Program 2021

AKTUALITY

fotka

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2021!

Festival súčasnej drámy prebiehal v Bratislave od 11. do 16. októbra.

Bratislava tento týždeň žila súčasnou drámou. V hlavnom meste vďaka festivalu vystúpilo 10 divadelných súborov z celého Slovenska, aby zabojovali o festivalové ceny. Kto získal jednotlivé ocenenia?


Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci. Na jednej strane sa počas 17. ročníka festivalu stretli konkrétne spomienky na 15. ročník (2019), ktorý sa konal v predpandemických časoch, na druhej strane bežné rozhovory spájala téma podpory kultúry s ohľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu. „Žijeme teraz život na pomedzí – denne sa nachádzame v situáciách, kde sa bijú konkrétne spomienky s veľmi rozmazanou budúcnosťou. Aj preto nás tohtoročným festivalom sprevádzal leitmotív života na pomedzí. Časť vizuálu bola konkrétna, časť rozmazaná,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák.

O festivalové ceny bojovalo 10 divadelných inscenácií

Dramaturgická rada festivalu v zložení Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička), Zuzana Poliščák Šnircová (divadelná kritička) a Marek Godovič (teatrológ a dramaturg) vybrala zo 146 inscenácií počas dvoch výberových období desať súťažných.

Víťazné inscenácie 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama
Počas festivalu sa odovzdávalo päť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2020.

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: porota festivalu v zložení Zuzana Psotková (predsedníčka poroty, performerka, kultúrna aktivistka a manažérka), Andrej Kurejčik (patrón festivalu, bieloruský dramatik a scenárista) a Barbora Jombíková (kurátorka a produkčná divadelného programu kultúrnych centier Stanica, Nová Synagóga a festivalu Kiosk).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: invenčné inscenačné spracovanie textu, vytvorenie podmanivej atmosféry organicky komunikujúcej s divákmi.

Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.

Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo Jihlava

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY

Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta

(réžia a koncept: Peter Mazalán)

Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Milo Juráni.

Ceny súťaže DRÁMA 2020

1. miesto: Tereza Trusinová: Right to die
2. miesto: Ján Mikuš: Otočte kone!
3. miesto: Marcel Hanáček: Domov!

Cena Rádia Devín: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Slovenského národného divadla: Tereza Trusinová: Right to die
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Martin Toul: Šílenství
Cena Štúdia 12: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Štátneho divadla Košice: Ján Mikuš: Otočte kone!

Úspešná online platforma
Pre zahraničných divadelných expertov pripravili organizátori online platformu, ktorej cieľom bolo priblížiť partnerom mimo Slovenska súčasné slovenské divadlo. „Aj keď nám veľmi chýba priamy kontakt, nechceli sme našich partnerov a divadelných odborníkov zo zahraničia ochudobniť o zážitky zo súčasnej slovenskej drámy a divadla. Preto sme pre nich pripravili online platformu, kde si môžu pozrieť niektoré zo súťažných inscenácií tohto ročníka, ako aj staršie, mimoriadne kvalitné divadelné počiny,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.
Platformy sa zúčastnilo 44 hostí z 25 krajín. Vybrané inscenácie budú prístupné pre zahraničných kritikov aj po festivale.

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #10

Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta | Peter Mazalán, Štúdio 12

Desiatku nominovaných divadelných inscenácií uzatvára projekt Winterreise. Vychádza z kompozícií piesňového cyklu Franza Schuberta Winterreise na básne Wilhelma Müllera a analýzy rovnomenných textov Elfriede Jelinek.

Franz Schubert vytvoril z Müllerovej poézie dramatický monológ existenciálnej beznádeje a rezignácie osamelého vandrovníka. Predstavuje tiež vieru v slobodu a v ľudskú individualitu.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v utorok 12. októbra 2021 v Štúdiu 12.

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Radovan Dranga

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #9

Andrej Kalinka: Temperamenty | Divadlo Jána Palárika v Trnave

Kto som? To je otázka, ktorú otvára režisér, experimentátor a hudobník Andrej Kalinka v projekte Temperamenty s podtitulom Ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce.

Ide o tému zdanlivo prostú, ktorá vás však s veľkými dispozíciami zavedie do hĺbky sebapoznania. Režisér so svojim tvorivým tímom vytvoril v Divadle Jána Palárika v Trnave netradičnú inscenáciu na pomedzí performance a divadelného predstavenia.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v stredu 13. októbra 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava. 

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Robert Tappert

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #8

Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil! | Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo v Jihlave 

Festival Nová dráma/New Drama 2021 predstaví aj koprodukčný medzinárodný projekt Divadla Pôtoň a Horáckého divadla Jihlava. Inscenácia Swing Heil! zaostruje pozornosť na subkultúru vyznavačov jazzu a swingu, ktorá stála v období druhej svetovej vojny v opozite voči totalitnému nacistickému režimu.

Swing Heil! zrkadlí príbeh dvoch žien: Anny Jirsíkovej (verejnosti známej pod umeleckým menom Nina) a Anny Goldsteiner.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v stredu 13. októbra 2021.

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Ľuboš Dobiáš

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #7

Michał Walczak: Pieskovisko | Divadlo Alexandra Duchnoviča, Prešov

Kedy dospievame? A čo to vlastne dospelosť je? A je vôbec žiadúca v dobe hyperreality, kedy už nie je možné presne určiť, čo je skutočné a čo je fiktívne?

Kedy preberáme zodpovednosť za vlastné činy? Dokážeme dať najavo svoje city? Túžime ešte po trvalých vzťahoch? Nie sme aj v dospelosti stále deťmi a už v detstve dospelými?

Sú ON a ONA ešte skutoční, alebo sú to už len znaky vo virtuálnom svete?

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v utorok 12. októbra 2021 v Štúdiu SND.

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Branislav Štefánik

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #6

Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca | Štátne divadlo Košice

Štátne divadlo Košice predstaví počas 17. ročníka festivalu nesentimentálny príbeh o osobnej a spoločenskej skúsenosti.

Netrpezlivosť srdca zobrazuje intímny príbeh medzi chromou Editou a jej potenciálnym nápadníkom, poručíkom Tonim Hofmillerom, ktorý sa odohráva na začiatku prvej svetovej vojny. Edita túži uveriť v možnosť uzdravenia a lásku. Zmätený Toni túži po lepšom spoločenskom postavení.

Židovská rodina verí vo svet včerajška, lenže nad touto vierou sa už vznáša duch rozpadajúcej sa monarchie, hodnôt i vzťahov. Jedno nevinné pozvanie do tanca spôsobí nielen celospoločenské strápnenie, ale osudovo zasiahne do životov všetkých zúčastnených.

„Nijaká vina nie je zabudnutá, kým o nej vie svedomie.“ (Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca)

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v nedeľu 10. októbra 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava. 

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Joseph Marčinský

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #5

Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) – Amor fati | Prešovské národné divadlo 

Táto inscenácia je inšpirovaná románom Averyho Cormana, známeho najmä svojou hollywoodskou filmovou adaptáciou. Ikonický príbeh o zlyhaní partnerského vzťahu a rodičovstve inscenátorom slúži ako platforma pre skúmanie týchto tém z pohľadu súčasnosti. To, čo sa v 70. rokoch zdalo netradičné a spoločensky šokujúce, je dnes bežná, každodenná skutočnosť - neúplná či patchworková rodina, kríza nukleárnej rodiny, vysoká rozvodovosť, polyamória, a pod.

Inscenácia vznikla z potreby mapovať zmeny v chápaní a podobe dnešnej rodiny či partnerstva oproti tzv. tradičným a podporovať snahu o redefinovanie rodiny vzhľadom na súčasnosť. Inscenácia využíva nielen jazyk činohry, aj premietanie krátkych sekvencií z filmových záznamov a živé streamovania záberov kamery prítomnej na javisku.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v pondelok 11. októbra 2021 v A4 - priestore súčasnej kultúry. 

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Robert Tappert

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #4

Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme | Slovenské národné divadlo

V rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2021 sa predstaví aj Slovenské národné divadlo s autorskou inscenáciou o poslaní umelca v súčasnosti.

Dá sa hercom veriť? Hrajú divadlo aj v živote? Kedy herec hovorí pravdu? Na javisku? Na námestí? Aká je ich pravá tvár?

V novembri 1989 sa mesiac v národnom divadle nehralo. Herci štrajkovali. Čomu to pomohlo? Aká bola úloha hercov počas novembra 89? Aká je ich úloha dnes? Hrať či nehrať - to je otázka!

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama vo štvrtok 14. októbra 2021 v Slovenskom národnom divadle.

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Radovan Dranga

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #3

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov) | Slovenské komorné divadlo Martin

Výstavba diaľnice D1, ktorá by mala spojiť jedného dňa Bratislavu a Košice, trvá od roku 1972. Nejde len o stavbu, ktorú nik nevie dokončiť, je aj symbolom sizyfovského úsilia, nesplneným snom, nekonečnou a navždy neukojenou túžbou, romantickou víziou, kultúrno-historickou epopejou, národným mýtom, metaforou národnej povahy.

D1 je priestorom pre politické sľuby, návštevy zahraničných hviezd a domácich kapiel pri otváraní úsekov, ponuka veľkých pracovných príležitostí, bezodný priestor na rozkrádanie materiálu i financií. A čo bude nasledovať potom? Keď sa jedného dňa náhodou podarí spojiť Bratislavu s Košicami? Generálna rekonštrukcia celej trasy?

Séria niekoľkých výsostne štylizovaných monológov zhŕňa dejiny výstavby diaľnice s príznačne ironickým pohľadom zaobaleným do básnického jazyka. Ide o divadelnú báseň, na ktorej sa pracuje.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v piatok 15. októbra 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava.

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Braňo Konečný

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #2

Katarína Kucbelová – Peter Palik: ČEPIEC | Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 

Inscenácia vznikla na motívy knihy Čepiec Kataríny Kucbelovej a aj začína podobne ako kniha. Katka opúšťa rušné mesto a prichádza na Šumiac, kde ju očakáva jedna z posledných žien, ktorá ešte vie ušiť tradičný šumiacky Čepiec. U nej sa učí ušiť tento čepiec, pričom spolu spomínajú. Ich spomienky sa prelínajú a Katka nachádza viacero paralel so svojím životom.

Pulzujúca živá inscenácia je vytvorená netradičnou kombináciou činoherného divadla s výrazovým pohybom, choreografiou, reprodukovanou aj živou hudbou, spevom a atmosférickými projekciami. Divadelné obrazy sledujú Katku v cykle roka a vytvárajú mozaiku konkrétnych i nadčasových zážitkov. Šitie sa miestami stáva terapiou a pomenúvajú sa popri ňom aj zamlčané a tabuizované témy, dôležité pri hľadaní vlastných koreňov.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama vo štvrtok 14. októbra 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava. 

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Vanda Mesiariková

viac
fotka

PREDSTAVUJEME SÚŤAŽNÉ INSCENÁCIE #1

Miklós Forgács: Bezzubatá | Mestské divadlo Žilina

Kedysi bola ženou s neodolateľným úsmevom a prchkou povahou. Teraz sa budí bez horných rezákov a s matnými spomienkami. Asi bola Smrť. Kto je ona? Kto je Smrť? Pozývame vás na sureálno-bizarno-melancholické road-movie, cestovanie priestorom a časom, vnútornými a vonkajšími svetmi a na putovanie po zubárskych ambulanciách. Pátranie po sebe. A možno Smrť je po smrti. Čo robí Smrť na onom svete? Kto urobí z Bezzubatej opäť Zubatú?

Inscenácia ponúka zábavno-paranoidné odpovede na príjemne znepokojivé otázky. Alebo naopak. Variácie na zmätenosť.

Inscenáciu si budete môcť pozrieť počas festivalu Nová dráma/New Drama v pondelok 11. októbra 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava. 

Lístky v predaji už čoskoro!

Foto: Robert Tappert

viac
fotka

Nová dráma/New Drama na pomedzí...

Netrpezlivo odrátavame dni do tohtoročného festivalu Nová dráma/New Drama a veľmi veríme, že sa bude konať čo najbližšie tej forme, akú si pamätáme z roku 2019.

Témou tohto ročníka je - život na pomedzí... - momentálne sa nachádzame v mimoriadne zvláštnom postavení, na jednej strane tu je už niekoľko mesiacov svetová pandémia, na druhej strane túžba za normálnym životom, takým, aký sme poznali predtým. Tohtoročný vizuál vás tiež necháva na pomedzí a je na vašej predstave, či v ňom vidíte niečo sa vynárať alebo naopak miznúť.

11. - 16. október 2021, Bratislava

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama predstaví 10 inscenácií z dvoch výberových období!

Aj vďaka priaznivému vývoju epidemiologickej situácie potvrdzuje organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, že festival sa tento rok bude konať! Dni 11. až 16. október 2021 tak budú patriť súčasnej dráme na slovenských javiskách. Festival predstaví dokopy desať inscenácií, ktoré počas dvoch výberových období vyberali dve dramaturgické rady.

Celosvetová pandémia vytvorila veľkú trhlinu v oblasti hromadných podujatí a silno poznačila aj divadelnú oblasť. „Výber inscenácií do  programu festivalu Nová dráma/New Drama prebiehal v závislosti od vývoja pandemickej situácie. Sledovali sme množstvo záznamov; pokiaľ ale situácia dovoľovala, tak sme videli inscenácie aj naživo, čo bol, samozrejme, diametrálne odlišný zážitok. Túto nevýhodu z pohľadu online záznamov aspoň trochu zotrel fakt, že kamerový záznam  mohol v mnohých prípadoch poskytnúť ďalší rozmer vnímania inscenácie. Hlavne koncom mája 2021 sme mohli naplno využiť živý kontakt s tvorcami a ich dielami, tak počet videných inscenácií v tomto výberovom období atakoval čísla z minulých ročníkov,“ hovorí teatrológ a dramaturg Marek Godovič, ktorý bol členom obidvoch dramaturgických rád festivalu.

Dve výberové obdobia, 146 inscenácií
Z dôvodu pandemickej situácie bolo do výberu zaradených 146 divadelných inscenácií. Dramaturgické rady vyberali z inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 30. júna 2021, pričom 72 inscenácií malo premiéru v prvom období (1. 2. 2019 – 31. 1. 2020) a 74 bolo uvedených v druhom výberovom období (1. 2. 2020 – 30. 6. 2021).

Zoznam nominovaných inscenácií do hlavného programu 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2021
(inscenácie sú zoradené abecedne podľa názvu):
- Miklós Forgács: Bezzubatá 
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Katarína Kucbelová – Peter Palik: Čepiec
(réžia: Peter Palik)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

- Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

- Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme
(réžia: Jiří Havelka a kol.)
Slovenské národné divadlo

- Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) –  Amor fati
(réžia a adaptácia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo

Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice

- Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

- Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo PôtoňHorácké divadlo Jihlava

- Andrej Kalinka: Temperamenty
(réžia: Andrej Kalinka)
Divadlo Jána Palárika v Trnave

- Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta
(réžia a koncept: Peter Mazalán)

Priebeh 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama
„Keďže cestovanie je stále do veľkej miery obmedzené, pripravujeme sedemnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama v tzv. hybridnej forme – program sa bude v závislosti od platných protipandemických opatrení konať v online a offline forme. Chceme tak vyjsť v ústrety aj zahraničným partnerom a odprezentovať im to najlepšie zo súčasnej drámy, ktorá vzniká na Slovensku,“ objasňuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Účasť zahraničných hostí je tento rok na festivale otázna, preto organizátor tento fakt zohľadňuje už teraz. Pripravuje online platformu, určenú primárne pre zahraničnú odbornú verejnosť. Bude určená pre akreditovaných divadelných odborníkov, ktorí si v jej (online) priestore budú môcť pozrieť záznamy zo slovenských divadelných inscenácií – nielen z posledných dvoch rokov, ale aj staršie.

Divadelný ústav pre odbornú verejnosť pripravuje konferenciu, ktorá bude prebiehať zároveň v online i prezenčnej forme, pričom programová sekcia Focus, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou festivalu, sa z pochopiteľných príčin v roku 2021 neuskutoční. Konať sa bude aj masterclass, ktorý bude viesť bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Andrej Kurejčik bude zároveň patrónom 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama.

Organizátori neustále sledujú vývoj epidemiologickej situácie. „Ak to epidemiologická situácia dovolí, festival sa bude konať naživo a obohatený bude o dianie vo virtuálnom prostredí. Prípadné zhoršenie situácie sme však, samozrejme, pripravení priamo reflektovať,“ uzatvára riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama sa uskutoční v októbri 2021!

Po presune festivalu Nová dráma/New Drama z mája na október 2021 oznamuje jeho organizátor, Divadelný ústav, pozitívnu správu: festival bude! Konať sa bude 11. až 16. októbra 2021 v Bratislave a jeho príprava ho predurčuje na konanie v hybridnej forme – program bude rozdelený na online a offline časť.
Pandémia poznačila konanie festivalov a hromadných podujatí na celom svete. „S o to väčšou radosťou oznamujeme, že 17. ročník festivalu Nová dráma/New Drama sa bude konať aj tento rok v takmer štandardnej forme. Ak to epidemiologická situácia dovolí, bude naživo a obohatený o dianie vo virtuálnom prostredí. Prípadné zhoršenie situácie sme však, samozrejme, pripravení priamo reflektovať,“ prezrádza riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete.

Inscenácie z dvoch výberových období
Keďže 16. ročník festivalu prebiehal výhradne v online prostredí, rozhodli sa organizátori spojiť prehliadky inscenácií – diváci si tak budú môcť pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových období. Výber divadelných inscenácií do hlavného programu zabezpečuje vybraná dramaturgická rada. „Keďže divadlá boli niekoľko mesiacov zatvorené, predĺžili sme dramaturgický výber – vo výbere hlavného programu tak budú zaradené aj inscenácie, ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára 2020 do 30. júna 2021,“ dopĺňa Vladislava Fekete.

Novinka pre zahraničnú odbornú verejnosť
Situácia spojená s účasťou zahraničných hostí na festivale je v súčasnej fáze otázna. Organizátori preto pripravujú online platformu, ktorá bude určená pre odbornú verejnosť – primárne zo zahraničia. „Online platforma bude určená pre akreditovaných divadelných odborníkov, ktorí si v jej priestore budú môcť pozrieť záznamy zo slovenských divadelných inscenácií – nielen z posledných dvoch rokov, ale aj staršie,“ oznamuje Vladislava Fekete.

Na čo sa môžu tešiť návštevníci festivalu?
Okrem prehliadky súťažných inscenácií z posledných dvoch výberových období je pre odbornú verejnosť pripravená konferencia, ktorá bude prebiehať v hybridnej forme (online a prezenčne). Programová sekcia Focus, ktorá je tradičnou súčasťou festivalu a je zameraná na prezentáciu divadla a drámy vybranej zahraničnej krajiny, sa v roku 2021 neuskutoční.
Konať sa však bude masterclass, ktorý bude viesť patrón festivalu – dramatik Falk Richter.

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období.

Vzhľadom na vývoj pandémie sa Divadelný ústav ako organizátor festivalu Nová dráma/New Drama rozhodol začať pripravovať toto podujatie v jesennom termíne.

„Vývoj súčasnej situácie nám napovedá, že konanie festivalu v štandardnom rozsahu nebude v máji 2021 možné, preto ho chceme presunúť už v takomto časovom predstihu na neskorší termín. Veríme, že sa situácia upokojí do takej miery, že bude možné festival Nová dráma/New Drama zorganizovať čo najbližšie verzii, akú poznáme,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. „Keďže jeho minulý ročník prebehol v alternatívnej forme (Nová dráma/New Drama – alternatíva, 27. – 28. október 2020) bez prehliadky súťažných inscenácií, rozhodli sme sa túto časť festivalu spojiť a tak si diváci budú môcť pozrieť nominované inscenácie z dvoch výberových období.“

Príprava na presun do online prostredia
Situácia, ktorá je v súčasnosti podriadená prevencii voči šíreniu koronavírusu, priniesla so sebou viacero otázok, ktoré sa priamo dotýkajú smerovania festivalu. „Snažíme sa myslieť dopredu a chceme pripraviť program tak, aby bol čo najvariabilnejší a mohli sme ho prípadne operatívne presunúť do online priestoru,“ dopĺňa Vladislava Fekete.  
Cieľom festivalu je napríklad zviditeľnenie tvorby slovenských divadiel v oblasti inscenovania novej drámy, prezentácia trendov v súčasnej slovenskej dráme či tendencií pri jej uvádzaní v divadle; úlohou festivalu je tiež podpora autoriek a autorov súčasnej drámy na Slovensku. Festival Nová dráma/New Drama kladie dôraz na spracovanie súčasného textu alebo dramatizácie, ako aj na invenčné, inšpiratívne a hľadačské inscenácie. Programová sekcia Focus, ktorá je zameraná na prezentáciu divadla a drámy vybranej zahraničnej krajiny, sa v roku 2021 neuskutoční.

Výber divadelných inscenácií do hlavného programu zabezpečuje vybraná dramaturgická rada. „Vzhľadom na skutočnosť, že divadlá sú momentálne zatvorené, sme sa rozhodli predĺžiť dramaturgický výber. Do výberu hlavného programu tak budú zaradené aj inscenácie, ktorých premiéra sa konala v čase od 1. februára 2020 do 30. júna 2021,“ uzatvára Vladislava Fekete.

viac
fotka

Divadelný festival Nová dráma/New Drama – alternatíva bude tento rok napokon len online.

Skrátená verzia festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama – alternatíva sa tento rok z dôvodu šírenia koronavírusu a vážnej epidemiologickej situácie ešte v alternatívnejšej verzii – a to v online prostredí.
Najnovšie bezpečnostné a epidemiologické opatrenia, platné od 15. októbra 2020, neprajú hromadným podujatiam. Preto organizátor festivalu Nová dráma/New Drama – alternatíva musel prijať radikálnejšie rozhodnutia v otázke skrátenia a zmeny programu. „Je nám to veľmi ľúto, avšak museli sme pristúpiť k zrušeniu plánovanej diskusie Nové milénium s novou drámou, ako aj k zrušeniu scénického čítania s názvom Trojboj. Tri významné publikácie, ktoré sa priamo týkajú slovenskej drámy, budeme prezentovať v online prostredí,“ vysvetľuje Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.

viac
fotka

ČLOVEK MIENI, KORONA MENÍ

A my sme sa mali 11. - 16. mája stretnúť. A festivalovať. A oslavovať súčasnú drámu. Sledovať naživo osem súťažných inscenácií. Po prvom presune festivalu Nová dráma/New Drama z pôvodného mája na jeseň 2020, sme sa rozhodli presunúť 16. ročník festivalu na štandardný termín v roku 2021 (máj). Počas tejto jesene sa však môžete tešiť na dve aktivity pod hlavičkou festivalu.

Toto rozhodnutie nebolo jednoduché a veríme, že ho pochopíte. 


viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2020: zmena dátumu konania

Organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020, Divadelný ústav, sa rozhodol posunúť termín konania festivalu z pôvodného termínu 11. až 16. mája 2020 na jeseň 2020. Usporiadateľ bude čoskoro informovať o novom dátume konania. V súvislosti s opatreniami kolektívnej ochrany a prevencie voči koronavírusu a ochoreniu COVID-19 sa Divadelný ústav ako organizátor festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2020 rozhodol festival z bezpečnostných dôvodov presunúť na jeseň 2020. „Súčasnú situáciu neberieme na ľahkú váhu, práve preto sme sa po zvážení všetkých faktorov rozhodli festival Nová dráma/New Drama 2020 presunúť na jeseň 2020 – najpravdepodobnejšie sa bude konať v októbri 2020,“ hovorí riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete. Presunu sa nevyhne ani medzinárodná konferencia a kongres divadelných kritikov Tento ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama je zaujímavý aj preto, že bude úzko prepojený s medzinárodnou konferenciou a kongresom pre divadelných kritikov, ktorí sú členmi siete AICT. Medzinárodná konferencia a kongres sa rovnako presúvajú na jeseň 2020. „Keďže počas konferencie do Bratislavy pricestuje viac ako sto zahraničných hostí z celého sveta, rozhodli sme sa aj kongres spolu s konferenciou presunúť na jeseň. Ide o preventívne opatrenie, ktorého hlavným cieľom je znížiť riziko prenosu koronavírusu. Súčasťou týchto podujatí bude samozrejme aj avizovaný showcase slovenského divadla,“ dopĺňa Vladislava Fekete.  
Okrem dátumu konania návštevníci podujatí nepocítia žiadne iné zmeny. Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa predstaví osem avizovaných divadelných inscenácií. Päťčlenná dramaturgická rada vyberala finalistov spomedzi 72 divadelných inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 31. januára 2020.

viac
fotka

Festival Nová dráma/New drama 2020 pozná finalistov!

Počas 16. ročníka celoslovenského divadelného festivalu sa v Bratislave predstaví osem divadelných inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. O ceny zabojujú v bratislavských divadlách od 11. do 16. mája 2020 počas festivalu Nová dráma/New drama 2020. Spomedzi 72 zaradených divadelných inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 31. januára 2020, vybrala dramaturgická rada festivalu osem súťažných inscenácií. Dramaturgická rada zasadala v takomto zložení: Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, teatrologička), Diana Pavlačková (teatrologička), Barbora Forkovičová (odborná redaktorka časopisu kød, divadelná kritička), Peter Galdík (dramaturg Bratislavského bábkového divadla) a Marek Godovič (teatrológ, dramaturg). Šestnásty ročník festivalu sa bude niesť tematicky v dvoch rovinách: okrem toho, že participuje v celoslovenskom projekte Rok slovenského divadla 2020, budú počas neho rezonovať aj témy recyklácie v súvislosti s divadelným umením. Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským centrom AICT zároveň pripravuje konferenciu a kongres pre divadelných kritikov z celého sveta, členov siete AICT. Paralelne s festivalom Nová dráma/New Drama 2020 prebehne aj Showcase slovenského divadla, ktorý účastníkom konferencie a kongresu AICT prinesie ukážku slovenskej súčasnej drámy. Zoznam nominovaných inscenácií do hlavného programu 16. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2020 (inscenácie sú zoradené abecedne podľa názvu): Anders Thomas Jensen: Adamove jablká
(réžia: Ján Luterán)

Štátne divadlo Košice Marián Amsler: (bez)mocní
(réžia: Marián Amsler)
Divadlo Petra Mankoveckého Miklós Forgács: Bezzubatá
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme
(réžia: Jiří Havelka a kol.)
Slovenské národné divadlo Iveta Horváthová: Ostrov
(réžia: Marián Pecko)
Slovenské komorné divadlo Martin Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča  Friedrich Dürrenmatt Peter Galdík: Romulus V.
(réžia: Peter Galdík)
Uhol_92 Andrej Kalinka: Temperamenty
(réžia: Andrej Kalinka)
Divadlo Jána Palárika v Trnave  V prípade divadelnej inscenácie Romulus V. sa člen dramaturgickej rady Peter Galdík nezúčastnil hlasovania.

viac
fotka

Nová vízia pre Slovenky

"Keď som sa pred desiatimi rokmi zúčastňoval na Novej Dráme, všimol som si ohromný počet žien vo vedúcich funkciách - v roku 2008 boli všetky líderky ženy a v roku 2009 jedenásť zo štrnástich miest zastávali ženy - ale v rámci samotných divadelných produkcií chýbalo významnejšie zastúpenie žien ako autoriek či režisérok. O desať rokov neskôr sa krajina zmenila: ženy sú síce stále na vedúcich pozíciách festivalu, ale teraz sú dobre zastúpené aj v umeleckých profesiách v rámci divadelných inscenácií."

Viac z článku Dave White-a si môžete prečítať na linku: 
https://howlround.com/new-visions-slovak-women

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2019 pozná svojich víťazov

Grand Prix Nová dráma/New Drama
Umberto Eco - Peter Brajerčík: Moral Insanity
(réžia Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo 
Cena bratislavského diváka
Kolektív autoriek: Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE
Cena študentskej poroty
Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice
Zvláštna cena poroty
Iveta Ditte Jurčová a Katarína Caková za výtvarný koncept k inscenácií Americký cisár Štúdia 12 a Divadla Pôtoň

DRÁMA 2018
1. miesto Kaja Kowalczuková - 63/64
2. miesto Ervín Hodulík - Jánova maľba
3. miesto A. S. Baske - Strigy

Cena Činohry SND - A. S. Baske - Strigy
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave - Dušan Vicen - Diagnóza dno
Cena Rádia Devín - neudelená

viac
fotka

Súťaž DRÁMA 2018 pozná mená finalistov!

Porota súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku  – DRÁMA 2018 v zložení: Miriam Kičiňová (dramaturgička, lektorka dramaturgie Činohry SND a predsedníčka poroty), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU v Bratislave a umelecký šéf Divadla DPM), Lenka Čepková (dramatička, scenáristka a dramaturgička Štúdiu 12 v Bratislave) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu, dramaturgička) vybrala z 34 prihlásených textov 3 finalistov súťaže.  

Finalistami tohto ročníka súťaže DRÁMA 2018 sú (v abecednom poradí):
A. S. Baske: Strigy
Ervín Hodulík: Jánova maľba
Kaja Kowalczuková: 63/64  
Finálové texty budú prezentované vo forme scénického čítania na podujatí TROJBOJ, ktoré sa uskutoční 8. mája 2019 o 13:30 hod. v Modrom salóne Slovenského národného divadla v Bratislave, v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2019.  
Mená víťazov súťaže DRÁMA 2018, Ceny Činohry Slovenského národného divadla, Ceny Divadla Jána Palárika v Trnave a Ceny Rádia Devín budú vyhlásené v rámci záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2019, ktorý sa uskutoční 9. mája 2019 o 19:00 hod. na Malej scéne STU.  
Organizátormi súťaže DRÁMA je Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla Divadlo Jána Palárika v Trnave. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

viac
fotka

Jubilejný 15. ročník divadelného festivalu Nová dráma/New Drama v znamení environmentalistiky a ekológie

Na celoslovenskom divadelnom festivale sa predstaví a o ceny zabojuje 10 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Festival Nová dráma/New Drama 2019 sa bude konať v dňoch 4. – 9. mája 2019 v bratislavských divadlách. Leitmotívom festivalu je vzťah divadla a drámy k ekológií a environmentalistike.    

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2019 v zložení Zuzana Uličianska, Martina Borodovčáková, Alžbeta Vakulová, Miron Pukan a Lukáš Kopas vybrala do hlavného programu 10 súťažných inscenácií a jednu inscenáciu do nesúťažnej sekcie Nájdená budúcnosť. Hlavný program aj tento rok doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu týkajúce sa gréckej a rumunskej drámy, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2018 – Trojboj, ale i medzinárodná konferencia zameraná na ekologické a environmentálne problémy v divadle, či predstavenie nového projektu Divadelného ústavu GREEN DRAMA. Patrónkou bude rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu, ktorá povedie masterclass. Sekcia Focus 2019 bude zameraná na grécke divadlo a drámu.

Medzinárodná konferencia Ekologické otázky a environmentálne problémy v divadle a performancii predstaví podoby možných umeleckých odpovedí na problémy týkajúce sa životného prostredia. Zameria sa na otázky použitia materiálov, technológií a princípov v divadle, ale aj na vzťah človeka k jeho okoliu. Konferencie sa zúčastnia poprední teoretici a praktici v odbore, medzi inými Carl Lavery, profesor na University of Glasgow a autor viacerých kníh o divadle a ekológii; Chantal Bilodeau, autorka dramatických hier s environmentálnou tematikou, umelecká vedúca organizácie The Arctic Cycle a iniciátorka projektu Climate Change Theatre Project; Zoe Svendsen pôsobiaca na londýnskej Cambridge University a zároveň vedúca umeleckej organizácie Metis Arts; Krõõt Juurak a Alex Bailey z rakúskej performatívnej skupiny Performances for Pets.
Konferenciu otvorí slovenský ochranár a vedec Mikuláš Huba. Na tému konferencie bude nadväzovať projekt GREEN DRAMA, v rámci ktorého predstavíme nové dramatické texty slovenských dramatikov a dramatičiek, ktoré aktuálne vznikajú a zameriavajú sa práve na ekologické a environmentálne otázky.

Festival bude opäť pokračovať v prezentácií zahraničného divadla. Sekcia Focus 2019 bude patriť gréckemu divadlu a dráme. 9. mája sa festivalovému publiku na Malej scéne STU predstaví ODC Ensemble s interaktívnou performanciou REVOLT ATHENΣ v réžií Elli Papakonstantinu. Ocenená hra je jedinečným sprievodcom po Aténach, v ktorej sú komunity aktivistov predstavované v širších historických súvislostiach a prepojené s postavami gréckej mytológie.

V rámci sekcie prebehne Theory Event na tému Grécke divadlo v rokoch krízy (2009 – 2019), ktorý povedie grécky teatrológ Savas Patsalidis. Vďaka publikácií Divadelného ústavu predstavíme takisto tvorbu troch súčasných gréckych dramatikov – Dimitrisa Dimitriadisa, Jannisa Mavritsakisa a Ninu Rapi.


Patrónkou jubilejného ročníka bude rumunská režisérka a dramatička Gianina Cărbunariu, ktorá povedie masterclass, a zároveň uvedieme do umeleckého života nový zborník jej hier, ktorý vychádza v Divadelnom ústave. Cărbunariu v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka rumunského divadla pre mládež Teatrul Tineretului a od roku 2004 pôsobí na rumunskej nezávislej scéne v rámci združenia dramAcum, Piese Refractare (Vzdorovité hry). Spolupracuje aj so štátnymi divadlami, napr. s Teatrul National Radu Stanca v Sibiu, Teatrul Mic či Teatrul Odeon v Bukurešti. Jej hry Kebab, Stop the Tempo a
Michaela, tigrica z nášho mesta boli preložené a inscenované režisérmi v Európe, USA, Kanade, Japonsku.


Počas festivalu sa tradične uskutoční aj Trojboj – finále súťaže pôvodných dramatických textov Dráma 2018. Na divákov opäť čaká ochutnávka tej najnovšej drámy a náznakov jej javiskového spracovania v podobe inscenovaného čítania pod režijnou taktovkou Jána Tomandla.
 

Informácie o vstupenkách
Predajné miesta sú v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné divadlo, Štúdio 12, Malá scéna STU a Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, v Búdke 22, v Divadle GUnaGU a Na seči č. 1 si môžete rezervovať cez www.novadrama.sk. Vstup na akcie sprievodného programu je zadarmo – vrátane konferencie.  

Sledujte nás aj na: www.facebook.com/NovaDramaFestival alebo www.instagram.com/nova_drama

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2019

Inscenácie nominované do hlavného programu 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie): 

Martin Pollack – Michal Ditte:
Americký cisár
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Štúdio 12, Bratislava a Divadlo Pôtoň, Bátovce
Petra Fornayová a kol.: Koniec Koniec
(koncept a réžia: Petra Fornayová)
Kolektív autoriek:
Ľúbim ťa a dávaj si pozor
(réžia: Veronika Malgot a Lýdia Ondrušová)
Divadlo NUDE, Bratislava
Umberto Eco – Peter Brajerčík: Moral insanity
(réžia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo
Miroslav Dacho, Ján Luterán: Náš človek
(réžia: Ján Luterán)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava
Voľne na motívy próz Josepha Rotha: Projekt 1918
(réžia: Michal Vajdička)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
Arkadij a Boris Strugackij – Ondrej Spišák: Stalker
(réžia: Ondrej Spišák)
Teatro Tatro, Nitra
Lucy Prebble: Vedľajšie účinky
(réžia: Michael Vyskočáni)
Mestské divadlo Žilina

Viliam Klimáček: Vodka a chróm (sestričky, pacienti, doktori a disidenti
(réžia: Viliam Klimáček)
GUnaGU, Bratislava
Joël Pommerat: Znovuzjednotenie Kóreí
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice
Inscenácia nominovaná do nesúťažného programu Nájdená budúcnosť 15. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:
   
Søren Aabye Kierkegaard – Mário Drgoňa – Rebeka Mehlyová: Søren Kierkegaard
(réžia: Silviu Debu)
Štúdio 12, Bratislava

viac
fotka

Festival Nová dráma/New Drama 2018 pozná svojich víťazov

V sobotu 19. mája 2018 sa v Bratislave skončil štrnásty ročník festivalu Nová dráma/New Drama 2018. Súčasťou záverečného ceremoniálu festivalu bolo odovzdávanie festivalových ocenení a cien súťaže Dráma.

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2018:
Grand Prix Nová dráma/New Drama
Eugen Gindl: WOW!
Debris Company
réžia: Jozef Vlk

Cena bratislavského diváka
Jiří Havelka a kol.: Elity
Činohra Slovenského národného divadla
réžia: Jiří Havelka a kol.

Cena študentskej poroty
Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
Divadlo Stoka
réžia: Blaho Uhlár

Zvláštna cena poroty
Barbore Andrešičovej
za širokospektrálnosť hereckého prejavu v inscenácii Ľudia, miesta a vec Divadla Andreja Bagara v Nitre

CENY SÚŤAŽE DRÁMA 2017:
1. miesto:
Vanda Zaplatílková Hutařová: Jen zavřít oči
Dušan Vicen: Odpisy a priznania
2. miesto: neudelené
3. miesto: Miroslav Djablik: Vianočný zázrak
Cena Rádia Devín: Ondřej Škrabal: Zjevení pudla
Cena Činohry Slovenského národného divadla: neudelená

viac
fotka

Začal sa festival Nová dráma/New Drama 2018

Včera večer otvoril nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig 14. ročník festivalu svojím posolstvom. Nasledujúce dni vás čaká bohatý program – 10 súťažných inscenácií, novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie. Hlavný program doplnia prezentácie nových kníh Divadelného ústavu, inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a dramatikmi, masterclass nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga a medzinárodná konferencia. 

viac
fotka

Roland Schimmelpfennig – patrón festivalu

Patrónom 14. ročníka festivalu bude nemecký dramatik Roland Schimmelpfennig, ktorý bude 15. 5. v Štúdiu 12 viesť masterclass a zúčastní sa prezentácie zborníka svojich hier, ktorý vydal Divadelný ústav.
Roland Schimmelpfennig je slovenským divadelníkom známy predovšetkým ako autor dramatických textov so špecifickou formou, svojskou atmosférou a neprehliadnuteľnou jazykovou štruktúrou. V masterclass sa autor zamyslí na tému formálnej štruktúry i obsahovej náplne svojich diel a priblíži poslucháčom názory na uvádzanie súčasných hier a ich miesto v repertoári (európskych i svetových) divadiel.
Po masterclass bude nasledovať diskusia a prezentácia zborníka Schimmelpfennigových hier. Prvý knižný výber divadelných hier uznávaného nemeckého dramatika v slovenskom jazyku obsahuje tri u nás doteraz nepreložené ani neinscenované divadelné hry: Ríša zvierat (Das Reich der Tiere), Čierna voda (Das schwarze Wasser) a Zimný slnovrat (Wintersonnenwende). Divadelné hry vychádzajú v preklade renomovaných prekladateliek Jany Wild, Zuzany Vajdičkovej a prekladateľa Adama Bžocha.
Moderuje Jana Wild.

viac
fotka

Staň sa dobrovoľníkom na festivale Nová dráma/New Drama 2018

Hľadáme dobrovoľníkov na medzinárodný divadelný festival Nová dráma/New Drama. Dobrovoľníci sa stanú dôležitou súčasťou tímu. S prípravami začíname už pár dní pred začiatkom festivalu.
Budete mať nastarosti dôležité úlohy ako príprava balíčkov pre hostí, usmerňovanie účastníkov, infopoint, sprevádzanie divákov medzi divadelnými priestormi, hlasovanie Ceny bratislavského diváka, asistenciu pri odovzdávaní cien a rôzne prípravné práce súvisiace s programom.

Výhody dobrovoľníka
: uvidíte zákulisie organizácie festivalu, spoznáte veľa divadelných nadšencov a odborníkov, potvrdíme vám odbornú prax, budete mať možnosť pozrieť si divadelné predstavenia, dostanete festivalové tričko a hlavne budete ešte o krok bližšie k divadlu.

Stačí sa registrovať vyplnením jednoduchého formulára, ktorý nájdete kliknutím na odkaz: https://goo.gl/forms/dIkIdCf24jep6tDu2
Registrovať sa je nutné do pondelka 7.5.2018 najneskôr do 12:00 hod. Následne Vás budeme informovať o konaní 1. stretnutia - školenia dobrovoľníkov, ktoré by sa malo konať už 9.5. o 16:00 hod.

viac
fotka

Vstupenky na festival Nová dráma/New Drama 2018

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa jednotlivé predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné divadlo a Divadlo ASTORKA Korzo ´90. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, Divadle Stoka, Divadle Lab, Moyzesovej sieni FiF UK a Novej Cvernovke je potrebné rezervovať si na adrese studio12.rezervacie@gmail.com. Vstup na akcie sprievodného programu je zdarma.

viac
fotka

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2018

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českej divadelnej kritičky a teatrologičky Radky Kunderovej budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2018. 
Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.                             
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, PhDr. (1982) je divadelná kritička a teatrologička. Je autorkou a externou redaktorkou časopisu Svět a divadlo. Zameriava sa predovšetkým na tzv. politické divadlo, v ostatných rokoch píše najmä o jeho zahraničných podobách (Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko). Divadelnú kritiku vrátane jej histórie a teórie vyučovala šesť rokov na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 2013 – 2015 bola členkou výboru Sdružení českých divadelních kritiků. Zúčastňovala sa na Seminároch pre mladých kritikov usporadúvaných Medzinárodnou asociáciou divadelných kritikov (International Association of Theatre Critics) v rokoch 2006 a 2016. Recenzie publikovala tiež v Divadelných novinách, v časopise Loutkář, v Lidových novinách alebo v Pražskom deníku. Prednáša na zahraničných konferenciách a univerzitách (Sao Paulo, Berlín, Vilnius, Štokholm, Florencia, Warwick,..), usporadúva medzinárodné konferencie (Politics and Community Engagement in Doctoral Theatre Research, 2017). V rokoch 2016 – 2017 viedla Kabinet pro výzkum divadla a dramatu na Divadelnej fakulte JAMU v Brne, kde od roku 2010 pracovala ako vedecká pracovníčka, editorka a neskôr aj ako odborná asistentka. Absolvovala divadelnú vedu, žurnalistiku a mediálne štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe, študovala aj v Anglicku a Grécku. 

viac
fotka

Programová sekcia Focus je zameraná na súčasnú drámu a divadlo Chorvátska

V rámci programovej sekcie Focus sa predstaví HKD Teatar Rijeka s inscenáciou Aleksandra Zec v réžii Olivera Frljića a prezidentka Chorvátskeho centra ITI Željka Turčinović s prednáškou Súčasné chorvátske divadlo a dráma. Súčasťou sekcie Focus bude aj Theory event s Darkom Lukićom a prezentácia publikácie Tri zimy (Tri zime) za osobnej účasti dramatičky Teny Štivičić.

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2018

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2018 (v zložení Martina Mašlárová, Miroslav Ballay a Marek Godovič) uzavrela výber inscenácií do súťažného programu. Rada vyberala zo 69 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2017 do 31. januára 2018 a text, z ktorého vychádzajú, nie je starší ako dvadsať rokov. Do hlavného programu vybrala dramaturgická rada 10 súťažných inscenácií. Novinkou 14. ročníka festivalu je aj nesúťažná programová sekcia Nájdená budúcnosť, ktorá prezentuje projekty tvorcov najmladšej generácie.

Inscenácie nominované do hlavného programu 14. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):

Jiří Havelka: Elity
(réžia: Jiří Havelka)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Petra Fornayová: Hra na budúcnosť_Subjective Future
(koncept a réžia: Petra Fornayová)

M. Forman/J. Papoušek/I. Passer/SKUTR: Lásky jednej plavovlásky
(réžia: SKUTR)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Duncan Macmillan: Ľudia, miesta a veci
(réžia: Marián Amsler)
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Ivan Vyrypajev: Neznesiteľne dlhé objatia
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Tomáš Procházka: OEDIPUS REX (Mommie Dearest)
(réžia: Tomáš Procházka)
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Duncan Macmillan: Pľúca
(réžia: Michael Vyskočáni)
OZ per. ART a Divadlo ASTORKA Korzo ´90, Bratislava

Werner Schwab/Martin Hodoň: Pomaly plynúce dni
(réžia: Martin Hodoň)
GAFFA oz, Bratislava

Blaho Uhlár a kol.: Postfaktótum
(réžia: Blaho Uhlár)
Divadlo Stoka, Bratislava

Eugen Gindl: WOW!
(réžia: Jozef Vlk)
Debris Company, Bratislava


Inscenácie nominované do programovej sekcie Nájdená budúcnosť 14. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama (zoradené abecedne podľa názvu inscenácie):

Samuel Chovanec: Byť mnou? Byť vami.
(réžia: Samuel Chovanec)
Asfd divadlo ašttnnkorazd fildj, Bratislava

Alžbeta Vrzgula: Hranice_92
(réžia: Alžbeta Vrzgula, Peter Galdík)
Uhol_92, Bratislava

Matúš Bachynec: Kabaret Normalizácia alebo Modlitba pre Martu
(réžia: Matúš Bachynec)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Marta Poláková – Tomáš Procházka: pODPORa
(réžia: Tomáš Procházka)
Labanov ateliér Bratislava
 

viac
fotka

Nová dráma / New Drama 2018

14. – 19. mája 2018 Na začiatku novej divadelnej sezóny sme naplno rozbehli prípravy ďalšieho ročníka festivalu. Začala pracovať dramaturgická rada festivalu 2018 v zložení Martina Mašlárová, Miroslav Ballay a Marek Godovič. Výber súťažných inscenácií sa uzatvorí k 31. januáru 2018.
V programovej sekcii Focus predstavíme súčasnú drámu a divadlo Chorvátska. Súčasťou nasledujúceho ročníka festivalu bude bohatý sprievodný program, o ktorom Vás budeme priebežne informovať.

viac
fotka

Ohlasy hostí

Pripravili ste veľmi užitočné a zaujímavé podujatie. Zamiloval som si ho.
Savas Patsalidis, teatrológ, Grécko Ďakujem veľmi pekne za možnosť stretnúť vás, ako aj ostatných divadelníkov z rozličných krajín. Verím, že sa stretneme pri ďalších divadelných projektoch.
Joshua Sobol, dramatik, Izrael Užil som si každý moment. Vaša pohostinnosť bola veľmi štedrá a spolupráca s vami mi dala nový impulz.
Motti Lerner, dramatik, Izrael Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na váš nádherný festival, užil som si čas strávený v Bratislave – stretol Jona Fosseho a ďalších, taktiež videl vynikajúce hry, na konferencii som sa dozvedel veľa o imerznom divadle a o písaní nových textov.
Nick Yu, dramatik, Čína Musím skonštatovať, že som bol aj na väčších festivaloch, ale vďaka vám sa tento stal mojím najobľúbenejším. 
Octavian Saiu, teatrológ, Rumunsko
Ďakujem za vašu láskavú pohostinnosť a za myšlienku prezentácie izraelského divadla v Bratislave.
Olga Levitan, teatrologička, Izrael Na tohtoročnom festivale a konferencii som sa veľa naučila a je naozaj dôležité všetko, čo robíte pre slovenské divadlo a pre nás. Ďakujem vám veľmi! Je to beh na dlhú trať.
Amelia Kraigher, kritička a teatrologička, Slovinsko Naozaj som si veľmi užil čas strávený v prekrásnom meste na znamenitom festivale.
Beynny Lim, Honk Kong Srdečne ďakujeme nielen za pozvanie na festival Nová dráma 2017, za prezentácie, ale predovšetkým za vysoko profesionálny prístup v komunikácii, príprave a realizácii nášho vystúpenia. Želám celému festivalu do ďalšieho ročníka veľa úspechov.
Svetozár Sprušanský, režisér, Slovensko

viac
fotka

Poďakovanie

Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým organizátorom, partnerom a mediálnym partnerom festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za obrovskú podporu a spoluprácu. Vďaka nim bol festival výnimočný. Na trinástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu  Nová dráma/New Drama 2017 sa predstavilo a o ceny súťažilo 9 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu (Jon Fosse, Antológia izraelskej drámy), inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky a diskusie s tvorcami a s dramatikmi (Nová dráma – nové formy?), Divadelné fotografie – vernisáž výstavy Roberta Tapperta, majstrovská lekcia nórskeho dramatika a prozaika Jona Fosseho (tohtoročný patrón festivalu, dramatik, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého hry sú uvádzané po celom svete) a medzinárodná konferencia. Sekcia Focus 2017 bola zameraná na divadlo a drámu z Izraela, v rámci ktorej sa predstavilo izraelské Divadlo Jaffa z Tel Avivu s inscenáciou Priznanie (The Admission) a teatrologička Olga Levitan s prednáškou Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete.  Súčasťou Focus Izrael bola aj prezentácia publikácie Divadelného ústavu Antológia izraelskej drámy, na ktorej sa zúčastnili dvaja z autorov: dramatik Joshua Sobol a dramatička Savyon Liebrecht. Ďakujeme Mestskému divadlu P. O. Hviezdoslava a Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku za spoluorganizáciu festivalu, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi za záštitu nad festivalom, izraelskému veľvyslancovi na Slovensku J. E. Zvi Aviner-Vapnimu, ktorý prevzal záštitu nad programovou sekciou Focus Izrael. Ďakujeme všetkým našim partnerom, vďaka ktorým bola radosť pripravovať festival: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdio 12Slovenské národné divadloA4 – PRIESTOR SÚČASNEJ KULTÚRYRozhlas a televízia Slovenska, RÁDIO DEVÍN, SC AICTMARY KAY, Rudolfinum, Bistro St. Germain, VÍNO ROMANOV, Dobre&Dobré, Press­burg Bajgel, Univerzitná knižnica v Bratislave, Penzión VIRGO, Hotel EXPO ***Art Hotel William****. Naše poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom, ktorý rozšírili správu o festivale po Bratislave a celom Slovensku: CITYLIFE.SK, Rozhlas a televízia SlovenskaRÁDIO_FMTASRBKIS, interez, IN.BAčasopis kød – konkrétne ø divadle, Portál. Osobitne sa chceme poďakovať Martinovi Mistríkovi – Zelená lúka za vizuálny koncept festivalu. Všetkým srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky plné kvalitného programu.

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané

Cena bratislavského diváka Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár Slovenské komorné divadlo Martin Cena študentskej poroty Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného) Med a prach Zvláštna cena poroty Jakubovi Rybárikovi za mimoriadne plastický herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre) Zvláštna cena poroty Jane Oľhovej za silu hereckého výrazu v inscenáciách Vojna nemá ženskú tvár (Slovenské komorné divadlo Martin) a Strach (Slovenské národné divadlo). Grand Prix Nová dráma/New Drama Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár Slovenské komorné divadlo Martin

viac
fotka

Tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017

27. apríla 2017 o 11.00 hod. sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnila tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za účasti – Vladislava Fekete (riaditeľka festivalu a riaditeľka Divadelného ústavu), Zuzana Kronerová (čestná riaditeľka festivalu), Martina Ulmanová (členka dramaturgickej rady), Vladimír Grežo (riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska)
Na otázky prítomných zástupcov médií a verejnosti odpovedali aj členovia organizačného tímu festivalu: Dominika Zaťková (hlavná koordinátorka festivalu), Zuzana Uličianska (kurátorka sekcie Focus Izrael a konferencie AICT), Marek Godovič (scénické čítanie Trojboj, súťaž DRÁMA 2016) a Dušan Poliščák (PR manažér festivalu). 
Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu, a zástupcovia viacerých médií.

viac
fotka

Vstupenky na festival Nová dráma/New Drama 2017

Vstupenky si môžete zakúpiť v pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa jednotlivé predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné divadlo a Divadlo Aréna. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore súčasnej kultúry, Subclub - Subcultures' Music Club, Nu Spirit Club a vo Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je potrebné rezervovať si na adrese studio12@theatre.sk. Vstup na akcie sprievodného programu je zdarma.

viac
fotka

KONFERENCIA IACT/AICT: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU PO IMERZNÉ DIVADLO

11.–12. mája 2017 Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave   Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, súčasná dráma je skôr performatívne písanie ako také. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové dielo vnímať. Ide o novú formu imerzného divadla, o dobrodružstvo nanovo definujúce umelecký jazyk, ktorý sa tradične delí na dramatiku a réžiu, respektíve medzi textualitu a performativitu. Do akej miery je divadelný priestor formovaný estetikou a obsahom novej drámy? Ako sa dramaturgický priestor pretavuje do performativity skutočného priestoru, ktorý Grotowski nazval „stretnutím medzi hercom a divákom“? Ako sa jednoduchý vzťah diváka s divadelným priestorom vyvinie do imerzného skúmania vesmíru javiska? Na konferencii budú prezentovať svoje príspevky významní medzinárodní odborníci, medzi nimi Benny Lim z Čínskej univerzity z Hongkongu, Manabu Noda z Meiji univerzity z Tokia, riaditeľ Inštitútu Jerzyho Grotowského z Vroclavu Jarosław Fret, generálny sekretár AICT/IATC (Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov) Michel Vaïs, Savvas Patsalidis z Aristotelovej univerzity z Atén, ktorý je súčasne šéfredaktorom webového časopisu Critical Stages či známy dramatik a riaditeľ Medzinárodného festivalu súčasného divadla zo Šanghaja Nick Rongjun Yu. Za slovenskú stranu vystúpi Dáša Čiripová z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. Konferenciu povedie Octavian Saiu, prezident rumunskej sekcie a zároveň asistent generálneho sekretára AICT/IATC. Organizátorom konferencie je Slovenské centrum AICT spoločne s Divadelným ústavom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Príspevky odznejú v anglickom jazyku a budú simultánne tlmočené do slovenčiny.

viac
fotka

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2017

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod odborným vedením českého teatrológa a divadelného teoretika Petra Christova budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 10. apríla 2017. 
Počet účastníkov je obmedzený. Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.                             
doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (1978) – teatrológ, divadelný kritik a prekladateľ. Vyštudoval divadelnú vedu a francúzštinu na Masarykovej univerzite v Brne. V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre divadelnej vedy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Prednášal na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, na pražskej DAMU a príležitostne pôsobil na univerzitách vo Francúzsku, v Portugalsku, Belgicku či v Turecku. Venuje sa predovšetkým francúzskemu divadlu 19. a 20. storočia, stredovekému divadlu, teórii modernej drámy, umeleckej kritike a problematike prekladu. V rokoch 2010 – 2013 bol prezidentom českého centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATS. Z francúzštiny prekladá romány a divadelné hry, je editorom a autorom publikácií s divadelnou tematikou. Nedávno mu vyšla kniha o francúzskom romantizme Gérard de Nerval a jeho dvojník: divadlo francúzskeho romantizmu očami melancholika.

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2017

Inscenácie nominované do hlavného programu 13. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

Falk Richter: Boh je DJ
(réžia: Šimon Ferstl)
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Michaela Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott
(réžia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo, Prešov

Laco Kerata: Dobro
(réžia: Svetozár Sprušanský)
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Roland Schimmelpfennig: Ídomeneus
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)
(réžia: Andrej Kalinka)
Med a prach, Bratislava

Tomáš Procházka: Ľudia.Levy.Orly.Jarabice. / scény zo života umeleckého podľa APČ
(réžia: Tomáš Procházka)

Peter Lomnický: Podvolenie
(réžia: Marián Amsler)
Divadlo Aréna, Bratislava

Peter Lomnický: Strach
(réžia: David Jařab)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár
(réžia: Marián Pecko)
Slovenské komorné divadlo, Martin

viac
fotka

Nová dráma/New Drama 2017

Ďalší ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 9.- 13. mája 2017.
Dramaturgická rada (v zložení Martina Ulmanová, Elena Knopová a Milo Juráni) už intenzívne navštevuje všetky predstavenia, aby na konci januára uzavrela ich výber. V programovej sekcii Focus pripravujeme pohľad na súčasné divadlo a drámu Izraela a v spolupráci so stavovskou organizáciou divadelných kritikov AICT medzinárodnú konferenciu na tému Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu.
Je nám obrovskou cťou a potešením, že úlohu patróna 13. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama prevzal nórsky dramatik a spisovateľ Jon Fosse. Tešíme sa na jeho posolstvo, ktorým otvorí festival a na „majstrovskú lekciu“ pre divadelných profesionálov a odbornú verejnosť.

viac
fotka

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2016

Cena bratislavského diváka
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty a náhrady 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň  

Cena študentskej poroty
Sláva Daubnerová: Solo lamentoso 
Réžia: Sláva Daubnerová  

Zvláštna cena poroty
Rebeke Polákovej za koncentrovaný herecký výkon v inscenácii Obeť Divadla Aréna  

Grand Prix Nová dráma/New Drama 2016
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty a náhrady 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado Zboroň     

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2016 sú rozdané

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2016 v Štúdiu Slovenského národného divadla našli svojich majiteľov štyri festivalové ocenenia a ceny súťaže Dráma. Hlavnú pozornosť vzbudilo vyhlásenie Grand Prix Nová dráma/New Drama 2016, ktorú získala inscenácia Extrakty a náhrady bratislavského Divadla SkRAT.  
viac informácií nájdete v tlačovej správe tu

viac
fotka

Hlasovať v súťaži Cena bratislavského diváka sa oplatí

Diváci majú opäť príležitosť po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o Cene bratislavského diváka. Pred každým predstavením budú v priestoroch divadla rozdávať festivaloví dobrovoľníci hlasovacie lístky. Na nich diváci určia, ktoré predstavenie hlavného programu dostalo najviac sympatií. Každý deň budeme z vyplnených hlasovacích lístkov žrebovať výhercov zaujímavých cien, ktoré do súťaže venovala kozmetika Mary Kay a bistro St. Germain.

viac
fotka

Dobrovoľníci na festivale Nová dráma/New Drama

Festival by sa nezaobišiel bez každoročnej pomoci usilovných dobrovoľníkov. Výmenou za skúsenosti a zážitky z festivalových momentov je ich pomoc pri propagácií, organizácii a dohliadaní na plynulý chod festivalu. Našich dobrovoľníkov označených originálnymi tričkami z dielne dizajnéra Martina Mistríka stretnete pri akreditácii, ochotne vám poradia a pomôžu nájsť to správne divadlo a po skončení každého predstavenia hlavného programu dohliadnu, aby ste vyplnili hlasovací lístok súťaže Cena Bratislavského diváka.

viac
fotka

Focus Bosna a Hercegovina aj v kine Lumière

V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov sme počas festivalu pripravili projekcie dvoch filmov v rámci programovej sekcie Focus Bosna a Hercegovina. Vo štvrtok 12. mája uvidia diváci film Na ceste (Na putu) bosnianskej režisérky Jasmily Žbanić, ktorej film Grbavica bol ocenený cenou Zlatého medveďa na Berlinale a Veľkou cenou poroty AFI. Epizóda zo života zberača železa (Epizoda u životu berača željeza) režiséra Danisa Tanovića, druhý film uvádzaný v rámci Focusu Bosna a Hercegovina, získal na MFF Berlinare v roku 2013 Strieborného medveďa a hlavný protagonista Nazif Mujić dostal Strieborného medveďa za najlepšiu mužskú rolu. Kino Lumière ho uvedie o deň neskôr, 13. mája.

viac
fotka

Stav teatrologickej reflexie a súčasných divadelných periodík

Aké je postavenie a úloha divadelných časopisov v súčasnosti? Aké možností a stratégie komunikácie majú redaktori umeleckých periodík? Dá sa zlepšiť ich marketingový potenciál? V stredu 11. mája sa v Goetheho inštitúte uskutoční medzinárodné kolokvium s názvom Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy. Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti. Pozvanie na kolokvium prijali hostia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

viac
fotka

Festivalová atmosféra pokračuje aj po hlavnom programe

Nová dráma/New Drama sa nekončí zatiahnutím divadelnej opony. Festivalová atmosféra a priestor pre diskutovanie o divadelných zážitkoch bude čakať návštevníkov každý deň po oficiálnom programe vo viacerých bratislavských priestoroch. Otvorenie a slávnostný záver festivalu sa uskutoční na pôde Slovenského národného divadla. Po utorkovom predstavení Divadla SkRAT pokračujeme v dramatickej, no neformálnej nálade v A4-priestore súčasnej kultúry. Nočným festivalovým klubom sa v stredu a vo štvrtok bude atraktívna ZÓNA Refresher na šiestom poschodí starého obchodného domu Dunaj. Tešíme sa na staré známe tváre, festivalový networking neobíde ani nových festivalových hostí.

viac
fotka

Vstupenky na hlavný festivalový program

Predaj vstupeniek na predstavenia hlavného programu festivalu sa už začal! Vstupenky na festivalové predstavenia v Štúdiu 12, v Divadle SĽUK a v A4 - priestore súčasnej kultúry si môžete rezervovať na emailovej adrese studio12@theatre.sk. Vstupenky na predstavenia v ostatných divadlách si môžete zakúpiť v ich pokladniciach alebo cez rezervačný systém, ktorý ponúkajú.

viac
fotka

Nová dráma uvedie do života nové knižné publikácie

Sprievodný program festivalu spestria prezentácie dvoch čerstvých knižných noviniek. Už v prvý festivalový deň predstaví patrón 12. ročníka festivalu Ivan Vyrypajev zbierku prekladov svojich hier. Výber známeho ruského dramatika obsahuje divadelné hry Valentínov deň, Kyslík, Genezis 2, Tanec, Dillí a Opití. Hry preložili Eva Maliti Fraňová a Romana Štorková Maliti. V záverečný deň príde na rad prvá publikácia venovaná súčasnej dráme Bosny a Hercegoviny - Tanja Šljivar: Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali. Súčasťou vydania hry je aj rozhovor s autorkou, ktorý viedla prekladateľka Vladislava Fekete.

viac
fotka

Tlačová konferencia k festivalu Nová dráma/New Drama 2016

Vo štvrtok 28. apríla o 13.00 hod. sa v Izbe manželov Borodáčovcov na 1. poschodí Divadelného ústavu uskutoční tlačová konferencia venovaná 12. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama. Festivalový program, aktuálne novinky a ďalšie informácie predstavia riaditeľka festivalu Vladislava Fekete, čestná riaditeľka festivalu Nová Dráma/New Drama Zuzana Kronerová, hlavná koordinátorka festivalu Dominika Zaťková. Tlačovej konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu. Otázky ohľadom výberu inscenácií zodpovedia zástupcovia dramaturgickej rady festivalu: Katarína Cvečková, Zuzana Uličianska a Marek Godovič. Focus Bosna a Hercegovina predstaví kurátorka sekcie Juliana Beňová.

viac
fotka

Nová dráma/New Drama na PechaKucha Night 33 v Bratislave

Sprievodným podujatím festivalu je populárny formát PechaKucha, na ktorom prezentujúci komentuje 20 obrázkov, každý z nich po 20 sekúnd. Na 33. PechaKucha Night s podtitulom 5 400 - 3 000 Kelvinov sa v stredu 27. apríla o 20:20 h. v A4 - priestore súčasnej kultúry predstaví množstvo zaujímavých prezentácií. Nebude chýbať ani Nová dráma/New Drama či Martin Mistrík - autor festivalového vizuálu. Kompletný program a vstupenky hľadajte na www.pechakucha.sk

viac
fotka

Ivan Vyrypajev - patrón festivalu

Patrónom tohto ročníka festivalu je ruský dramatik a a režisér Ivan Vyrypajev. Zúčastnite sa jeho majstrovskej lekcie v pondelok 9. 5. o 10.00 alebo si vypočujte jeho príhovor na slávnostnom otvorení festivalu v ten istý večer. Vyrypajev v ňom hovorí: "Dobrá hra nie je len o aktuálnej téme, dobre zostavenom sujete a kvalitne napísanom texte. Dobrá hra je v prvom rade spôsob, ako existovať na scéne a systém komunikácie s divákom."

viac