Dramaturgická rada

Porota

študentská porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

 

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

 

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

 

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka

 

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov