hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

10. 10. 19:00
(145 minút)

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Netrpezlivosť srdca

VSTUP NA PODUJATIE JE V REŽIME O-T-P (Očkovaní - Testovaní - po Prekonaní Covid-19). Ďakujeme  za pochopenie. 

RÉŽIA Júlia Rázusová PREKLAD ROMÁNU Perla Bžochová DRAMATIZÁCIA Júlia Rázusová SCÉNA Diana Strauszová KOSTÝMY Laura Štorcelová HUDBA Jonatán Pastirčák DRAMATURGICKÁ SPOLUPRÁCA Miriam Kičiňová SVETELNÝ DIZAJN Ján Ptačin POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Andrej Petrovič ÚČINKUJÚ Alena Ďuránová, Tomáš Diro, Attila Boczárszky, Stanislav Pitoňák, Lívia Michalčík Dujavová, Martin Stolár PREMIÉRA 14. 5. 2021

Júlia Rázusová sa pri tvorbe dramatizácie Netrpezlivosti srdca od Stefana Zweiga verne pridŕžala románovej predlohy, no napriek tomu vytvorila autonómne dramatické a divadelné dielo, ktoré hovorí rovnako o minulosti, ako aj o dnešku. V centre pozornosti tvorcov stojí zvláštny vzťah medzi mladou chromou Editou a pohľadným poručíkom Tonim Hofmillerom. Jeden nešťastný omyl – vyzvanie chromej do tanca – spustí celý rad udalostí, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať psychiku a motivácie jednotlivcov. Kde sú hranice ľudskej integrity, slušnosti, morálky a kde zas ľudskej slobody, práva myslieť v prvom rade na seba? Je nádej dostatočný dôvod na to, aby sme niekoho začali milovať?

Tak, ako sa skladá a rozbíja vzťah mladej dvojice, skladá a rozbíja sa aj svet rakúsko-uhorskej monarchie na prahu prvej svetovej vojny. Jedna éra sa končí, iná sa začína a uprostred kľúčových zmien sa odohráva obyčajný ľudský osud. Nikto netuší, ako dopadne budúcnosť. Sú len prítomné okamihy, v ktorých sa treba podľa niečoho rozhodnúť. Postavy, podobne ako súčasníci, hľadajú v sebe správne kódexy správania sa v konkrétnych momentoch a spoločensko-historických kontextoch.

---

JÚLIA RÁZUSOVÁ
Je absolventkou divadelnej réžie na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. V roku 2009 absolvovala odborný študijný pobyt na Rose Bruford College v Londýne. Ako režisérka a autorka vytvára špecifické diela využívajúce fyzický jazyk, experimentálne formy či netradičné a provokatívne interpretácie. Naštudovala množstvo inscenácií v slovenských a českých kamenných i nezriaďovaných divadlách. Venuje sa aj tvorbe pre deti a mládež, spolupracovala s viacerými bábkovými divadlami. Bola spoluzakladateľkou Prešovského národného divadla, kde v rokoch 2013 – 2021 pôsobila ako umelecká šéfka a režisérka. Jej inscenácia Moral Insanity získala cenu DOSKY 2019 v piatich kategóriách (vrátane Najlepšej inscenácie), Grand Prix Nová dráma 2019, ako aj množstvo ďalších ocenení. V roku 2020 založila platformu Slzy Janka Borodáča zameranú na súčasné herecké metódy a techniky.

STEFAN ZWEIG
Rakúsky autor próz i poézie, prekladateľ. Vyštudoval filozofiu, germanistiku a romanistiku v Berlíne a vo Viedni. Svoje prvé umelecké úspechy zažil ako básnik, neskôr ako bravúrny rozprávač v prózach. Svetové uznanie mu priniesli najmä veľké románové biografie. Výrazný vplyv na jeho tvorbu mala psychoanalýza. Jeho antimilitaristický prístup k životu a svetu do veľkej miery definovala prvá svetová vojna. Stal sa pacifistom, ktorý si želal porozumenie medzi európskymi národmi a veril v nastolenie mieru – jeho dielo oplýva myšlienkovým bohatstvom plným humanistických myšlienok. Aj on sa v roku 1933 ako židovský spisovateľ dostal na „čiernu listinu“ a jeho knihy spálili. V roku 1938 emigroval do Veľkej Británie, následne v roku 1941 do brazílskeho Petrópolisu, kde rok na to s manželkou Lotte Altmann spáchali samovraždu.

Foto: Joseph Marčinský

CV autorov ↓

Štátne divadlo Košice
1945

<p>Štátne divadlo Košice vzniklo ako profesionálna trojsúborová scéna (činohra, opera/opereta, balet) v roku 1945. Umelecký vývin činohry ŠDK výrazne ovplyvnil režisér Ján Borodáč, ktorý systematicky budoval súbor v duchu realistických režijných metód. Divadlo svojou cieľavedomou koncepciou už od vzniku prispievalo k&nbsp;rozvoju divadelnej kultúry na východnom Slovensku. Na spoluprácu v&nbsp;rámci všetkých troch súborov pozýva významných hosťujúcich umelcov, v&nbsp;činohre to za posledné roky boli napríklad Diego de Brea, Ján Luterán či Braňo Mazúch. V&nbsp;súčasnosti hrá košický súbor na dvoch miestach – na Hlavnej scéne v budove z&nbsp;roku 1899, postavenej v&nbsp;neobarokovom štýle, a&nbsp;v&nbsp;komornejších priestoroch Malej scény nachádzajúcich sa v&nbsp;neďalekom secesnom dome.</p>