NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
11. – 16. October 2021

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci. Na jednej strane sa počas 17. ročníka festivalu stretli konkrétne spomienky na 15. ročník (2019), ktorý sa konal v predpandemických časoch, na druhej strane bežné rozhovory spájala téma podpory kultúry s ohľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu. „Žijeme teraz život na pomedzí – denne sa nachádzame v situáciách, kde sa bijú konkrétne spomienky s veľmi rozmazanou budúcnosťou. Aj preto nás tohtoročným festivalom sprevádzal leitmotív života na pomedzí. Časť vizuálu bola konkrétna, časť rozmazaná,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák.

O festivalové ceny bojovalo 10 divadelných inscenácií
Dramaturgická rada festivalu v zložení Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička), Zuzana Poliščák Šnircová (divadelná kritička) a Marek Godovič (teatrológ a dramaturg) vybrala zo 146 inscenácií počas dvoch výberových období desať súťažných.

Úspešná online platforma
Pre zahraničných divadelných expertov pripravili organizátori online platformu, ktorej cieľom bolo priblížiť partnerom mimo Slovenska súčasné slovenské divadlo. „Aj keď nám veľmi chýba priamy kontakt, nechceli sme našich partnerov a divadelných odborníkov zo zahraničia ochudobniť o zážitky zo súčasnej slovenskej drámy a divadla. Preto sme pre nich pripravili online platformu, kde si môžu pozrieť niektoré zo súťažných inscenácií tohto ročníka, ako aj staršie, mimoriadne kvalitné divadelné počiny,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.
Platformy sa zúčastnilo 44 hostí z 25 krajín. Vybrané inscenácie budú prístupné pre zahraničných kritikov aj po festivale.

festivalové ceny

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: porota festivalu v zložení Zuzana Psotková (predsedníčka poroty, kultúrna manažérka a performerka), Andrej Kurejčik (patrón festivalu, bieloruský dramatik a scenárista) a Barbora Jombíková (dramaturgička).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: invenčné inscenačné spracovanie textu, vytvorenie podmanivej atmosféry organicky komunikujúcej s divákmi.
Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.
Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo Jihlava

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin
Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY
Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta

(réžia a koncept: Peter Mazalán)
Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Milo Juráni.

Ceny súťaže DRÁMA 2020

1. miesto: Tereza Trusinová: Right to die
2. miesto: Ján Mikuš: Otočte kone!
3. miesto: Marcel Hanáček: Domov!

Cena Rádia Devín: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Slovenského národného divadla: Tereza Trusinová: Right to die
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Martin Toul: Šílenství
Cena Štúdia 12: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Štátneho divadla Košice: Ján Mikuš: Otočte kone!

súťažné inscenácie

Miklós Forgács: Bezzubatá
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Katarína Kucbelová – Peter Palik: Čepiec
(réžia: Peter Palik)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

 Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme
(réžia: Jiří Havelka a kol.)
Slovenské národné divadlo

 Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) –  Amor fati
(réžia a adaptácia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo

Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice

Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň

Andrej Kalinka: Temperamenty
(réžia: Andrej Kalinka)
Divadlo Jána Palárika v Trnave

Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta
(réžia a koncept: Peter Mazalán)

sekcia focus

Sekcia Focus sa neuskutočnila.

sprievodné podujatia

-Masterclass s patrónom 17. ročníka festivalu, ktorým bol bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Práve Andrej Kurejčik napísal dramatický text s názvom Urazení. Bielo(rusko) – text informuje o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie, ktorá v krajine začala v roku 2020. Medzičasom bol inscenovaný v desiatkach krajín, preložený bol aj do slovenského jazyka a Divadelný ústav ho vydal v edícii Vreckovky.

Odborné podujatie s názvom Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktoré sa konalo v spolupráci so Slovenským centrom AICT a v partnerstve s LITA.

Diskusia s názvom Koronakríza: čo divadlu dala a čo vzala? – o mimoriadne súčasnej téme sarozprávali členovia dramaturgickej rady – Marek Godovič, Elena Knopová, Zuzana Poliščák Šnircová.

Trojboj – podujatie, ktoré je pevnou súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama a prinesie inscenované čítania finálových textov súťaže autorských dramatických textov DRÁMA 2020.

festivalový tím

Čestná riaditeľka Zuzana Kronerová
Riaditeľka festivalu Vladislava Fekete
Výkonný riaditeľ Dušan Poliščák
Programová riaditeľka Anna Šoltýsová
Dramaturgická rada Milo Juráni, Zuzana Spodniaková, Maximilián Alexander Sobek
Sprievodný program Anna Šoltýsová (Trojboj, Dramatici dramatikom SK – UA), Jakub Mudrák (medzinárodná konferencia), Andrea Domeová (prezentácia publikácií)
PR a marketing Jana Dugasová
Koordinácia dobrovoľníkov, Štúdio 12 Iveta Konýčková
Ubytovanie hostí Diana Selecká
Vizuál Martin Mistrík

Fotogaléria

Ohlasy

„Na prvý pohľad ide o zvláštny dramaturgický výber. Román Stefana Zweiga situovaný do obdobia tesne pred vypuknutím prvej svetovej vojny vyšiel ešte počas autorovho života v roku 1938 a starší diváci si ho môžu pamätať aj vďaka televíznej inscenácii z roku 1974.<br /> V novej dramatizácii a réžii Júlie Rázusovej sa však bezmála storočné dielo mení na aktuálne a súčasné. Rázusová sa nepokúša o žiadnu násilnú modernizáciu.“

„Je to príbeh až priveľmi podobný tým, ktoré sa v rôznych variáciách objavujú aj v jej rodine. Šitie čepca je tak vlastne aj psychoterapiou, hľadaním odpovedí na mnohé rodinné aj spoločenské traumy.“

„Na kolenách jej ležia noty Schubertových skladieb, ktoré takt po takte prechádza prstom. Záverečné tóny víťazoslávne zaspieva vedno so spevákom a klaviristom. Pre väčšinu ľudí vyzerá autizmus práve takto. Inscenácia Winterreise/Zimná cesta sa však nekončí a divákovi ponúka oveľa hlbšie poznanie než náhodný výstup čudáčky na koncerte.“

„Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci.“