hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

13. 5. 20:45
(110 minút)

A4 – priestor súčasnej kultúry

História istého násilia (podľa románu Histoire de la violence)

Édouard Louis: História istého násilia /podľa románu Histoire de la violence/ (Divadlo LUDUS)

Preklad Andrea Černáková dramatizácia Barbora Chovancová, Martin Kubran réžia Barbora Chovancová dramaturgia Martin Kubran scéna a kostýmy Anna Chrtková výtvarná spolupráca Daniela Mesárošová svetelný dizajn Michaela Beniač hudba Daniel Šimek pohybová spolupráca Daniel Raček účinkujú Tadeáš Bolo, Marián Chalány, Alexandra Palatínusová, Jakub Švec

Premiéra 13. september 2023

Za približne posledné dva roky zaznamenávame v česko-slovenskom divadelnom priestore nárast záujmu o inscenovanie próz súčasného francúzskeho spisovateľa Édouarda Louisa. V autobiografickom románe Dejiny násilia, ktorý sa stal predlohou pre inscenáciu Divadla Ludus, Louis rozpráva príbeh o znásilnení a pokuse o vraždu. Avšak nemenej dôležitou je tu otázka, ako sa jeho osobná trauma ďalej interpretuje a ako sa s každým novým poslucháčom aj rozprávačom jeho vlastný príbeh transformuje. Režisérke Barbore Chovancovej sa podarilo na javisko preniesť tieto nanajvýš pálčivé témy Louisovej predlohy a zinscenovať ich do kompaktného divadelného tvaru. Núti nás zamýšľať sa nad tým, čo prežíva obeť, ako ľahko vieme vynášať súdy či stratiť empatiu pri senzácii. Chovancovej inscenácia postupne odkrýva jednotlivé vrstvy príbehu a zároveň násobí naše úvahy o sile slova.

Predstavenie je vhodné pre vekovú skupinu 16+. Počas predstavenia je používaný výrobník hmly.

Všetky inscenácie v hlavnom programe sú uvádzané s anglickými titulkami.

Fotografie Igor Stančík