Dramaturgická rada

Zuzana Nemcová Gulíková

ZUZANA NEMCOVÁ GULÍKOVÁ
Divadelná kritička, teatrologička

Po ukončení štúdia divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1986) nastúpila ako dramaturgička do Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Následne absolvovala študijný pobyt v Umenovednom ústave SAV, pôsobila v slobodnom povolaní a spolupracovala s rôznymi domácimi a zahraničnými médiami a agentúrami (rádio Twist, Visnews a i.). Neskôr pracovala ako redaktorka Slovenských národných novín a časopisu Javisko. Od roku 2003 je odbornou pracovníčkou Divadelného ústavu v Bratislave.

 

Zuzana Andrejco Ferusová

ZUZANA ANDREJCO FERUSOVÁ
Divadelná kritička, teatrologička

Absolventka odboru slovakistika a estetika Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a divadelných štúdií na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Pracuje ako knižná editorka a jazyková redaktorka. Najradšej spolupracuje s malými vydavateľstvami (BRAK, Monokel books) a na angažovaných projektoch (ASPEKT, Post Bellum). Je spoluzakladateľkou platformy MLOKi a príležitostne píše o divadle aj inde. Pedagogicky pôsobí na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení, kde je zároveň študentkou doktorandského štúdia.

 

Jakub Mudrák

JAKUB MUDRÁK
Režisér

Je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. V roku 2020 absolvoval doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Dramaturgicky a režijne sa podieľal na niekoľkých, prevažne tanečných, inscenáciách v spolupráci s choreografmi a tanečníkmi Milanom Tomášikom a Lukášom Homolom. Venuje sa aj tvorbe hudby. Naposledy vytvoril hudbu k tanečnej inscenácií Besi (Divadlo Štúdio tanca, 2021) a k inscenáciám Spaľovačka (GAFFA, 2021)a C R ASH (GAFFA, 2022). Je členom zoskupenia Myši na poli, s ktorým vytvoril audiovizuálne performancie Idiot a Bratia K. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér Centra výskumu a vzdelávania v divadle v Divadelnom ústave v Bratislave.

 

Porota

študentská porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

 

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

 

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

 

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka

 

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov

 

Jakub Mudrák

JAKUB MUDRÁK
Konferencia

 

Katarína Morsztynová

KATARÍNA MORSZTYNOVÁ
PR manažérka