Program 2024

AKTUALITY

fotka

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2024

Jubillejný 20. ročník festivalu Nová dráma/New Drama je úspešne za nami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že bol výnimočným a nezabudnuteľným zážitkom. Oceneným zo srdca blahoželáme! Kliknite na nasledujúci odkaz a pozrite si atmosféru záverečného galavečera, ktorý sa uskutočnil 18. mája v Štúdiu Slovenského národného divadla, zachytenú na fotografiách Tibora Géciho:  FOTOGALÉRIA. 

Z desiatich divadelných inscenácií v hlavnom programe vyberala medzinárodná porota jednu víťaznú, ktorá na záverečnom ceremoniáli 18. mája získala Grand Prix. Medzinárodnú odbornú porotu tvorili divadelná kritička a manažérka z Gruzínska Tamar Laliashvili, divadelný kritik, pedagóg a kultúrny manažér zo Srbska Ivan Medenica, ktorý sa stal aj predsedom poroty a Artur Ghukasyan – umelecký riaditeľ medzinárodného festivalu High Fest z Arménska. 

Grand Prix Nová dráma/New Drama

Divadlo LUDUS

Édouard Louis: História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)

Réžia: Barbora Chovancová

Inscenácie do hlavného programu festivalu nominovala v úvode roka 2024 dramaturgická rada festivalu v zložení teatrologička Dária Fojtíková Fehérová, kritička Diana Pavlačková a teatrológ a dramaturg  Marek Godovič. Ich výberom prešlo celkovo 80 inscenácií.

"Vážíme si možnosti vystoupit před zahraničním publikem. Teď taky sice stojím jen já, ale toto ocenění patří celému mému týmu, který se tohoto nesnadného dobrodružství zhostil – bez jejich vkladu, inteligence, citlivosti, odvahy i pokory před náročnou a komplexní látkou, před kterou jsme stanuli, by nevznikla inscenace, která k vám – zřejmě – promluvila. To jim patří největší dík." 

MgA. Barbora Chovancová, režisérka a programová manažerka Divadla LUDUS 

Autor ocenenia Grand Prix: Martin Mistrík
Realizácia: Lab
Foto: Michal Líner

 

Cena bratislavského diváka

Spišské divadlo

Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy

Réžia: Mariana Luteránová

Diváci rozhodli na základe hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov.

 

Cena Študentskej poroty

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Petra Tejnorová, Marta Ljubková a kol.: Sme krajina

Réžia: Petra Tejnorová

Cenu Študentskej poroty festivalu odovzdali účastníci Seminára mladej kritiky – študentky a študenti umenovedných odborov vysokých škôl. Počas festivalového seminára ich viedla česká teatrologička, dramaturgička a redaktorka Jitka Šotkovská.

 

Ceny súťaže o najlepší dramatický text DRÁMA 2023

Súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama je aj súťaž DRÁMA o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku. Súťaž DRÁMA 2023 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice, Divadlom Jozefa Gregora Tajovského a Štúdiom 12, ktoré je divadelnou a prezentačnou platformou Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Partneri súťaže ocenili tieto texty:

Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Jana Borsuková s textom Nahá

Cena Divadla Jozefa Gregora Tajovského: Jana Borsuková s textom Nahá      

Cena Štúdia 12: Dominik Reisel s textom 143/144, 12i

Partneri súťaže RTVS Rádio Devín Činohra Národného divadla Košice sa tento rok rozhodli svoje ceny neudeliť.

 

Hlavné ceny v súťaži DRÁMA 2023

O hlavných cenách súťaže DRÁMA 2023 rozhodovala päťčlenná odborná porota v zložení: Ilona Smejkalová, dramaturgička Národného divadla v Prahe, Andrea Domeová, dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90 a vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu, Jakub Molnár, dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave, Peter Himič, dramaturg Činohry Národného divadla Košice a Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu. Porota udelila hlavné ceny nasledovne:

1. miesto: Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě

2. miesto: Jana Borsuková s textom Nahá

3. miesto Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám

Víťazné dramatické texty sa vďaka cenám partnerov následne predstavia publiku v rôznych formách spracovania.

 

 

viac
fotka

Zmena miesta konania medzinárodnej konferencie a úprava ďalšieho programu

Milí návštevníci a návštevníčky festivalu Nová dráma/New Drama 2024, 

dovoľte nám informovať vás o zmene miesta konania konferencie a o úprave programu festivalu: 

Dvojdňová medzinárodná konferencia Filantropia v performatívnom umení sa presunula z priestorov Štúdia 12 do priestorov Slovenského národného divadla /Pribinova ulica/. V Opernom salóne SND sa uskutoční aj piatkové podujatie Nová dráma – nové impulzy. 

V piatok 17. 5. bude program festivalu v priestoroch Operného salónu SND nasledovný:

9.30 –  11.30 hod. Medzinárodná konferencia Filantropia v performatívnom umení

12.00 – 12.30 hod. Nová dráma - nové impulzy

Sobotňajšia diskusia s dramaturgickou radou je zrušená. 

Ostatný program zostáva nezmenený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

 

 

 

viac
fotka

Záštitu nad festivalom prevzal primátor Bratislavy Matúš Vallo

Teší nás, že záštitu nad festivalom Nová dráma/New Drama 2024 prevzal primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Matúš Vallo. Súťažná prehliadka najlepších inscenácií súčasnej drámy s bohatým sprievodným programom sa uskutoční od 13. do 18. mája v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch. Už sa nevieme dočkať!

Kliknite na odkaz a zoznámte sa s FESTIVALOVÝM PROGRAMOM.

 

viac
fotka

Hľadá sa dobrovoľník*čka na festival Nová dráma/New Drama 2024

Ponúkame možnosť spolupráce na medzinárodnom divadelnom festivale Nová dráma/New Dráma 2024, ktorý sa každoročne koná v divadlách a v kultúrnych centrách po Bratislave. Pripojte sa k nám a získajte skúsenosti s organizovaním divadelného festivalu! V prípade záujmu sa ozvite na e-mail studio12@theatre.sk.

TERMÍN FESTIVALU: 13. – 18. máj 2024

NÁPLŇ PRÁCE: Pomoc v divadlách pred/počas a po predstavení, kontrola vstupeniek, evidencia guestlistu, pomoc pri príprave recepcie, sprievod pre domácich a zahraničných hostí,... 

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ: Denne (alebo podľa dohody) v rozmedzí od 3 do 6 hodín (odvíja sa od dĺžky predstavenia), dopoludnia alebo v popoludňajších hodinách (v závislosti od programu festivalu).

MIESTA: Primárne v partnerských divadlách a nezávislých centrách Bar Bohéma, Nová Scéna, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, DK Zrkadlový háj, Kotolňa FAD STU, A4, SND, Štúdio 12 a iné. 

BENEFITY: Možnosť vidieť divadelné predstavenia ZADARMO, zúčastniť sa medzinárodnej konferencie, diskusií a ďalších sprievodných programov, stať sa súčasťou slovenskej divadelnej komunity a spoznať množstvo nových ľudí Benefitom bude (samozrejme) aj dobrý pocit. Dobrovoľníctvo pôsobí super aj v CV. Potvrdenie o praxi radi vystavíme! 

DODATOČNÉ INFORMÁCIE: Pred nástupom na akciu budete informovaný*á o pracovnej náplni, mieste práce (vždy v divadlách v Bratislave) a časovej náročnosti aktivity. Festivalom vás bude sprevádzať koordinátorka, ktorá bude pre vás dostupná na mieste/na telefóne počas celého festivalu. 

VEK: Vekovo je dobrovoľníctvo neobmedzené. Ovládanie cudzieho jazyka je výhodou (nie podmienkou). Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom na adrese studio12@theatre.sk alebo na tel. čísle 0915 891 343. Tešíme sa na Vás!

viac
fotka

VÝZVA: Prihláste sa do Seminára mladej kritiky

SEMINÁR MLADEJ KRITIKY a Študentská porota festivalu Nová dráma/New Drama 2024, 13. – 18. 5. 2024, Bratislava

Prihláste sa do Seminára mladej kritiky a staňte sa zároveň súčasťou študentskej poroty festivalu Nová dráma/New Drama 2024.

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2024: 13. – 18. mája 2024

Seminár je určený študentom a študentkám divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt v Slovenskej a Českej republike, ktorí sa pod odborným vedením teatrologičky, dramaturgičky a redaktorky Jitky Šotkovskej budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Seminárna skupina je zároveň študentskou porotou, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Zaujala vás táto výzva? Prihláste sa na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 30. apríl 2024. Počet miest je obmedzený. 
Účastníci a účastníčky seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Jitka Šotkovská

Na stretnutie s vami sa teším ja, Jitka Šotkovská. Som teatrologička, dramaturgička a redaktorka. Vyštudovala som bohemistiku a divadelnú vedu na FF MU v Brne a v súčasnosti pracujem v Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Ešte ako študentka som spoluzaložila divadelno-kritický server Rozrazil online, o niečo neskôr ako matka na rodičovskej dovolenke blog Nadivadlo a počas skoro dvadsiatich rokov som priebežne písala o divadle pre české aj zahraničné periodiká (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Český rozhlas Vltava, Aktuálně.cz, A2, Pravda, European Stages a. i.). Dnes sa kritike venujem predovšetkým ako externá redaktorka časopisu Svět a divadlo a ako pravidelná členka lektorských zborov najrôznejších divadelných prehliadok sa zaoberám aj reflexiou divadla amatérskeho. Rovnako tak už od štúdií robím divadlo aj prakticky, stála som pri zrode olomouckého divadla Tramtarie a brnianskeho Buranteatru (dnes Vejminek). Vyskúšala som si tu prácu herečky aj kostýmovej výtvarníčky, najpríjemnejšie mi ale je v role dramaturgičky. Niekoľko rokov som písala scenáre pre programy televíznej stanice ČT:D a ako dramaturgička som pracovala pre divadelnú platformu Dramox. Svoje rozkročenie medzi teóriou a praxou považujem za svoju hlavnú devízu – domnievam sa, že mi dáva väčšie pochopenie ako pre tvorcu, tak pre situáciu divadelnej kritiky.

Seminár mladej kritiky

Počas festivalového týždňa budeme nielen navštevovať jednotlivé predstavenia, ale tiež o nich spoločne diskutovať a písať. Pokúsime sa trénovať našu citlivosť k divadelnému dielu, kultivovať schopnosť analyzovať videné a vyjadrovať svoje myšlienky, budeme hľadať cesty, ako previesť jazyk inscenácie do jazyka slov. Budeme sa zamýšľať nad jednotlivými predstaveniami, ale tiež nad kontextom, do ktorého vstupujú. Povedieme tvorivý dialóg ako s videným dielom, tak aj medzi sebou. A uvidíme, kam nás táto debata zavedie. Môžeme si klásť obecnejšie otázky o zmysle divadelnej kritiky, jej (ne)obmedzeného vplyvu, (ne)zodpovednosti, jej subjektivity či objektivity, môžeme sa baviť i o redakčnej a divadelno-kritickej prevádzke. Divadelný kritik či divadelná kritička by mali byť otvorení momentálnym impulzom, a tak aj náplň seminára snáď bude vnímavá k vašim momentálnym potrebám a záujmom. As you like it!

Viac informácií: anna.soltysova@theatre.sk 

viac
fotka

Laureát Nobelovej ceny za literatúru Wole Soyinka bude patrónom festivalu Nová dráma/New Drama 2024

Máme veľkú radosť, že patronát nad jubilejným 20. ročníkom festivalu súčasnej drámy Nová dráma/New Drama 2024 prevezme nigérijský spisovateľ a laureát Nobelovej ceny za literatúru Wole Soyinka. Návštevníci*čky sa môžu tešiť na jeho masterclass. Uskutoční sa v utorok 14. 5. 2024 v termíne 10.00 – 12.00 hod. v Tanečnom divadle Ifjú Szivek. Vstup na sprievodné podujatia je voľný, ale miesto bude potrebné rezervovať vopred.

 Prihlasovací formulár je k dispozícii na nasledujúcom odkaze:  REZERVOVAŤ MIESTO

Divadelný ústav vydá pri tejto príležitosti aj antológiu jeho divadelných hier s názvom Blázni a špecialisti

Wole Soyinka – dramatik, básnik, prozaik a esejista

Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru v roku 1986, počas svojej kariéry vydal vyše štyridsať diel a je stále aktívny vo viacerých medzinárodných umeleckých a ľudskoprávnych organizáciách. Soyinka je pôvodom Joruba – narodil sa a vyrastal v Nigérii. Vzdelanie získal v Nigérii aj vo Veľkej Británii a počas svojho života pôsobil na mnohých univerzitách po celom svete. Je emeritným profesorom literárnej komparatistiky na Obafemi Awolowo University v Nigérii, čestným celoživotným profesorom Churchill College – University of Cambridge vo Veľkej Británii a profesorom The Hutchins Center for African and African American Research – Harvard University v USA. V súčasnosti pôsobí tiež ako profesor spoločenských a humanitných vied na New York University Abu Dhabi.

Wole Soyinka je predovšetkým dramatik, no jeho dielo zahŕňa množstvo literárnych žánrov – od poézie cez drámu a prózu až po eseje. Vo svojich dielach sa zameriava najmä na skúmanie ľudského stavu v dichotómii moci a slobody. Jeho dvojzväzková zbierka esejí, ktorá vyšla v marci 2023 pod názvom Of Power And Freedom (O moci a slobode), zahŕňa takmer polstoročie reflexií práve na túto, ale aj iné témy, ktoré presahujú rôzne kultúry, politiky a dejiny. 

Soyinka sa nedávno vrátil na scénu prozaického žánru textom Chronicles From The Land Of The Happiest People On Earth (Kroniky z krajiny najšťastnejších ľudí na Zemi), ktorý bol zaradený do stovky najvýraznejších próz roku 2021 a bol preložený do viacerých jazykov.

viac
fotka

Inscenácie nominované do hlavného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2024

Vieme, ktoré divadelné inscenácie zabojujú o Grand Prix počas jubilejného 20. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2024. Festival súčasnej drámy sa uskutoční v termíne 13. – 18. mája 2024.  

Zoznam nominovaných inscenácií do hlavného programu 20. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2024 (inscenácie sú zoradené abecedne podľa názvu): 

 

 

 

 • Édouard Louis – Barbora Chovancová, Martin Kubran: História istého násilia

  (réžia: Barbora Chovancová)

  Divadlo LUDUS

 

 

 • Peter Mazalán: Piesne o mŕtvych deťoch/Kindertotenlieder

  (réžia a koncept: Peter Mazalán)

 

 

 

 • Alena Sabuchová – Lucia Mihálová: Šeptuchy

  (réžia: Mariana Luteránová)

  Spišské divadlo

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2024 pracovala v zložení Marek Godovič, Dária Fojtíková Fehérová a Diana Pavlačková. Teatrológovia Divadelného ústavu vyberali hlavný program z 80 inscenácií súčasnej drámy, dramatizácií vrátane autorských konceptov, ktoré vznikli v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, a to naprieč celým Slovenskom s premiérou od 1. februára 2023 do 31. januára 2024. 

viac
fotka

Vieme, kto bude patrónom festivalu Nová dráma/New Drama 2024

Festival Nová dráma/New Drama 2024 sa uskutoční v Bratislave 13. – 18. 5. 2024. Ide o súťažnú prehliadku najlepších inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy uvedených profesionálnymi divadlami na Slovensku v aktuálnej, resp. predchádzajúcej divadelnej sezóne. 

Ako je to už počas medzinárodného festivalu súčasnej drámy zvykom, každý rok je jeho patrónom svetoznámy tvorca. A platí to aj o autorovi, ktorý je od roku 1986 laureátom Nobelovej ceny za literatúru. 

„Pozvanie prevziať patronát nad jubilejným festivalovým ročníkom Novej drámy prijal v úctyhodnom veku 89 rokov jeden z najvýznamnejších afrických dramatikov, nigérijský spisovateľ Wole Soyinka. Návštevníci festivalu sa môžu tešiť aj na jeho masterclass,“ odkrýva kúsok z lákavého programu festivalu Nová dráma/New Drama 2024 jeho riaditeľka Vladislava Fekete. 

Dramaturgická rada festivalu v zložení teatrológov Divadelného ústavu Mareka Godoviča, Dárie Fojtíkovej Fehérovej a Diany Pavlačkovej navštevovala od vlaňajšieho roka premiéry predstavení po celom Slovensku a aktuálne z nich stavia súťažný program. Ich inscenačný výber bude známy začiatkom februára. 

viac
fotka

Prihláste svoje dramatické texty do 24. ročníka súťaže DRÁMA

Hľadáme tie najlepšie texty dramatičiek a dramatikov! 24. ročník súťaže DRÁMA je otvorený pre všetkých, ktorí by sa chceli so svojou tvorbou uchádzať o víťazstvo v súťaži pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2023. Súťaž je anonymná, jej uzávierka je 31. januára 2024.

Súťaž o najlepší dramatický text vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Činohrou Národného divadla Košice a Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 6. decembra 2023. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Ocenené dramatické texty sa vďaka špeciálnym cenám organizátorov a partnerov súťaže predstavia publiku v rôznych formách spracovania. Špeciálnu cenu udelí Divadelný ústav – Štúdio 12. Cena predstavuje uvedenie vybraného textu v ľubovoľnej forme v priestoroch bratislavského Štúdia 12.  Vďaka ďalším spoluorganizátorom súťaže sa víťazné dramatické diela predstavia aj v iných mestách naprieč Slovenskom, špeciálnu cenu udelí aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice a Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Špeciálna cena spočíva v uvedení vybraného textu v ľubovoľnej podobe v priestoroch spomínaných divadiel, resp. spoluusporiadateľov. Lákadlom je okrem uvedenia na slovenských javiskách aj finančná odmena pre víťazov. Odmena pre prvé miesto je 1 000 eur. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín aj v tomto ročníku súťaže udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou je naštudovanie textu a jeho uvedenie v Rádiu Devín. Víťazné texty vyjdú aj v elektronickom zborníku. 

Kliknutím na nasledujúce odkazy sa môžete oboznámiť so štatútom súťaže a stiahnuť si prihlášku:

Koordinátorka súťaže: Anna Šoltýsová, e-mail: anna.soltysova@theatre.sk

 • Inštrukcie, ako posielať súťažné texty emailom

Prihlasované texty bez označenia mena alebo iného identifikátora môžu autorky a autori poslať e-mailom na adresu anna.soltysova@theatre.sk. Email musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v hodnote 20 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma).

 • Inštrukcie, ako posielať súťažné texty poštou

Prihlasované texty v jednom exemplári a v digitálnej podobe na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 20 € (IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011, peňažný ústav: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000071011/8180, pozn. súťaž Dráma) zašle autorka alebo autor na adresu:

Divadelný ústav

Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2023“

 

viac
fotka

Medzinárodná konferencia – výzva na podávanie príspevkov

Filantropia v performatívnom umení

Organizátor Divadelný ústav v Bratislave
Termín 15. – 16. mája 2024

Zámer a hlavná téma konferencie
Umenie reflektuje minulosť a súčasnosť, anticipuje budúcnosť, má schopnosť meniť svet k lepšiemu. Divadelní umelci ako známe a rešpektované osobnosti majú možnosť ovplyvniť a motivovať verejnosť, aby uvažovala o pozitívach, ktoré prináša do ich života scénické umenie, či už kvalitný dramatický text, alebo mimoriadny inscenačný počin. Na druhej strane dokážu motivovať verejnosť a zapojiť spoluobčanov do spoločensky prospešných aktivít. Spomeňme si na nedávnu pandémiu covid-19, či na pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine. Boli to  práve umelci, ktorí sa vďaka verejnej mediálnej prítomnosti, stali neoficiálnymi hovorcami organizácií, ktoré vyzývali občanov k aktivizmu. Herci a herečky sú často dobrovoľnými tvárami neziskových organizácií pomáhajúcich ľudom s hendikepmi, bez domova, zúčastňujú sa rôznych aktivít, vzdelávacích stretnutí a charitatívnych podujatí.
Byť súčasťou kreatívneho priemyslu, výkonným umelcom, odborníkom v oblasti výtvarného, hudobného, filmového či performatívneho umenia, sa však často vníma ako činnosť nad rámec plateného zamestnania, ako láskavé zdieľanie svojho talentu a vedomostí s verejnosťou a preto dnes mnohé divadelné združenia čelia finančnej kríze..
Aké formy „dobra“ dokáže v sebe abstrahovať scénické umenie? Aká cesta vedie od umeleckého diela k umeleckému aktivizmu? A aké je dnes postavenie umelca?

Tematické okruhy
Medzinárodná konferencia na tému filantropie v performatívnom umení chce otvoriť tému z viacerých perspektív. Privítame príspevky na tému humanitných divadelných inscenácií, akcií a intervencií, divadelného umelca ako aktivistu a dobrovoľníka, ale aj opačný pohľad a pozitívne príklady z praxe umeleckej filantropie, sponzorských a donorských aktivít a organizácií podporujúcich umenie:
- Divadelná humanitárna prax,
- Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe,
-  Umenie v službách charity,
-  Podpora umenia ako spoločenská prestíž,
-  Formy súkromného financovania umeleckých aktivít,
-  Sponzorský zákon,
-  Vplyvná osobnosť ako donor a filantrop,
-  Štatút umelca – ako si zabezpečiť dôstojné živobytie,
-  Práca v umení – dobrovoľnícka aktivita alebo skutočné zamestnanie?,
-  Formy štátnej podpory a ochrany profesionálneho umelca.

Prihlasovanie konferenčných príspevkov
Abstrakty konferenčných príspevkov (max. 200 slov) a životopis (100 slov) zašlite do 31. 1. 2024 na mailovú adresu: daria.feherova@theatre.sk.
O prijatí príspevkov rozhodne vedecký výbor konferencie.
Informáciu o prijatí príspevku obdržíte do 15. 2. 2024.
Deadline na zaslanie hotového príspevku je 15. 4. 2024.
Vybrané príspevky budú honorované a publikované v recenzovanom zborníku. Prihláseným účastníkom konferencie ponúkame ubytovanie na 4 noci.

Vedecký výbor konferencie
prof. PhDr. Nadežda Lindovská. PhD., Katedra divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave
doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu
Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., Centrum výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného stavu v Bratislave
Mgr. Zuzana Ivašková, strategička a manažérka v oblasti kultúry

viac
fotka

Save the date

Jubilejný 20. ročník festivalu sa už začal pripravovať. Radi vás uvidíme 13. až 18. mája 2024 v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch. Tešíme sa na stretnutia s vami. 

viac
fotka

Vieme, kto vyhral!

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2023.

19. ročník festivalu súčasnej drámy prebiehal v Bratislave od 15. do 20. mája.

Tlačová správa | Bratislava, 20. mája 2023 | Festival Nová dráma/New Drama predstavil domácim a zahraničným divákom 10 inscenácií slovenskej a svetovej drámy, ktoré súťažili o festivalové ceny. Ocenenia boli odovzdané počas slávnostného ceremoniálu 20. mája 2023.

Hlavné mesto žilo v dňoch od 15. do 20. mája 2023 novou drámou a festival sa tento rok niesol v znamení Divadla v exile. „Podľa slov našich hostí to bol jeden z vydarenejších ročníkov festivalu, zaujal ich nielen hlavným programom ale aj sprievodnými podujatiami, počas ktorých sme väčší priestor ponechali našim dramatikom, performerom a divadlám, aby sa prezentovali a predstavili sa v tom najlepšom svetle,“ hovorí riaditeľka festivalu a Divadelného ústavu Vladislava Fekete. „Festival ani tento rok nesklamal. Priniesol dôležité témy, ktoré reflektujú dianie v spoločnosti a my ako jeho hlavný partner sme radi prispeli k obohateniu verejného priestoru nadviazaním tejto úspešnej spolupráce“, Tomáš Niepel, riaditeľ divízie korporátnych záležitostí SPP.

O festivalové ceny zabojovalo 10 divadelných inscenácií

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2023 v zložení Zuzana Nemcová Gulíková – divadelná kritička a teatrologička, Zuzana Andrejco Ferusová – divadelná kritička a teatrologička, Jakub Mudrák – režisér, vybrala zo 78 inscenácií pre aktuálny ročník 10 súťažných diel.

Víťazné inscenácie 19. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2023

Počas festivalu boli odovzdané ocenenia pre inscenácie a ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2022.

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Divadlo: ASTORKA KORZO ´90
Autor: Ladislav Grosman: Nevesta
Réžia: Juraj Nvota

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA HUDBU:

DIVADLO MEDZISCÉNA Národné divadlo Košice/Tabačka Kulturfabrik
Réžia: Ján Mikuš: Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca

Réžia: Ján Mikuš

Vyberali: porota festivalu v zložení Igor Bauersima – predseda poroty (švajčiarsky dramatik, režisér a scénograf), Harold David (spolupredseda francúzskeho festivalu Avignon Off) a Handan Salta (turecká kritička, prekladateľka a autorka).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA SVETELNÝ DIZAJN:

Slovenské komorné divadlo Martin/Městská divadla pražská
Lukáš Brutovský: Iokasté
Réžia: Lukáš Brutovský

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA HERECKÉ VÝKONY KOLEKTÍVU:

Slovenské národné divadlo
Béla Pintér: Špina
Réžia: Ján Luterán

ZVLÁŠTNA CENA POROTY ZA SCÉNOGRAFIU:

Slovenské národné divadlo
Béla Pintér: Špina
Réžia: Ján Luterán

ZVLÁŠTNA ŠTUDENTSKEJ POROTY:

Divadlo Pôtoň
Iveta Ditte Jurčová – Ela Lehotská: Terra Apathy
Réžia: Iveta Ditte Jurčová

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA:

Divadlo ASTORKA Korzo 90
Ladislav Grosman: Nevesta
Réžia: Juraj Nvota

 

Na slávnostnom ceremoniáli boli udelené aj ceny súťaže dramatických textov v slovenskom a českom jazyku DRÁMA 2022.

Ceny súťaže DRÁMA 2022      

1.miesto

Eva Prchalová a Tereza Marečková: Žal-uzie

2. miesto nebolo udelené

3. miesto

Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.  

Ondřej Novotný: Můj otec byl Saturn

 

Ceny organizátorov a partnerov súťaže DRÁMA 2022:

Cena Činohry SND - Iveta Horváthová: Miesto, kde sa to robí dobre

Cena DJP v Trnave - Pavol Weiss: Krvavé víno

Cena Národného divadla v Košiciach - Kateřina Rudčenková: Cítim se jako norská žena

Cena DJGT vo Zvolene - Jan Daniel: Ježíšku milosrdný

Cena Štúdia 12 - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

Cena Rádia Devín - Branislav Mazúch: Šelijaké veci. Subštancie.

viac
fotka

DIVADLO TU A TERAZ: OSOBNÉ AJ POLITICKÉ sobota 20. 5. o 12:30

V sobotu pred TROJBOJOM vás čaká diskusia s dramaturgickou radou o súťažných inscenáciách.

viac
fotka

FOCUS UKRAJINA / UKRAJINSKÁ DRÁMA

Prezentácia knihy sa uskutoční 17. 5. 2023 o 13.00 hod. v Štúdiu 12

Čestným hosťom bude JOHN FREEDMAN, autor úvodu Súčasná ukrajinská dráma: texty ako literárne vojenské činy, kurátor projektov Worldwide Play Readings: Insulted. Belarus (Celosvetové čítania hry: Urazení. Bielorusko) a Worldwide Ukrainian Play Readings (Celosvetové čítania ukrajinských hier).

Pavlo Arie

DENNÍK PREŽITIA CIVILNÉHO OBYVATEĽA MESTA VO VOJNOVÝCH PODMIENKACH

Natalia Vorožbyt

ZLÉ CESTY

Maksym Kuročkin

RUSOFÓBIA

Súčasť podujatia THEORY EVENT, prednášky Olega Liptsina o súčasnej ukrajinskej dráme a divadle na Ukrajine.

REGISTRÁCIA: https://forms.gle/zWSd6wPALBAa7ZQ88

viac
fotka

Predstavujeme vám odbornú porotu 19. ročníka.

HANDAN SALTA (PhD.)

Kritička, prekladateľka a autorka. Je spoluzakladateľkou iniciatívy Kritik Kolektif, ktorá sa zameriava na tvorbu kolektívnej produkcie o divadelnej kritike. Prvá publikácia iniciatívy vyšla v roku 2022. Salta sa podieľala aj na vzniku ďalšieho kolektívneho projektu s názvom TheatreIST, ktorého cieľom je zviditeľniť nezávislé istanbulské divadlá na medzinárodnej scéne. Združenie TheatreIST zorganizovalo svoj prvý Showcase v roku 2022 a následne iniciovalo prekladateľský projekt so slovensko-tureckými dramatikmi.

IGOR BAUERSIMA

Režisér, scénograf, dramatik. Doteraz napísal viac ako tridsaťpäť divadelných hier, medzi nimi aj drámu norway.today, vďaka ktorej sa stal najhranejším súčasným dramatikom v nemecky hovoriacich krajinách. V roku 2000 začal písať a režírovať pre veľké scény v Düsseldorfe, Hannoveri, Zürichu, pre viedenský Burgtheater, divadlo v Josefstadte, opery v Stuttgarte a Antverpách. Bauersimove texty sa vyznačujú univerzálnymi témami, rýchlymi dialógmi, štipľavými poznámkami a lakonickým zmyslom pre humor. Jeho hry boli preložené do vyše tridsiatich jazykov a inscenované vo viac ako dvesto divadlách po celom svete.

HAROLD DAVID

V rokoch 2018 – 2022 viedol asociáciu Prix du Jeune Ecrivain (Haute-Garonne). V tom istom období začal podnikať ako nezávislý subjekt (produkcia, distribúcia a prezentácia divadiel v Avignone, kde pôsobil ako režisér pre celoročne prevádzkované divadlá Rouge Gorge, Archipelago a Atypik Theatre). Od roku 2002 až do 2017 šéfoval festivalu Eclats, festival de la voix au Pays de Dieulefit a v rokoch 2003 – 2017 viedol podujatie Une Saison de lecture v Paríži.

Od roku 2022 je jedným z predsedov asociácie AF&C, ktorá organizuje Festival Off d’Avignon.

viac
fotka

SPRIEVODNÝ PROGRAM / Tri hry & Malé múzeum súvislostí

V rámci masterclassu Igora Bauersimu 16. mája 2023 predstavíme jeho novú publikáciu v edícii Nová dráma/New Drama: Tri hry & Malé múzeum súvislostí.

Hry reprezentujú rôzne autorove oblasti záujmu. Na jednej strane je to svetoznáma a často uvádzaná hra Tattoo o mladom konceptuálnom umelcovi. Svetovo uznávaný umelec navštívi po rokoch svojich dávnych kamarátov, neúspešného spisovateľa a rozhlasovú moderátorku a jej sestru, galeristku. Stretnutie priateľov spustí rad nečakaných udalostí, o ktorých nie je jasné, do akej miery ide o fikciu a do akej o realitu.

Molièrova Berenika vychádza zo skutočnej udalosti – v období vlády Ľudovíta XIV. písali dvaja známi francúzski dramatici Corneille a Racine drámy o Berenike. Igor Bauersima a Réjane Desvignes sa zamýšľajú nad tým, čo by sa stalo, keby grófka poverila napísaním hry aj takmer päťdesiatročného Molièra. Príbeh o prepletených vzťahoch dvoch žien a troch mužov je súčasným pohľadom na obdobie francúzskeho klasicizmu.

Postskriptum napísal autor pre študentov viedenskej divadelnej školy (Schauspielschule Krauss). Hra je humornou, zároveň kritickou výpoveďou mladej generácie o tom, ako nás ovplyvňuje internet, sociálne siete a čo s nami z tohto pohľadu urobila pandémia.

Súčasťou publikácie divadelných hier Igora Bauersimu je aj obsiahly autorov epilóg Žiť dôkladne (Malé múzeum súvislostí), ktorý napísal priamo pre slovenské vydanie. Okrem iného v ňom reflektuje svoj prístup k dramatickej tvorbe.

REGISTRÁCIA DO 8. 5. : https://forms.gle/kPi7XXQK9rhu9gEL8

viac
fotka

FOCUS UKRAJINA / THEORY EVENT

Čo všetko vás čaká po prihlásení sa na THEORY EVENT?

Prednáška ukrajinského režiséra OLEGA LIPTSINA o súčasnej ukrajinskej dráme a divadle.

Prezentácia publikácie UKRAJINSKÁ DRÁMA: Pavlo Arie, Natalia Vorožbyt, Maksym Kuročkin.

Čestným hosťom bude JOHN FREEDMAN, autor úvodu “Súčasná ukrajinská dráma: texty ako literárne vojenské činy”.

REGISTRÁCIA DO 8. 5. : https://forms.gle/zWSd6wPALBAa7ZQ88

KEDY: 17. 5. 2023 od 13:00 do 15:00

KDE: Štúdio 12

ENG / TLMOČENÉ DO SVK

OLEG LIPTSIN

Ukrajinsko-americký divadelný režisér, herec a pedagóg, zakladateľ a umelecký vedúci jedného z prvých nezávislých divadelných súborov na Ukrajine – THEATERCLUB/KIEV (1988 – 1995). Autor metadivadelného konceptu v programe divadelných štúdií. Pôsobil v USA, UA, FR, DE, CA, IN, TW, RU, AT.

K jeho najnovším projektom patria: DEMIURG podľa textov Bruna Schultza a Euripidova MEDEA, inscenované v Národnom divadle v Kyjeve, metadivadelný vzdelávací program pre hercov, režisérov a kritikov na Národnej Ostrožskej univerzite na Ukrajine, medzinárodný nezávislý projekt BULGAKOV V EXILE realizovaný v Štokholme, ako aj adaptácia Gogoľovho diela IVAN IVANOVIČ - IVAN NIKIFOROVIČ v Slovenskom národnom divadle v Bratislave.

JOHN FREEDMAN

Kurátor projektov Worldwide Play Readings: Insulted. Belarus a Worldwide Ukrainian Play Readings.

viac
fotka

SPRIEVODNÝ PROGRAM / NICE TO MEET YOU (artistic trip)

Stretnutie zahraničných hostí so slovenskými divadelnými tvorcami.

Radi by sme na tohtoročnom festivale vytvorili možnosť naštartovať komunikáciu medzi zahraničnými hosťami a slovenskými tvorcami. Dopomôcť organickému networkingu prvotným prelomením ľadov prostredníctvom neformálneho stretnutia, počas ktorého budú mať prihlásení/é priestor krátko predstaviť svoju tvorbu.

Srdečne pozvaní sú všetci tvorcovia na poli súčasného divadelného umenia zo všetkých oblastí divadelného umenia. Časový rámec prezentácie sa pohybuje od 3 do 5 minút v závislosti od finálneho množstva prihlásených. Jedinou podmienkou je komunikácia v anglickom jazyku. Možnosť využitia projekcie /audio - vizuálne materiály je nutné poslať predom/, nie je podmienkou.

Stretnite sa s viac ako tridsiatimi zahraničnými divadelníkmi a divadelníčkami osobne !

REGISTRÁCIA DO NAPLNENIA KAPACITY / DO 4. 5. 2023: https://forms.gle/4fx4qXd7kDpbAF9Y6

TERMÍN KONANIA: streda 17. máj od 10:00 do 12:00

PROGRAM:

10:00 - 11:00 City trip, meeting point pred Divadelným ústavom

11:00 - 12:00 prezentácia, Štúdio 12

VIAC INFO: studio12@theatre.sk

viac
fotka

MASTERCLASS / Igor Bauersima: MEANING IN THEATRE

Aký je vzťah medzi filozofiou a divadelnými textami, resp. umením vo všeobecnosti?

Má každá hra len jeden význam, alebo je ich toľko, koľko je divákov?

A ako to môžeme vedieť ? Aké sú prvky, ktoré určujú jej význam?

Aká je úloha zápletky v kontexte významu celej hry?

Aká je úloha postáv pokiaľ ide o význam hry?

ENG ○ TLMOČENÉ DO SVK

REGISTRÁCIA DO 5. 5. ○ https://forms.gle/kPi7XXQK9rhu9gEL8

KEDY ○ 16. 5. 2023 ○ 10:00

KDE ○ Štúdio 12

Igor Bauersima je švajčiarsky dramatik,, režisér, scénograf a architekt, ktorý sa preslávil v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho hry sa zaoberajú univerzálnymi témami súčasnej kultúry. Je priekopníkom využitia videa na javisku a spolu s ďalšími umelcami do nemeckého divadla opätovne zaviedol spojenie autora a režiséra. Na rozdiel od svojich súčasníkov umne využíva postdramatické postupy ako ironickú, reflexívnu stratégiu v kontexte kultúrnej kritiky. Jeho hry majú klasickú štruktúru, no vždy veľmi aktuálny obsah.

viac
fotka

NOVÁ DRÁMA/NOVÉ IMPULZY - Prezentácia festivalu Avignon OFF

NOVÁ DRÁMA/NOVÉ IMPULZY

Prezentácia festivalu Avignon OFF

Prezentujúci: Harold David (spolupredseda Avignon OFF & Companies)

19. ročník festivalu Nová dráma/New Drama prináša novú sekciu s názvom Nová dráma/Nové impulzy. Ide o unikátne podujatie, ktorého cieľom je prezentovať slovenským divadelníkom zahraničné divadelné festivaly. Podujatie zahŕňa prezentáciu riaditeliek a riaditeľov vybraných svetoznámych zahraničných divadelných festivalov.

Tento rok dňa 17. mája 2023 od 16.30 do 18.00 hod. sa v rámci festivalu Nová dráma/New Drama uskutoční prezentácia festivalu Avignon OFF, ktorú povedie novozvolený spolupredseda asociácie Avignon OFF & Companies, Harold David.

Nepremeškajte jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o festivale Avignon OFF, inšpirovať sa fungovaním tohto svetoznámeho festivalu a nadobudnúť nové kontakty a spolupráce.

Ste srdečne vítaní.

V prípade záujmu o podujatie a vzhľadom na jeho obmedzenú kapacitu vás prosíme o vyplnenie registračného formulára do 24. 4. 2023. Formulár nájdete tu: https://forms.gle/bwmKxqw34mMo5g6QA

viac
fotka

Poznáme inscenácie hlavného programu festivalu Nová dráma/New Drama 2023

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2023 (v zložení Zuzana Nemcová Gulíková – divadelná kritička a teatrologička, Zuzana Andrejco Ferusová – divadelná kritička a teatrologička, Jakub Mudrák – režisér) uzavrela výber inscenácií do súťažného programu. Zo 78 inscenácií vybrala 10 inscenácií slovenskej a svetovej drámy, ktoré budú súťažiť o hlavnú cenu Grand Prix a ďalšie prestížne ceny na 19. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama v dňoch od 15. do 20. mája 2023 v bratislavských divadlách. Festival organizuje Divadelný ústav a aktuálny ročník sa nesie v znamení témy Divadlo v exile. Všetky ocenenia budú odovzdané počas slávnostného ceremoniálu 20. mája.

Zoznam nominovaných inscenácií do hlavného programu 19. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama 2023 (inscenácie sú zoradené abecedne podľa názvu):

Kolektív autorov: 24
(réžia: Valeria Schulczová)
Slovenské národné divadlo

Kolektív autorov: Endokanabinoid
(réžia: Blaho Uhlár)
Divadlo Stoka

Lukáš Brutovský: Iokasté
(réžia: Lukáš Brutovský)
Městská divadla pražská/Slovenské komorné divadlo Martin

Kolektív autorov: matter
(réžia: Martin Hodoň)
GAFFA/PAKT/NESKORÝ ZBER

Ladislav Grosman: Nevesta
(réžia: Juraj Nvota)
Divadlo ASTORKA Korzo ´90

Falk Richter: Nikdy Navždy
(réžia: Marián Amsler)
DPM

Ján Mikuš: Otočte kone! (Smrť Jozefa Chovanca)
(réžia: Ján Mikuš)
MEDZISCÉNA Štátne divadlo Košice/Tabačka Kulturfabrik

Marius von Mayenburg: Perplex
(réžia: Ján Luterán)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Béla Pintér: Špina
(réžia: Ján Luterán)
Slovenské národné divadlo

Iveta Ditte Jurčová - Ela Lehotská: Terra Apathy
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň

viac