hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

16. 10. 15:00
(120 minút)

SND – Modrý salón

TROJBOJ 2021

VSTUP NA PODUJATIE JE V REŽIME O-T-P (Očkovaní - Testovaní - po Prekonaní Covid-19). Ďakujeme  za pochopenie. 
REZERVÁCIA VSTUPENIEK LEN E-MAILOM NA: STUDIO12@THEATRE.SK

Inscenované čítanie finálových textov 21. ročníka súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku Dráma 2020.

Do 21. ročníka súťaže Dráma bolo prijatých rekordných 62 súťažných textov, z toho 37 dramatických textov v slovenskom a 25 textov v českom jazyku. Porota v tomto ročníku pracovala v nasledujúcom zložení: Lucia Mihálová (predsedníčka poroty a dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Marián Amsler (režisér a umelecký riaditeľ Divadla DPM), Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla), Anton Korenči (riaditeľ Činohry Štátneho divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Do finálového kola porotcovia vybrali štyri texty: Laura a jej (náš) svet od Martiny Havierovej, Otočte kone! od Jána Mikuša, Domov! od Marcela Hanáčka a Right to die od Terezy Trusinovej. Prípravy inscenovaného čítania vybraných hier sa tento rok ujme talentovaná mladá režisérka, čerstvá absolventka Barbora Nitschová, ktorá sa spoločne s účinkujúcimi pokúsi každý text predstaviť pomocou krátkeho úryvku, a tým zároveň poukázať na jeho inscenačné možnosti.

Súčasťou Trojboja budú aj tento rok neformálne diskusie s autormi, režisérkou všetkých textov a odbornou porotou súťaže Dráma 2020 o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

Organizátormi súťaže Dráma 2020 sú Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave a počas 21. ročníka sa medzi organizátorov pridali aj Štátne divadlo Košice a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je RTVS – Rádio Devín.

Meno víťaza súťaže tohto ročníka sa dozvieme 16. októbra 2021 počas slávnostného odovzdávania festivalových ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2021. Počas tohto večera bude udelia svoje ocenenia aj Činohra Slovenského národného divadla, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

---

BARBORA NITSCHOVÁ
Je čerstvá absolventka réžie na VŠMU v ročníku profesora Romana Poláka. So školskými inscenáciami sa zúčastnila na festivaloch študentského divadla Akademický Prešov, Artórium, Istropolitana Projekt či lotyšskom festivale Patriarha Rudens, dvoma inscenáciami prispela do juniorského programu na tohtoročných Dotykoch a spojeniach. V roku 2021 odpremiérovala v Divadle Lab Deti ticha, prvú inscenáciu na Slovensku, ktorá bola vytvorená s použitím slovenského posunkového jazyka. Jej krátka rozhlasová hra Feldpošta získala na Festivale rozhlasovej hry 2019 Cenu za najlepšiu rozhlasovú hru do 30 minút. V súčasnosti pokračuje na VŠMU v doktorandskom štúdiu.

Ilustračné fotografie: z Trojboja počas festivalu Nová dráma/New Drama 2019.