hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

12. 5. 16:00
(120 minút)

SND – Modrý salón

Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete/Antológia izraelskej drámy

VSTUP VOĽNÝ

THEORY EVENT
Dobrodružstvo v izraelskom divadelnom svete
Prednáška izraelskej teoretičky Olgy Levitan o súčasnej izraelskej dráme.   Izraelské divadlo patrí k najmladším na svete. Svoju históriu začalo písať približne pred viac ako sto rokmi – vyše polstoročia pred zrodom štátu Izrael. Od samého začiatku sa izraelské divadlo zaoberalo myslením a osudmi repatriovaných mladých Židov, ktorí prišli hlavne z východnej Európy s úmyslom vybudovať modernú a liberálnu židovskú spoločnosť a kultúru. Hebrejské divadlo začínalo v ťažkých podmienkach: nebolii žiadni profesionálni herci či režiséri, neexistovali postavené divadelné budovy a takmer žiadne hry napísané po hebrejsky. Napriek tomu však nadšenci hebrejského divadla ukázali divákom dôležitosť a potrebu národnej divadelnej scény a v neuveriteľne krátkom čase sa im podarilo úspešne vytvoriť národný repertoár. Avšak problém nedostatku hier v hebrejčine pretrvával a texty uvádzané v izraelských divadlách do roku 1960 boli zväčša prekladmi z iných jazykov, vrátane jazyka jidiš. Potom sa stal ďalší zázrak a v Izraeli sa objavilo množstvo pôvodných dramatikov, ktorí začali písať hry najrôznejších žánrov a foriem. Niektorí z nich vytvorili absurdný divadelný jazyk, iní sa zamerali na dokumentárnu drámu či na poetické a silne štylizované hry, ďalší preferovali jazyk frašky. Takmer všetky hry však prispeli k myšlienkam humanistickej a liberálnej spoločnosti.    

Antológia izraelskej drámy

Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu za účasti dramatičky Savyon Liebrecht, dramatika Joshuu Sobola a teatrologičky Olgy Levitan. Publikácia Antológia izraelskej drámy predstavuje tri divadelné hry, ktorých autormi sú izraelskí dramatici Hanoch Levin, Joshua Sobol a dramatička Savyon Liebrecht. Hry zaradené do tohto výberu sú zo žánrového i tematického hľadiska rôznorodé: Rekviem Hanocha Levina (preklad Alexandra Ruppeldtová) možno označiť ako mystérium a podobenstvo zároveň, Geto Joshuu Sobola (preklad Alexandra Ruppeldtová) je dokumentárnou metadivadelnou hrou a Savyon Liebrecht sa v Banalite lásky (preklad Jana Juráňová) priblížila k žánru biografickej drámy. Všetky tri hry sa zaoberajú problematikou humanistických hodnôt vo výnimočných situáciách a možno ich charakterizovať aj ako drámy ideí, metaforickým spôsobom vyjadrujúce kritické názory o ľudstve. Súčasťou publikácie je štúdia o izraelskom divadle a dráme, ktorej autorkou je izraelská teatrologička Olga Levitanová.  

CV autorov ↓

Olga Levitan
1954

Je<br /> absolventkou magisterského štúdia v&nbsp;odbore teória a&nbsp;história divadla<br /> na Divadelnej, filmovej a&nbsp;hudobnej akadémii v&nbsp;ruskom Leningrade a má<br /> titul PhD. z&nbsp;Hebrejskej univerzity v&nbsp;Jeruzaleme. Profesionálnu<br /> kariéru začala ako divadelná kritička v&nbsp;Leningrade a&nbsp;Moskve, kde zastávala<br /> aj pozíciu odborníčky na nezávislé divadlo v&nbsp;Asociácii ruských divadelných<br /> umelcov. V&nbsp;roku 1989 sa repatriovala do Izraela, kde v&nbsp;súčasnosti<br /> pôsobí ako pedagogička, vedecká pracovníčka a&nbsp;akademická poradkyňa na<br /> Katedre teatrológie na Hebrejskej univerzite v&nbsp;Jeruzaleme. Okrem toho je pedagogickou<br /> pracovníčkou na Katedre umeleckej pedagogiky na Akadémii vzdelávania Davida<br /> Yellina. Pracuje aj ako predsedníčka Izraelského centra pre dokumentáciu<br /> múzických umení na Univerzite v&nbsp;Tel Avive. V&nbsp;odbornom výskume sa<br /> venuje fenoménu multikultúrneho divadla, židovskému a&nbsp;izraelskému divadlu a&nbsp;ruskému<br /> modernistickému divadlu. Na tieto témy vydala viacero článkov<br /> v&nbsp;akademických časopisoch a&nbsp;publikáciách a&nbsp;je iniciátorkou<br /> a&nbsp;spoluorganizátorkou mnohých medzinárodných konferencií a&nbsp;výskumných<br /> projektov. Okrem toho je členkou Umeleckej komisie pre medzinárodnú publicitu<br /> izraelského divadla a&nbsp;publikuje recenzie moderných izraelských divadelných<br /> produkcií v&nbsp;popredných divadelných časopisoch v&nbsp;Izraeli.

Savyon Liebrecht
1948

<span>Študovala<br /> literatúru a&nbsp;filozofiu na Univerzite v&nbsp;Tel Avive. Jej texty hovoria<br /> o&nbsp;dopadoch holokaustu na deti a&nbsp;vnúčatá tých, ktorí prežili, ale aj<br /> o&nbsp;konflikte medzi Izraelčanmi a&nbsp;Palestínčanmi, či o&nbsp;strete<br /> nábožensky praktizujúcich a&nbsp;nepraktizujúcich Židov. Liebrechtovej diela<br /> boli preložené do piatich jazykov a&nbsp;príbehy z&nbsp;nich sa stali predlohou<br /> pre dva filmy. Jej najznámejšou divadelnou hrou je <i>Sonya Mushkat</i>, ktorú predstavilo Národné izraelské divadlo Habima<br /> v&nbsp;roku 1998, text <i>Hovorím<br /> s&nbsp;tebou po čínsky </i>uvedený v&nbsp;Divadle Beit Lessin získal Cenu za<br /> najlepšiu izraelskú hru v&nbsp;roku 2004. <i>Banalita<br /> lásky</i> vychádza zo vzťahu Hannah Arendtovej a&nbsp;Martina Heideggera<br /> a&nbsp;jej inscenácia v&nbsp;Divadle Beit Lessin získala Cenu za najlepšiu<br /> izraelskú hru v&nbsp;roku 2009. Liebrechtová je laureátkou mnohých ocenení,<br /> vrátane dvoch Cien predsedu vlády za literatúru a&nbsp;troch talianskych cien<br /> za hru <i>Freudove ženy</i>. Jej hry boli<br /> inscenované aj v&nbsp;zahraničí, napríklad v&nbsp;USA, Nemecku, Turecku či Poľsku.</span>

Joshua Sobol
1939

<span>Absolvoval filozofiu na Sorbonnskej<br /> univerzite a&nbsp;neskôr systémovú analytiku na École Nationale d’Informatique v&nbsp;Paríži.<br /> V&nbsp;roku 2008 získal titul Doctor Philosophiae Honoris Causa na Weizmanovom<br /> vedeckom inštitúte v&nbsp;Izraeli. Je autorom sedemdesiatich ôsmich hier<br /> a&nbsp;troch románov a&nbsp;režisérom dvadsiatich piatich inscenácií. Sobolova<br /> medzinárodná kariéra sa začala v&nbsp;roku 1983, keď inscenácia jeho hry <i>Weiningerova noc</i>, v&nbsp;produkcii Divadla<br /> v&nbsp;Haife, bola pozvaná na oficiálnu časť festivalu v&nbsp;Edinburghu. Jeho drámu<br /> <i>Geto</i> uviedol nemecký režisér Peter Zadek v&nbsp;roku<br /> 1984 na scéne Freie Volksbühne v&nbsp;Berlíne, neskôr ju naštudoval Nicholas<br /> Hytner v&nbsp;britskom Royal National Theatre v&nbsp;roku 1989. Hra bola<br /> preložená do viac ako dvadsiatich jazykov, inscenovaná v&nbsp;divadlách vo vyše<br /> dvadsiatich piatich krajinách sveta a&nbsp;získala mnohé medzinárodné ocenenia.<br /> Od roku 1995 Sobol spolupracuje s&nbsp;režisérom Paulusom Mankerom na viacerých<br /> projektoch, ktoré skúmajú rôzne formy divadelného zážitku.&nbsp;<b></b></span>