hlavný obrázok

17. 5. 10:00
(120 minút)

pred Divadelným ústavom

Nice to meet you (artistic trip)

Stretnutie zahraničných hostí so slovenskými divadelnými tvorcami

Tohtoročný festival ponúka možnosť naštartovať komunikáciu medzi zahraničnými hosťami a slovenskými tvorcami. Cieľom je pomôcť organickému networkingu prostredníctvom neformálneho stretnutia, počas ktorého budú mať prihlásené záujemkyne a prihlásení záujemcovia priestor krátko predstaviť svoju tvorbu.

Nice to meet you privíta tvorcov na poli súčasného divadelného umenia zo všetkých oblastí divadelného umenia a poskytne im priestor na sebaprezentáciu od 3 do 5 minút v závislosti od finálneho množstva prihlásených. Jedinou podmienkou je komunikácia v anglickom jazyku. Možnosť využitia projekcie (audiovizuálne materiály je nutné poslať vopred), nie je to avšak podmienkou. 

REGISTRÁCIA DO NAPLNENIA KAPACITY/DO 4. 5. 2023: https://forms.gle/4fx4qXd7kDpbAF9Y6

VIAC INFO: studio12@theatre.sk