hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

19. 5. 10:00
(300 minút)

Štúdio 12

Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania

Medzinárodná konferencia

Divadelný ústav v Bratislave – Slovenské centrum Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) pod patronátom Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI Worldwide)

19. – 20. máj 2022

V súčasnosti slobodu divadla ohrozujú nielen extrémistické ideológie, ale aj rôzne mutácie aktuálneho verejného diskurzu. V Európe, ako aj v iných regiónoch, naberá ideologický extrémizmus na sile. Popritom sa šíri aj tzv. „cancel culture“ alebo kultúra vymazávania, ktorá je často považovaná za vyvrcholenie očistného procesu, ktorý postupne obmedzuje právo jednotlivca na prejavovanie svojich názorov. Ide však o príhodnú odpoveď na staré i nové vlny rasizmu a xenofóbie. Bezpochyby ide o nevyhnutnosť, keďže čelíme intolerancii a extrémizmu, o akýsi obranný mechanizmus, ktorého cieľom je zabrániť nielen nenávistným prejavom, ale nenávisti ako takej. Napriek tomu sú však dôsledky takéhoto prístupu stále problematickejšie, a to najmä pre umenie.

Aká je teda aktuálna situácia v divadle, aká je jeho pozícia medzi dvoma prúdmi, ktorým musí simultánne odolávať – medzi vzostupom ideologického extrémizmu a rozhorčením z kultúry vymazávania? Ako môže divadlo zostať verné svojmu poslaniu podporovať slobodu, poslaniu, ktoré získalo počas svojej dlhej tradície, a pritom naďalej plniť svoju úlohu nastavovať svetu zrkadlo? Je celkom možné, že pôjde o najväčšiu výzvu, s ktorou sa budú musieť dramatici, režiséri a herci vyrovnať v kontexte dnešnej polarizovanej spoločnosti a sociálnej nejednotnosti. Dokáže si divadelná komunita zachovať slobodu myslenia a prejavu ako svoju hlavnú cnosť?

Konferencia si kladie za cieľ otvoriť diskusiu o novej kríze v divadle, ktorá sa týka nebezpečenstva extrémizmu a hrozieb kultúry vymazávania. Na príkladoch, ktoré ilustrujú obidve uvedené kategórie (napr. škandály, ktoré vyvolalo dielo Rodriga Garciu Golgotha Picnic, alebo debata okolo spolupráce Roberta Lepagea a Ariane Mnouchkinovej pre projekt Kanata), sa bude skúmať stále ten istý a rovnako relevantný vzťah medzi divadlom a slobodou, ktorý zostáva jednou z najnaliehavejších otázok dneška.

Octavian Saiu

-----

Program konferencie:

ŠTVRTOK 19. MÁJA

10.00 – 10.30

◾  Úvodné slovo

doc. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave, predsedníčka komisie

prof. Tobias Biancone, generálny riaditeľ International Theatre Institute

prof. Octavian Saiu, predseda konferencie

10.30 – 11.00

◾  Tzv. “woke” kultúra a kultúra vymazávania: vplyv a dôsledky na prax v súčasnom divadle

prof. Patrice Pavis, profesor divadelných štúdií, Francúzsko 

11.00 – 11.30

◾  Divadlo v postpandemickom svete: staré a nové výzvy

prof. DSc. Kamelia Nikolova, vedúca programu divadelných štúdií, profesorka histórie európskeho divadla, Národná akadémia divadla a filmových umení, Sofia, profesorka na Inštitúte umeleckých štúdií, Bulharská akadémia vied, Bulharsko

11.30 – 12.00

◾  Pokusy s malým rozpočtom – tvorba divadelných videoprojektov

Ivanka Apostolova, PhD., hosťujúca docentka, programová producentka Macedónskeho centra Medzinárodného divadelného inštitútu, Severné Macedónsko

12.00 – 12.30

Diskusia