hlavný obrázok
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria
galéria

19. 5. 20:00
(75 minút)

A4 – priestor súčasnej kultúry

Ponížení a krvilační

DRAMATURGIA Peter Galdík VÝTVARNO Bet Moth HUDBA Isobutane CHOREOGRAFIA Zuzana Sehnalová PRODUKCIA Katarína Andrejcová RÉŽIA Alžbeta Vrzgula HRAJÚ Katarína Gurová, Lenka Libjaková, Peter Ondrejička, Miloš Bulík, Juraj Ďuraka, Martin Krajčír PREMIÉRA 28. 2. 2022

Spoločnosť bola napadnutá. Vírusom. Režisérka Alžbeta Vrzgula vo svojom najnovšom texte, ktorý vychádza z románu Stefana Zweiga Svedomie proti násiliu, tematizuje populizmus. K aktuálnosti a univerzalite jej výpovede prispieva fakt, že nepoužíva konkrétne príklady. Tie sú však neustále prítomné v našich predstavách. Pomocou rôznych javiskových prvkov, ako výrazný výtvarný vizuál, hudba, choreografické pasáže či textové metafory, uvažujeme o nedávnej epidemiologickej situácii, ale aj o súčasných politických či vojnových konfliktoch. Napadnutá spoločnosť je chorá a prestáva sa brániť. Ponížení a urazení pred zánikom naposledy hystericky kričia a volajú o pomoc. Sami si už pomôcť nedokážu a preto vrieskajú na nás.

 

Uhol_92

Profesionálne nezávislé divadlo bolo založené vo februári 2017. Zakladajúcimi členmi sú Peter Galdík, Jakub Szatinský a Alžbeta Vrzgula. Zakladatelia Uhla sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhla pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, venujú sa živým a angažovaným témam, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom.

Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixmi už existujúcich dramatických textov. Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie.

Uhol_92 bol v roku 2019 jedným z troch zakladajúcich členov platformy Miesto M, ktorá mala za cieľ byť unikátnym divadelným centrom združujúcim nezávislé divadlá z bratislavskej scény (Divadlo DPM, GAFFA a Uhol_92). Tvorcovia z najmladšej generácie združili na dve sezóny pod jednou hlavičkou svoje tri (a viaceré) odlišné poetiky.

Alžbeta Vrzgula (1992)

Režisérka a autorka textov. Študovala na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže vo francúzskom Poitiers a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne.

Ako asistentka réžie spolupracovala s režisérom Davidom Jařabom na inscenáciách Zatmenie (2017, Divadlo DPM), Strach (2016, Slovenské národné divadlo) a Obeť (2015, Divadlo Aréna). V roku 2017 spoločne s ročníkovými kolegami z katedry réžie a dramaturgie na VŠMU založila nezriaďované profesionálne divadlo Uhol_92. Pod jeho hlavičkou inscenuje prevažne vlastné autorské texty s presahom do remixov existujúcich dramatických alebo literárnych diel a tiež do kolektívnej autorskej tvorby. Vo vlastnej divadelnej tvorbe študuje slabé stránky v človeku, správanie sa pod tlakom totalitného myslenia. Hľadá a analyzuje každodenné zvláštnosti a malé zaváhania.

V rámci aktivít Uhla_92 iniciovala a koordinovala kultúrne podujatia Divadlo proti koncu sveta, pozostávajúce z prednášok, debát a umeleckých performancií, reflektujúcich tému klimatickej zmeny v umení. Je tiež kurátorkou podcastového kanálu Uhla_92 pod názvom Život je sen, ktorý sa venuje umeleckým reakciám na klimatickú zmenu (séria Zem na scéne s Milom Juránim), či otázke spoločenskej úlohy umenia (Kultúrne o kultúre). Pracuje tiež pre Vydavateľstvo Artforum a pre festival Pohoda. Sezónne spolupracuje s festivalom [fjúžn], zameraným na život nových menšín na Slovensku.