NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
11. – 16. May 2009

Na festivale prevažujú pôvodné hry a autorské projekty, ktoré využívajú aj moderné formy dokumentárnej drámy. Projekt Divadelného ústavu Sarkofágy a bankomaty spojil osemnásť slovenských dramatikov.

festivalové ceny

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej slovenskej hry
Štúdio 12 Bratislava
Ján Šimko a kol.: Petržalské príbehy
réžia Ján Šimko  

Cena za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry

Mestské divadlo Žilina
Sergi Belbel: Mobil
réžia Eduard Kudláč
 

Cena za dramaturgiu

Martin Kubran
za dramaturgiu inscenácie hry Viliama Klimáčka Komunizmus
s prihliadnutím na cyklus inscenácií Divadla Aréna reflektujúci históriu Slovenska (Tiso a Dr. Gustáv Husák)
 

Zvláštna ceny poroty

Jana Oľhová
za mimoriadny herecký výkon v inscenácii hry Sergiho Belbela Mobil (Mestské divadlo Žilina)
 

Cena Prekvapenie Novej drámy

nebola udelená
 

Cena bratislavského diváka

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
za inscenáciu hry Michala Ditteho Tajomstvo domu Skuteckých
 

Ceny súťaže Dráma 2008

1. miesto: neudelené
2. miesto: neudelené
3. miesto: Klára Aragonová: Galéria

3. miesto: Lukáš Brutovský: Talenty
3. miesto: Ľuba Lesná: Pravda víťazí (aj proti našej vôli)

súťažné inscenácie

Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica
Michal Ditte: Tajomstvo domu Skuteckých
(réžia Iveta Jurčová)
 

Divadlo a.ha Bratislava
Éric-Emmanuel Schmitt: Evanjelium podľa Piláta
(réžia Štefan Korenči)
 

Divadlo Aréna Bratislava
Viliam Klimáček: Komunizmus
(réžia Martin Čičvák)
 

Divadlo P.A.T. Prievidza
Sláva Daubnerová: Polylogue
(réžia Sláva Daubnerová)
 

Mestské divadlo Žilina
Sergi Belbel: Mobil
(réžia Eduard Kudláč)
 

Štátne divadlo Košice
Gianina Carbunariu: Kebab
(réžia Ján Šimko)
 

Štúdio 12 Bratislava
Ján Šimko a kol.: Petržalské príbehy
(réžia Ján Šimko)
 

sekcia focus

FOCUS SRBSKO

Srbské národné divadlo, Nový Sad, Srbsko
Milena Marković: Loď pre bábiky
(réžia Ana Tomović)
 

Juhoslovanské činoherné divadlo, Belehrad, Srbsko
Biljana Srbljanović: Barbelo, o psoch a deťoch
(réžia Dejan Mijač)  

Človek divadla – Miodrag Tabački / Juraj Fábry – scénografia
Dvojvýstava srbského scénografa a kostýmového výtvarníka Miodraga Tabačkiho a slovenského scénografa Juraja Fábryho.  

Raňajky so srbskou drámou

Stretnutie s riaditeľkou Divadelného múzea Srbska v Belehrade Ksenijou Radulović a riaditeľom činohry Srbského národného divadla v Novom Sade Aleksandrom Milosavljevićom na tému srbskej dramatickej tvorby a režisérskych poetík deväťdesiatych rokov 20. storočia.  

Úvod do teórie performancie / Štúdia prípadu Srbsko 1991 – 2009
Theory Event Prednáška Dr. Aleksandry Jovicević, významnej teatrologičky, pôsobiacej v Srbsku a v Taliansku.

sprievodné podujatia

Nové písanie v súčasnom britskom divadle (New Writing in British Theatre Today)
Theory Event / Prednáška britského divadelného kritika, teoretika a publicistu Alexa Sierza.  

Stretnutie s dramaturgickou radou festivalu
Diskusia s dramaturgickou radou festivalu o výbere inscenácií do súťažného programu a o stave inscenovania súčasnej drámy na Slovensku.  

Trojboj 2009

Inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma 2008, diskusia s dramatikmi, tvorcami a členmi komisie.
 

Dramaticky mladí

Inscenované čítanie dramatických debutov žiakov a študentov základných a stredných škôl. Prezentácia druhého ročníka celoslovenského vzdelávacieho projektu Divadelného ústavu.
 

Sarkofágy a bankomaty alebo (kľúčová slovenská) dráma normalizačnej generácie / osemnásť veľkých autorov a šestnásť malých hier
Scénické čítanie hier slovenských autorov a autoriek, ktoré vznikli v rámci projektu Divadelného ústavu Kľúčová slovenská dráma.
(koncept a dramaturgia projektu Anna Grusková)
 

Mobilita umelcov a profesionálov v kultúrnom sektore: možnosti – perspektívy – projekty

Medzinárodná konferencia organizovaná Kultúrnym kontaktným bodom Slovensko.
 

Podivuhodné vzťahy Novej drámy (2009)

Slávnostný záverečný ceremoniál festivalu spojený s odovzdávaním festivalových cien.
(réžia Kamil Žiška)

festivalový tím

Hlavní usporiadatelia: Divadelný ústav Bratislava a Divadlo Aréna  
Riaditeľka festivalu: Vladislava Fekete
Čestná riaditeľka: Zuzana Kronerová
Dramaturgická rada: Dáša Čiripová, Elena Knopová, Dária Fehérová
Kurátori sekcie Focus Srbsko: Aleksandar Milosavljević, Ksenija Radulović
Porota: Darina Abrahámová, Anna Grusková, Martina Vannayová, Petr Christov (CZ), Peter Kováč
Organizačný štáb: Romana Maliti (programová riaditeľka), Maja Hriešik, Dominika Zaťková, Soňa Komová, Zuzana Ferenczová, Pavel Graus, Ján Valter, Diana Selecká, Viera Burešová, Gabriela Holečková
Autor festivalových cien: Jerguš Opršal
Vizuál: Ján Triaška

Záštitu nad festivalom prevzali predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Andrej Ďurkovský.
Záštitu nad programovou sekciou Focus Srbsko prevzalo Veľvyslanectvo Srbskej republiky na Slovensku.

Ohlasy

„Sme radi, že piaty ročník festivalu Nová dráma/New Drama našiel svoje domovské pódium v Divadle Aréna, pretože festival predstavuje to najinvenčnejšie a najoriginálnejšie, čo za uplynulú sezónu vzniklo v slovenskej dráme. O to sa pokúša aj naše divadlo. Prajem Vám, aby ste si odniesli z festivalu poznanie toho „nového“ a taktiež chuť objavovať ho v divadle naďalej.“

Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna In Bulletin festivalu Nová dráma/New Drama 2009 (programový bulletin), Divadelný ústav, 2009, s. 5 (2009)

„Po každej stránke dobre zorganizovaný, na programovú ponuku i viacero užitočných sprievodných podujatí štedrý festival, mal navyše vtipné a zdravo sebaironické zavŕšenie v záverečnom ceremoniáli pri udeľovaní cien.“

Milan Polák: Nová dráma bližšie k realite In Literárny dvojtýždenník, roč. 22, č. 21-22, s. 11 (03.06.2009)

„Festival zaznamenáva stúpajúcu návštevnosť, v minulom roku ho navštívilo popri domácich návštevníkoch a divadelných priaznivcoch aj viac ako šesťdesiat zahraničných hostí zo 14. krajín Európy a z USA, ktorí svojou účasťou potvrdili, že Nová dráma je pozitívne vnímaným a hodnoteným kultúrnym podujatím hlavného mesta.“

Mária Kánová: Nová dráma/New Drama 2009 In Bratislavský Kuriér 7/2009 (2009)

„"Myslím si, že v období, keď komerčné televízie kazia vkus divákov, je veľmi dôležité, aby na kultúrnom poli, konkrétne na poli divadla, vznikali takéto festivaly. A aby na festivaly chodila najširšia verejnosť, nielen úzky okruh nás divadelníkov. (...) festival Nová dráma poskytuje priestor na to, aby prezentoval predstavenia neoverené, zaujímavé, novátorské s originálnym tvorivým prístupom", hovorí Zuzana Kronerová, čestná riaditeľka festivalu.“