NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
10. – 15. May 2015

Jedenásty ročník predstavuje aj jednu zaujímavú novinku - festival získava svojho patróna. Prvou "godmother" sa stáva svetoznáma nemecká dramatička Dea Loher, prinášajúca posolstvo novej drámy.

festivalové ceny

Grand Prix Nová dráma/New Drama 2015
Desatoro
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
réžia: Anna Petrželková / Kamil Žiška / Ján Luterán / Sláva Daubnerová / Iva Jurčová / Lukáš Brutovský / Anti Korenči a Juraj Bielik / Marián Amsler / Júlia Rázusová / Michal Vajdička  

Zvláštna cena poroty

za inovatívnu prácu s textom a vysokú kvalitu inscenácie, dosiahnutú napriek podmienkam v slovenskom nezávislom divadle
Debris Company, Bratislava
Peter Lomnický: Clear
réžia: Jozef Vlk  

Cena študentskej poroty

Michail Bugakov - Ondrej Spišák: Majster a Margaréta
Teatro Tatro, Nitra
réžia: Ondrej Spišák
 

Cena bratislavského diváka

Michail Bugakov - Ondrej Spišák: Majster a Margaréta
Teatro Tatro, Nitra
réžia: Ondrej Spišák
 

Ceny súťaže DRÁMA 2014


1. miesto:
neudelené

2. miesto: Jana Ondrušová: Historky utorkovej noci
3. miesto: Kaja Kowalczuková: Christmas Eve Babe
3. miesto: Peter Scherhaufer: Rukojemníci  

Cena Rádia Devín:
Ervín Hodulík: Dvaja
 

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
Jana Juráňová: Ilona, žena Hviezdoslavova
réžia: Iva Š.  

Debris Company, Bratislava

Peter Lomnický: Clear
réžia: Jozef Vlk  

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
réžia: Svetozár Sprušanský  

Divadlo Aréna, Bratislava
Karl Marx – Peter Lomnický: Kapitál
réžia: Martin Čičvák  

Divadlo Jána Palárika v Trnave
Lukáš Brutovský – Miro Dacho: Trnavská skupina alebo Viseli sme za nohu z kolotoča
réžia: Lukáš Brutovský  

Med a prach, Bratislava
Domov, Eros, Viera
réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka  

Mestské divadlo Žilina
Ivan Vyrypajev: Opití
réžia: Eduard Kudláč  

Slovenské komorné divadlo Martin
Patrik Ouředník – Ján Luterán – Miro Dacho: Europeana – Stručné dejiny 20. storočia
réžia: Ján Luterán  

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Viliam Klimáček: Mojmír II. alebo Súmrak ríše
réžia: Rastislav Ballek  

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Desatoro  
réžia: Anna Petrželková / Kamil Žiška / Ján Luterán / Sláva Daubnerová / Iva Jurčová / Lukáš Brutovský / Anti Korenči a Juraj Bielik / Marián Amsler / Júlia Rázusová / Michal Vajdička 

Teatro Tatro, Nitra
Michail Bulgakov – Ondrej Spišák: Majster a Margaréta
réžia: Ondrej Spišák

sekcia focus

FOCUS NEMECKO

HAU Hebbel am Ufer Berlin
Hans-Werner Kroesinger – Regine Dura: Spomienky na bojové polia 1914/2014
réžia: H.-W. Kroesinger
 

Deutches Theater Berlín – Činohra Slovenského národného divadla Bratislava
Nino Haratischwili: Land der ersten Dinge/Bludičky
réžia: Brit Bartkowiak

Dea Loher
majstrovská lekcia nemeckej dramatičky

Dea Loher: Hry
prezentácia zborníka hier s moderátorom Michalom Hvoreckým a za účasti dramatičky
 

Súčasná nemecká dráma
Theory Event / prednáška nemeckého divadelného kritika Jürgena Bergera  

sprievodné podujatia

Dramaticky mladí
inscenované čítanie dramatických textov detí a mládeže do 18 rokov, spojené s vyhlásením výsledkov rovnomennej súťaže  

Ódy či frašky?

prezentácia nového zborníka súčasných slovenských hier z projektu Divadelného ústavu EU očami drámy / Ódy či frašky?  

Európska únia očami drámy / Ódy či frašky? I., II.

inscenované čítanie hier z  projektu Divadelného ústavu EU očami drámy / Ódy či frašky? v réžii a interpretácii poslucháčov Divadelnej fakulty VŠMU

Obraz, spomienka, svedectvo

vernisáž výstavy fotografa Mila Fabiana, víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2014  

Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov
inscenované čítanie víťazného textu súťaže Dráma 2013

Balans

medzinárodná konferencia o práci s publikom pre kultúrne inštitúcie (v spolupráci s Creative Europe Desk Slovensko)

Historky bratislavského dramatika – Viliam Klimáček a divadlo GUnaGU

podvečerné stretnutie k 30.výročiu založenia divadla GUnaGU, spojené s prezentáciou zborníka 13 hier Viliama Klimáčka a predstavením UNDERGROUND (historky z bratislavského metra)
 

Nová dráma – nová interpretácia?
diskusia o súťažných inscenáciách s dramaturgickou radou festivalu  

Trojboj
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2014  

Seminár mladej kritiky určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Pod vedením skúseného lektora, filmového a divadelného kritika a teoretika Martina Ciela sa účastníci venujú reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. 

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava   
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete 
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová 
Dramaturgická rada: Dária Fojtíková Fehérová, Martina Ulmanová, Milo Juráni
Kurátorka sekcie Focus Nemecko: Dáša Čiripová 
Porota: Kristina Matvienko (RU), Jana Binder (GE), Ján Šimko (SK)
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Miroslav Švoňava, Marek Godovič, Diana Selecká, Viera Burešová, Veronika Pavelková, Martina  Kotláriková, Martina Mašlárová, Katarína Cvečková, Andrea Domeová, Zuzana Duchová
Autor ceny Grand Prix: Milk Studio 
Vizuál: Milk Studio 

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Záštitu nad programovou sekciou Focus Nemecko prevzal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku J.E. Dr. Thomas Götz.   

Nová dráma – Enter Zvolen / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, 19. 5. 2015

Fotogaléria

Ohlasy

„Odborníci vybrali zo 45 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy, ktoré mali premiéru v roku 2014. „Zvýšil sa počet dramatizácií literárnych predlôh, v posledných sezónach nastal ich boom. Nesúvisí to však s odvahou či so zbabelosťou inscenovať súčasné texty, z môjho pohľadu je ich stále dosť. Divadlá už prišli na to, že miesto v ich repertoári majú aj hry súčasných autorov,“ povedala programová manažérka festivalu Dária Fojtíková Fehérová.“

Jena Opoldusová: Hrať súčasných autorov sa oplatí, nesúvisí to s odvahou In Pravda, roč. 25, č. 105, s 40 (09.05.2015)

„Bez ohledu na to, zda s divákem nabízené inscenace bez výjimky pohnou, nebo zda v něm naopak nekteré z nich zanechají spíše nejistotu a rozpaky nad předváděným tvarem, je nuto zdůraznit, že festival Nová dráma je jistě jednou z nejzajímavějších a nejprogresivnějších přehlídek, které se v dané oblasti nabízejí.“

Markéta Polochová: Apel, spěv i performované dějiny: ohlédnutí za festivalem Nová dráma 2015 In kød – konkrétne o divadle, č. 6, roč. 9, s. 41-47 (2015)

„Patrónkou festivalu sa tentokrát stala Dea Loher, významná nemecká autorka. Divadelnému ústavu sa paralelne podarilo vydať zbierku prekladov jej hier, ktorá bude tiež počas festivalu prezentovaná. “