hlavný obrázok

21. 5. 15:00
(120 minút)

SND – Modrý salón

Trojboj

Inscenované čítanie finálových textov je vyvrcholením súťaže DRÁMA 2021 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom a českom jazyku.

Trojboj vznikol pred dvadsiatimi dvoma rokmi ako pokus predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže DRÁMA – súťaže pôvodných slovenských a od roku 2010 aj českých dramatických textov. Od roku 2005 sa Trojboj koná v rámci festivalu Nová dráma/New Drama. Organizátormi súťaže DRÁMA 2021 sú Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štátne divadlo Košice a Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Do 22. ročníka súťaže Dráma 2021 bolo prijatých 46 súťažných dramatických textov, z toho 33 dramatických textov v slovenskom a 13 textov v českom jazyku. Porota v tomto ročníku pracovala v nasledujúcom zložení: Marta Ljubková (šéfdramaturgička Národného divadla v Prahe), Mário Drgoňa (lektor dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Lukáš Kopas (lektor dramaturgie Činohry Štátneho divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).

Trojboj aj tento rok pokračuje v tradícii prezentovania nových autorov v túžbe stimulovať záujem diváka o aktuálnu drámu a osviežiť spôsob inscenačného uchopenia súčasnej drámy. Tvorcovia inscenovaného čítania sa pokúsia finálové texty predstaviť pomocou krátkeho úryvku a týmto uvedením zároveň poukázať na ich inscenačné možnosti. Súčasťou Trojboja budú aj tento rok diskusie s autormi, režisérkou či režisérom úryvkov finálových textov a s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2021 o možnostiach a medziach slovenskej a českej súčasnej drámy.

Meno víťaza súťaže DRÁMA 2021 sa dozvieme 21. mája 2022 počas záverečného slávnostného odovzdávania festivalových ocenení v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2022. Počas tohto večera udelia svoje ceny aj Činohra Slovenského národného divadla, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Štúdio 12 a partner súťaže Rádio Devín.

Réžia: Juraj Bielik
Účinkujú: Katarína Šafaříková, Tomáš Vravník, Martin Hronský (hlas)