NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
14. – 19. May 2012

Počet zahraničných návštevníkov festivalu stúpa a medzinárodné zloženie odbornej poroty zaručuje väčšiu objektivitu a pohľad zvonka. Povinnosti dramaturgickej rady narastajú, pretože počet inscenácií súčasnej drámy sa v divadlách takmer zdvojnásobil.

festivalové ceny

GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2012
Blaho Uhlár: Pokus (V hľadaní spirituality)
S.T.O.K.A. Bratislava
réžia Blaho Uhlár
 

Zvláštna cena poroty

Jana Oľhová
za pozoruhodný a rôznorodý herecký výkon v troch festivalových inscenáciách
(Reality snov, Kukura, November)
 

Cena študentskej poroty
Dorota Masłowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
réžia Júlia Rázusová
 

Cena bratislavského diváka
Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos
Bábkové divadlo Žilina
réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka
 

Ceny súťaže Dráma 2011
1. miesto: Gabriela Alexová: Lúzri
2. miesto:
Laco Remeň: Urob to sám
3. miesto:
Anica Jenski: Neseš jí dítě
Cena Slovenského rozhlasu: Gabriela Alexová: Lúzri

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Jana Juráňová: Reality snov
(réžia Iveta Škripková)
 

Bábkové divadlo Žilina
Andrej Kalinka – Ivan Martinka: Epos
(réžia Andrej Kalinka a Ivan Martinka)
 

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov
Michaela Zakuťanská: Havaj
(réžia Zoja Zupková)
 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Dorota Masłowska: Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky
(réžia Júlia Rázusová)
 

Divadlo Aréna Bratislava
Martin Čičvák: Kukura
(réžia Rastislav Ballek)
 

Divadlo Aréna Bratislava
David Mamet: November
(réžia Martin Čičvák)
 

Divadlo ASTORKA Korzo ´90 Bratislava
Ondrej Šulaj: Gazdova krv
(réžia Juraj Nvota)
 

Mestské divadlo Žilina
Ingmar Villqist: Taká fajn baba ako ty
(réžia Adriana Totiková)
 

P.A.T. Bratislava
Sláva Daubnerová – Pavel Graus: Some Disordered Interior Geometries
(réžia Sláva Daubnerová)
 

S.T.O.K.A. Bratislava
Blaho Uhlár: Pokus (V hľadaní spirituality)
(réžia Blaho Uhlár)

sekcia focus

FOCUS POĽSKO

Teatr na Woli Varšava, Poľsko
Tadeusz Słobodzianek: Naša trieda
(réžia Ondrej Spišák)
 

Ad Spectatores Vroclav, Poľsko
Ad Spectatores: 9 rekonštrukcia
(réžia Maciej Masztalski)
 

Láska či nenávisť. Ber, čo chceš.

Výstava fotografií inscenácií poľských divadiel poľského fotografa Bartłomieja Sowu.
 

Súčasná poľská dráma

Prezentácia antológie súčasných poľských hier vydanej Divadelným ústavom za účasti dramatikov.
 

Biela a červená – obraz súčasnej poľskej drámy

Inscenované čítanie súčasných poľských dramatických textov spojené s diskusiou s autormi hier.
(réžia Adriana Totiková)  

Raňajky s poľskou drámou

 Prednáška divadelnej teoretičky Justyny Jaworskej o súčasnej poľskej dráme a divadle.

Prekladateľský workshop

 Prekladateľský workshop pod vedením režiséra Jána Štrbáka.

sprievodné podujatia

Hodnota umenia a jeho hodnotenie
Medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnym kontaktným bodom Slovensko o styčných bodoch medzi estetikou, kunsthistóriou a ďalšími umenovednými a spoločenskými vedami ako ekonómia, sociológia či manažment.


Ženy – muži – divadlo

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o výbere inscenácií do hlavného programu, o stave súčasnej slovenskej drámy a slovenského divadla.
 

Trojboj 2012

 Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2011, diskusia s finalistami a porotou. (réžia Júlia Rázusová)  

Seminár mladej kritiky

určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Pod vedením skúseného lektora, českého divadelného publicistu Jakuba Škorpila sa účastníci venujú reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava  
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Festivalová rada: Zuzana Kronerová, Vladislava Fekete, Vladimír Grežo, Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Martina Jesenská, Ján Hanzo
Dramaturgická rada: Zuzana Uličianska, Martina Ulmanová, Zuzana Ferusová
Kurátori sekcie Focus Poľsko: Tomasz Grabiński a Marek Godovič
Porota: Andrzej Sławomir Jagodziński (PL), Dora Viceníková (CZ), Dáša Čiripová, Martin Ciel, Martin Porubjak
Organizačný štáb: Dominika Zaťková, Dária Fojtíková Fehérová, Marek Godovič, Zuzana Duchová, Lucia Čarnecká, Miro Zwiefelhofer, Juraj Hubinák, Gabriela Holečková, Viera Burešová, Diana Selecká
Autorka ceny Grand Prix: Mira Gáberová
Vizuál: with love by milk

Záštitu nad festivalom prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik.
Záštitu nad programovou sekciou Focus Poľsko prevzal veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku J.E. Andrzej Krawczyk.  

Nová dráma – Enter Žilina / Mestské divadlo Žilina, 15. – 18. 5. 2012
Nová dráma – Enter Prešov / Divadlo Jonáša Záborského, 12. 6. 2012
Nová dráma – Enter Košice / Štátne divadlo Košice, Thália Košice, Divadlo Kontra, Bábkové divadlo Košice, Divadelná skupina TeatRovás, 20. – 23. 5. 2012
Nová dráma – Enter Nitra / Staré divadlo Karola Spišáka, 20. 5. a 5. – 6. 6. 2012

Fotogaléria

Ohlasy

„Festival Nová dráma tohtoročným výberom reflektuje jav, ktorý je už na veľkých európskych festivaloch vrátane Divadelnej Nitry prítomný niekoľko rokov: je to dokumentárna presnosť divadelnej výpovede, často založená na osobnom prežitom zážitku. (...) Najväčším zmyslom Novej drámy by rovnako ako reflektovanie súčasných podôb divadla mala byť aj možnosť predstaviť zahraničným hosťom prierez toho najlepšieho, čo sa za posledný rok v slovenskom divadle udialo a pomôcť tak divadlám dostať sa na zahraničné festivaly. Bez možnosti konfrontácie, bude pre zahraničných divákov slovenské divadlo stále veľká neznáma.<br /> “

Marek Godovič: Nová dráma na Slovensku: druh ojedinelý – výskyt obmedzený In VLNA, roč. 14, č. 50, s. 96-99 (21.06.2012)

„(Festival) Mal všetkých päť p – sympatické promo, bohatý, dramaturgicky vyvážený program, zaujímavé sprievodné podujatia a večer párty v trendových podnikoch. Bol jednoducho... pestrý.<br /> “