hlavný obrázok

15. 5. 10:00
(90 minút)

Štúdio 12

PerformCzech SKILLS: Drama Revival Program

Program PerformCzech SKILLS: Drama Revival je vzdělávacím a síťovacím programem pro překladatele současného dramatu. Cílem je poskytnout mladé generaci překladatelů nástroje a aktivity k posílení jejich profesionálních dovedností a znalostí a podnítit motivaci k prozkoumávání a šíření současných nových her z regionu střední a východní Evropy. Program zahrnuje jak teoretickou znalostní bázi, tak praktické aktivity pro překladatele a akademiky pracující s překlady nových her. Program také poskytuje podporu při mapování a porozumění dramatické literatury v Arménii, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Gruzii, Německu, Polsku, Slovensku a na Ukrajině.

Program je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Národního plánu obnovy a Generation After.

Hlavní pořadatel: PerformCzech / Arts and Theatre Institute / Česká republika

Partneři: Chorvatské centrum ITI / Chorvatsko Estonská divadelní agentura / Estonsko Drama Panorama / Německo Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego / Polsko Divadelní ústav / Slovensko Ilia State University / Gruzie Národní svaz divadelních umělců / Ukrajina