hlavný obrázok
galéria

21. 5. 19:00
(300 minút)

A4 – priestor súčasnej kultúry

Blaho Uhlár. Hommage

19.00 – 21.00 / Divadlo Stoka / Blaho Uhlár interdisciplinárne
Sympózium o tvorbe Blaha Uhlára
Na Sympóziu vystúpia Jaroslava Čajková, Marek Godovič, Vladimír Hulec, Elena Knopová, Nadežda Lindovská, Miloš Mistrík, Dagmar Podmaková, Miron Pukan, Ján Šimko, Soňa Šimková, Zuzana Uličianska, Jana Wild, Miro Zwiefelhoffer a ďalší.

21.00 – 24.00 / A4 – priestor súčasnej kultúry / Gala 
Komponovaný program pre Blaha Uhlára

Účinkujú: Lucia Piussi, Peter Bálik, Zuza Piussi, Inge Hrubaničová, Laco Kerata, Vlado Zboroň, Braňo Mosný, Peter Tilajčík, Peter Zagar, Boris Lenko, Marek Piaček, Ľubo Burgr, Terrible 2s, Požoň Sentimentál, divadlo DISK a ďalší.

Blaho Uhlár od 70. rokov  zásadne ovplyvňuje vývoj divadla na Slovensku. V 70. rokoch pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave, neskôr v ochotníckom Divadle Disk. Koncom 80. rokov spolupracoval s Ukrajinským národným divadlom v Prešove. Začiatkom 90. rokov založil v Bratislave spolu s Milošom Karáskom kultové divadlo STOKA. Jeho inscenácie a metódy aj dnes inšpirujú mladú divadelnú generáciu, jeho vytrvalé úsilie o inštitucionálne zmeny prispelo k vytvorenie priestoru a etablovaniu grantových štruktúr pre nezávislé divadlá. Okrúhle jubileum Blaha Uhlára je dobrou príležitosťou vzdať hold jeho tvorbe, stretnúť sa s jeho spolupracovníkmi a súpútnikmi.

V spolupráci s Katedrou divadelných štúdií Divadelnej fakulty VŠMU, Divadlom Stoka, Divadlom SkRAT, festivalom Nová Dráma/New Drama, Divadelným ústavom, A4 – priestorom súčasnej kultúry. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.