hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

10. 5. 10:00
(180 minút)

Štúdio 12

JON FOSSE

VSTUP VOĽNÝ

MAJSTROVSKÁ LEKCIA  
V majstrovskej lekcii nórsky dramatik Jon Fosse ponúkne autorský pohľad na tvorbu dramatického textu, od hľadania témy, cez vytváranie postáv až po budovanie deja a štruktúry hry. Prostredníctvom vlastnej autorskej optiky priblíži poslucháčom aj súčasnú dramatickú tvorbu v Nórsku a vyjadrí sa k problematike uvádzania nových hier či k spoločenským kontextom existencie moderného nórskeho divadla. Po majstrovskej lekcii bude nasledovať diskusia a prezentácia zborníka Fosseho hier.

JON FOSSE: HRY
Prezentácia novej publikácie Divadelného ústavu s účasťou autora Jona Fosseho a Anny Fosse, prekladateľky divadelných hier. Prvý knižný výber divadelných hier renomovaného nórskeho dramatika v slovenskom jazyku vydal Divadelný ústav v roku 2017 v edícii Svetová dráma – antológie. Zbierka obsahuje divadelné hry Niekto príde, Dieťa, Noc spieva svoje piesne, Variácie na smrť, Sloboda, Žiť v utajeníMore v preklade Anny Fosse, ktorá je zároveň autorkou odbornej štúdie Aby scénou mohol prejsť anjel a rozhovoru s dramatikom pod názvom Dramatikom som sa stal náhodou, uverejnenými v publikácii.