hlavný obrázok

20. 5. 12:30
(90 minút)

Štúdio 12

Divadlo tu a teraz: osobné aj politické

Diskusia s dramaturgickou radou o súťažných inscenáciách.