hlavný obrázok

17. 5. 16:00
(120 minút)

Štúdio 12

Dramatici dramatikom (SK – UA)

Dramatici dramatikom (SK – UA)

Festival Nová dráma/New Drama každoročne reaguje svojím sprievodným programom aj na aktuálne dianie vo svete, ktorého je súčasťou. Reakciou na spoločensko-politické udalosti, ktoré momentálne hýbu svetom, našimi životmi a našimi emóciami, je aj uvedenie unikátneho podujatia Dramatici dramatikom (SK – UA).

V rámci 18. ročníka festivalu predstavia poprední slovenskí dramatici vo forme scénického čítania úryvky z vybraných textov ukrajinských dramatičiek a dramatikov, čím chcú vyslať svetu jasný odkaz o pevnej súdržnosti, ľudskosti a o bezhraničnej vzájomnej podpore, ktorá stále existuje, a to nielen medzi umelcami, ale hlavne medzi ľuďmi. Ústami slovenských dramatikov tak zaznejú slová a myšlienky ich ukrajinských kolegov a priateľov. Slová a myšlienky, ktoré nič nemôže prehlušiť. Ani zvuky streľby či výbuchov.

Táto jedinečná iniciatíva Divadelného ústavu na podporu ukrajinských dramatičiek, dramatikov, ich tvorby, a teda aj ich životov, sa hneď v počiatočných krokoch stretla s veľkou ochotou a priazňou slovenských dramatikov, ktorí hľadali možnosti a spôsoby, ako byť nápomocní. Podujatím Dramatici dramatikom (SK – UA) chce celá slovenská divadelná obec vyjadriť spolupatričnosť s kolegami, ktorých krajinu a domovy, kde sa narodili a tvorili či tvoria dodnes, sužuje vojna a politický konflikt. Týmto gestom súčasne všetci vystierame ruky ku kolegom a priateľom, dramatičkám a dramatikom a k celej ukrajinskej umeleckej obci. Pod vedením mladého režiséra Jána Tomandla zaznejú texty ukrajinských autorov Natalky Vorožbyt, Nedy Neždany, Jeleny Astasjevovej, Andrija Bondarenka, Julie Gončar, Oxany Hrycenko a iných.

Vybrané hry ukrajinských autoriek a autorov sa k nám dostali vďaka spolupráci s projektom Worldwide Ukrainian Play Reading Project.

Do inscenovaného čítania sa zapojili: Katarína Aulitisová, Jana Bodnárová, Lukáš Brutovský, Lenka Čepková, Marek Godovič, Dodo Gombár, Anna Grusková, Marcel Hanáček, Martina Havierová, Michal Hvorecký, Peter Janků, Jana Juráňová, Viliam Klimáček, Silvester Lavrík, Adriana Krúpová, Andrej Kuruc, Jakub Nvota, Peter Pavlac, Tomáš Procházka, Iveta Škripková, Adriana Totiková, Tereza Trusinová, Dušan Vicen, Pavol Weiss, Kamil Žiška a ďalší.

Počas akcie sa uskutoční aj prezentácia novej Vreckovky Saša, vynes smeti! od Natalie Vorožbyt, nielen s účasťou prekladateľky knihy Nadeždy Lindovskej, ale aj s účasťou samotnej Natalie Vorožbyt.

Použité diela:
Jelena Astasjeva: Slovník emócií v čase vojny
Preklad: Romana Mality

Julia Gončar: Retaliation
Preklad: Kristián Kozmenko

Natalia Vorožbyt: Saša, vynes smeti!
Preklad: Nadežda Lindovská

Natalia Vorožbyt: Zlé cesty
Preklad: Ján Štrasser

Neda Neždana: Stratení v hmle
Preklad: Valerij Kupka

Andrij Bondarenko: Mier a pokoj
Preklad: Valéria Juríčková

Oxana Hrycenko: Očúraný obrnený transportér
Preklad: Valéria Juríčková

Lena Ľahušonkova: Topol-M letí na mačku Brošku
Preklad: Valéria Juríčková

Ľudmila Tymošenko: Moja Tara
Preklad: Valéria Juríčková

Ján Tomandl (1993)

Pochádza z Bratislavy. Absolvoval štúdium réžie na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Absolvoval inscenáciou Oblomov v Divadle Jána Palárika v Trnave. Po škole spolupracoval na projektoch s nezávislými divadlami OZ Prvý plán (Vegánska apokalypsa, Devínske povesti) a Divadlom NoMantinels (O nás/O nich, Mednyánszky). S obľubou režíruje inscenované čítania, ktoré vytvoril pre Štúdio 12, napríklad Laura a jej (náš) svet, Dievča z morského dna, Trojboj 2019, a pre Městské divadlo Zlín (Láska jest chemie, Antigona a jiné hlasy).