hlavný obrázok

20. 5. 19:00
(80 minút)

Dvorana Ministerstva kultúry SR

Slávnostné ukončenie a odovzdávanie festivalových cien