hlavný obrázok
galéria
galéria

15. 5. 13:30
(90 minút)

Štúdio 12

Theory event: Focus Turecko

Prednáška o súčasnej tureckej dráme a divadle, ktorú budú viesť teatrologička Handan Salta a prekladateľka a režisérka Senem Cevher. 

Podujatie bude spojené so slávnostnou prezentáciou publikácie Turecká dráma, ktorú pri tejto príležitosti v edícii Nová dráma/New Drama vydáva Divadelný ústav.

Handan Salta (PhD) pôsobila ako akademička na pôde viacerých univerzít, v súčasnosti sa zaoberá kritikou, prekladateľstvom a autorskou tvorbou. Pracuje na nezávislých projektoch v rôznych oblastiach performancie, vrátane kreatívneho písania, divadla pre deti či napríklad podcastov. Je spoluzakladateľkou iniciatívy Kritik Kolektif, ktorej cieľom je vytvárať kolektívne produkcie v oblasti kritiky divadla; prvá kniha kolektívu bola publikovaná v roku 2022. Stála pri zrode TheatreIST, ďalšieho kolektívu, ktorého cieľom je zviditeľniť nezávislé divadlá v Istanbule na medzinárodnej úrovni. TheatreIST uskutočnil svoj prvý Showcase v roku 2022 a následne začal realizovať prekladateľský projekt so slovensko-tureckými dramatikmi.

Viac o zbierke TURECKÁ DRÁMA (Divadelný ústav, 2024):

Elif Ongan Tekçe                   Zabudnuté                              

Ali Cüneyd Kılcıoğlu             Múzeum vojny

Ahmet Sami Özbudak           Stopa                                                 

Preložili Jana Juráňová, Zuzana Procházková, Zuzana Vajdičková.

Tri hry zaradené do tohto výberu reagujú na dianie v tureckej spoločnosti posledného storočia. Prinášajú príbehy o zrade, hriechu, krutosti, zrážkach na rôznej úrovni, otvárajú etnické, náboženské a rodové otázky či otázky osobného i spoločenského svedomia s úsilím poučiť sa z chýb a nezabúdať na minulé. Všetky sa odohrávajú v uzavretom priestore a rozprávajú o tom, že nastal čas načúvať, ako sa mení tento svet, ako sa v ňom odtláčajú rôzne presvedčenia, hospodárska realita, migrácia, otázky rodu a alarmujúci hlas prírody. Sú o hľadaní zmyslu vo svete, v ktorom síce mnohé stratilo svoj význam, avšak nádej nachádzať cesty, po ktorých možno kráčať zoči-voči neistej budúcnosti, je v hrách zjavne prítomná.

Odbornú štúdiu Ako sa vyrovnávame s minulosťou? Tri súčasné hry nezávislých tureckých divadiel napísala Handan Salta, turecká teatrologička a autorka.

Medailóny dramatikov, poznámky, vysvetlivky k hrám napísala Juliana Beňová.

Grafický dizajn a zalomenie: Toto! je štúdio (Mária Rojko)

Edícia Nová dráma/New Drama
Divadelný ústav, Bratislava
2024