hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

13. 10. 16:00
(60 minút)

Divadlo Lab

Swing Heil!

PREDSTAVENIE JE VYPREDANÉ.

RÉŽIA Iveta Ditte Jurčová VÝTVARNÝ KONCEPT Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková DRAMATURGIA Marek Godovič HUDBA Ivan Acher SOUND DIZAJN Milan Slama, Lukáš Kubičina LIGHT DIZAJN Michal Ditte POHYBOVÁ SPOLUPRÁCA Tom Rychetský, Denisa Musilová ÚČINKUJÚ Ela Lehotská, Denisa Musilová, Tom Rychetský, Filip Jekkel PREMIÉRA 26. 4. 2021 (online)

Swing Heil! je už takmer zabudnutý antinacistický pozdrav mládeže, tzv. detí swingu – skupina, ktorá sa sformovala v tridsiatych rokoch minulého storočia. Jej sympatizanti boli označovaní za šíriteľov dekadentnej kultúry a v mnohých prípadoch boli prenasledovaní vtedajším nacistickým režimom. Inscenácia česko-slovenskej koprodukcie prináša sugestívny pohľad na umenie a to, či je možné ho v človeku zničiť zavedením rôznych extrémistických a reštriktívnych opatrení. Inšpiráciou pre magickú pohybovo-obrazovú performanciu, v ktorej sú slová používané ako dekonštruované prvky, je kniha Petra Kouru Swingaři a potápky v protektorátní noci. Autori libreta sa sústredili na dva silné ženské príbehy: Nina Jirsíková bola všestranná umelkyňa, ktorá spolupracovala s pražským divadlom D 34. Libreto Pohádka o tanci – o kráľovstve, v ktorom bolo zakázané tancovať ju priviedlo až do koncentračného tábora, ktorý však prežila vďaka tancu. Anna Goldsteinerová zas umožňovala mladým ľuďom usporadúvať v jej byte swingové večery. Bola za to odsúdená a verejne demonštratívne popravená. Tieto ženské postavy reprezentujú kľúčové otázky a zároveň obavy – je možné zakázať hudbu/tanec/umenie v nás? Dokážeme si uchovať našu vnútornú slobodu ako miesto pre tvorivosť a záchranu pred neprávosťou?

---

HORÁCKÉ DIVADLO (JIHLAVA)

Horácké divadlo vzniklo v roku 1940, teda v neľahkých časoch druhej svetovej vojny. Už podľa svojho ustanovujúceho prehlásenia bolo založené ako profesionálne divadlo pre obyvateľov celého vtedajšieho regiónu Horácka – a dodnes je jedinou scénou na Vysočine. Od roku 2015 je riaditeľom divadla Ondrej Remiáš, ktorý v minulosti pracoval v Divadle Pôtoň. V divadle v minulosti hosťovali aj slovenskí režiséri Tomáš Procházka či Dodo Gombár.

MICHAL DITTE

Dramatik, dramaturg a projektový manažér. Absolvent Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v odbore divadelná dramaturgia. V roku 2000 spoluzaložil nezávislé Divadlo Pôtoň, v ktorom pôsobí od roku 2003 na pozícii dramaturga. Externe spolupracoval s viacerými kultúrnymi organizáciami na pozícii lektora vzdelávacích aktivít, najmä v oblasti kreatívneho písania a kultúrneho manažmentu. Od roku 2011 je riaditeľom Divadla Pôtoň. Je autorom viacerých divadelných hier: Dve slová Belisimy Súmračnej... Príbeh Evy Luny (2003), Venuša v sieti (2004), Terra Granus (2008), Psota (2011). Jeho hry boli okrem domovského Divadla Pôtoň uvedené v Slovenskom komornom divadle v Martine, Slovenskom národnom divadle, Štúdiu 12, Bábkovom divadle Žilina a Bábkovom divadle na Rázcestí. Venuje sa aj tvorbe pre rozhlas a televíziu.

IVETA DITTE JURČOVÁ

Absolvovala magisterské štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore divadelná réžia. Ako režisérka spolupracovala s viacerými slovenskými a českými divadelnými scénami (Divadlo Pôtoň, Bábkové divadlo na Rázcestí, Slovenské národné divadlo, Mestské divadlo Zlín a i.). Je autorkou mnohých vzdelávacích projektov v oblasti scénického umenia, v ktorých sa angažovala ako lektorka. Viedla divadelné workshopy pre Asociáciu Divadelná Nitra, Národné osvetové centrum, Divadlo Pôtoň a ďalšie. Jej inscenácie boli súčasťou viacerých významných festivalov na Slovensku aj v zahraničí (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Nová dráma/New Drama, Medzinárodný festival Divadlo v Plzni, Cairo International Festival for Contemporary & Experimental Theatre). V súčasnosti je internou režisérkou a umeleckou šéfkou Divadla Pôtoň.

---

Na predstavenie je potrebná rezervácia vstupenky vopred prostredníctvom e-mailu: studio12@theatre.sk. 

Foto: Ľuboš Dobiáš

CV autorov ↓

Divadlo Pôtoň
2000

<p>Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma (<em>Terra Granus</em> – repatriantské výmeny medzi ČSR a Maďarskom, <em>Psota</em> – chudoba na Slovensku, <em>Krajina nepokosených lúk</em> – národná identita Slovákov). Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia. Divadlo je nositeľom viacerých ocenení za umeleckú činnosť a&nbsp;neformálne vzdelávanie.</p>