hlavný obrázok

8. 5. 10:00
(180 minút)

Štúdio 12

Ekologické otázky a environmentálne problémy v divadle a performancii

Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia Ekológia a environment v divadle a performancii predstaví podoby možných umeleckých odpovedí – pevné dramatické texty, priame, angažované reakcie aj poetické metaforické akcie v plenéri či špeciálne projekty smerujúce k podpore divadla orientovaného na životné prostredie. Zameria sa na otázky použitia materiálov, technológií a princípov v divadle, ale aj na vzťah človeka k jeho nie-ľudským pozemským príbuzným. Príde aj na obligátnu otázku, ako môžu zástupcovia živého média reflektovať živý a neživý svet, ktorý ich obklopuje. Mali by vplývať na spoločnosť, bez toho, aby upadli do plagátových hesiel a pedagogických poučiek? Alebo je práve prepojenie pedagogiky a divadla tým najdôležitejším riešením? A čo imerzia, participácia, kolaborácia a rôzne divadelné formy, ktoré prekračujú javiská?

Na konferenciu prijali pozvanie poprední teoretici a praktici v odbore. Medzi inými Carl Lavery, profesor na University of Glasgow a autor viacerých kníh o divadle a ekológii;
Chantal Bilodeau, autorka dramatických hier s environmentálnou tematikou, umelecká vedúca organizácie The Arctic Cycle a iniciátorka projektu Climate Change Theatre Project;
Zoe Svendsen pôsobiaca na londýnskej Cambridge University a zároveň vedúca umeleckej organizácie Metis Arts;
Krõõt Juurak a Alex Bailey z rakúskej performatívnej skupiny Performances for Pets.
     

Vstup voľný