Festivalové ceny

Nová dráma/New Drama je od roku 2007 súťažným festivalom. Pôvodných päť cien sa časom zredukovalo na tri – Grand Prix, ktorú udeľuje medzinárodná odborná porota; Cena študentskej poroty, o ktorej rozhoduje porota zložená z poslucháčov vysokých škôl humanitného smeru a Cena bratislavského diváka, o ktorej hlasovaním rozhodujú návštevníci predstavení. Odborná porota môže okrem hlavnej ceny udeliť aj zvláštne ceny poroty za obzvlášť pozoruhodné výkony či prínosy.

Súčasťou záverečného ceremoniálu udeľovania cien je aj odovzdávanie ceny súťaže Dráma.

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár
Slovenské komorné divadlo Martin, réžia: Marián Pecko

Jakubovi Rybárikovi

Jakubovi Rybárikovi

za mimoriadne plastický herecký výkon v postave Dobroslava v inscenácii Dobro (Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)

Andrej Kalinka: Krása a hnus (Nezastupiteľnosť nepomenovateľného)
Med a prach, réžia: Andrej Kalinka

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár

Svetlana Alexijevič – Iveta Horváthová: Vojna nemá ženskú tvár
Slovenské komorné divadlo Martin, réžia: Marián Pecko

1. miesto: 
Peter Scherhaufer: Invázia 
2. miesto:
Dušan Vicen: Squat
3. miesto:
Samuel Chovanec: HUMANS OF LATE CAPITALISM  

Cena Rádia Devín:
Dušan Vicen: Squat 
Cena Činohry Slovenského národného divadla:
nebola udelená
Jane Oľhovej

Jane Oľhovej

za silu hereckého výrazu v inscenáciách Vojna nemá ženskú tvár (Slovenské komorné divadlo Martin) a Strach (Slovenské národné divadlo).