hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

13. 5. 18:00
(105 minút)

Divadlo Nová scéna

Hekuba + Slávnostné otvorenie patrónom festivalu Wole Soyinkom

Slávnostné otvorenie patrónom festivalu Wole Soyinkom

Marina Carr: Hekuba (Slovenské komorné divadlo Martin)

Réžia, hudba preklad Lukáš Brutovský dramaturgia Miro Dacho scéna Pavel Borák kostýmy Markéta Sládečková pohybová spolupráca Stanislava Vlčeková video-art Matouš Ondra účinkujú Lucia Jašková, Marek Geišberg, Zuzana Rohoňová, Barbora Palčíková, Nadežda Vladařová, Tomáš Mischura, Matej Babej, Ján Dobrík 

Premiéra 17. február 2023

Írska dramatička Marina Carr napísala novodobú tragédiu o silnej žene ‒ antickej hrdinke Hekube, ktorá dokáže aj v hrôzach vojny odolať bolestnému a ničivému osudu. Autorka na pozadí antických reálií a mýtov vytvára svojbytný a aktuálny príbeh, v ktorom hľadá pravdu o súčasnosti, koreňoch zla a násilia. Píše o dobe plnej vojen, kríz a konfliktov, ktoré v ľuďoch zobúdzajú nielen to dobré, ale aj falošné a hrôzostrašné. Mýtus dávnoveku prináša pohľad na reálne a konkrétne vzťahy, ktorým dominujú boj o moc, demonštrácia sily a zastrašovanie. Teda všetko, čoho sme svedkami aj v dnešnej dobe. 

Inscenácia v réžii Lukáša Brutovského navodzuje až klaustrofobický pocit stiesnenosti, neutíchajúcej zloby a smútku. Herci a herečky pohybujúci sa v špecifickej scénografii vytvárajú sled udalostí, ktoré zvýrazňuje štylizovaná choreografia a prednes, z ktorého cítiť osobnostné zaujatie a zároveň brechtovský odstup.

Za strhujúce stvárnenie Hekuby a Kráľa Agamemnóna získali Lucia Jašková a Marek Geišberg ocenenie DOSKY za najlepší ženský a mužský herecký výkon sezóny 2022/2023.

Predstavenie je vhodné pre vekovú skupinu 15+.

Fotografie Braňo Konečný