hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

11. 10. 19:00
(60 minút)

Divadlo P. O. Hviezdoslava

Bezzubatá

VSTUP NA PODUJATIE JE V REŽIME O-T-P (Očkovaní - Testovaní - po Prekonaní Covid-19). Ďakujeme  za pochopenie. 

RÉŽIA Eduard Kudláč DRAMATURGIA Martin Gazdík SCÉNA, KOSTÝMY Eva Kudláčová-Rácová ÚČINKUJÚ Eva Mores, Adam Herich, Boris Zachar, Iveta Pagáčová, Michal Koleják, Natália Fašánková, Tajna Peršić, Barbora Švidraňová, Peter Martinček, Michael Vrzala, Kristína Sihelská, Ada Juhásová PREMIÉRA 14. 12. 2019

Dramatik Miklós Forgács a režisér Eduard Kudláč patria ku generácii tvorcov vyrastajúcich v čase normalizácie a jej uvoľňovania (tzv. Husákove deti). Inklinujú k nepopisným, metaforickým a bežnú realitu prekračujúcim tvarom i témam. Filozofujú o človeku, zmysle života, existenciálnych antagonizmoch. V Bezzubatej rozvíjajú ideu smrti čeliacej vlastnej smrti. Aj smrť je v inscenácii len človek: ocitá sa na hranici medzi telom a inou formou bytia v momente, keď sa vzdialenosť medzi dvoma svetmi zrazu vytráca. Aká bude nová podoba našej vlastnej, a preto jedinečnej smrti?

Postava Smrti sa v dnešnom svete odsúdenom na zánik musí znovu narodiť, nájsť svoju identitu. Je to mladá žena – fátum a zároveň jediná istota, konštanta ľudského bytia, pohyblivý odraz života človeka. Monológy sa striedajú s dynamickými dialógmi ostatných postáv – ľudí stojacich „na rozhraní“ – tých, ktorí prekračujú povestnú bránu, len o tom ešte nevedia. Inscenácia je fragmentárna, detektívne a bizarné prvky sa miešajú s transcendentálnymi zamysleniami, civilnosť so štylizáciou, apokalyptické klišé s poverami, a to všetko so zmyslom pre originálny vtip a iróniu.

---

MIKLÓS FORGÁCS (1973) 
Dramatik, dramaturg a režisér sa do Mestského divadla Žilina vracia po 20 rokoch. Vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave. Patrí k dvojjazyčným autorom, tvorí vo svojej materinskej maďarčine a v slovenčine. Jeho rozhlasové hry Tí samodruhí a Beštia bar uviedli v Slovenskom rozhlase, monodrámu Potat(a)o predstavili v rámci projektu Middentity na festivale Divadelná Nitra. Hru Krajina nepokosených lúk, ktorú v roku 2013 naštudovala režisérka Iveta Ditte Jurčová v Divadle Pôtoň, napísal pod pseudonymom Mikuláš Hoblina Šahanský. V minulosti pôsobil ako novinár a od roku 2012 je dramaturgom Divadla Thália v Košiciach. Venuje sa aj prekladu hier súčasných slovenských autorov do maďarčiny.

EDUARD KUDLÁČ (1972)
Študoval divadelnú réžiu na VŠMU. V roku 1997 získal ocenenie DOSKY v kategórii Objav roka za inscenáciu hry Ladislava Klímu Jsem absolutní vůle (VŠMU). Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu naplno rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré existovalo v rokoch 2000 – 2008 ako nezávislá platforma pre súčasné divadlo. Od roku 2009 je umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou.

Foto: Robert Tappert

CV autorov ↓

Mestské divadlo Žilina
1992

<p>Mestské divadlo Žilina vzniklo 1. januára 1992 ako prvé neštátne profesionálne divadlo na Slovensku, ktoré nespadalo do zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ale bolo financované z&nbsp;rozpočtu mesta Žilina. Od roku 2009 divadlo umelecky formuje najmä jeho umelecký šéf, režisér Eduard Kudláč. Repertoár je zameraný predovšetkým na súčasnú drámu slovenskej a&nbsp;zahraničnej proveniencie, na dramatizácie klasických diel, ako aj na pôvodné autorské inscenácie. Umelecký súbor tvorí prevažne mladá herecká generácia.</p>