NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
17. – 21. May 2011

Sprievodné podujatia sú rovnocennou súčasťou festivalu. Odborné konferencie, workshopy, prednášky a výstavy dotvárajú jeho charakter. Festival navštevujú poprední európski divadelníci a teoretici.

festivalové ceny

GRAND PRIX Nová dráma / New Drama 2011
nebola udelená


Zvláštna cena poroty

Peter Handke: Podzemné blues
Mestské divadlo Žilina
Réžia: Eduard Kudláč


Cena študentskej poroty

Napichovači a lízači
Divadlo SkRAT Bratislava
Réžia: Dušan Vicen


Cena Bratislavského diváka

Gejza Dezorz: GaŠparkove Šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob de nira
Dezorzovo lútkové divadlo
Réžia: Gejza Dezorz


Ceny súťaže Dráma 2010

1. miesto           
Peter Janků: Kamene života
Zuza  Ferenczová: Babyboom
2. miesto           
Lenka Langronová: Z prachu hvězd
3. miesto           
Helena Eliášová: Té noci
Martin Hvišč: Triáda


Cena Slovenského rozhlasu Dráma 2010

Peter Janků: Kamene života
súťažné inscenácie

Debris Company Bratislava
Debris Company: MONO
(réžia: Jozef Vlk)


Dezorzovo lútkové divadlo Bratislava
Gejza Dezorz: Gašparkove šibalstvá alebo erotic dobrodružstvá Bob de Nira
(réžia: Gejza Dezorz)


Divadlo Andreja Bagara Nitra
Dušan Mitana: Koniec hry
(réžia: Roman Polák)


Divadlo Jána Palárika Trnava
Milan Rúfus: Tajomný pokoj vecí
(réžia: Viktor Kollár)


Divadlo SkRAT Bratislava
Napichovači a lízači (Giv mi fajv)
(réžia: Dušan Vicen)


Mestské divadlo Žilina
Peter Handke: Podzemné blues
(réžia: Eduard Kudláč)
sekcia focus

FOCUS SLOVINSKO

Slovensko mladinsko gledališče (Slovinské divadlo mladých Ľubľana), Slovinsko
Oliver Frljić a herci: Buď prekliaty, zradca svojej domoviny!
réžia: Oliver Frljić


Raňajky so slovinskou drámou
Prednáška významného slovinského teatrológa Dr. Blaža Lukana, profesora Divadelnej, rozhlasovej, filmovej a televíznej akadémie v Ľubľane.


Fanatici, exhibície a pretvárka – Tri tváre slovinskej drámy
Inscenované čítanie súčasných slovinských dramatických textov a prezentácia nového zborníka Slovinská dráma spojená s diskusiou s autormi hier.
sprievodné podujatia

TROJBOJ
Inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2010 spojené s diskusiou s finalistami a porotou súťaže.
 
Časy Stoky / Andrej Čanecký
Vernisáž výstavy k 20.výročiu založenia Divadla STOKA a výstavy fotografa Andreja Čaneckého, víťaza súťaže Bienále divadelnej fotografie 2010.


New Meeting Art & Digital Art Meeting Point
Analóg vs digitál vs analóg
& digitál
Medzinárodná konferencia o nových médiách, organizovaná Kultúrnym kontaktným bodom Slovensko v spolupráci s Platformou DigiVAF(ex).


Theory Event
Výraz ako prenos ľudskej skúsenosti
Prednáška režiséra Viliama Dočolomanského, laureáta prestížnej Európskej ceny za nové divadelné reality.


Stoka: Z diaľky?
kødek špeciál
Špeciálny diskusný večer časopisu kød – konkrétne o divadle, Štúdia 12 a Rádia Devín pri príležitosti 20. výročia založenia Divadla STOKA.


Nová dráma – ambície a limity
Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o výbere inscenácií do hlavného programu, o stave súčasnej slovenskej drámy a slovenského divadla.


Európske mestá kultúry Maribor 2012 a Košice 2013
Prezentácia projektov Európskeho hlavného mesta kultúry.
 

Seminár mladej kritiky
určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Pod vedením skúseného lektora, českého divadelného publicistu Jakuba Škorpila sa účastníci venujú reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.
festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Festivalová rada: Zuzana Kronerová, Vladislava Fekete, Vladimír Grežo, Dominika Zaťková, Dária Fehérová, Martina Jesenská, Ján Hanzo
Dramaturgická rada: Dáša Čiripová, Peter Pavlac, Patrik Lančarič
Kurátorka sekcie Focus Slovinsko: Alja Predan
Porota: Alja Predan (SI), Soňa Šimková, Marcin Zawada (PL), Juraj Hubinák, Laco Kerata
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Marek Godovič, Juraj Hubinák, Natália Urblíková, Dana Tomečková, Gabriela Holečková, Viera Burešová, Diana Selecká, Petra Pozdechová

Autorka ceny Grand Prix: Mira Gáberová
Vizuál: Martin Mistrík

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.  

Nová dráma – Enter Žilina / Mestské divadlo Žilina, 19. – 24. 5. 2011
Nová dráma – Enter Prešov / Divadlo J. Záborského, 24. a 27. 5. 2011
Fotogaléria

Ohlasy

„Medzinárodná odborná porota festivalu Nová dráma sa jednohlasne zhodla, že cenu Grand Prix tento rok neudelí. Inscenácie v súťažnom výbere boli podľa hlavnej porotkyne slovinskej teatrologičky Alje Predan natoľko rôznorodé štýlom aj kvalitou, že im bránilo vybrať ktorúkoľvek ako víťaznú. Predan vyslovila nádej, že toto ich gesto vyvolá v slovenskom prostredí veľmi potrebnú debatu divadelníkov o stave súčasnej, najmä pôvodnej slovenskej drámy. Diskusia o tom, čo vlastne je nová dráma, zaznieva každý ročník, tento rok sa otvorila znova, keďže do výberu sa dostali bábkové a tanečné divadlo, čo bolo oproti predošlým ročníkom nóvum.<br /> “

Zuzana Ferusová: Nová dráma 2011 bez víťaza In SME, roč. 19, č. 119, s. 12 (24.05.2011)

„Po prvých rokoch neurčitého tápania v slovách nový, progresívny, pokrokový, súčasný už dnes jasnejšie badať vzostupivšie tendencie v odhaľovaní významu slova „nový“. Zdá sa, že na Slovensku sa „nový/á, é“ spája s autorským divadlom, dramatizáciou, kompozíciou vlastného textu viac ako s inscenovaním „novej“ – pôvodnej divadelnej hry/dramatického textu. Podľa tohtoročného sloganu festivalu 3D – dráma, dramaturgia a dimenzia, môžeme konštatovať, že v inscenáciách sa dráma objavila len niekedy, dramaturgia častejšie, ale nie vždy sa otvorila nová dimenzia, či už divácka, alebo inscenačná.“

Miriam Kičiňová: Nová dráma paradoxne historická In http://www.divadelni-noviny.cz/nova-drama-paradoxne-historicka, (02.06.2011)

„Som nesmierne rád, že tento rok sa Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava stane aj domovskou scénou pre siedmy ročník výnimočného divadelného festivalu súčasnej drámy na Slovensku – Nová dráma/New Drama 2011. (...) Divadelná jar v MDPOH sa ponesie v duchu pôvodnej slovenskej drámy a vďaka festivalu budeme intenzívne žiť príbehmi súčasných autorov, ktorí nám sprostredkujú pohľad na dnešný svet.“