hlavný obrázok
galéria

14. 5. 10:00
(120 minút)

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

Wole Soyinka – masterclass nigérijského dramatika, patróna festivalu

Divadlo rituálov: Na pomedzí moci a oslobodenia

MASTERCLASS WOLE SOYINKU

Akú úlohu zohráva rituál v klasickej a súčasnej dráme? Využíva sa na oslobodenie človeka prostredníctvom demystifikácie moci? Alebo, naopak, nachádza rovnaké stvárnenie rituálnej štruktúry využitie pri posilňovaní moci a potláčaní ľudských práv? A ako sa líši divadlo rituálov naprieč rôznorodými kultúrami? Odpovede na tieto, ako aj mnohé ďalšie otázky, prinesie masterclass patróna 20. ročníka festivalu Nová dráma Wole Soyinku. S držiteľom Nobelovej literatúry za rok 1986 a popredným nigérijským dramatikom, spisovateľom a aktivistom bude diskutovať spisovateľ Michal Hvorecký.

Súčasťou podujatia je aj uvedenie knižnej antológie Soyinkových divadelných hier Blázni a špecialisti, ktorú vydáva Divadelný ústav.  Prvé slovenské vydanie predstavuje päť divadelných hier v prekladoch Tomáša Eštoka, Ivana Lacka a Jána Voderadského. Predhovor k slovenskému vydaniu Medzi silou imaginácie a politického vedomia napísala Alena Smiešková.

Vstup na podujatie je voľný na základe rezervácie do naplnenia kapacity sály. Kliknite na odkaz: REZERVOVAŤ.

Wole Soyinka (1934)

Wole Soyinka, laureát Nobelovej ceny za literatúru v roku 1986, počas svojej kariéry vydal vyše štyridsať diel a je stále aktívny vo viacerých medzinárodných umeleckých a ľudskoprávnych organizáciách. Soyinka je pôvodom Joruba – narodil sa a vyrastal v Nigérii. Vzdelanie získal v Nigérii a vo Veľkej Británii a počas svojho života pôsobil na mnohých univerzitách po celom svete.

„Počas štúdia na univerzite v Ibadane študoval drámu a grécku a jorubskú mytológiu. V štúdiu pokračoval vo Veľkej Británii, na University of Leeds, čo mu umožnilo hlbšie poznanie európskej tradície divadla. Vo Veľkej Británii strávil neprerušene asi 6 rokov a v rokoch 1958 – 1959 pôsobil aj ako dramaturg londýnskeho divadla The Royal Court Theatre. Soyinkove dielo imaginatívne syntetizuje a apropriuje tradičné africké divadelné postupy, mytologický systém a historickú situáciu, ale zároveň nadväzuje na celú tradíciu západnej literatúry – počnúc veľkými starogréckymi dramatikmi, cez Williama Shakespeara, írskeho dramatika Johna M. Syngea, Samuela Becketta či Bertolta Brechta.“ (Smiešková, 2024)

Wole Soyinka je predovšetkým dramatik, no jeho dielo zahŕňa množstvo literárnych žánrov – od poézie cez drámu a prózu až po eseje. Vo svojich dielach sa zameriava najmä na skúmanie ľudského stavu v dichotómii moci a slobody. Jeho dvojzväzková zbierka esejí, ktorá vyšla v marci 2023 pod názvom Of Power And Freedom (O moci a slobode), zahŕňa takmer polstoročie reflexií práve na túto, ale aj iné témy, ktoré presahujú rôzne kultúry, politiky a dejiny.

Soyinka sa nedávno vrátil na scénu prozaického žánru textom Chronicles From The Land Of The Happiest People On Earth (Kroniky z krajiny najšťastnejších ľudí na Zemi), ktorý bol zaradený do stovky najvýraznejších próz roku 2021 a bol preložený do viacerých jazykov.

Je emeritným profesorom literárnej komparatistiky na Obafemi Awolowo University v Nigérii, čestným celoživotným profesorom Churchill College – University of Cambridge vo Veľkej Británii a profesorom The Hutchins Center for African and African American Research – Harvard University v USA. V súčasnosti pôsobí tiež ako profesor spoločenských a humanitných vied na New York University Abu Dhabi.

Podujatie v spolupráci s Jedným dychom.