NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
12. – 17. May 2014

Desať rokov je veľa alebo málo na prvú bilanciu a prvý pocit naplnenia? Prevažuje pozitívna energia a odhodlanie aj naďalej podporovať novú drámu, otvárať nové témy, sledovať európske trendy a šíriť povedomie o slovenskom divadle a dráme.

festivalové ceny

GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2014
Elfriede Jelinek: Rechnitz - Anjel skazy 
Činohra Slovenského národného divadla
réžia: David Jařab  

Zvláštna cena poroty

za súhru hereckého kolektívu v inscenácii Štátneho divadla Košice
Karol Horák: Svedectvo krvi

réžia: Agnieszka Olsten  

Cena študentskej poroty

Elfriede Jelinek: Rechnitz - Anjel skazy 
Činohra Slovenského národného divadla
réžia: David Jařab
 

Cena bratislavského diváka

Justine de Corte: Kométa
Divadlo ASTORKA Korzo´90 Bratislava
réžia: Juraj Nvota  

Ceny súťaže DRÁMA 2013
 
1. miesto: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov
2. miesto: Pavel Trtílek: Bezesná noc
3. miesto: Jana Bodnárová: Snežný vrchol

Cena Rádia Devín:
 Lenka Čepková: Až do Ameriky!

Cena Činohry Slovenského národného divadla: Daniel Hevier: Smrť si vás pridala do svojich kruhov  

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
Iveta Horváthová: Nostalgia
(réžia Marián Pecko)

Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Eugen Gindl: Karpatský thriller
(réžia Roman Polák)


Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Elfriede Jelinek: Rechnitz – Anjel skazy
(réžia David Jařab)

Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislava
Justine del Corte: Kométa
(réžia Juraj Nvota)


Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity, Bátovce
Mikuláš Hoblina Šahanský: Krajina nepokosených lúk
(réžia Iveta Ditte Jurčová)

Divadlo SkRAT, Bratislava
Ľubo Burgr, Dušan Vicen: Vnútro vnútra
(réžia Ľubo Burgr, Dušan Vicen)

Prešovské národné divadlo, Prešov
Michaela Zakuťanská: Single Radicals
(réžia Júlia Rázusová)

Slovenské komorné divadlo, Martin
David Drábek: Akvabely
(réžia Rastislav Ballek)

Štátne divadlo Košice
Karol Horák: Svedectvo krvi
(réžia Agnieszka Olsten)

sekcia focus

FOCUS MAĎARSKO

Divadlo Proton Budapešť, Maďarsko 
Kornél Mundruczó – Kata Wéber: Demencia
(réžia Kornél Mundruczó)


Compagnie Pal Frenak, Maďarsko/Francúzsko
x&y – tlkot srdca
(choreografia Pál Frenák)

PanoDrama
Theory Event / Prednáška o dokumentárnom divadle so silným spoločenským akcentom. Projekty Anny Lengyel a kolektívu tvorcov prezentované dramaturgičkami Judit Garay a Annou Hars.
 

Projekt Frankenstein, Je to iba vietor
Projekcie maďarských filmov Projekt Frankenstein (réžia Kornél Mundruczó) a Je to iba vietor (réžia Bence Fliegauf) v kine Lumière.


sprievodné podujatia

Nová dramaturgia, nový dramaturg II.
Medzinárodná konferencia o súčasnej dramaturgii, o jej úlohe, o zmenách, ktorými prešla v posledných rokoch a o transformácii funkcie dramaturga v európskom divadle.

10 rokov Novej drámy
Exteriérová výstava k desiatemu výročiu festivalu Nová dráma/New Drama, inštalovaná na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
 

Na poludnie / s Marekom Godovičom
Diskusia s tvorcami o súťažných inscenáciách Karpatský thriller, AkvabelyKrajina nepokosených lúk, moderovaná členom dramaturgickej rady festivalu.
 

Na poludnie / s Elenou Knopovou
Diskusia s tvorcami o súťažných inscenáciách Svedectvo krvi, Single RadicalsKométa, moderovaná členkou dramaturgickej rady festivalu.
   

Na poludnie / so Zuzanou Uličianskou
Diskusia s tvorcami o súťažných inscenáciách Rechnitz – Anjel skazy, Vnútro vnútra a Nostalgia, moderovaná členkou dramaturgickej rady festivalu.
 

Trojboj 2014
Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2013, diskusia s finalistami a porotou.  

Ako dostať drámu na javisko / Napíšem hru a čo ďalej?
Večer dramatikov, dramaturgov, kritikov, režisérov a divákov prezentuje v neformálnej atmosfére generácie slovenských dramatických autorov a autoriek – od najstaršej po najmladšiu. Diskusia dvoch moderátorov, šiestich dramatikov a divákov, spojená s dokrútkami.
 

Dramaticky mladí 2014
Inscenované čítanie textov z dielní kreatívneho písania a  odovzdávanie cien súťaže dramatických textov detí do 18 rokov Dramaticky mladí.
 

Pracovné stretnutie zástupcov divadelných ústavov a inštitúcií krajín V4
Pracovné stretnutie zástupcov divadelných ústavov a inštitúcií z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska.

Seminár mladej kritiky určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Pod vedením skúseného lektora, českého divadelného kritika a publicistu Jana Kerbra sa účastníci venujú reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.  

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Dramaturgická rada: Elena Knopová, Zuzana Uličianska, Marek Godovič
Kurátorka sekcie Focus Maďarsko: Sylvia Huszár
Porota: Sanja Nikčević (HR), Sylvia Huszár (H), Romana Maliti (SK), Ian Herbert (UK), Martin Bernátek (CZ)
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Miroslav Švoňava, Marek Godovič, Miro Zwiefelhofer, Dáša Čiripová, Diana Selecká, Viera Burešová, Martina  Kotláriková, Filip Schwarz, Juraj Hubinák
Autor ceny Grand Prix: Milk Studio 
Vizuál: Milk Studio 

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.
Záštitu nad programovou sekciou Focus Maďarsko prevzal veľvyslanec Maďarskej republiky na Slovensku J.E. Csaba Balogh.  

Nová dráma – Enter Zvolen / Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, 22. 5. 2014
Nová dráma – Enter Košice / Štátne divadlo Košice, 26. – 29. 5. 2014
Nová dráma – Enter Žilina / Mestské divadlo Žilina, 7. – 13. 6. 2014


Fotogaléria

Ohlasy

„V tomto ročníku sme mali možnosť nájsť a sledovať zaujímavú dramaturgickú líniu inscenácií, ktorej mottom by mohlo byť: „správa o stave spoločnosti“ alebo „kontroverzia so svetom“ (z pohľadu súčasnosti na problémy prítomnosti a/alebo minulosti, ktorá do nej neustále zasahuje).“

Diana Laciaková: Nová dráma/New drama 2014 In Javisko, roč. 46, č. 2, s. 30-33 (20.08.2014)

„Nové domáce aj zahraničné dramatické texty, témy mapujúce aktuálne spoločenské aj individuálne dianie, ale aj pohľad súčasníkov na biele miesta našej histórie. To všetko prináša zaujímavú výpoveď o svete. Tohtoročnej Novej dráme akoby dominovali dve základné témy – oživovanie spomienok na minulosť a úniky pred súčasnosťou. Zvláštna kombinácia, pravda?“