hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

20. 5. 10:30
(300 minút)

Štúdio 12

Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Medzinárodná konferencia

Divadelný ústav v Bratislave – Slovenské centrum Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) pod patronátom Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI Worldwide)

19. – 20. máj 2022

V súčasnosti slobodu divadla ohrozujú nielen extrémistické ideológie, ale aj rôzne mutácie aktuálneho verejného diskurzu. V Európe, ako aj v iných regiónoch, naberá ideologický extrémizmus na sile. Popritom sa šíri aj tzv. „cancel culture“ alebo kultúra vymazávania, ktorá je často považovaná za vyvrcholenie očistného procesu, ktorý postupne obmedzuje právo jednotlivca na prejavovanie svojich názorov. Ide však o príhodnú odpoveď na staré i nové vlny rasizmu a xenofóbie. Bezpochyby ide o nevyhnutnosť, keďže čelíme intolerancii a extrémizmu, o akýsi obranný mechanizmus, ktorého cieľom je zabrániť nielen nenávistným prejavom, ale nenávisti ako takej. Napriek tomu sú však dôsledky takéhoto prístupu stále problematickejšie, a to najmä pre umenie.

Aká je teda aktuálna situácia v divadle, aká je jeho pozícia medzi dvoma prúdmi, ktorým musí simultánne odolávať – medzi vzostupom ideologického extrémizmu a rozhorčením z kultúry vymazávania? Ako môže divadlo zostať verné svojmu poslaniu podporovať slobodu, poslaniu, ktoré získalo počas svojej dlhej tradície, a pritom naďalej plniť svoju úlohu nastavovať svetu zrkadlo? Je celkom možné, že pôjde o najväčšiu výzvu, s ktorou sa budú musieť dramatici, režiséri a herci vyrovnať v kontexte dnešnej polarizovanej spoločnosti a sociálnej nejednotnosti. Dokáže si divadelná komunita zachovať slobodu myslenia a prejavu ako svoju hlavnú cnosť?

Konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu o novej kríze v divadle, ktorá sa týka nebezpečenstva extrémizmu a hrozieb kultúry vymazávania. Na príkladoch, ktoré ilustrujú obidve uvedené kategórie (napr. škandály, ktoré vyvolalo dielo Rodriga Garciu Golgotha Picnic, alebo debata okolo spolupráce Roberta Lepagea a Ariane Mnouchkinovej pre projekt Kanata), sa bude skúmať stále ten istý a rovnako relevantný vzťah medzi divadlom a slobodou, ktorý zostáva jednou z najnaliehavejších otázok dneška.

Octavian Saiu

-----

Program konferencie:

PIATOK 19. MÁJA

10.30 – 11.00

◾  Divadlo na pomedzí škandálu a cenzúry (krátka komparatívna štúdia)

Sasho Ognenovski, PhD.Asociácia PERUN ARTIS a Macedónska vedecká asociácia – Bitola, Severné Macedónsko

11.00 – 11.30

◾  Cenzúra v indickom divadle (od koloniálnej éry po súčasné divadlo)  

Dr. Dani Karmakar, hosťujúci lektor, Katedra drámy Univerzity Rabindra Bharati, Kalkata, India

11.30 – 12.00

◾  Koniec divadla ako test slobody

Dr. Bogdan Mihai Florea, profesionálny herec a začínajúci výskumník, čerstvý držiteľ titulu PhD. v divadelných štúdiách na Univerzite v Bristole, Veľká Británia

12.00 – 12.30

◾  „Keď skončí publikum”

Richard Pettifer, režisér, kritik a divadelný teoretik, umelecký riaditeľ festivalu Faki, Austrália/Nemecko

12.30 – 13.00

Diskusia

13.00 – 14.00

Obedná pauza

14.00 – 14.30

◾  Ideologické výzvy a tvorivé odpovede v súčasnom divadle

Herbert Chibvongodze, historik umenia, fotograf a tvorivý riaditeľ, Zimbabwe

14.30 – 15.00

◾  Iba štyri predstavenia: prípad národnej klasickej drámy a (auto)cenzúra

Tamás Jászay, PhD., vedúci odborný asistent, Katedra komparatistiky Fakulty humanitných a spoločenských vied, Univerzita v Szegede, Maďarsko

15.00 – 15.30

◾  Nové kontexty kritického pohľadu v kanadskom divadle

prof. Stephen Huntdivadelný a tanečný kritik, autor a pedagóg na Univerzite v Britskej Kolumbii, Kanada

15.30 – 16.00

Diskusia