GranGrand Prix Nová dráma/New Drama 2017 - Vojna nemá ženskú tvár
Cena študentskej poroty - Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)
Cena bratislavského diváka - Vojna nemá ženskú tvár
Zvláštna cena poroty, Jana Oľhová
Zvláštna cena poroty, Jakub Rybárik
Nová dráma/New drama festival 2017, vizuál: M. Mistrík
Peter Lomnický: Strach (Slovenské národné divadlo), foto R. Tappert
Anton Pavlovič Čechov/Tomáš Procházka a kol.: Ľudia.Levy.Orly.Jarabice., foto R. Dranga
Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného), Med a prach, foto M. Fabian
Motti Lerner: Priznanie (Jaffa Theatre, Tel Aviv, Izrael), foto D. Kaplan
Roland Schimmelpfennig: Ídomeneus (Mestské divadlo Žilina), foto B. Konečný
Laco Kerata: Dobro (DAB Nitra), foto D. Krupka
Michaela Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott (Prešovské národné divadlo), foto R. Tappert
Falk Richter: Boh je DJ (Divadlo DPM), foto R. Ferstl
Peter Lomnický: Podvolenie (Divadlo Aréna), foto Ľ. Kotlár
Svetlana Alexijevič / Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár (SKD Martin), foto B. Konečný

Program 2017

AKTUALITY

fotka

Poďakovanie

Radi
by sme sa touto cestou poďakovali všetkým organizátorom, partnerom a mediálnym
partnerom festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za obrovskú podporu a spoluprácu. Vďaka nim bol
festival výnimočný.

Na
trinástom ročníku celoslovenského divadelného festivalu  Nová dráma/New Drama 2017 sa predstavilo
a o ceny súťažilo 9 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej
drámy. Hlavný program doplnili prezentácie nových kníh Divadelného ústavu (Jon Fosse, Antológia izraelskej drámy),
inscenované čítanie finálových textov súťaže Dráma – Trojboj, prednášky
a diskusie s tvorcami a s dramatikmi (Nová dráma – nové formy?), Divadelné fotografie – vernisáž
výstavy Roberta Tapperta, majstrovská
lekcia
nórskeho dramatika a prozaika Jona Fosseho (tohtoročný patrón festivalu,
dramatik, držiteľ mnohých literárnych ocenení, ktorého hry sú uvádzané po celom
svete) a medzinárodná
konferencia
.


Sekcia
Focus 2017 bola zameraná na divadlo a drámu z Izraela, v rámci ktorej sa
predstavilo izraelské Divadlo Jaffa z Tel Avivu s inscenáciou Priznanie (The Admission) a teatrologička
Olga Levitan s prednáškou Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom
svete
.
 Súčasťou Focus Izrael bola
aj prezentácia publikácie Divadelného ústavu Antológia izraelskej drámy,
na ktorej sa zúčastnili dvaja z autorov: dramatik Joshua Sobol a dramatička
Savyon Liebrecht.


Ďakujeme
Mestskému divadlu P. O. Hviezdoslava a Bratislavskému kultúrnemu a informačnému
stredisku za spoluorganizáciu festivalu, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
Ivovi Nesrovnalovi za záštitu nad festivalom, izraelskému veľvyslancovi na
Slovensku J. E. Zvi Aviner-Vapnimu, ktorý prevzal záštitu nad programovou
sekciou Focus Izrael.

Ďakujeme všetkým našim
partnerom, vďaka ktorým bola radosť pripravovať festival: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Štúdio 12Slovenské
národné divadlo
A4 – PRIESTOR SÚČASNEJ
KULTÚRY
Rozhlas a televízia
Slovenska
, RÁDIO DEVÍN, SC AICTMARY
KAY
, Rudolfinum, Bistro
St. Germain
, VÍNO
ROMANOV
, Dobre&Dobré,
Press­burg Bajgel, Univerzitná knižnica v Bratislave, Penzión VIRGO, Hotel
EXPO ***
Art Hotel
William****
.


Naše poďakovanie patrí
aj mediálnym partnerom, ktorý rozšírili správu o festivale po Bratislave a
celom Slovensku: CITYLIFE.SK, Rozhlas a televízia SlovenskaRÁDIO_FMTASRBKIS, interez, IN.BAčasopis kød –
konkrétne ø divadle
, Portál.


Osobitne sa chceme
poďakovať Martinovi Mistríkovi – Zelená
lúka
za vizuálny koncept festivalu.


Všetkým srdečne
ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky plné kvalitného programu.

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2017 sú rozdané

Cena bratislavského
diváka 
Svetlana Alexijevič –
Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár 
Slovenské komorné divadlo
Martin
Cena študentskej poroty Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť
nepomenovateľného) 
Med a prach
Zvláštna cena poroty Jakubovi Rybárikovi za mimoriadne plastický
herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
Zvláštna cena poroty Jane Oľhovej za silu hereckého výrazu
v inscenáciách Vojna nemá ženskú
tvár
(Slovenské komorné divadlo Martin) a Strach (Slovenské národné divadlo).
Grand Prix Nová dráma/New
Drama 
Svetlana Alexijevič –
Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár Slovenské komorné divadlo
Martin

viac
fotka

Tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017

27. apríla 2017 o 11.00 hod. sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uskutočnila tlačová konferencia festivalu Nová dráma/New Drama 2017 za účasti – Vladislava Fekete (riaditeľka festivalu a riaditeľka Divadelného ústavu), Zuzana Kronerová (čestná riaditeľka festivalu), Martina Ulmanová (členka dramaturgickej rady), Vladimír Grežo (riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska)
Na otázky prítomných zástupcov médií a verejnosti odpovedali aj členovia organizačného tímu festivalu: Dominika Zaťková (hlavná koordinátorka festivalu), Zuzana Uličianska (kurátorka sekcie Focus Izrael a konferencie AICT), Marek Godovič (scénické čítanie Trojboj, súťaž DRÁMA 2016) a Dušan Poliščák (PR manažér festivalu). 
Na tlačovej konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu, a zástupcovia viacerých médií.

viac
fotka

Vstupenky na festival Nová dráma/New Drama 2017

Vstupenky si môžete zakúpiť v
pokladniciach a v predajných systémoch jednotlivých divadiel, kde sa jednotlivé
predstavenia odohrajú: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Slovenské národné
divadlo a Divadlo Aréna. Vstupenky na predstavenia v A4 – priestore
súčasnej kultúry, Subclub - Subcultures' Music Club, Nu Spirit Club a vo Dvorane
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je potrebné rezervovať si na adrese studio12@theatre.sk. Vstup na akcie
sprievodného programu je zdarma.

viac
fotka

KONFERENCIA IACT/AICT: SÚČASNÁ DRÁMA A PERFORMATÍVNY PRIESTOR: OD TEXTU PO IMERZNÉ DIVADLO

11.–12. mája
2017

Prednášková
sála Univerzitnej knižnice v Bratislave

 

Cieľom konferencie je preskúmať vzťah medzi novou drámou 21. storočia a súčasným divadlom z pohľadu performatívneho priestoru. Súčasná dráma, to nie sú len
rôzne literárne texty adaptovateľné na divadlo, súčasná dráma je skôr performatívne
písanie ako také. Často ide o divadelný zážitok prenesený z popísanej stránky
na javisko. Text a divadelné predstavenie sú súčasťou súvislého priestoru, pričom
konečným cieľom predstavivosti dramatika/režiséra je to, ako divák bude ich javiskové dielo vnímať. Ide o novú formu imerzného divadla, o dobrodružstvo
nanovo definujúce umelecký jazyk, ktorý sa tradične delí na dramatiku a réžiu,
respektíve medzi textualitu a performativitu. Do akej miery je divadelný
priestor formovaný estetikou a obsahom novej drámy? Ako sa dramaturgický
priestor pretavuje do performativity skutočného priestoru, ktorý Grotowski
nazval „stretnutím medzi hercom a divákom“? Ako sa jednoduchý vzťah diváka s divadelným priestorom vyvinie do imerzného skúmania vesmíru javiska? Na
konferencii budú prezentovať svoje príspevky významní medzinárodní odborníci, medzi nimi Benny Lim z Čínskej univerzity z Hongkongu, Manabu Noda z Meiji univerzity z Tokia, riaditeľ Inštitútu Jerzyho Grotowského z Vroclavu Jarosław Fret, generálny sekretár AICT/IATC (Medzinárodnej asociácie divadelných
kritikov) Michel Vaïs, Savvas Patsalidis z Aristotelovej univerzity z Atén,
ktorý je súčasne šéfredaktorom webového časopisu Critical Stages či známy dramatik a riaditeľ Medzinárodného festivalu súčasného divadla zo Šanghaja Nick Rongjun Yu. Za slovenskú stranu vystúpi Dáša Čiripová z Ústavu divadelnej a
filmovej vedy SAV. Konferenciu povedie Octavian Saiu, prezident rumunskej
sekcie a zároveň asistent generálneho sekretára AICT/IATC. Organizátorom konferencie je Slovenské centrum AICT spoločne s Divadelným ústavom. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Príspevky odznejú v anglickom
jazyku a budú simultánne tlmočené do slovenčiny.

viac
fotka

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2017

Seminár je určený študentom
divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických
a filologických fakúlt na Slovensku a v Česku. Študenti sa pod
odborným vedením českého teatrológa a divadelného teoretika Petra Christova budú venovať reflexii
inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Spolu s analýzami sa
budú zaoberať širšou problematikou umeleckej kritiky a publicistiky.
Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver
festivalu udelí Cenu študentskej poroty.
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky je krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika
z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 10. apríla 2017. 
Počet
účastníkov je obmedzený. 
Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. Mimobratislavským účastníkom festival uhradí
ubytovanie a cestovné náklady.                             
doc. Mgr. Petr Christov,
Ph.D.
(1978) – teatrológ,
divadelný kritik a prekladateľ.


Vyštudoval
divadelnú vedu a francúzštinu na Masarykovej univerzite v Brne.
V súčasnosti pôsobí ako docent na Katedre divadelnej vedy Filozofickej
fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Prednášal na Filozofickej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne, na pražskej DAMU a príležitostne
pôsobil na univerzitách vo Francúzsku, v Portugalsku, Belgicku či v Turecku.
Venuje sa predovšetkým francúzskemu divadlu 19. a 20. storočia,
stredovekému divadlu, teórii modernej drámy, umeleckej kritike
a problematike prekladu. V rokoch 2010 – 2013 bol prezidentom českého
centra medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATS. Z francúzštiny
prekladá romány a divadelné hry, je editorom a autorom publikácií s divadelnou
tematikou. Nedávno mu vyšla kniha o francúzskom romantizme Gérard de Nerval a jeho dvojník:
divadlo francúzskeho romantizmu očami melancholika
.

viac
fotka

Dramaturgická rada rozhodla o súťažnom programe festivalu Nová dráma/New Drama 2017

Inscenácie nominované do hlavného
programu 13. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama:

Falk
Richter: Boh je DJ
(réžia:
Šimon Ferstl)
Divadlo Petra Mankoveckého, Bratislava

Michaela
Zakuťanská: Deň, keď zomrel Gott
(réžia:
Júlia Rázusová)
Prešovské národné divadlo, Prešov

Laco
Kerata: Dobro
(réžia:
Svetozár Sprušanský)
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Roland
Schimmelpfennig: Ídomeneus
(réžia:
Eduard Kudláč)
Mestské divadlo Žilina

Andrej
Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)
(réžia:
Andrej Kalinka)
Med a prach, Bratislava

Tomáš
Procházka: Ľudia.Levy.Orly.Jarabice. / scény zo života umeleckého podľa
APČ
(réžia:
Tomáš Procházka)

Peter
Lomnický: Podvolenie
(réžia:
Marián Amsler)
Divadlo Aréna, Bratislava

Peter
Lomnický: Strach
(réžia:
David Jařab)
Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava

Svetlana
Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár
(réžia:
Marián Pecko)
Slovenské komorné divadlo, Martin

viac
fotka

Nová dráma/New Drama 2017

Ďalší ročník festivalu sa uskutoční
v dňoch 9.- 13. mája 2017.

Dramaturgická rada (v zložení Martina Ulmanová, Elena Knopová a Milo
Juráni) už intenzívne navštevuje všetky predstavenia, aby na konci januára
uzavrela ich výber. V programovej sekcii Focus pripravujeme pohľad na súčasné divadlo a drámu Izraela a v spolupráci so stavovskou organizáciou divadelných kritikov AICT medzinárodnú konferenciu na tému Súčasná dráma a performatívny priestor: od textu k imerznému divadlu.

Je nám obrovskou cťou a potešením, že úlohu patróna 13. ročníka festivalu Nová
dráma/New Drama prevzal nórsky dramatik a spisovateľ Jon Fosse. Tešíme sa na jeho posolstvo, ktorým otvorí festival a na „majstrovskú lekciu“ pre divadelných profesionálov a odbornú verejnosť.

viac
fotka

CENY FESTIVALU NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA 2016

Cena bratislavského diváka
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty
a náhrady
 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado
Zboroň  


Cena študentskej poroty
Sláva Daubnerová: Solo lamentoso 
Réžia: Sláva Daubnerová  


Zvláštna cena poroty
Rebeke Polákovej za koncentrovaný herecký výkon v inscenácii Obeť Divadla Aréna  


Grand Prix Nová dráma/New Drama 2016
Divadlo SkRAT, Bratislava: Extrakty a náhrady 
Autori a účinkujúci: Inge Hrubaničová, Ľubo Burgr, Milan Chalmovský, Vlado
Zboroň     

viac
fotka

Ceny festivalu Nová dráma/New Drama 2016 sú rozdané

Počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama 2016 v Štúdiu Slovenského národného divadla našli svojich majiteľov štyri festivalové ocenenia a ceny súťaže Dráma. Hlavnú pozornosť vzbudilo vyhlásenie Grand Prix Nová
dráma/New Drama 2016, ktorú získala inscenácia Extrakty a náhrady bratislavského Divadla SkRAT.

 

viac informácií nájdete v tlačovej správe tu

viac
fotka

Hlasovať v súťaži Cena bratislavského diváka sa oplatí

Diváci majú opäť príležitosť po každom predstavení hlasovať za svoju najobľúbenejšiu inscenáciu. Ich voľba rozhodne o Cene bratislavského diváka. Pred každým predstavením budú v priestoroch divadla rozdávať festivaloví dobrovoľníci hlasovacie lístky. Na nich diváci určia, ktoré predstavenie hlavného programu dostalo najviac sympatií.
Každý deň budeme z vyplnených hlasovacích lístkov žrebovať výhercov zaujímavých cien, ktoré do súťaže venovala kozmetika Mary Kay a bistro St. Germain.

viac
fotka

Dobrovoľníci na festivale Nová dráma/New Drama

Festival by sa nezaobišiel bez každoročnej pomoci usilovných dobrovoľníkov. Výmenou za skúsenosti a zážitky z festivalových momentov je ich pomoc pri propagácií, organizácii a dohliadaní na plynulý chod festivalu. Našich dobrovoľníkov označených originálnymi tričkami z dielne dizajnéra Martina Mistríka stretnete pri akreditácii, ochotne vám poradia a pomôžu nájsť to správne divadlo a po skončení každého predstavenia hlavného programu dohliadnu, aby ste vyplnili hlasovací lístok súťaže Cena Bratislavského diváka.

viac
fotka

Focus Bosna a Hercegovina aj v kine Lumière

V spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a Asociáciou slovenských filmových klubov sme počas festivalu pripravili projekcie dvoch filmov v rámci programovej sekcie Focus Bosna a Hercegovina.
Vo štvrtok 12. mája uvidia diváci film Na ceste (Na putu) bosnianskej režisérky Jasmily Žbanić, ktorej film Grbavica bol ocenený cenou Zlatého medveďa na Berlinale a Veľkou cenou poroty AFI.
Epizóda zo života zberača železa (Epizoda u životu berača željeza) režiséra Danisa Tanovića, druhý film uvádzaný v rámci Focusu Bosna a Hercegovina, získal na MFF Berlinare v roku 2013 Strieborného medveďa a hlavný protagonista Nazif Mujić dostal Strieborného medveďa za najlepšiu mužskú rolu. Kino Lumière ho uvedie o deň neskôr, 13. mája.

viac
fotka

Stav teatrologickej reflexie a súčasných divadelných periodík

Aké je postavenie a úloha divadelných časopisov v súčasnosti? Aké možností a stratégie komunikácie majú redaktori umeleckých periodík? Dá sa zlepšiť ich marketingový potenciál?
V stredu 11. mája sa v Goetheho inštitúte uskutoční medzinárodné kolokvium s názvom Quo vadis divadelná kritika a divadelné časopisy.
Jeho cieľom je v rámci diskusných panelov a prezentácií analyzovať podstatné otázky existencie divadelného časopisu v súčasnosti. Pozvanie na kolokvium prijali hostia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.

viac
fotka

Festivalová atmosféra pokračuje aj po hlavnom programe

Nová dráma/New Drama sa nekončí zatiahnutím divadelnej opony. Festivalová atmosféra a priestor pre diskutovanie o divadelných zážitkoch bude čakať návštevníkov každý deň po oficiálnom programe vo viacerých bratislavských priestoroch. Otvorenie a slávnostný záver festivalu sa uskutoční na pôde Slovenského národného divadla. Po utorkovom predstavení Divadla SkRAT pokračujeme v dramatickej, no neformálnej nálade v A4-priestore súčasnej kultúry. Nočným festivalovým klubom sa v stredu a vo štvrtok bude atraktívna ZÓNA Refresher na šiestom poschodí starého obchodného domu Dunaj.
Tešíme sa na staré známe tváre, festivalový networking neobíde ani nových festivalových hostí.

viac
fotka

Vstupenky na hlavný festivalový program

Predaj vstupeniek na predstavenia hlavného programu festivalu sa už začal! Vstupenky na festivalové predstavenia v Štúdiu 12, v Divadle SĽUK a v A4 - priestore súčasnej kultúry si môžete rezervovať na emailovej adrese studio12@theatre.sk. Vstupenky na predstavenia v ostatných divadlách si môžete zakúpiť v ich pokladniciach alebo cez rezervačný systém, ktorý ponúkajú.

viac
fotka

Nová dráma uvedie do života nové knižné publikácie

Sprievodný program festivalu spestria prezentácie dvoch čerstvých knižných noviniek. Už v prvý festivalový deň predstaví patrón 12. ročníka festivalu Ivan Vyrypajev zbierku prekladov svojich hier. Výber známeho ruského dramatika obsahuje divadelné hry Valentínov deň, Kyslík, Genezis 2, Tanec, Dillí a Opití. Hry preložili Eva Maliti Fraňová a Romana Štorková Maliti.
V záverečný deň príde na rad prvá publikácia venovaná súčasnej dráme Bosny a Hercegoviny - Tanja Šljivar: Sme ako tí, pred ktorými nás rodičia varovali. Súčasťou vydania hry je aj rozhovor s autorkou, ktorý viedla prekladateľka Vladislava Fekete.

viac
fotka

Tlačová konferencia k festivalu Nová dráma/New Drama 2016

Vo štvrtok 28. apríla o 13.00 hod. sa v Izbe manželov Borodáčovcov na 1. poschodí Divadelného ústavu uskutoční tlačová konferencia venovaná 12. ročníku festivalu Nová dráma/New Drama.
Festivalový program, aktuálne novinky a ďalšie informácie predstavia riaditeľka festivalu Vladislava Fekete, čestná riaditeľka festivalu Nová Dráma/New Drama Zuzana Kronerová, hlavná koordinátorka festivalu Dominika Zaťková.
Tlačovej konferencie sa zúčastnia aj zástupcovia divadiel, ktorých inscenácie súťažia v hlavnom programe festivalu. Otázky ohľadom výberu inscenácií zodpovedia zástupcovia dramaturgickej rady festivalu: Katarína Cvečková, Zuzana Uličianska a Marek Godovič. Focus Bosna a Hercegovina predstaví kurátorka sekcie Juliana Beňová.

viac
fotka

Nová dráma/New Drama na PechaKucha Night 33 v Bratislave

Sprievodným podujatím festivalu je populárny formát PechaKucha, na ktorom prezentujúci komentuje 20 obrázkov, každý z nich po 20 sekúnd.
Na 33. PechaKucha Night s podtitulom 5 400 - 3 000 Kelvinov sa v stredu 27. apríla o 20:20 h. v A4 - priestore súčasnej kultúry predstaví množstvo zaujímavých prezentácií. Nebude chýbať ani Nová dráma/New Drama či Martin Mistrík - autor festivalového vizuálu.
Kompletný program a vstupenky hľadajte na www.pechakucha.sk

viac
fotka

Ivan Vyrypajev - patrón festivalu

Patrónom tohto ročníka festivalu je ruský dramatik a a režisér Ivan Vyrypajev. Zúčastnite sa jeho majstrovskej lekcie v pondelok 9. 5. o 10.00 alebo si vypočujte jeho príhovor na slávnostnom otvorení festivalu v ten istý večer. Vyrypajev v ňom hovorí: "Dobrá hra nie je len o aktuálnej téme, dobre zostavenom sujete a kvalitne napísanom texte. Dobrá hra je v prvom rade spôsob, ako existovať na scéne a systém komunikácie s divákom."

viac