodnutie nebolo jednoduché a veríme, že ho pochopíte. 


viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2020: zmena dátumu konania

Organizátor festivalu súčasnej drámy
Nová dráma/New Drama 2020, Divadelný ústav, sa rozhodol posunúť termín konania
festivalu z pôvodného termínu 11. až 16. mája 2020 na jeseň 2020. Usporiadateľ
bude čoskoro informovať o novom dátume konania.
V súvislosti s opatreniami kolektívnej
ochrany a prevencie voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19 sa Divadelný ústav
ako organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020 rozhodol
festival z bezpečnostných dôvodov presunúť na jeseň 2020. „Súčasnú situáciu
neberieme na ľahkú váhu, práve preto sme sa po zvážení všetkých faktorov rozhodli
festival Nová dráma/New Drama 2020 presunúť na jeseň 2020 –
najpravdepodobnejšie sa bude konať v októbri 2020
,“ hovorí riaditeľka
Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Presunu sa nevyhne ani medzinárodná
konferencia a kongres divadelných kritikov
Tento ročník divadelného festivalu
Nová dráma/New Drama je zaujímavý aj preto, že bude úzko prepojený s
medzinárodnou konferenciou a kongresom pre divadelných kritikov, ktorí sú
členmi siete AICT. Medzinárodná konferencia a kongres sa rovnako presúvajú na jeseň
2020. „Keďže počas konferencie do Bratislavy pricestuje viac ako sto
zahraničných hostí z celého sveta, rozhodli sme sa aj kongres spolu s
konferenciou presunúť na jeseň. Ide o preventívne opatrenie, ktorého hlavným
cieľom je znížiť riziko prenosu koronavírusu. Súčasťou týchto podujatí bude
samozrejme aj avizovaný showcase slovenského divadla
,“ dopĺňa Vladislava
Fekete.

 
Okrem dátumu konania návštevníci
podujatí nepocítia žiadne iné zmeny. Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020
sa predstaví osem avizovaných divadelných inscenácií. Päťčlenná dramaturgická
rada vyberala finalistov spomedzi 72 divadelných inscenácií, ktoré mali
premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 31. januára 2020.

viac
fotka

Festival Nová dráma/New drama 2020 pozná finalistov!

Počas 16. ročníka celoslovenského divadelného festivalu sa v Bratislave predstaví osem divadelných
inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. O ceny zabojujú v bratislavských
divadlách od 11. do 16. mája 2020 počas festivalu Nová dráma/New drama 2020.

Spomedzi
72 zaradených divadelných inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom
rozsahu od 1. februára 2019 do 31. januára 2020, vybrala dramaturgická rada
festivalu osem súťažných inscenácií. Dramaturgická rada zasadala v takomto
zložení: Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy
Centra vied o umení SAV, teatrologička), Diana Pavlačková (teatrologička),
Barbora Forkovičová (odborná redaktorka časopisu kød, divadelná kritička),
Peter Galdík (dramaturg Bratislavského bábkového divadla) a Marek Godovič
(teatrológ, dramaturg).

Šestnásty ročník festivalu sa bude niesť tematicky v dvoch rovinách: okrem toho, že
participuje v celoslovenskom projekte Rok slovenského divadla 2020, budú
počas neho rezonovať aj témy recyklácie v súvislosti s divadelným
umením. Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT zároveň
pripravuje konferenciu a kongres pre divadelných kritikov z celého
sveta, členov siete AICT.
Paralelne s festivalom Nová dráma/New Drama 2020 prebehne aj Showcase
slovenského divadla, ktorý účastníkom konferencie a kongresu AICT prinesie
ukážku slovenskej súčasnej drámy.

Zoznam nominovaných inscenácií do
hlavného programu 16. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2020 (inscenácie
sú zoradené abecedne podľa názvu):Anders
Thomas Jensen: Adamove jablká


(réžia:
Ján Luterán)


Štátne
divadlo Košice Marián Amsler: (bez)mocní(réžia:
Marián Amsler)

Divadlo Petra
Mankoveckého Miklós Forgács: Bezzubatá

(réžia: Eduard Kudláč)

Mestské divadlo Žilina
Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme

(réžia: Jiří Havelka a kol.)

Slovenské národné divadlo
Iveta Horváthová: Ostrov

(réžia: Marián Pecko)

Slovenské komorné divadlo Martin
Michał Walczak: Pieskovisko

(réžia: Braňo Mazúch)

Divadlo Alexandra Duchnoviča 
Friedrich Dürrenmatt Peter Galdík: Romulus V.


(réžia: Peter Galdík)


Uhol_92
Andrej Kalinka: Temperamenty

(réžia: Andrej Kalinka)

Divadlo
Jána Palárika v Trnave 
V prípade
divadelnej inscenácie Romulus V. sa člen dramaturgickej
rady Peter Galdík nezúčastnil hlasovania.

viac
fotka

Nová vízia pre Slovenky

"Keď som sa pred desiatimi rokmi zúčastňoval na Novej Dráme, všimol som si ohromný počet žien vo vedúcich funkciách - v roku 2008 boli všetky líderky ženy a v roku 2009 jedenásť zo štrnástich miest zastávali ženy - ale v rámci samotných divadelných produkcií chýbalo významnejšie zastúpenie žien ako autoriek či režisérok. O desať rokov neskôr sa krajina zmenila: ženy sú síce stále na vedúcich pozíciách festivalu, ale teraz sú dobre zastúpené aj v umeleckých profesiách v rámci divadelných inscenácií."

Viac z článku Dave White-a si môžete prečítať na linku: 
https://howlround.com/new-visions-slovak-women

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2019 pozná svojich víťazov

Grand Prix Nová dráma/New Drama
Umberto Eco - Peter Brajerčík: Moral Insanity
(réžia Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo 
Cena bratislavského diváka
Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE
Cena študentskej poroty
Joël
Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice
Zvláštna cena poroty
Iveta
Ditte Jurčová a Katarína Caková za výtvarný koncept k inscenácií Americký cisár Štúdia 12 a Divadla
Pôtoň

DRÁMA 2018
1. miesto Kaja Kowalczuková - 63/64
2. miesto Ervín Hodulík - Jánova maľba
3. miesto A. S. Baske - Strigy

Cena Činohry SND - A. S. Baske - Strigy
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave - Dušan Vicen - Diagnóza dno
Cena Rádia Devín - neudelená

viac
fotka

Súťaž DRÁMA 2018 pozná mená finalistov!

Porota
súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom
jazyku  – DRÁMA 2018 v zložení: Miriam
Kičiňová
(dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry SND
a predsedníčka poroty), Lucia
Mihálová
(dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU
v Bratislave a umelecký šéf Divadla DPM), Lenka Čepková (dramatička, scenáristka a dramaturgička Štúdiu
12 v Bratislave) a Vladislava
Fekete
(riaditeľka Divadelného ústavu, dramaturgička) vybrala z 34
prihlásených textov 3 finalistov súťaže.


 Finalistami
tohto ročníka súťaže DRÁMA 2018 sú (v abecednom poradí):
A. S. Baske: Strigy


Ervín Hodulík: Jánova maľba


Kaja Kowalczuková: 63/64

 

Finálové
texty budú prezentované vo forme scénického čítania na podujatí TROJBOJ, ktoré sa uskutoční 8. mája 2019 o 13:30 hod. v Modrom
salóne
Slovenského národného divadla v Bratislave, v rámci
festivalu Nová dráma/New Drama 2019.


 


Mená víťazov
súťaže DRÁMA 2018, Ceny Činohry
Slovenského národného divadla, Ceny Divadla Jána Palárika v Trnave a Ceny
Rádia Devín budú vyhlásené v rámci záverečného ceremoniálu festivalu Nová
dráma/New Drama 2019, ktorý sa uskutoční 9.
mája 2019 o 19:00 hod. na Malej scéne STU
.


 
Organizátormi
súťaže DRÁMA je Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného
divadla

Divadlo Jána Palárika
v Trnave
. Partnerom
súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio
Devín
.

viac
fotka

Jubilejný 15. ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie

Na
celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10
inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New
Drama 2019 sa bude konať v dňoch 4. – 9. mája 2019 v bratislavských
divadlách. Leitmotívom festivalu je vzťah divadla a drámy k ekológií
a environmentalistike.


 

 Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2019
v zložení Zuzana Uličianska, Martina Borodovčáková, Alžbeta Vakulová,
Miron Pukan a Lukáš Kopas vybrala do hlavného programu 10 súťažných inscenácií a jednu inscenáciu do nesúťažnej
sekcie Nájdená budúcnosť. Hlavný program aj tento rok
doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej
drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 – Trojboj, ale
i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne
problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Divadelného ústavu
GREEN DRAMA. Patrónkou bude rumunská režisérka a dramatička Gianina
Cărbunariu, ktorá povedie masterclass. Sekcia Focus 2019 bude zameraná na grécke divadlo a drámu.Medzinárodná
konferencia Ekologické otázky a environmentálne problémy v divadle a performancii
predstaví podoby možných umeleckých odpovedí na problémy týkajúce sa životného
prostredia. Zameria sa na otázky použitia materiálov, technológií
a princípov v divadle, ale aj na vzťah človeka k jeho okoliu. Konferencie
sa zúčastnia poprední teoretici a praktici v odbore, medzi inými Carl Lavery, profesor
na University of Glasgow a autor viacerých kníh o divadle
a ekológii; Chantal Bilodeau,
autorka dramatických hier s environmentálnou tematikou, umelecká vedúca
organizácie The Arctic Cycle a iniciátorka projektu Climate Change Theatre
Project; Zoe Svendsen pôsobiaca na
londýnskej Cambridge University a zároveň vedúca umeleckej organizácie Metis
Arts; Krõõt Juurak a Alex Bailey z
rakúskej performatívnej skupiny Performances for Pets.
Konferenciu
otvorí slovenský ochranár a vedec Mikuláš
Huba
.
Na tému konferencie bude nadväzovať projekt GREEN DRAMA, v rámci ktorého
predstavíme nové dramatické texty slovenských dramatikov a dramatičiek, ktoré
aktuálne vznikajú a zameriavajú sa práve na ekologické
a environmentálne otázky.Festival
bude opäť pokračovať v prezentácií zahraničného divadla. Sekcia Focus 2019 bude patriť gréckemu divadlu a dráme. 9. mája
sa festivalovému publiku na Malej scéne STU predstaví ODC Ensemble s interaktívnou performanciou REVOLT ATHENΣ
v réžií Elli Papakonstantinu.
Ocenená hra je jedinečným sprievodcom po Aténach, v ktorej sú komunity
aktivistov predstavované v širších historických súvislostiach
a prepojené s postavami gréckej mytológie.

V rámci sekcie prebehne
Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 – 2019),
ktorý povedie grécky teatrológ Savas
Patsalidis
. Vďaka publikácií Divadelného ústavu predstavíme takisto tvorbu
troch súčasných gréckych dramatikov – Dimitrisa
Dimitriadisa, Jannisa Mavritsakisa a Ninu Rapi.
Patrónkou jubilejného ročníka bude
rumunská režisérka a dramatička Gianina
Cărbunariu
, ktorá povedie masterclass, a zároveň uvedieme do
umeleckého života nový zborník jej hier, ktorý vychádza v Divadelnom
ústave. Cărbunariu v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka rumunského divadla
pre mládež Teatrul Tineretului a od roku 2004 pôsobí na rumunskej nezávislej
scéne v rámci združenia dramAcum, Piese Refractare (Vzdorovité hry).
Spolupracuje aj so štátnymi divadlami, napr. s Teatrul National Radu Stanca v
Sibiu, Teatrul Mic či Teatrul Odeon v Bukurešti. Jej hry Kebab, Stop the Tempo a
Michaela, tigrica z nášho
mesta

boli preložené a inscenované režisérmi v Európe, USA, Kanade, Japonsku.
Počas
festivalu sa tradične uskutoční aj Trojboj
– finále súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2018. Na divákov opäť čaká ochutnávka tej najnovšej drámy
a náznakov jej javiskového spracovania v podobe inscenovaného čítania
pod režijnou taktovkou Jána Tomandla.


 Informácie o vstupenkách


Predajné
miesta sú v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde
sa predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné
divadlo, Štúdio 12, Malá scéna STU a Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Vstupenky
na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, v Divadle
GUnaGU a Na seči č. 1 si môžete rezervovať cez www.novadrama.sk. Vstup na
akcie sprievodného programu je zadarmo – vrátane konferencie.


 Sledujte nás aj na:
www.facebook.com/NovaDramaFestival
alebo www.instagram.com/nova_drama

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2019

Inscenácie nominované do hlavného
programu 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa
názvu inscenácie):
 

Martin Pollack – Michal Ditte:
Americký cisár
(réžia: Iveta
Ditte Jurčová)
Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce
Petra Fornayová a kol.: Koniec Koniec
(koncept a
réžia: Petra Fornayová)
Kolektív autoriek:
Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia: Veronika
Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE, Bratislava
Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity
(réžia: Júlia
Rázusová)
Prešovské národné divadlo
Miroslav Dacho, Ján Luterán: Náš človek
(réžia: Ján
Luterán)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava
Voľne na motívy próz Josepha
Rotha:
Projekt 1918
(réžia: Michal
Vajdička)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Arkadij a Boris Strugackij –
Ondrej Spišák:
Stalker
(réžia: Ondrej
Spišák)
Teatro Tatro, Nitra
Lucy Prebble: Vedľajšie účinky
(réžia: Michael Vyskočáni)
Mestské divadlo Žilina

Viliam Klimáček: Vodka a chróm (sestričky, pacienti,
doktori a disidenti
(réžia: Viliam
Klimáček)
GUnaGU, Bratislava
Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia:
Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice
Inscenácia nominovaná do nesúťažného programu Nájdená budúcnosť 15.
ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:
   
Søren Aabye Kierkegaard – Mário Drgoňa – Rebeka
Mehlyová:
Søren Kierkegaard
(réžia:
Silviu Debu)
Štúdio 12, Bratislava
viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov

V sobotu 19. mája 2018 sa v Bratislave skončil štrnásty ročník
festivalu Nová dráma/New Drama 2018. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2018:
Grand
Prix Nová dráma/New Drama
Eugen Gindl: WOW!
Debris Company
réžia: Jozef Vlk

Cena
bratislavského diváka
Jiří Havelka a kol.: Elity
Činohra Slovenského
národného divadla
réžia: Jiří Havelka a
kol.

Cena
študentskej poroty
Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
Divadlo Stoka
réžia: Blaho Uhlár

Zvláštna
cena poroty
Barbore
Andrešičovej
za širokospektrálnosť
hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a vec Divadla Andreja Bagara v
Nitre

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2017:
1. miesto:
Vanda
Zaplatílková Hutařová: Jen zavřít oči
Dušan Vicen:
Odpisy a priznania

2. miesto: neudelené
3. miesto: Miroslav Djablik: Vianočný zázrak
Cena Rádia
Devín: 
Ondřej Škrabal: Zjevení
pudla
Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená

viac
fotka

Začal sa festival Nová dráma/New Drama 2018

Včera večer otvoril nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig 14. ročník festivalu svojím posolstvom. Nasledujúce dni vás čaká bohatý program – 10 súťažných inscenácií, novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. Hlavný program doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a dramatikmi, masterclass nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga
a medzinárodná konferencia.
 

viac
fotka

Roland Schimmelpfennig – patrón festivalu

Patrónom 14. ročníka festivalu bude nemecký dramatik
Roland Schimmelpfennig, ktorý bude 15. 5. v Štúdiu 12 viesť masterclass a zúčastní sa prezentácie zborníka svojich hier,
ktorý vydal Divadelný ústav.


Roland
Schimmelpfennig je slovenským divadelníkom známy predovšetkým ako autor dramatických textov so špecifickou formou, svojskou atmosférou a
neprehliadnuteľnou jazykovou štruktúrou. V masterclass sa autor zamyslí na tému formálnej štruktúry i obsahovej náplne svojich diel a priblíži
poslucháčom názory na uvádzanie súčasných hier a ich miesto
v repertoári (európskych i svetových) divadiel.
Po masterclass bude nasledovať diskusia a prezentácia zborníka
Schimmelpfennigových hier. Prvý knižný výber divadelných hier uznávaného
nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz
nepreložené ani neinscenované divadelné hry: Ríša zvierat (Das Reich der Tiere), Čierna voda (Das schwarze Wasser) a Zimný slnovrat (Wintersonnenwende).
Divadelné hry vychádzajú v preklade renomovaných prekladateliek Jany Wild,
Zuzany Vajdičkovej a prekladateľa Adama Bžocha.
Moderuje Jana Wild.

viac
fotka

Staň sa dobrovoľníkom na festivale Nová dráma/New Drama 2018

Hľadáme dobrovoľníkov na medzinárodný divadelný festival
Nová dráma/New Drama. Dobrovoľníci sa stanú dôležitou súčasťou tímu. S prípravami začíname už pár dní pred začiatkom festivalu.
Budete mať nastarosti dôležité úlohy ako príprava balíčkov pre hostí, usmerňovanie účastníkov, infopoint, sprevádzanie divákov
medzi divadelnými priestormi, hlasovanie Ceny bratislavského diváka, asistenciu pri odovzdávaní cien a rôzne prípravné práce súvisiace s programom.

Výhody dobrovoľníka
: uvidíte zákulisie organizácie festivalu, spoznáte veľa divadelných nadšencov a odborníkov,
potvrdíme vám odbornú prax, budete mať možnosť pozrieť si divadelné predstavenia, dostanete festivalové tričko a hlavne budete ešte o krok bližšie k divadlu.

Stačí sa registrovať vyplnením jednoduchého formulára, ktorý
nájdete kliknutím na odkaz: https://goo.gl/forms/dIkIdCf24jep6tDu2
Registrovať sa je nutné do pondelka 7.5.2018 najneskôr do
12:00 hod.
Následne Vás budeme informovať o konaní 1. stretnutia - školenia dobrovoľníkov, ktoré by sa malo konať už 9.5. o 16:00 hod.

viac
fotka

Vstupenky na festival Nová dráma/New Drama 2018

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa jednotlivé predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné divadlo a Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, Divadle Stoka, Divadle Lab, Moyzesovej sieni FiF UK a Novej Cvernovke je potrebné rezervovať si na adrese studio12.rezervacie@gmail.com. Vstup na akcie sprievodného programu je zdarma.

viac
fotka

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2018

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českej
divadelnej kritičky a teatrologičky Radky
Kunderovej
 budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2018. 
Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.                             
Mgr. et Mgr. Radka
Kunderová, PhDr. (1982)


je divadelná kritička a teatrologička. Je autorkou
a externou redaktorkou časopisu Svět a divadlo. Zameriava sa predovšetkým na tzv. politické divadlo, v ostatných
rokoch píše najmä o jeho zahraničných podobách (Nemecko, Veľká Británia,
Maďarsko). Divadelnú kritiku vrátane jej histórie a teórie vyučovala šesť rokov
na Masarykovej univerzite v
Brne. V rokoch 2013 – 2015 bola členkou výboru Sdružení českých divadelních kritiků. Zúčastňovala sa na Seminároch pre mladých
kritikov usporadúvaných Medzinárodnou asociáciou divadelných kritikov
(International Association of Theatre Critics) v rokoch 2006 a 2016.
Recenzie publikovala tiež v Divadelných
novinách
, v časopise Loutkář, v Lidových novinách alebo v Pražskom
deníku. Prednáša na zahraničných konferenciách a univerzitách (Sao Paulo,
Berlín, Vilnius, Štokholm, Florencia, Warwick,..), usporadúva medzinárodné
konferencie (Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research,
2017). V rokoch 2016 – 2017 viedla Kabinet pro výzkum divadla a dramatu na Divadelnej fakulte JAMU v Brne, kde od roku 2010 pracovala ako
vedecká pracovníčka, editorka a neskôr aj ako odborná asistentka. Absolvovala
divadelnú vedu, žurnalistiku a
mediálne štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, študovala aj v Anglicku a
Grécku. 

viac
fotka

Programová sekcia Focus je zameraná na súčasnú drámu a divadlo Chorvátska

V rámci programovej sekcie Focus sa predstaví HKD Teatar Rijeka
s inscenáciou Aleksandra Zec v réžii Olivera Frljića a prezidentka
Chorvátskeho centra ITI Željka Turčinović s prednáškou Súčasné
chorvátske divadlo a dráma
. Súčasťou sekcie Focus bude aj Theory
event s Darkom Lukićom
a prezentácia publikácie Tri zimy (T
ri zime) za
osobnej účasti dramatičky Teny Štivičić.

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2018

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2018 (v zložení Martina Mašlárová, Miroslav Ballay a Marek Godovič) uzavrela výber inscenácií do súťažného programu. Rada vyberala zo 69 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2017
do 31. januára 2018 a text, z ktorého vychádzajú, nie je starší ako dvadsať
rokov. Do hlavného programu vybrala dramaturgická rada 10 súťažných inscenácií. Novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje
projekty tvorcov najmladšej generácie.

Inscenácie nominované do hlavného
programu 14. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):

Jiří Havelka: Elity
(réžia: Jiří Havelka)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Petra Fornayová: Hra na budúcnosť_Subjective Future
(koncept a réžia: Petra Fornayová)

M. Forman/J. Papoušek/I. Passer/SKUTR: Lásky jednej plavovlásky
(réžia: SKUTR)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Duncan Macmillan:
Ľudia, miesta a veci
(réžia: Marián Amsler)
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Tomáš Procházka: OEDIPUS REX (Mommie Dearest)
(réžia: Tomáš Procházka)
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Duncan Macmillan: Pľúca
(réžia: Michael Vyskočáni)
OZ per. ART a Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Werner Schwab/Martin Hodoň: Pomaly plynúce dni
(réžia: Martin Hodoň)
GAFFA oz, Bratislava

Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
(réžia: Blaho Uhlár)
Divadlo Stoka, Bratislava

Eugen Gindl: WOW!
(réžia: Jozef Vlk)
Debris Company, Bratislava
Inscenácie nominované do programovej sekcie Nájdená budúcnosť 14. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):

Samuel Chovanec: Byť mnou? Byť vami.
(réžia: Samuel Chovanec)
Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, Bratislava

Alžbeta Vrzgula: Hranice_92
(réžia: Alžbeta Vrzgula, Peter Galdík)
Uhol_92, Bratislava

Matúš Bachynec: Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
(réžia: Matúš Bachynec)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Marta Poláková – Tomáš Procházka: pODPORa
(réžia:
Tomáš Procházka)
Labanov ateliér Bratislava


 

viac
fotka

Nová dráma / New Drama 2018

14. – 19. mája 2018

Na začiatku novej divadelnej sezóny sme naplno rozbehli prípravy ďalšieho ročníka festivalu. Začala pracovať dramaturgická rada festivalu 2018 v zložení Martina Mašlárová, Miroslav Ballay a Marek Godovič. Výber súťažných inscenácií sa uzatvorí k 31. januáru
2018.

V programovej sekcii Focus
predstavíme súčasnú drámu a divadlo Chorvátska. Súčasťou nasledujúceho ročníka festivalu bude bohatý sprievodný program, o ktorom Vás budeme priebežne informovať.

viac
fotka

Ohlasy hostí

Pripravili ste veľmi užitočné a zaujímavé podujatie. Zamiloval som si ho.
Savas Patsalidis, teatrológ, Grécko

Ďakujem veľmi pekne za možnosť stretnúť vás, ako aj ostatných divadelníkov z rozličných krajín.
Verím, že sa stretneme pri ďalších divadelných projektoch.
Joshua Sobol, dramatik, Izrael

Užil som si každý moment. Vaša pohostinnosť bola veľmi štedrá
a spolupráca s vami mi dala nový impulz.
Motti Lerner, dramatik, Izrael

Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na váš nádherný festival, užil som si
čas strávený v Bratislave – stretol Jona Fosseho a ďalších, taktiež videl
vynikajúce hry, na konferencii som sa dozvedel veľa o imerznom divadle a o
písaní nových textov.
Nick Yu, dramatik, Čína

Musím skonštatovať, že som bol aj na väčších festivaloch, ale vďaka vám sa tento stal mojím najobľúbenejším. 
Octavian Saiu, teatrológ, Rumunsko


Ďakujem za vašu láskavú pohostinnosť a za myšlienku prezentácie izraelského divadla v Bratislave.
Olga Levitan, teatrologička, Izrael

Na tohtoročnom festivale a konferencii som sa veľa naučila a je naozaj dôležité všetko, čo robíte pre slovenské divadlo a pre nás. Ďakujem vám veľmi! Je to beh na dlhú trať.
Amelia Kraigher, kritička a teatrologička,
Slovinsko

Naozaj som si veľmi užil čas strávený
v prekrásnom meste na znamenitom festivale.
Beynny Lim, Honk Kong

Srdečne ďakujeme nielen za pozvanie na festival Nová dráma 2017, za prezentácie, ale predovšetkým za vysoko profesionálny prístup v komunikácii, príprave a realizácii nášho vystúpenia. Želám celému festivalu do ďalšieho ročníka veľa úspechov.
Svetozár Sprušanský, režisér, Slovensko

viac
fotka

Poďakovanie

Radi
by sme sa touto cestou poďakovali všetkým organizátorom, partnerom a mediálnym
partnerom festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za obrovskú podporu a spoluprácu. Vďaka nim bol
festival výnimočný.

Na
trinástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu  Nová dráma/New Drama 2017 sa predstavilo
a o ceny súťažilo 9 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej
drámy. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu (Jon Fosse, Antológia izraelskej drámy),
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky
a diskusie s tvorcami a s dramatikmi (Nová dráma – nové formy?), Divadelné fotografie – vernisáž
výstavy Roberta Tapperta, majstrovská
lekcia
nórskeho dramatika a prozaika Jona Fosseho (tohtoročný patrón festivalu,
dramatik, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého hry sú uvádzané po celom
svete) a medzinárodná
konferencia
.


Sekcia
Focus 2017 bola zameraná na divadlo a drámu z Izraela, v rámci ktorej sa
predstavilo izraelské Divadlo Jaffa z Tel Avivu s inscenáciou Priznanie (The Admission) a teatrologička
Olga Levitan s prednáškou Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom
svete
.
 Súčasťou Focus Izrael bola
aj prezentácia publikácie Divadelného ústavu Antológia izraelskej drámy,
na ktorej sa zúčastnili dvaja z autorov: dramatik Joshua Sobol a dramatička
Savyon Liebrecht.


Ďakujeme
Mestskému divadlu P. O. Hviezdoslava a Bratislavskému kultúrnemu a informačnému
stredisku za spoluorganizáciu festivalu, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
Ivovi Nesrovnalovi za záštitu nad festivalom, izraelskému veľvyslancovi na
Slovensku J. E. Zvi Aviner-Vapnimu, ktorý prevzal záštitu nad programovou
sekciou Focus Izrael.

Ďakujeme všetkým našim
partnerom, vďaka ktorým bola radosť pripravovať festival: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdio 12Slovenské
národné divadlo
A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ
KULTÚRY
Rozhlas a televízia
Slovenska
, RÁDIO DEVÍN, SC AICTMARY
KAY
, Rudolfinum, Bistro
St. Germain
, VÍNO
ROMANOV
, Dobre&Dobré,
Press­burg Bajgel, Univerzitná knižnica v Bratislave, Penzión VIRGO, Hotel
EXPO ***
Art Hotel
William****
.


Naše poďakovanie patrí
aj mediálnym partnerom, ktorý rozšírili správu o festivale po Bratislave a
celom Slovensku: CITYLIFE.SK, Rozhlas a televízia SlovenskaRÁDIO_FMTASRBKIS, interez, IN.BAčasopis kød –
konkrétne ø divadle
, Portál.


Osobitne sa chceme
poďakovať Martinovi Mistríkovi – Zelená
lúka
za vizuálny koncept festivalu.


Všetkým srdečne
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky plné kvalitného programu.

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané

Cena bratislavského
diváka 
Svetlana Alexijevič –
Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár 
Slovenské komorné divadlo
Martin
Cena študentskej poroty Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť
nepomenovateľného) 
Med a prach
Zvláštna cena poroty Jakubovi Rybárikovi za mimoriadne plastický
herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
Zvláštna cena poroty Jane Oľhovej za silu hereckého výrazu
v inscenáciách Vojna nemá ženskú
tvár
(Slovenské komorné divadlo Martin) a Strach (Slovenské národné divadlo).
Grand Prix Nová dráma/New
Drama 
Svetlana Alexijevič –
Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár Slovenské komorné divadlo
Martin

viac
fotka

Tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017

27. apríla 2017 o 11.00 hod. sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnila tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za účasti – Vladislava Fekete (riaditeľka festivalu a riaditeľka Divadelného ústavu), Zuzana Kronerová (čestná riaditeľka festivalu), Martina Ulmanová (členka dramaturgickej rady), Vladimír Grežo (riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska)
Na otázky prítomných zástupcov médií a verejnosti odpovedali aj členovia organizačného tímu festivalu: Dominika Zaťková (hlavná koordinátorka festivalu), Zuzana Uličianska (kurátorka sekcie Focus Izrael a konferencie AICT), Marek Godovič (scénické čítanie Trojboj, súťaž DRÁMA 2016) a Dušan Poliščák (PR manažér festivalu). 
Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu, a zástupcovia viacerých médií.

viac
fotka

Vstupenky na festival Nová dráma/New Drama 2017

Vstupenky si môžete zakúpiť v
pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa jednotlivé
predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné
divadlo a Divadlo Aréna. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore
súčasnej kultúry, Subclub - Subcultures' Music Club, Nu Spirit Club a vo Dvorane
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je potrebné rezervovať si na adrese studio12@theatre.sk. Vstup na akcie
sprievodného programu je zdarma.

viac
fotka

KONFERENCIA IACT/AICT: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU PO IMERZNÉ DIVADLO

11.–12. mája
2017

Prednášková
sála Univerzitnej knižnice v Bratislave

 

Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len
rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, súčasná dráma je skôr performatívne
písanie ako také. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky
na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom
konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové dielo vnímať. Ide o novú formu imerzného divadla, o dobrodružstvo
nanovo definujúce umelecký jazyk, ktorý sa tradične delí na dramatiku a réžiu,
respektíve medzi textualitu a performativitu. Do akej miery je divadelný
priestor formovaný estetikou a obsahom novej drámy? Ako sa dramaturgický
priestor pretavuje do performativity skutočného priestoru, ktorý Grotowski
nazval „stretnutím medzi hercom a divákom“? Ako sa jednoduchý vzťah diváka s divadelným priestorom vyvinie do imerzného skúmania vesmíru javiska? Na
konferencii budú prezentovať svoje príspevky významní medzinárodní odborníci, medzi nimi Benny Lim z Čínskej univerzity z Hongkongu, Manabu Noda z Meiji univerzity z Tokia, riaditeľ Inštitútu Jerzyho Grotowského z Vroclavu Jarosław Fret, generálny sekretár AICT/IATC (Medzinárodnej asociácie divadelných
kritikov) Michel Vaïs, Savvas Patsalidis z Aristotelovej univerzity z Atén,
ktorý je súčasne šéfredaktorom webového časopisu Critical Stages či známy dramatik a riaditeľ Medzinárodného festivalu súčasného divadla zo Šanghaja Nick Rongjun Yu. Za slovenskú stranu vystúpi Dáša Čiripová z Ústavu divadelnej a
filmovej vedy SAV. Konferenciu povedie Octavian Saiu, prezident rumunskej
sekcie a zároveň asistent generálneho sekretára AICT/IATC. Organizátorom konferencie je Slovenské centrum AICT spoločne s Divadelným ústavom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Príspevky odznejú v anglickom
jazyku a budú simultánne tlmočené do slovenčiny.

viac
fotka

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2017

Seminár je určený študentom
divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických
a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod
odborným vedením českého teatrológa a divadelného teoretika Petra Christova budú venovať reflexii
inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa
budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky.
Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver
festivalu udelí Cenu študentskej poroty.
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika
z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 10. apríla 2017. 
Počet
účastníkov je obmedzený. 
Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí
ubytovanie a cestovné náklady.                             
doc. Mgr. Petr Christov,
Ph.D.
(1978) – teatrológ,
divadelný kritik a prekladateľ.


Vyštudoval
divadelnú vedu a francúzštinu na Masarykovej univerzite v Brne.
V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre divadelnej vedy Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Prednášal na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne, na pražskej DAMU a príležitostne
pôsobil na univerzitách vo Francúzsku, v Portugalsku, Belgicku či v Turecku.
Venuje sa predovšetkým francúzskemu divadlu 19. a 20. storočia,
stredovekému divadlu, teórii modernej drámy, umeleckej kritike
a problematike prekladu. V rokoch 2010 – 2013 bol prezidentom českého
centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATS. Z francúzštiny
prekladá romány a divadelné hry, je editorom a autorom publikácií s divadelnou
tematikou. Nedávno mu vyšla kniha o francúzskom romantizme Gérard de Nerval a jeho dvojník:
divadlo francúzskeho romantizmu očami melancholika
.

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2017

Inscenácie nominované do hlavného
programu 13. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

Falk
Richter: Boh je DJ
(réžia:
Šimon Ferstl)
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Michaela
Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott
(réžia:
Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo, Prešov

Laco
Kerata: Dobro
(réžia:
Svetozár Sprušanský)
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Roland
Schimmelpfennig: Ídomeneus
(réžia:
Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Andrej
Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)
(réžia:
Andrej Kalinka)
Med a prach, Bratislava

Tomáš
Procházka: Ľudia.Levy.Orly.Jarabice. / scény zo života umeleckého podľa
APČ
(réžia:
Tomáš Procházka)

Peter
Lomnický: Podvolenie
(réžia:
Marián Amsler)
Divadlo Aréna, Bratislava

Peter
Lomnický: Strach
(réžia:
David Jařab)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Svetlana
Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár
(réžia:
Marián Pecko)
Slovenské komorné divadlo, Martin

viac
fotka

Nová dráma/New Drama 2017

Ďalší ročník festivalu sa uskutoční
v dňoch 9.- 13. mája 2017.

Dramaturgická rada (v zložení Martina Ulmanová, Elena Knopová a Milo
Juráni) už intenzívne navštevuje všetky predstavenia, aby na konci januára
uzavrela ich výber. V programovej sekcii Focus pripravujeme pohľad na súčasné divadlo a drámu Izraela a v spolupráci so stavovskou organizáciou divadelných kritikov AICT medzinárodnú konferenciu na tému Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu.

Je nám obrovskou cťou a potešením, že úlohu patróna 13. ročníka festivalu Nová
dráma/New Drama prevzal nórsky dramatik a spisovateľ Jon Fosse. Tešíme sa na jeho posolstvo, ktorým otvorí festival a na „majstrovskú lekciu“ pre divadelných profesionálov a odbornú verejnosť.

viac
fotka

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2016

Cena bratislavského diváka
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty
a náhrady
 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado
Zboroň  


Cena študentskej poroty
Sláva Daubnerová: Solo lamentoso 
Réžia: Sláva Daubnerová  


Zvláštna cena poroty
Rebeke Polákovej za koncentrovaný herecký výkon v inscenácii Obeť Divadla Aréna  


Grand Prix Nová dráma/New Drama 2016
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty a náhrady 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado
Zboroň     

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2016 sú rozdané

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2016 v Štúdiu Slovenského národného divadla našli svojich majiteľov štyri festivalové ocenenia a ceny súťaže Dráma. Hlavnú pozornosť vzbudilo vyhlásenie Grand Prix Nová
dráma/New Drama 2016, ktorú získala inscenácia Extrakty a náhrady bratislavského Divadla SkRAT.

 

viac informácií nájdete v tlačovej správe tu

viac
fotka

Hlasovať v súťaži Cena bratislavského diváka sa oplatí

Diváci majú opäť príležitosť po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o Cene bratislavského diváka. Pred každým predstavením budú v priestoroch divadla rozdávať festivaloví dobrovoľníci hlasovacie lístky. Na nich diváci určia, ktoré predstavenie hlavného programu dostalo najviac sympatií.
Každý deň budeme z vyplnených hlasovacích lístkov žrebovať výhercov zaujímavých cien, ktoré do súťaže venovala kozmetika Mary Kay a bistro St. Germain.

viac
fotka

Dobrovoľníci na festivale Nová dráma/New Drama

Festival by sa nezaobišiel bez každoročnej pomoci usilovných dobrovoľníkov. Výmenou za skúsenosti a zážitky z festivalových momentov je ich pomoc pri propagácií, organizácii a dohliadaní na plynulý chod festivalu. Našich dobrovoľníkov označených originálnymi tričkami z dielne dizajnéra Martina Mistríka stretnete pri akreditácii, ochotne vám poradia a pomôžu nájsť to správne divadlo a po skončení každého predstavenia hlavného programu dohliadnu, aby ste vyplnili hlasovací lístok súťaže Cena Bratislavského diváka.

viac
fotka

Focus Bosna a Hercegovina aj v kine Lumière

V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov sme počas festivalu pripravili projekcie dvoch filmov v rámci programovej sekcie Focus Bosna a Hercegovina.
Vo štvrtok 12. mája uvidia diváci film Na ceste (Na putu) bosnianskej režisérky Jasmily Žbanić, ktorej film Grbavica bol ocenený cenou Zlatého medveďa na Berlinale a Veľkou cenou poroty AFI.
Epizóda zo života zberača železa (Epizoda u životu berača željeza) režiséra Danisa Tanovića, druhý film uvádzaný v rámci Focusu Bosna a Hercegovina, získal na MFF Berlinare v roku 2013 Strieborného medveďa a hlavný protagonista Nazif Mujić dostal Strieborného medveďa za najlepšiu mužskú rolu. Kino Lumière ho uvedie o deň neskôr, 13. mája.

viac
fotka

Stav teatrologickej reflexie a súčasných divadelných periodík

Aké je postavenie a úloha divadelných časopisov v súčasnosti? Aké možností a stratégie komunikácie majú redaktori umeleckých periodík? Dá sa zlepšiť ich marketingový potenciál?
V stredu 11. mája sa v Goetheho inštitúte uskutoční medzinárodné kolokvium s názvom Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy.
Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti. Pozvanie na kolokvium prijali hostia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

viac
fotka

Festivalová atmosféra pokračuje aj po hlavnom programe

Nová dráma/New Drama sa nekončí zatiahnutím divadelnej opony. Festivalová atmosféra a priestor pre diskutovanie o divadelných zážitkoch bude čakať návštevníkov každý deň po oficiálnom programe vo viacerých bratislavských priestoroch. Otvorenie a slávnostný záver festivalu sa uskutoční na pôde Slovenského národného divadla. Po utorkovom predstavení Divadla SkRAT pokračujeme v dramatickej, no neformálnej nálade v A4-priestore súčasnej kultúry. Nočným festivalovým klubom sa v stredu a vo štvrtok bude atraktívna ZÓNA Refresher na šiestom poschodí starého obchodného domu Dunaj.
Tešíme sa na staré známe tváre, festivalový networking neobíde ani nových festivalových hostí.

viac
fotka

Vstupenky na hlavný festivalový program

Predaj vstupeniek na predstavenia hlavného programu festivalu sa už začal! Vstupenky na festivalové predstavenia v Štúdiu 12, v Divadle SĽUK a v A4 - priestore súčasnej kultúry si môžete rezervovať na emailovej adrese studio12@theatre.sk. Vstupenky na predstavenia v ostatných divadlách si môžete zakúpiť v ich pokladniciach alebo cez rezervačný systém, ktorý ponúkajú.

viac
fotka

Nová dráma uvedie do života nové knižné publikácie

Sprievodný program festivalu spestria prezentácie dvoch čerstvých knižných noviniek. Už v prvý festivalový deň predstaví patrón 12. ročníka festivalu Ivan Vyrypajev zbierku prekladov svojich hier. Výber známeho ruského dramatika obsahuje divadelné hry Valentínov deň, Kyslík, Genezis 2, Tanec, Dillí a Opití. Hry preložili Eva Maliti Fraňová a Romana Štorková Maliti.
V záverečný deň príde na rad prvá publikácia venovaná súčasnej dráme Bosny a Hercegoviny - Tanja Šljivar: Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali. Súčasťou vydania hry je aj rozhovor s autorkou, ktorý viedla prekladateľka Vladislava Fekete.

viac
fotka

Tlačová konferencia k festivalu Nová dráma/New Drama 2016

Vo štvrtok 28. apríla o 13.00 hod. sa v Izbe manželov Borodáčovcov na 1. poschodí Divadelného ústavu uskutoční tlačová konferencia venovaná 12. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama.
Festivalový program, aktuálne novinky a ďalšie informácie predstavia riaditeľka festivalu Vladislava Fekete, čestná riaditeľka festivalu Nová Dráma/New Drama Zuzana Kronerová, hlavná koordinátorka festivalu Dominika Zaťková.
Tlačovej konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu. Otázky ohľadom výberu inscenácií zodpovedia zástupcovia dramaturgickej rady festivalu: Katarína Cvečková, Zuzana Uličianska a Marek Godovič. Focus Bosna a Hercegovina predstaví kurátorka sekcie Juliana Beňová.

viac
fotka

Nová dráma/New Drama na PechaKucha Night 33 v Bratislave

Sprievodným podujatím festivalu je populárny formát PechaKucha, na ktorom prezentujúci komentuje 20 obrázkov, každý z nich po 20 sekúnd.
Na 33. PechaKucha Night s podtitulom 5 400 - 3 000 Kelvinov sa v stredu 27. apríla o 20:20 h. v A4 - priestore súčasnej kultúry predstaví množstvo zaujímavých prezentácií. Nebude chýbať ani Nová dráma/New Drama či Martin Mistrík - autor festivalového vizuálu.
Kompletný program a vstupenky hľadajte na www.pechakucha.sk

viac
fotka

Ivan Vyrypajev - patrón festivalu

Patrónom tohto ročníka festivalu je ruský dramatik a a režisér Ivan Vyrypajev. Zúčastnite sa jeho majstrovskej lekcie v pondelok 9. 5. o 10.00 alebo si vypočujte jeho príhovor na slávnostnom otvorení festivalu v ten istý večer. Vyrypajev v ňom hovorí: "Dobrá hra nie je len o aktuálnej téme, dobre zostavenom sujete a kvalitne napísanom texte. Dobrá hra je v prvom rade spôsob, ako existovať na scéne a systém komunikácie s divákom."

viac