NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
14. – 19. May 2018

Na štrnástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu Nová dráma/New Drama 2018 sa predstavilo a o ceny súťažilo desať inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Novinkou festivalu bola nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a dramatikmi, masterclass nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga a medzinárodná konferencia Divadlo v konfliktných zónach. Sekcia Focus bola zameraná na divadlo a drámu z Chorvátska.
Patrónom štrnásteho ročníka festivalu bol nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig. V Bratislave viedol masterclass pre divadelníkov a zúčastnil sa aj prezentácie zborníka svojich hier v slovenčine, ktoré vydal Divadelný ústav. Prvý knižný výber divadelných hier uznávaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz nepreložené ani neinscenované divadelné hry.

festivalové ceny

Grand Prix Nová dráma/New Drama
Eugen Gindl: WOW!
Debris Company
réžia: Jozef Vlk  

Cena bratislavského diváka
Jiří Havelka a kol.: Elity Činohra Slovenského národného divadla réžia: Jiří Havelka a kol.  

Cena študentskej poroty
Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum Divadlo Stoka réžia: Blaho Uhlár  

Zvláštna cena poroty
Barbore Andrešičovej 
za širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a vec Divadla Andreja Bagara v Nitre       

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2017: 
1. miesto: Vanda Zaplatílková Hutařová: Jen zavřít oči       
                  Dušan Vicen: Odpisy a priznania 
2. miesto: neudelené 
3. miesto: Miroslav Djablik: Vianočný zázrak 
Cena Rádia Devín: Ondřej Škrabal: Zjevení pudla 
Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená

súťažné inscenácie

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Jiří Havelka a kol.: Elity
réžia: Jiří Havelka a kol.

Petra Fornayová: Hra na budúcnosť_Subjective Future
koncept a réžia: Petra Fornayová

Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava
M. Forman/J. Papoušek/I. Passer/SKUTR: Lásky jednej plavovlásky
réžia: SKUTR

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Duncan Macmillan: Ľudia, miesta a veci
(réžia: Marián Amsler)

Mestské divadlo Žilina
Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia
réžia: Eduard Kudláč

Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava
Tomáš Procházka: OEDIPUS REX (Mommie Dearest)
réžia: Tomáš Procházka

OZ per. ART, Bratislava
Duncan Macmillan: Pľúca
réžia: Michael Vyskočáni

GAFFA oz, Bratislava
Werner Schwab/Martin Hodoň: Pomaly plynúce dni
réžia: Martin Hodoň

Divadlo Stoka, Bratislava
Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
réžia: Blaho Uhlár

Debris Company, Bratislava
Eugen Gindl: WOW!
réžia: Jozef Vlk


Inscenácie nominované do programovej sekcie Nájdená budúcnosť 14. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):  

Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, Bratislava
Samuel Chovanec: Byť mnou byť vami
réžia: Samuel Chovanec

Uhol_92, Bratislava
Alžbeta Vrzgula: Hranice_92
réžia: Alžbeta Vrzgula, Peter Galdík

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Matúš Bachynec: Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
réžia: Matúš Bachynec

Labanov ateliér, Bratislava
Marta Poláková – Tomáš Procházka: pODPORa
réžia: Tomáš Procházka
 

sekcia focus

Sekcia Focus bola zameraná na divadlo a drámu z Chorvátska. Predstavilo sa v nej divadlo HKD Teatar Rijeka s inscenáciou známeho režiséra Olivera Frljića Aleksandra Zec. Theory Event ponúkol prednášku prof. Dr. Darka Lukića aj teatrologičky Željky Turčinović a prezentáciu divadelnej hry Tri zimy za účasti autorky Teny Štivičić.

sprievodné podujatia

Roland Schimmelpfennig
majstrovská lekcia nemeckého dramatika, tohtoročného patróna festivalu spojená s prezentáciou zborníka jeho hier v slovenskom jazyku

NA/ČO/JE/DOBRÁ/NOVÁ/NOVÁ/DRÁMA?
diskusia s dramaturgickou radou festivalu o súťažných inscenáciách

Divadlo v konfliktných zónach
medzinárodná konferencia, pod záštitou Medzinárodného divadelného inštitútu ITI

Trojboj
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2017

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete 
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová 
Dramaturgická rada: Martina Mašlárová, Miroslav Ballay, Marek Godovič
Kurátorka sekcie Focus Chorvátsko: Željka Turčinović
Porota: Jessica Kaahwa (Uganda), Željka Turčinović (Chorvátsko) a Milo Juráni (Slovensko) 
Študentská porota: Zuzana Timčíková, Veronika Holečková, Adéla Prášilová, Milan Hrbek, Viktória Oroszová, Magdaléna Pavlásková, Petra Fajerová, Mária Palkovičová
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Veronika Stepanovičová, Zuzana Uličianska, Diana Selecká, Viera Burešová, Dušan Poliščák, Ján Tomandl Kristína Rígerová
Autor ceny Grand Prix: Martin Mistrík – Zelená lúka
Vizuál: Martin Mistrík – Zelená lúka

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Medzinárodného divadelného inštitútu ITI.

Ohlasy

„Výhodou festivalu Nová dráma/New drama je skutočnosť, že hlavnou náplňou a centrom jeho záujmu je fenomén súčasnej drámy, ktorá sa neustále mení, čím ani festivalu nedovolí ustrnutie, skostnatenie či stagnáciu.“

„Hlavnú cenu za najlepšiu inscenáciu festivalu Grand Prix Nová dráma/New Drama 2018 získala WOW! v podaní Debris Company. Festivalové ocenenia sa v rámci 14. ročníka podujatia spolu s cenami súťaže Dráma odovzdávali v sobotu (19. 5.) večer v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.“

„Neexistuje divadlo vo svete, ktoré by ho neinscenovalo, bude otvárať festival, dokonca zostane päť dní, lebo ho zaujal program...“

„Cenu bratislavského diváka získala inscenácia Elity. Účastníci Seminára mladej kritiky, poslucháči vysokých škôl umeleckého a humanitného smeru z Česka a Slovenska, udelili Cenu študentskej poroty inscenácii Postfaktótum. Zvláštnu cenu poroty si odniesla herečka Barbora Andrešičová za širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a veci.“

„Emma, ktorú Barbora brilantne stvárnila, si doposiaľ užívala život plným priehrštím – hlavné postavy, úspech, alkohol, drogy, večierky... No keď sa ocitla v liečebni, uvedomila, že so svojím životom musí niečo urobiť.<br /> “

„Zaujímavé spojenie pohybového divadla a filozofickej básne Eugena Gindla - inscenácia Wow! v podaní Debris Company otvorí v pondelok divadelný festival Nová dráma/New Drama 2018. “