Dramaturgická rada

Elena Knopová

ELENA KNOPOVÁ
Riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička

Foto: Vladimír Šimíček

Marek Godovič

MAREK GODOVIČ
Teatrológ a dramaturg

Zuzana Poliščák Šnircová

ZUZANA POLIŠČÁK ŠNIRCOVÁ
Divadelná kritička

Porota

Andrej Kurejčik

ANDREJ KUREJČIK
Bieloruský dramatik, scenárista, režisér, publicista a patrón 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama

Je bieloruský dramatik, scenárista, režisér a&nbsp;publicista. Absolvoval režisérsku stáž v&nbsp;Moskovskom umeleckom divadle A. P. Čechova pod pedagogickým vedením Olega Tabakova. Napísal viac ako 30&nbsp;divadelných hier a&nbsp;je autorom scenárov k&nbsp;vyše 20 filmom a&nbsp;televíznym produkciám. Spolu s&nbsp;divadelným kritikom&nbsp;Johnom Freedmanom vytvorili projekt divadelnej solidarity s&nbsp;Bielorusmi s&nbsp;názvom <em>Urazení. Bielo(rusko) - c</em>elosvetové čítanie, ktoré&nbsp;sa realizovalo v&nbsp;rámci vyše 120&nbsp;podujatí v&nbsp;25 krajinách sveta, vrátane Slovenska. V&nbsp;súčasnosti žije v&nbsp;Bratislave.

Zuzana Psotková

ZUZANA PSOTKOVÁ
performerka, kultúrna aktivistka a manažérka

Je performerka, kultúrna&nbsp;aktivistka a&nbsp;manažérka. V&nbsp;oblasti divadla pracuje od&nbsp;roku 1996. Zo&nbsp;začiatku ako herečka pôsobila na&nbsp;troch rôznych zriaďovaných divadelných scénach, neskôr, v&nbsp;roku 2005 na&nbsp;základe týchto skúseností spolu s&nbsp;priateľmi založila autorské Divadlo Na&nbsp;Peróne. Zároveň sa stala kurátorkou divadelného programu nezávislého kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik,&nbsp;v&nbsp;ktorom je momentálne aj generálnou manažérkou.

Barbora Jombíková

BARBORA JOMBÍKOVÁ
kurátorka a produkčná divadelného programu kultúrnych centier Stanica, Nová Synagóga a festivalu Kiosk

Pracuje v&nbsp;tíme spojených kultúrnych centier Stanica Žilina-Záriečie a&nbsp;Nová synagóga v&nbsp;Žiline, kde má na&nbsp;starosti najmä dramaturgiu a&nbsp;spoluprácu v&nbsp;rámci divadelného a&nbsp;tanečného programu a&nbsp;časť produkcie projektu Completing the Sphere. V&nbsp;najužšom tíme Kiosku – festivalu nezávislého slovenského divadla a&nbsp;tanca, v&nbsp;ktorom je od&nbsp;roku 2017, robí (ako aj ostatní) všetko. Pôvodne vyštudovala etnológiu, k&nbsp;divadlu a&nbsp;tancu sa dostala ako amatérska tanečníčka – od&nbsp;účinkovania a&nbsp;produkcie v&nbsp;žilinskom Tanečnom divadle Alternatív, cez trojročný pobyt v&nbsp;prostredí nezávislého divadla a&nbsp;tanca v&nbsp;egyptskej Káhire (2013 – 2016), späť do&nbsp;Žiliny, kde vystúpila na&nbsp;Stanici v&nbsp;divadle a&nbsp;chce ďalej pôsobiť na&nbsp;tejto koľaji.

študentská porota

Organizačný tím

Zuzana Kronerová

ZUZANA KRONEROVÁ
Čestná riaditeľka

Vladislava Fekete

VLADISLAVA FEKETE
Riaditeľka festivalu

Dušan Poliščák

DUŠAN POLIŠČÁK
Výkonný riaditeľ

Anna Šoltýsová

ANNA ŠOLTÝSOVÁ
Programová riaditeľka

Diana Selecká

DIANA SELECKÁ
Ubytovanie súborov

Zuzana Uličianska

ZUZANA ULIČIANSKA
Konferencia

Jakub Mudrák

JAKUB MUDRÁK
Konferencia

Iveta Konýčková

IVETA KONÝČKOVÁ
koordinácia dobrovoľníkov