hlavný obrázok
galéria
galéria

18. 5. 15:00
(120 minút)

SND – Modrý salón

Trojboj

Inscenované čítanie finálových textov je vyvrcholením súťaže DRÁMA 2023 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku.

Účinkujú: Katarína Andrejcová, Peter Kadlečík, Marta Kondrla

Trojboj vznikol pred dvadsiatimi troma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov. Od roku 2005 sa Trojboj koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama. Organizátormi súťaže DRÁMA 2023 sú Divadelný ústav, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín

Trojboj aj tento rok pokračuje v tradícii prezentovania nových autorov a autoriek. Ambíciou podujatia je stimulovať záujem diváka o súčasnú dramatickú tvorbu a zároveň osviežiť spôsob jej inscenačného uchopenia. Finálové texty predstaví tvorivý tím prostredníctvom krátkeho inscenovaného úryvku. Súčasťou Trojboja budú aj tento rok diskusie s autormi a autorkami, režisérkou úryvkov finálových textov a s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2023 o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

Do 24. ročníka súťaže Dráma 2023 bolo prijatých 40 súťažných dramatických textov, z toho 24 textov v slovenskom a 16 v českom jazyku. Porota tento rok pracovala v nasledujúcom zložení: Ilona Smejkalová (dramaturgička Národného divadla v Prahe), Andrea Dömeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu), Jakub Molnár (dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave), Peter Himič (dramaturg Činohry Národného divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Meno víťaza súťaže DRÁMA 2023 sa dozvieme 18. mája 2024 počas záverečného slávnostného odovzdávania festivalových ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2024. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, Činohra Národného divadla Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

Režisérkou Trojboja bude tento rok režisérka, performerka a tvorkyňa na poli nezávislého divadla, Veronika Malgot. Je zakladateľkou Divadla Jedným dychom, pôsobila v Divadle elledanse, Štúdiu 12 a Divadle NUDE. Inklinuje k tanečným, pohybovým, imerzívnym, site-specific performanciám a práci s autorskými textami. Podieľala sa na vzniku viac než tridsiatich inscenácií. Mnohé z nich boli uvedené na festivaloch na Slovensku aj v Čechách. Spolu s inscenačnými tímami získala ocenenie DOSKY 2015 v kategórii Objav roka, Cenu bratislavského diváka na festivale Nová dráma/New Drama 2019 za inscenáciu Ľúbim ťa a dávaj si pozor a za inscenáciu Roľa Cenu bratislavského diváka, Cenu študentskej poroty a Špeciálnu cenu odbornej poroty na festivale Nová dráma/New Drama 2022.