hlavný obrázok
galéria

16. 5. 9:30
(570 minút)

SND - Operný salón

17. 5. 9:30
(570 minút)

SND - Operný salón

Filantropia v performatívnom umení

Medzinárodná konferencia

Zámer a hlavná téma konferencie

Umenie reflektuje minulosť a súčasnosť, anticipuje budúcnosť, má schopnosť meniť svet k lepšiemu. Divadelní umelci ako známe a rešpektované osobnosti majú možnosť ovplyvniť a motivovať verejnosť, aby uvažovala o pozitívach, ktoré prináša do ich života scénické umenie, či už kvalitný dramatický text, alebo mimoriadny inscenačný počin. Na druhej strane dokážu motivovať verejnosť a zapojiť spoluobčanov do spoločensky prospešných aktivít. Spomeňme si na nedávnu pandémiu covid-19, či na pretrvávajúcu vojnu na Ukrajine. Boli to  práve umelci, ktorí sa vďaka verejnej mediálnej prítomnosti, stali neoficiálnymi hovorcami organizácií, ktoré vyzývali občanov k aktivizmu. Herci a herečky sú často dobrovoľnými tvárami neziskových organizácií pomáhajúcich ľudom s hendikepmi, bez domova, zúčastňujú sa rôznych aktivít, vzdelávacích stretnutí a charitatívnych podujatí.

Byť súčasťou kreatívneho priemyslu, výkonným umelcom, odborníkom v oblasti výtvarného, hudobného, filmového či performatívneho umenia, sa však často vníma ako činnosť nad rámec plateného zamestnania, ako láskavé zdieľanie svojho talentu a vedomostí s verejnosťou a preto dnes mnohé divadelné združenia čelia finančnej kríze..

Aké formy „dobra“ dokáže v sebe abstrahovať scénické umenie? Aká cesta vedie od umeleckého diela k umeleckému aktivizmu? A aké je dnes postavenie umelca?

Tematické okruhy

Medzinárodná konferencia na tému filantropie v performatívnom umení chce otvoriť tému z viacerých perspektív. Privítame príspevky na tému humanitných divadelných inscenácií, akcií a intervencií, divadelného umelca ako aktivistu a dobrovoľníka, ale aj opačný pohľad a pozitívne príklady z praxe umeleckej filantropie, sponzorských a donorských aktivít a organizácií podporujúcich umenie:

  •   Divadelná humanitárna prax,
  •   Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe,
  •   Umenie v službách charity,
  •   Podpora umenia ako spoločenská prestíž,
  •   Formy súkromného financovania umeleckých aktivít,
  •   Sponzorský zákon,
  •   Vplyvná osobnosť ako donor a filantrop,
  •   Štatút umelca – ako si zabezpečiť dôstojné živobytie,
  •   Práca v umení – dobrovoľnícka aktivita alebo skutočné zamestnanie?,
  •   Formy štátnej podpory a ochrany profesionálneho umelca.

Vedecký výbor konferencie

prof. PhDr. Nadežda Lindovská. PhD., Katedra divadelných štúdií Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave

doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu

Mgr. Dária Fojtíková Fehérová, PhD., Centrum výskumu a vzdelávania v divadle Divadelného stavu v Bratislave

Mgr. Zuzana Ivašková, strategička a manažérka v oblasti kultúry

Zoznam rečníkov*čok a témy:

ŠTVRTOK (od 9.30 do 15.30 hod)

keynote speaker – Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra Banky

Michalovič, Peter (Slovensko): Performatívne umenie - estetika verzus anestetika

Tomps, Katarina (Estónsko): Umenie v službách charity: Ako sa obhájiť v ťažkých časoch?

Švarc, Robo (Slovensko): Umenie vyjednávania. Po stopách ideologických momentov v klimatickej debate

Lim, Benny (Čína): Umenie sponzorstva: Ako sa zorientovať v mocenských vzťahoch medzi korporátnymi sponzormi a malými organizáciami scénického umenia

Babiak, Michal (Slovensko): Problematika dobra a filantropie v slovenskej romantickej dráme

Denci, Michal (Slovensko): Commedia dell’arte – profesionalizácia divadelníkov a ich pozícia v modernej spoločnosti

Molnár, Jakub (Slovensko): Prvotné zápasy o status umelca v slovenskom divadelníctve (1850 - 1922)

PIATOK (od 9.30 do 11.30 hod.)

Gluhovic, Milija (UK/Srbsko): Divadlo, migrácia a humanitárna prax na Balkáne

Uherová, Naďa (Slovensko): Divadlo a dráma ako nástroj humanitárnej praxe

Dutt, Bishnupriya (India):  Protesty, performancie a solidarita: Výzvy populistickému komunitarianizmu

Ene, Georgiana (Rumunsko): Význam obchodnej značky hercov pri filantropických aktivitách

Rine, Natalie (USA): Fiškálna spolupráca ako urgentná umelecká a humanitárna prax v kontexte medzinárodného prezentačného modelu