NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
10. – 15. May 2010

Mestské divadlo Žilina usporiadalo satelitnú prehliadku Nová dráma – Enter Žilina. Festival sa postupne rozšíri aj do ďalších miest: Prešov, Košice a Nitra. Seminár mladej kritiky vzdeláva ďalšiu generáciu kritikov.

festivalové ceny

GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2010
Mariana Ďurčeková, Ján Luterán: projekt.svadba
divadlo Stanica Žilina-Záriečie
réžia Ján Luterán a Mariana Ďurčeková
 

Zvláštna cena poroty

kol.: Sarkofágy a bankomaty
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
za tímovú prácu na projekte
 

Zvláštna cena poroty

HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá
Slovenské národné divadlo, Bratislava

za individuálne spracovanie historickej témy a jazyka vo vynikajúcom podaní Roberta Rotha  

Cena študentskej poroty

HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá
Slovenské národné divadlo, Bratislava
réžia Rastislav Ballek
 

Cena Bratislavského diváka

Zuzana Palenčíková, Kamil Žiška: A budeme si šepkať Slovenské komorné divadlo, Martin
réžia Kamil Žiška
 

Ceny súťaže Dráma 2009

1. miesto: Lukáš Brutovský: Na obed
1. miesto: Gabriela Alexová: Drobný popkorn v noci
2. miesto: neudelené
3. miesto: Iveta Horváthová: Omrvinky

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
kol.: Sarkofágy a bankomaty
(réžia Marián Pecko)
 

Činohra Slovenského národného divadla
HOLLYROTH anebo Robert Roth spívá Jana Hollého mrzkoti a pomerkováňá
(réžia Rastislav Ballek)
 

Divadlo Aréna
Hadar Galron: Mikve
(réžia Michal Dočekal)
 

Divadlo Jána Palárika Trnava
Egon Bondy: Máša a Beta
(réžia Viktor Kollár)
 

Divadlo Non.Garde
Od Maríny
(réžia Zuzana Šimová)
 

Divadlo P.A.T a Štúdio 12
M.H.L.
(réžia Sláva Daubnerová)
 

Slovenské komorné divadlo, Martin
Zuzana Palenčíková, Kamil Žiška: A budeme si šepkať
(réžia Kamil Žiška)
 

Stanica Žilina-Záriečie
Mariana Ďurčeková, Ján Luterán: projekt.svadba
(réžia Ján Luterán a Mariana Ďurčeková)
 

Štátne divadlo Košice
Vasilij Sigarev: Vĺčik
(réžia Joanna Zdrada)

sekcia focus

FOCUS FÍNSKO

Tamperské robotnícke divadlo, Tampere, Fínsko
Sirkku Peltola: Malé peniaze
(réžia Sirkku Peltola)
 

Taisto Reimaluoto group, Helsinki, Fínsko
Taisto Reimaluoto, Kristian Smeds, Paavo Rintala: Tu je život
(réžia Taisto Reimaluoto)
 

Raňajky s fínskou drámou a divadlom

Moderované stretnutie, prednáška a diskusia o fínskej dráme a divadle s významným fínskym dramaturgom a publicistom Jukka-Pekka Pajunenom. Prezentácia novej publikácie v edícii Vreckovky – hry súčasného fínskeho dramatika Kariho Hotakainena Červený vlk.
 

Ženské hlasy

Inscenované čítanie hier fínskych dramatičiek Marjo Niemi, Saary Turunen a Emilie Poyhönen. V réžii fínskej režisérky Martiny Marti účinkujú poslucháči a poslucháčky herectva VŠMU Bratislava a Akadémie umení Banská Bystrica.
 

Medzinárodné stretnutie divadelných manažérov

Stretnutie, prezentácia projektov a diskusia poslucháčov divadelného manažmentu a profesionálnych divadelných producentov z Fínska, Čiech a zo Slovenska.
 

Neznámy vojak

Filmová verzia kultovej divadelnej inscenácie Fínskeho národného divadla Helsinki v réžii Kristiana Smedsa.

sprievodné podujatia

SND verzus SND
(Slovenské národné divadlo verzus slovenská národná dráma)
Výstava prvých uvedení slovenských divadelných hier na javiskách SND od jeho založenia po súčasnosť.
 

Nerobte z toho drámu!

(dramatické výzvy dneška)
Theory Event
Nekonvenčná medzinárodná konferencia, ktorá sa zameriava na proces súčasnej divadelnej tvorby a jej reflexiu.
 

Prelomiť hranice

Theory Event
Prednáška svetoznámeho maďarského režiséra Árpáda Schillinga, laureáta Európskej ceny novej divadelnej reality.
 

Čo je „NEW“ a čo je „DRAMA“?

Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o výbere inscenácií do hlavného programu, o stave súčasnej slovenskej drámy a slovenského divadla.
 

Dráma má 10

Slávnostný večer venovaný jubileu súťaže, na ktorom sa stretli autori všetkých desiatich ročníkov, porotcovia a priaznivci súťaže.
 

Trojboj 2010

Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2009, diskusia s dramatikmi, tvorcami a členmi komisie.
 

Imidž mesta

Konferencia Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko o stave slovenských a svetových miest ako centier výroby, kultúry či myslenia.
 

Seminár mladej kritiky

určený študentom humanitných, umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl nielen na Slovensku. Pod vedením skúseného lektora, českého teatrológa Karla Krála sa účastníci venujú reflexii inscenácií hlavného súťažného programu.

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava a Divadlo Aréna  
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Dramaturgická rada: Martina Filinová, Romana Maliti, Dáša Čiripová, Jozef Koleják, Martin Ondriska
Kurátorka sekcie Focus Fínsko: Helena Autio-Meloni
Porota: Helena Autio-Meloni (Fínsko), David Maayan (Izrael), Juraj Šebesta
Organizačný štáb: Ján Valter, Dária Fehérová, Romana Maliti, Pavel Graus, Anna Grusková, Dominika Zaťková, Diana Selecká, Soňa Komová, Gabriela Holečková, Viera Burešová
Autor ceny Grand Prix: Erik Šille
Autor ceny súťaže Dráma 2009: Marek Brincko
Vizuál: Martin Mistrík

Záštitu nad festivalom prevzali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Záštitu nad programovou sekciou Focus Fínsko prevzal veľvyslanec Fínskej republiky na Slovensku Jukka Leino.  

Nová dráma – Enter Žilina / Mestské divadlo Žilina, 11. – 14. 5. 2010

Ohlasy

„Po prvých piatich rokoch (festivalu) sme si uvedomili, že aj slovenské divadlo sa postupne orientuje na multižánrové produkcie, ktoré už nie je možné presne vymedziť. A keďže naším zámerom je sledovať každú progresívnu zmenu, k novej dráme od tohto roku pribúda aj nová dramatizácia a nová divadelná dimenzia (performatívna, postdramatická), hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka festivalu Nová dráma/New Drama.“

Dáša Čiripová: Slovenská identita v inscenáciách Novej drámy 2010 In SME, Príloha Bratislava, roč. 11, č. 88, s. 3 (07.05.2010)

„Nová dráma znamená nielen nové texty a počiny mladých tvorcov, sú to aj divadlom tlmočené hlasy, ktoré volajú po nových príbehoch a novom stvárnení.“

Zuzana Ferusová: Úspešný svadobný projekt In SME, roč. 18, č. 113, s. 18 (2010)

„Vzhľadom na (ne)veľkosť našej kultúry je výber inscenácií obmedzený. Ide skôr o nábor, než výber. Samozrejme, dalo by sa diskutovať o dvoch-troch výnimkách, celkovo však možno tvrdiť, že na festivale sa predstavila väčšina inscenácií súčasnej drámy, ktoré môžeme vidieť na slovenských javiskách. Festival teda v tomto ohľade naozaj odráža reálny stav nášho súčasného divadla.“

Miro Zwiefelhofer, Margaréta Cvečková: Relativita „nového“ In kød – konkrétne ø divadle, roč. 4, č. 6 (2010), str. 29-33 (2010)

„„Je mi cťou a potešením zároveň, že ako divadlo orientujúce sa dramaturgicky na novú drámu, môžeme v tomto roku privítať festival Nová dráma u nás v Žiline. Festival si každým rokom získava väčšiu priazeň slovenských divadelníkov a divákov a láka na Slovensko zahraničných odborníkov z oblasti divadla. Vytvára tak priestor pre inováciu, otvorenie sa novým formám a novým zážitkom a pre porovnávanie sa, ktoré je také potrebné pre progres v tejto oblasti. Naším cieľom je oslovovať diváka bez predsudkov na oboch stranách, diváka otvoreného a bažiaceho po nových impulzoch, ktoré si od nás odnáša. Preto ma nesmierne teší, že Divadelný ústav prijal našu ideu, preniesť festival do prostredia Mestského divadla Žilina so zámerom vytvoriť tradíciu. Tradíciu tvorivej konfrontácie toho najzaujímavejšieho, čo sa na Slovensku v poslednom období vytvorilo.", hovorí Martina Jesenská, riaditeľka žilinského Mestského divadla.“