hlavný obrázok

15. 5. 10:00
(120 minút)

Divadelný ústav

Stretnutie riaditeliek a riaditeľov slovenských festivalov

Stretnutie riaditeliek a riaditeľov slovenských festivalov

Iniciačné stretnutie predstaviteľov a predstaviteliek divadelných, tanečných, bábkarských a performatívnych festivalov na Slovensku, ktorého cieľom je výmena skúseností, nadviazanie partnerstiev a vytvorenie nových spoluprác aj s medzinárodným presahom.