NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
11. – 16. October 2021

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci. Na jednej strane sa počas 17. ročníka festivalu stretli konkrétne spomienky na 15. ročník (2019), ktorý sa konal v predpandemických časoch, na druhej strane bežné rozhovory spájala téma podpory kultúry s ohľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu. „Žijeme teraz život na pomedzí – denne sa nachádzame v situáciách, kde sa bijú konkrétne spomienky s veľmi rozmazanou budúcnosťou. Aj preto nás tohtoročným festivalom sprevádzal leitmotív života na pomedzí. Časť vizuálu bola konkrétna, časť rozmazaná,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák.

O festivalové ceny bojovalo 10 divadelných inscenácií
Dramaturgická rada festivalu v zložení Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička), Zuzana Poliščák Šnircová (divadelná kritička) a Marek Godovič (teatrológ a dramaturg) vybrala zo 146 inscenácií počas dvoch výberových období desať súťažných.

Úspešná online platforma
Pre zahraničných divadelných expertov pripravili organizátori online platformu, ktorej cieľom bolo priblížiť partnerom mimo Slovenska súčasné slovenské divadlo. „Aj keď nám veľmi chýba priamy kontakt, nechceli sme našich partnerov a divadelných odborníkov zo zahraničia ochudobniť o zážitky zo súčasnej slovenskej drámy a divadla. Preto sme pre nich pripravili online platformu, kde si môžu pozrieť niektoré zo súťažných inscenácií tohto ročníka, ako aj staršie, mimoriadne kvalitné divadelné počiny,“ vysvetľuje riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.
Platformy sa zúčastnilo 44 hostí z 25 krajín. Vybrané inscenácie budú prístupné pre zahraničných kritikov aj po festivale.

festivalové ceny

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

Vyberali: porota festivalu v zložení Zuzana Psotková (predsedníčka poroty, kultúrna manažérka a performerka), Andrej Kurejčik (patrón festivalu, bieloruský dramatik a scenárista) a Barbora Jombíková (dramaturgička).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: invenčné inscenačné spracovanie textu, vytvorenie podmanivej atmosféry organicky komunikujúcej s divákmi.
Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.
Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo Jihlava

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)

(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin
Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY
Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta

(réžia a koncept: Peter Mazalán)
Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Milo Juráni.

Ceny súťaže DRÁMA 2020

1. miesto: Tereza Trusinová: Right to die
2. miesto: Ján Mikuš: Otočte kone!
3. miesto: Marcel Hanáček: Domov!

Cena Rádia Devín: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Slovenského národného divadla: Tereza Trusinová: Right to die
Cena Divadla Jána Palárika v Trnave: Martin Toul: Šílenství
Cena Štúdia 12: Martina Havierová: Laura a jej (náš) svet
Cena Činohry Štátneho divadla Košice: Ján Mikuš: Otočte kone!

súťažné inscenácie

Miklós Forgács: Bezzubatá
(réžia: Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Katarína Kucbelová – Peter Palik: Čepiec
(réžia: Peter Palik)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin

 Jiří Havelka a kol.: Dnes večer nehráme
(réžia: Jiří Havelka a kol.)
Slovenské národné divadlo

 Avery Corman – Júlia Rázusová: Kramerová vs. Kramer (21. storočia) –  Amor fati
(réžia a adaptácia: Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo

Stefan Zweig: Netrpezlivosť srdca
(réžia: Júlia Rázusová)
Štátne divadlo Košice

Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň

Andrej Kalinka: Temperamenty
(réžia: Andrej Kalinka)
Divadlo Jána Palárika v Trnave

Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta
(réžia a koncept: Peter Mazalán)

sekcia focus

Sekcia Focus sa neuskutočnila.

sprievodné podujatia

-Masterclass s patrónom 17. ročníka festivalu, ktorým je bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Práve Andrej Kurejčik napísal dramatický text s názvom Urazení. Bielo(rusko) – text informuje o prvom mesiaci bieloruskej revolúcie, ktorá v krajine začala v roku 2020. Medzičasom bol inscenovaný v desiatkach krajín, preložený bol aj do slovenského jazyka a Divadelný ústav ho vydal v edícii Vreckovky.

Odborné podujatie s názvom Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, ktoré sa bude konať v spolupráci so Slovenským centrom AICT a v partnerstve s LITA.

Blaho Uhlár. Hommage – podujatie venované osobnosti slovenského divadla, ktorou je režisér a spoluzakladateľ Divadla STOKA Blaho Uhlár. Pri príležitosti režisérových sedemdesiatych narodenín vystúpia bývalí a súčasní spolupracovníci Blaha Uhlára – herci, hudobníci, dramaturgovia, historici, kritici a teoretici – s ukážkami zo spoločnej tvorby či ponúknu jej reflexiu a spoločné spomienky. 

Diskusia s názvom Koronakríza: čo divadlu dala a čo vzala? – o mimoriadne súčasnej téme sa budú rozprávať členovia dramaturgickej rady – Marek Godovič, Elena Knopová, Zuzana Poliščák Šnircová.

Trojboj – podujatie, ktoré je pevnou súčasťou festivalu Nová dráma/New Drama a prinesie inscenované čítania finálových textov súťaže autorských dramatických textov DRÁMA 2020.