hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

13. 10. 19:00
(90 minút)

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce)

VSTUP NA PODUJATIE JE V REŽIME O-T-P (Očkovaní - Testovaní - po Prekonaní Covid-19). Ďakujeme  za pochopenie. 

LIBRETO, HUDBA, RÉŽIA Andrej Kalinka ASISTENT RÉŽIE, DRAMATURG Milan Kozánek VÝTVARNÝ KONCEPT Andrej Kalinka, Markéta Plachá OBJEKTY Markéta Plachá, Andrej Kalinka, Anna Mihoková KOSTÝMY Markéta Plachá SVETELNÝ DIZAJN Robert Polák ÚČINKUJÚ Ingrida Baginová, Miroslav Beňuš, Ivica Franeková, Braňo Mosný, Tomáš Mosný, Silvia Soldanová/Kristína Tóthová PREMIÉRA 13. 12. 2019

Ľudské temperamenty sa stali východiskovou témou prvej spolupráce Andreja Kalinku s Divadlom Jána Palárika v Trnave. V scénickom diele prináša režisér s hereckým súborom variácie skúmania individuality človeka, jeho vášní a vnútorných štruktúr. Vzniká tak osobná úvaha tvorcov o základných otázkach kým sme, čo je našou podstatou, čím sme jedineční a ako to ovplyvňuje naše vzťahy. Divák nedostáva jednoznačné odpovede, no tie nie sú v prípade tejto inscenácie ani podstatné. Konkrétne významy či zámer tvorcov sú voči subjektívnemu vnímaniu každého diváka v hľadisku skôr druhoradé. Pohyb, slovo, hudba a výtvarná zložka sú si na javisku rovnocennými partnermi a spoločne vytvárajú sugestívnu kontemplatívnu atmosféru, plnú podnetov k takémuto typu vnímania. Pevné múry inštitúcie nezviazali osobitú poetiku režiséra Andreja Kalinku, naopak, vo výsledku sa navzájom veľmi dobre dopĺňajú a rozvíjajú.

---

ANDREJ KALINKA
Absolvoval štúdium klasickej hudby (dirigovanie a kompozícia). Od roku 1996 začal spolupracovať s rôznymi divadelnými a hudobnými telesami, najprv ako skladateľ, neskôr aj ako libretista a napokon ako režisér mnohých scénických žánrov. V roku 2011 spolu s Ivanom Martinkom, Jurajom Poliakom a Michalom Mikulášom založili umeleckú skupinu Med a prach. Ako libretista, skladateľ, výtvarník, performer a režisér tvorí diela, pri ktorých vyhľadáva stále nových performerov z rozličných krajín. Ich špecifické skúsenosti a schopnosti považuje za základnú súčasť svojho umeleckého jazyka, ktorý je možné označiť ako komplementárne umenie. Jeho tvorba bola okrem Slovenska uvedená v rozličných krajinách, kde získal aj viacero ocenení (DOSKY za scénickú hudbu k inscenácii Mojmír II. alebo súmrak ríše, cena z chorvátskeho festivalu PIF, z festivalu Harmony World Puppet Carnival a iné).

Foto: Robert Tappert

CV autorov ↓

Divadlo Jána Palárika v Trnave

<p>Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií – v súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých aj pre deti a mládež. Dramaturgia divadla udržiava odkaz slovenskej a svetovej klasiky, avšak prináša aj hodnotnú a provokatívnu súčasnú svetovú tvorbu, často v slovenskej premiére. Komornejší štúdiový priestor sa stal laboratóriom pre najnovšie divadelné tendencie. Divadlo neprestáva vyhľadávať nové impulzy, spolupracuje s hosťujúcimi hercami a dáva priestor mladým talentovaným režisérom, výtvarníkom, hercom a často aj absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave.</p>